baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

 

ПАВЛОГРАДСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної державної адміністрації

05.03.2020                                 м. Павлоград                             № Р-56/0/335-20

 

Про затвердження Регламенту

Павлоградської районної

державної адміністрації

 

Керуючись Законом України „Про місцеві державні адміністрації”, постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року № 2263 „Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації”                  (зі змінами):

 

  1. Затвердити Регламент Павлоградської районної державної адміністрації (далі – Регламент) (додається).

 

  1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату:

у тижневий термін забезпечити ознайомлення працівників з Регламентом та неухильне його дотримання в подальшій роботі;

протягом місяця привести у відповідність до Регламенту чинні розпорядження голови райдержадміністрації шляхом внесення до них необхідних змін.

 

  1. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 05 липня 2018 року № Р-313/0/335-18 „Про затвердження Регламенту Павлоградської районної державної адміністрації”.

 

  1. Контроль щодо виконання цього розпорядження покласти на в.о. керівника апарату райдержадміністрації Жук А.С.

 

 

Голова райдержадміністрації                                         Сергій РУБЛЕВСЬКИЙ

 РЕГЛАМЕНТ до Р-56-0-335-20 в_д 05.03.2020

Додаток 1 до Р-56-0-335-20 в_д 05.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАВЛОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  районної  державної  адміністрації

  

22.07.2014                                     м. Павлоград                             №  Р-278/0/335-14

⌐                   ¬

Про затвердження Регламенту

Павлоградської районної

державної адміністрації

 

 

На виконання Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1270 „Про внесення змін до Типового регламенту місцевої державної адміністрації”:

 

1. Затвердити Регламент Павлоградської районної державної адміністрації у новій редакції згідно з додатком.

 

2. Визнати розпорядження голови райдержадміністрації від 23 листопада             2007 року № 843-р-07 „Про затвердження Регламенту Павлоградської районної державної адміністрації” та від 06 вересня 2010 року № 645-р-10 „Про внесення змін до Регламенту Павлоградської районної державної адміністрації” такими, що втратили чинність.

 

3. Контроль щодо виконання цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Денисову С.В.

 

Голова райдержадміністрації                                                                                     В.М. ДУДНІК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

22.07.2014 № Р-278/0/335-14

РЕГЛАМЕНТ

ПАВЛОГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Загальні положення

1. РегламентПавлоградської районної державної адміністрації (далі — регламент)регулює організаційні та процедурні питання діяльності місцевої державної адміністрації  (далі — райдержадміністрація).

2. Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема  щодо делегованих районною радою повноважень, проводиться головою, першим заступником голови райдержадміністрації, заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до службової інформації.

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність.

Висвітлення діяльності місцевої райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

4. Розподіл функціональних повноважень між першим заступником, заступником голови та керівником апарату райдержадміністраціїіншими посадовими особами райдержадміністрації здійснюється головою райдержадміністрації, зокрема щодо повноважень і функцій:

посадової особи;

структурних підрозділів райдержадміністрації, діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, стосовно яких посадова особа забезпечує   реалізацію відповідно до чинного законодавства України державної політики;

порядку заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника та заступникау разі їх відсутності.

5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації та апарат розробляються  керівниками цих підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до  розподілу функціональних повноважень), з керівником апарату райдержадміністрації, а також керівником сектору правового забезпечення райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

Планування роботи райдержадміністрації

6. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними),  поточними (квартальними) та оперативними (місячними) планами, які затверджуються головою райдержадміністрації, та відповідно до плану заходів за участю керівництва райдержадміністрації на тиждень (тижневе планування).

7. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

8. Формування планів роботи райдержадміністрації проводиться її апаратом за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із  заступниками голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Структурні підрозділи райдержадміністрації надають відповідні плани роботи на наступний місяць до відділу організаційної роботи райдержадміністрації до 25 числа поточного місяця.

Відділ організаційної роботи опрацьовує надані плани протягом 3 днів та надає узагальнений план роботи райдержадміністрації для узгодження керівнику апарату райдержадміністрації.

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

9. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на     виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, державних                             і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та  забезпечення реалізації державної політики.

10. Перспективне (річне) планування роботи райдержадміністрації.

  10.1. Перспективним (річним) планом роботи райдержадміністрації є Програма соціально-економічного і культурного розвитку району та Перспективний план засідань колегії райдержадміністрації на рік.

10.2. Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку району формується на підставі й у терміни, визначені відповідною постановою Кабінету Міністрів України, за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, сільських рад району. відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації здійснює координацію та узагальнює пропозиції щодо всіх галузей і сфер діяльності.

10.3. Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку району після погодження розпорядженням голови райдержадміністрації надається до районної ради. Після розгляду та обговорення на засіданнях постійних комісій районної ради згідно з процедурою, визначеною Регламентом районної ради, проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку району з внесеними змінами та доповненнями виноситься на розгляд і затверджується на сесії районної ради.

10.4. На виконання затвердженої Програми соціально-економічного та культурного розвитку району колегією райдержадміністрації розглядаються відповідні заходи, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

10.5. Фінансовою формою перспективного (річного) плану є бюджет району та районний бюджет. Проект бюджету готує фінансове управління райдержадміністрації, організовує обговорення на засіданнях постійних комісій районної ради та вносить необхідні зміни у ході обговорення.

Проект бюджету району та районного бюджету вноситься на розгляд сесії районної ради та затверджується на її пленарному засіданні.

10.6. Перспективний план засідань колегії райдержадміністрації на рік складається у грудні на наступний рік відділом організаційної роботи райдержадміністрації за пропозиціями керівників структурних підрозділів за погодженням із заступниками голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень) та затверджується головою райдержадміністрації (додаток 1).

Тематика й терміни розгляду питань на засіданнях колегії райдержадміністрації визначаються на підставі актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади вищого рівня, регіональних програм, показників проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку району тощо.

11. Поточне (квартальне) планування роботи райдержадміністрації.

11.1. Поточний (квартальний) план роботи райдержадміністрації розробляється на підставі пропозицій, узгоджених із заступниками голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень), які подаються структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату, територіальними органами центральних органів виконавчої влади.

11.2. Пропозиції до квартального плану роботи райдержадміністрації подаються за тематичними розділами і повинні включати переліки:

актуальних питань, пов’язаних із реалізацією заходів соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем соціальної сфери, поліпшенням діяльності райдержадміністрації, її взаємодією з органами місцевого самоврядування, що потребують розгляду на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації та його заступників і вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основних організаційно-масових заходів, проведення яких здійснюється райдержадміністрації або за її участю.

11.3. До поточного (квартального) плану роботи райдержадміністрації в обов’язковому порядку включаються питання:

про підсумки діяльності райдержадміністрації за квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік, відповідно, з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

про роботу структурних підрозділів райдержадміністрації стосовно виконання актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації або із здійснення їх повноважень.

11.4. Підготовка до розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.

11.5. Обґрунтовані пропозиції до плану роботи райдержадміністрації після погодження із заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень) структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату подають у друкованому вигляді  (з обов’язковим наданням електронної версії) до відділу організаційної роботи  райдержадміністрації, як правило, за місяць до закінчення поточного кварталу (додаток 2).

Уточнений термін та порядок надання пропозицій визначається керівником апарату райдержадміністрації.

11.6. Відділ організаційної роботи райдержадміністрації здійснює координацію роботи, узагальнює надані структурними підрозділами пропозиції, формує проект плану роботи райдержадміністрації (додаток 3).

11.7. За тиждень до закінчення поточного кварталу начальник відділу організаційної роботи райдержадміністраціїподає проект плану роботи райдержадміністрації на розгляд керівнику апарату райдержадміністрації, а після погодження ним – на затвердження голові райдержадміністрації.

12. Оперативне (місячне) планування роботи райдержадміністрації.

12.1. Оперативні (місячні) плани роботи райдержадміністрації розробляються з метою розвитку та конкретизації поточних (квартальних) планів роботи райдержадміністрації.

12.2. Оперативні (місячні) плани роботи райдержадміністрації розробляються на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, за погодженням із заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень) та керівником апарату райдержадміністрації.

12.3. Погоджені пропозиції структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, у друкованому вигляді  (з обов’язковим наданням електронної версії) керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату передають до відділу організаційної роботи райдержадміністрації до 25 числа місяця, що передує місяцю, на який складається план.

12.4. Відділ організаційної роботи райдержадміністрації здійснює координацію, узагальнює надані пропозиції та формує проект плану роботи райдержадміністрації на відповідний місяць (додаток 4).

12.5. За два дні до закінчення поточного місяця начальник відділу організаційної роботи райдержадміністрації подає проект плану роботи райдержадміністрації на відповідний місяць на розгляд керівнику апарату райдержадміністрації, а після погодження ним – на затвердження головою райдержадміністрації.

13. У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

14. Питання затвердженого плану роботи на квартал та календарного графіка заходів за участю керівництва райдержадміністрації є обов’язковими до виконання у зазначені терміни.

15. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації.

Виключення з плану роботи на квартал та плану роботи райдержадміністрації на місяць питань здійснюється за рішенням голови райдержадміністрації на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

16. Контроль за виконанням плану роботи на квартал та плану роботи райдержадміністрації на відповідний місяць здійснюється заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

17. Тижневе планування роботи райдержадміністрації.

17.1.Тижневе планування роботи здійснюється на основі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, узгоджених заступниками голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень) та керівником апарату райдержадміністрації.

Пропозиції до плану роботи голови райдержадміністрації та його заступників на тиждень подаються щочетверга до 11.00 до відділу організаційної роботи райдержадміністрації.

17.2. Відділ організаційної роботи райдержадміністрації, щочетверга, до 15.00,  готує узагальнені пропозиції до плану заходів голови райдержадміністрації на наступний тиждень для погодження з головою райдержадміністрації.

17.3. Зміни до плану заходів голови райдержадміністрації на тиждень допускаються з відома керівника апарату райдержадміністрації.

17.4. Контроль за виконанням плану роботи на тиждень здійснюється заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

 

18. Планування роботи у структурних підрозділах райдержадміністрації.

 

18.1. Робота структурних підрозділів райдержадміністрації проводиться, як правило, за річними, квартальними та (або) місячними планами, що затверджуються заступниками голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень) та керівником апарату райдержадміністрації.

18.2. Плани роботи структурних підрозділів райдержадміністрації (додаток 5) розробляються з урахуванням завдань, визначених головою райдержадміністрації, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень) та особистих планів роботи працівників цих підрозділів.

Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлюється керівником апарату райдержадміністрації.

18.3. Відповідальними за складання планів роботи структурного підрозділу райдержадміністрації є працівники, які спеціально визначаються керівником цього підрозділу та, як правило, є відповідальними за організаційну діяльність підрозділу, про що у посадових інструкціях цих працівників робиться відповідний запис.

18.4. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу і виключаються з нього за рішенням заступника голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

18.5. Відповідальність за виконання планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації несе керівник відповідного підрозділу.

18.6. Контроль за виконанням планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюють заступники голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

18.7. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, затверджених заступником голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Зміст звітності визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

 

Організація роботи апарату райдержадміністрації

19. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них  аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови райдержадміністрації;

здійснює:

опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку райдержадміністрації, організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у кабінетах апарату райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання  актів законодавства структурними  підрозділами,  апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови обласної і районної держадміністрацій територіальними органами  міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення  повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації, а також виконавчими комітетами сільських рад (за дорученням голови райдержадміністрації);вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови   райдержадміністрації;

проводить:

за дорученням голови райдержадміністрації аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначеному законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного,  соціального та культурного розвитку відповідних територій;

разом зі структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з організаційних і кадрових  питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища в районі, розробляє та вносить на розгляд голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

діяльність, пов’язану з виконанням секретних робіт, та забезпечує збереження державної таємниці під час виконання посадових обов’язків працівниками апарату райдержадміністрації;

забезпечення висвітлення діяльності апарату райдержадміністрації;

ведення діловодства в райдержадміністрації;

організацію в установленому порядку розгляд звернень громадян;

ведення Державного реєстру виборців та складання списків виборців для проведення всіх видів виборів згідно з діючим законодавством;

виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

 

20. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами облдержадміністрації та райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами місцевих рад.

21. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та Положення про апарат Павлоградської районної державної адміністрації, що затверджується головою райдержадміністрації.

Кадрова робота

 22. Кадрова робота в райдержадміністрації спрямовується на комплексне  вирішення питання щодо комплектування райдержадміністрації висококваліфікованими  і компетентними працівниками.

23. Організація кадрової роботи в райдержадміністрації здійснюється за  затвердженим головою райдержадміністрації річним планом, який передбачає  здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.

24. Організацію кадрової роботи в апараті райдержадміністрації здійснює сектор персоналу,  у структурних підрозділах райдержадміністрації виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності,  створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

25. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації здійснюється в  установленому чинним законодавством порядку.

Заступники голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не  віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства.

26. Працівник, якого призначено на посаду, включену до номенклатури посад, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, у місячний строк з дати видання розпорядження або наказу про його призначення подає до відділу режимно-секретної роботи облдержадміністрації документи для отримання допуску до державної таємниці.

27. В райдержадміністрації, її структурних підрозділах створюється у порядку,  передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби,  що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199 (зі змінами), резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню.

Списки осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади державних службовців апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

28. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців в райдержадміністрації   проводяться в установленому чинним законодавством порядку атестація та щорічна  оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків.

29. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку  пропозиції щодо нагородження державними нагородами України, нагородами Кабінету Міністрів України, заохочувальними відзнаками Премєр-міністра України, відомчими заохочувальними відзнаками Головдержслужби України, заохочувальними відзнаками голови облдержадміністрації та заохочує відзнаками голови райдержадміністрації працівників апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації та працівників органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій, району.

30. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

31. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

  32. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється в    порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства.

Інструкція з діловодства в Павлоградській районній державній адміністрації затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом,  здійснюється  в установленому законодавством порядку.

33. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова райдержадміністрації, заступники голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівник апарату райдержадміністрації та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

34. Ведення діловодства в апараті райдержадміністрації забезпечує  відділ діловодства і контролю райдержадміністрації, в структурних підрозділах райдержадміністрації – призначений наказом по структурному підрозділу працівник.

35. Документи, які складаються в райдержадміністрації, повинні відповідати Інструкції з діловодства в Павлоградській райдержадміністрації та Вимогам щодо підготовки документів у Павлоградській райдержадміністрації (додаток 6).

Вихідні документи та інші поштові відправлення структурні підрозділи та окремі виконавці зобов’язані передавати до відділу діловодства і контролю райдержадміністрації, як правило, до 12:00.

36. Укладені угоди про співпрацю між райдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування та іншими організаціями передаються головними розробниками у триденний термін до відділу діловодства і контролю райдержадміністрації для зберігання та реєстрації.

37. Керівники структурних підрозділів – розробники проектів документів несуть персональну відповідальність за достовірність фактичної інформації та терміни виконання, а також дотримання послідовності візування документа, визначеної у Вимогах щодо підготовки документів у Павлоградській райдержадміністрації                (додаток 6).

Проектилистів, доручень, розпоряджень та іншихдокументів подаються особисто безпосереднім виконавцем: до сектору правового забезпечення райдержадміністрації для проведення обов’язкової правової експертизи та до відділу діловодства і контролю райдержадміністрації для редагування – не пізніше, ніж за 3 дні до контрольної дати.

Правова експертиза документів, термін виконання яких встановлено установою вищого рівня або законом до 10 днів, здійснюється 1 робочий день.

Спеціалісти відділу діловодства і контролю та сектору правового забезпечення мають право повертати проекти документів розробникам для доопрацювання у разі, коли вони надані з порушенням правових норм та Інструкції з діловодства в Павлоградській райдержадміністрації (термін доопрацювання документів виконавцем не входить у загальний термін проведення правової експертизи та редагування).
Визначення відповідальних у документах здійснюється відповідно до розподілу функціональних повноважень керівництва райдержадміністрації.
Виконавці несуть персональну відповідальність за внесення змін до проектів документів після візування їх у посадових осіб, включених до аркуша погодження, а також за порушення процедури подання їх на підпис керівництву райдержадміністрації.

При необхідності вирішення питання, яке є виключно компетенцією голови райдержадміністрації, керівник структурного підрозділу райдержадміністрації або її апарату інформує заступника голови райдержадміністрації за розподілом функціональних повноважень, а заступник голови райдержадміністрації безпосередньо звертається до голови райдержадміністрації письмово – у формі службової записки.
38. Всі документи за підписом керівництва райдержадміністрації, у тому числі вихідна кореспонденція, підлягають обов’язковій правовій експертизі в секторі правового забезпечення райдержадміністрації (крім протоколів нарад заступників голови райдержадміністрації).

Підготовлений проект документа перед поданням на правову експертизу в обов’язковому порядку опрацьовується і візується керівником структурного підрозділу – головним розробником та безпосереднім виконавцем.

Правова експертиза проекту листа та доручення здійснюється спеціалістами юридичного управління облдержадміністрації в термін, не більший ніж 2 робочі дні.

Правова експертиза проекту розпорядження  голови облдержадміністрації проводиться спеціалістами юридичного управління облдержадміністрації в  термін, не більший ніж 3 робочі дні з моменту надходження до юридичного управління, а ті, що затверджують програми, положення, порядки, стосуються передачі земельних ділянок у власність або у користування та потребують більш детального вивчення – в термін, не більший ніж 5 робочих днів.

Проект розпорядження, у тексті якого міститься посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з роздрукованими витягами необхідних норм з текстів цих нормативно-правових актів.

39. Відповідно до основних завдань, покладених на відділ діловодства і контролю райдержадміністрації при підготовці документів, у відділі забезпечується друкарське виготовлення, редагування, копіювання і тиражування документів, їх реєстрація і відправка через поштове відділення, а для скорішого інформування – електронною поштою.

40. Організація роботи з документами, які містять службову інформацію,  здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 (зі змінами і доповненнями).

Обробка документів, які містять службову інформацію, за допомогою технічних засобів проводиться з урахуванням вимог нормативних актів з питань технічного захисту інформації.

Організація роботи з документами, що містять відомості, які віднесені до державної таємниці, здійснюється відповідно довідповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 “Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, проводиться в установленому законодавством порядку.

Організація електронного документообігу здійснюється відповідно до чинного законодавства і положень про електронне листування та використання засобів інформатизації, затверджених відповідними розпорядженнями голови райдержадміністрації.

Номенклатура справ є обов’язковим документом усіх структурних підрозділів райдержадміністрації. Вона складається для створення єдиної системи формування справ, забезпечення їх обліку, швидкого розшуку документа за його змістом та видом, відбору документів на державне зберігання у процесі діловодства.

41. Організація та здійснення контролю за виконанням документів в райдержадміністрації здійснюється згідно з Положенням про контроль за виконанням актів та доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації.

42. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в актах органів державної влади та дорученнях вищих посадових осіб, здійснює керівник апарату райдержадміністрації.

Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на відділ діловодства і контролю райдержадміністрації.

У структурних підрозділах безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, відповідальна за діловодство.

43. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови райдержадміністрації розробляється, у разі потреби, план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань.

Контроль за виконанням завдань, передбачених в актах органів державної влади та дорученнях вищих посадових осіб, наданням відповідей на запити, звернення, а також кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів, доручень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації здійснюється відділом діловодства і контролю райдержадміністрації, за розглядом звернень громадян – головним спеціалістом по роботі зі зверненнями громадян райдержадміністрації, за наданням відповідей на запити на інформацію – головним спеціалістом забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації.

44. Контроль за виконанням законів України, указів, розпоряджень та доручень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, запитів та звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, розпоряджень голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації проводиться шляхом:

своєчасного інформування керівництва райдержадміністрації про хід виконання завдань, передбачених документами;

аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників.

45. Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені у розпорядчому документі, резолюції голови райдержадміністрації, його заступників та працівники, яким безпосередньо доручено виконання. У разі, коли документ виконується кількома працівниками, відповідальним за організацію виконання (скликання) є працівник, який у резолюції зазначений першим.

Головний виконавець організовує роботу співвиконавців, зокрема визначає строки подання ними пропозицій, порядок погодження і підготовки проекту документа.

46. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно до органів виконавчої  влади вищого рівня, підписує голова райдержадміністрації.

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника структурного підрозділу райдержадміністрації або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови  райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу повноважень).

47. Зняття розпорядження голови райдержадміністрації з контролю здійснюється згідно з Положенням про розпорядження Павлоградської районної державної адміністрації.

48. Відділ діловодства і контролю райдержадміністрації щокварталу готує та направляє звіт до облдержадміністрації про стан виконання актів та доручень Президента України.

Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

49. Організація розгляду письмових звернень громадян та організація проведення особистого прийому громадян посадовими особами райдержадміністрації покладається на головного спеціаліста по роботі зі зверненнями громадян райдержадміністрації (далі – головний спеціаліст).

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.

50. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівником апарату райдержадміністрації та керівником відповідного структурного підрозділу.

51. Якщо питання, порушені у зверненні, одержаному райдержадміністрацією, не входять до її повноважень, то це звернення у термін не більше п’яти днів пересилається на розгляд відповідному органу чи посадовій особі за належністю, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

52. Посадові особи, яким доручено розгляд звернення, забезпечують об’єктивне, всебічне і своєчасне виконання наданих доручень згідно з резолюціями керівництва  райдержадміністрації та готують відповіді на звернення громадян.

Відповідальність за несвоєчасне та несуттєве надання відповіді громадянину несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернення, у порядку, передбаченому чинним  законодавством.

53. Особистий прийом громадян здійснюється головою райдержадміністрації, заступниками голови райдержадміністрації у визначені дні та години згідно з графіком, який складається за погодженням із керівництвом райдержадміністрації та затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Графік особистих виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації складається за погодженням з заступниками голови райдержадміністрації та затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Порядок організації та проведення особистих прийомів громадян посадовими особами райдержадміністрації затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

54. Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян аналізує та узагальнює проблеми, які порушують громадяни у зверненнях, вивчає громадську думку, готує інформацію про кількість і характер таких звернень та доповідає голові райдержадміністрації; здійснює контроль за виконанням доручень керівництва райдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян;готує аналітичну  інформацію та статистичну звітність за результатами роботи за квартал, за півріччя та  рік.

Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

55. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює сектор правового забезпечення райдержадміністрації.

Сектор правового забезпечення райдержадміністрації підпорядковується керівнику апарату райдержадміністрації.

56. У своїй діяльності сектор правового забезпечення райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації.

57. Основними завданнями сектору правового забезпечення є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

58. Сектор правового забезпечення райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в Павлоградському міськрайонному управлінні  юстиції;

надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього регламенту та Положення про сектор правового забезпечення райдержадміністрації, що затверджується головою райдержадміністрації.

59. Завідувач сектору правового забезпечення райдержадміністрації:

здійснює керівництво роботою сектору правового забезпечення, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в райдержадміністрації;

організовує роботу  працівників сектору, дає відповідні  доручення щодо виконання покладених на сектор завдань, вносить пропозиції  стосовно  заохочення  працівників  сектору  та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

виконує інші передбачені законодавством функції.

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії райдержадміністрації

 60. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації голова райдержадміністрації своїм розпорядженням утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи: ради, колегії, комісії, робочі групи тощо (далі – консультативні органи).

Завдання, функції та персональний склад консультативних органів визначає голова райдержадміністрації.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  3 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”  утворюється громадська рада.

61. Проекти розпоряджень щодо створення консультативних органів, їх ліквідації (коли необхідності у функціонуванні таких органів немає), внесення змін і доповнень до персонального складу або з інших питань готуються структурними підрозділами райдержадміністрації, які створюють такі органи та в подальшому відповідають за їх функціонування.

62. У положенні про відповідний допоміжний орган повинні бути чітко визначені:

завдання й функції органу, сфера його компетенції;

нормативна база для його створення;

організація та процедури його роботи (періодичність проведення засідань, планування роботи, кворум, головування, прийняття рішень тощо);

процедура призначення (обрання) керівних осіб, формування складу консультативного органу;

внесення змін і доповнень до персонального складу консультативного органу;

порядок забезпечення його діяльності;

структурний підрозділ райдержадміністрації, який забезпечує його діяльність.

63. Засідання та рішення консультативних органів оформляються, як правило,  протоколами.

64. У структурних підрозділах райдержадміністрації зазначені органи утворюються згідно із наказами керівників, якщо це передбачено положенням про відповідний структурний підрозділ райдержадміністрації, за погодженням із заступником голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

65. При формуванні персонального складу консультативних органів райдержадміністрації слід враховувати, що включення інших осіб (крім працівників райдержадміністрації, її структурних підрозділів), а саме: територіальних органів   центральних органів виконавчої влади, народних депутатів України, депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадськості, засобів масової інформації відбувається за їх згодою, яка оформлюється письмово або в інший спосіб, що не суперечить чинному законодавству України (за телефоном, факсом та електронною поштою).

66. Про створення нових або внесення змін до існуючих консультативних органів структурні підрозділи райдержадміністрації інформують   відділ діловодства і контролю райдержадміністрації у триденний термін з моменту реєстрації розпорядження голови райдержадміністрації (наказу, якщо цей консультативний орган створено структурним підрозділом райдержадміністрації).

67. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія райдержадміністрації (далі – колегія).

Загальні засади утворення і діяльності колегії регулюються Положенням про колегію Павлоградської райдержадміністрації, яке затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Порядок підготовки та проведення нарад та інших заходів в райдержадміністрації

 68. Наради є організаційною формою діяльності, яка забезпечує оперативний розгляд та вирішення питань, що належать до повноважень райдержадміністрації.

69. Ініціаторами нарад й інших заходів в райдержадміністрації можуть бути: голова райдержадміністрації, заступники голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату за погодженням з заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

70. Наради й інші заходи проводяться головою райдержадміністрації, заступниками голови, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та апарату райдержадміністрації згідно з планами роботи райдержадміністрації та, як правило, тривають не більше 2 годин.

71. Планування нарад та інших заходів відбувається у порядку, визначеному цим Регламентом (розділ „Планування роботи райдержадміністрації”).

72. Організація підготовки і проведення нарад та інших заходів за участю голови райдержадміністрації покладається на апарат та (або) відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації згідно з тематикою наради (далі – організатори нарад).

73. Організатори нарад й інших заходів в райдержадміністрації самостійно формують порядок проведення, категорії та списки осіб, які запрошуються та  плануються до виступу на нараді, готують необхідні інформаційні, статистичні, аналітичні, довідкові, презентаційні матеріали до виступу головуючого (далі – матеріали наради) та інше.

Організатори нарад й інших заходів несуть відповідальність за додержання термінів надання матеріалів, їх якість та достовірність.

74. При проведенні нарад та інших заходів за участю голови райдержадміністрації:

за п’ять днів до проведення заходу організатори нарад попередньо погоджують матеріали наради з відділом організаційної роботи райдержадміністрації.

Питання участі засобів масової інформації у названих заходах та відповідні матеріали, що надаватимуться засобам масової інформації, погоджуються з сектором інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації.

відділ організаційної роботи райдержадміністрації має право запитувати додаткові матеріали для включення до загального складу документів, що доповідаються голові райдержадміністрації.

Матеріали, які подаються, повинні бути підписані керівником структурного підрозділу, що готує захід, та в обов’язковому порядку погоджені заступником голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень), або керівником апарату райдержадміністрації;

підготовлені з урахуванням зауважень матеріали не пізніше, ніж за три дні до проведення заходу, надаються до відділу організаційної роботи райдержадміністрації, а відділ організаційної роботи райдержадміністрації надає матеріали після опрацювання   керівнику апарату райдержадміністрації для доповіді голові райдержадміністрації.

У разі проведення позапланових нарад й інших заходів терміни подання матеріалів визначає керівник апарату райдержадміністрації.

75. Участь в районних заходах голів сільських рад погоджується з головою райдержадміністрації, інших категорій – із заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

76. Запрошення голів сільських рад здійснюється на підставі телефонограм за підписом голови райдержадміністрації, проекти яких готують організатори нарад.

77. Запрошення учасників заходів здійснюється структурними підрозділами, що готують заходи. Запрошення на районні заходи голів сільських рад здійснюється відділом організаційної роботи райдержадміністрації відповідно до підписаних головою райдержадміністрації телефонограм.

78. Реєстрацію запрошених на захід здійснюють працівники структурного підрозділу – організатора заходу, або за дорученням керівника апарату райдержадміністрації – працівники  відділу організаційної роботи райдержадміністрації.

Організатори заходу окремо реєструють присутність членів президії, осіб, які виступатимуть та яких нагороджують (у випадках, передбачених порядком денним).

Реєстрація припиняється за дві хвилини до початку наради або іншого заходу. Підсумкові дані реєстрації негайно подаються головуючому на нараді.

79. Розміщення учасників наради у приміщенні, де проводяться заходи, здійснюють організатори заходу. При проведенні протокольних заходів за дорученням  керівника апарату райдержадміністрації розміщення може здійснювати відділ організаційної роботи райдержадміністрації.

При розміщенні учасників повинні виконуватися такі вимоги:

розміщення проводиться згідно з категоріями запрошених;

членів президії, осіб, що виступатимуть та яких нагороджують, розміщують у зручних для виходу місцях;

проводиться резервування місць для організаторів наради, технічних працівників.

80. Схема розміщення почесних гостей, керівництва райдержадміністрації та інших учасників заходу погоджується організаторами наради із керівником апарату райдержадміністрації або заступником голови, який проводить нараду, а в разі проведення протокольних заходів – також з  відділом організаційної роботи райдержадміністрації.

81. Розміщення осіб за столом президії при проведенні нарад за участю голови райдержадміністрації здійснюється організаторами наради разом з відділом організаційної роботи  райдержадміністрації за погодженням із заступником голови райдержадміністрації (згідно з розподілом функціональних повноважень).

 

82. Підготовка та проведення нарад та інших заходів за участю заступників голови райдержадміністрації забезпечується підпорядкованими структурними підрозділами райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

Дата, час та місце проведення заходів визначаються заступниками голови райдержадміністрації самостійно.

83. Наради й інші заходи протоколюються організаторами нарад. Оперативні наради, які проводяться головою райдержадміністрації із заступниками голови, а також  заступниками голови – з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів, протоколюються відділом організаційної роботи райдержадміністрації.

У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протоколи оперативних нарад оформлюються протягом доби, інших – не пізніше, ніж у триденний строк, підписуються головуючим та розсилаються учасникам наради, яким надані доручення.

Наради за рішенням головуючого можуть не протоколюватися.

84. За матеріалами нарад і результатами розгляду окремих питань організаторами наради при необхідності готується відповідне розпорядження або доручення голови райдержадміністрації.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах за участю голови райдержадміністрації, здійснюється відділом діловодства і контролю райдержадміністрації, а за участю заступників голови райдержадміністрації – підпорядкованими структурними підрозділами.

85. Апарат райдержадміністрації здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення нарад або інших заходів за дорученням заступників голови (згідно з розподілом функціональних повноважень), керівника апарату райдержадміністрації; технічний запис та безперебійну роботу технічних засобів і програмного забезпечення – фінансово-господарський відділ райдержадміністрації.

86. Організатори наради завчасно письмово погоджують із заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень) питання, пов’язані з технічним обслуговуванням нарад (реєстрацію учасників, протоколювання, технічний запис, підготовку приміщень, потребу в технічних засобах тощо).

87. Офіційне повідомлення у засобах масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має право надавати сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації.

Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та на проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де відбувається нарада, надається заступником голови райдержадміністрації (згідно з розподілом функціональних повноважень).

88. Підготовку матеріалів для проведення зустрічей керівництва райдержадміністрації з представниками іноземних держав, а саме: програму перебування іноземної делегації, список присутніх на зустрічі, презентаційні матеріали забезпечує структурний підрозділ райдержадміністрації, який визначений відповідальним за зовнішні зносини та зовнішньоекономічну діяльність.

Матеріали мають бути завізовані керівником відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації та заступником голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Зустрічі з іноземними делегаціями протокольною атрибутикою відповідно до вимог дипломатичного протоколу забезпечує керівник апарату райдержадміністрації та відділ організаційної роботи райдержадміністрації.

Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови райдержадміністрації

89. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, доручень  Прем’єр-міністра України, голови облдержадміністрації, за власною ініціативою видає розпорядження одноособово в межах повноважень райдержадміністрації.

90. Правила підготовки, погодження, видання розпоряджень, подання їх на державну реєстрацію, оприлюднення, організацію їх виконання та архівне зберігання встановлюються Положенням про розпорядження голови райдержадміністрації, яке затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Порядок підготовки доручень голови райдержадміністрації, його заступників

91. З оперативних питань діяльності райдержадміністрації видаються доручення.

92. Доручення видаються головою райдержадміністрації, його заступниками. Проекти доручень вносяться структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату.

Доручення голови райдержадміністрації та його першого заступника видається з будь-яких питань діяльності райдержадміністрації в межах його компетенції; заступника голови райдержадміністрації – тільки з питань, що належать до йо компетенції (відповідно до розподілу функціональних повноважень) та є обов’язковими для виконання структурними підрозділами райдержадміністрації або її апаратом, іншими органами, зазначеними у дорученні.

Проект доручення заступників голови райдержадміністрації у разі, коли він містить доручення структурним підрозділам райдержадміністрації, її апарату або іншим органам, які підпорядковані або робота яких координується іншим заступником голови райдержадміністрації, погоджується (візується) з відповідним заступником голови райдержадміністрації.

Контроль за виконанням доручень голови райдержадміністрації, як в цілому, так і за окремими пунктами, здійснюється відділом діловодства і контролю райдержадміністрації.

Доручення першого заступника та заступника голови райдержадміністрації контролюються підпорядкованими структурними підрозділами за розподілом функціональних повноважень.

 Організація перевірок роботи структурних підрозділів райдержадміністрації,

 її апарату та органів місцевого самоврядування

93. Перевірки роботи (вивчення стану справ) структурних підрозділів райдержадміністрації або її апарату та органів місцевого самоврядування (з питань делегованих державою повноважень) здійснюються згідно з квартальним планом роботи райдержадміністрації та за дорученням керівництва райдержадміністрації і можуть мати як комплексний характер, так і здійснюватися з окремого питання або на виконання окремих документів.

94. Структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату та територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої владивносять пропозиції щодо перевірок органів місцевого самоврядування (з питань делегованих державою повноважень) до квартального плану райдержадміністрації у термін, зазначений у пункті 11.5 розділу „Планування роботи райдержадміністрації”.

Як правило, перевірки з галузевих питань проводяться структурними підрозділами райдержадміністрації, її апаратом згідно з графіком.

95. Для здійснення комплексних перевірок роботи структурних підрозділів райдержадміністрації або її апарату, органів місцевого самоврядування (з питань делегованих державою повноважень) за погодженням з керівником апарату райдержадміністрації відділом організаційної роботи райдержадміністрації    створюється робоча група, до складу якої включаються відповідальні працівники структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та відповідно до мети перевірки визначається перелік питань, яким конкретизується завдання членам робочої групи.

96. Під час проведення комплексної перевірки робочу групу райдержадміністрації, як правило, очолює  керівник апарату райдержадміністрації, у разі проведення перевірок з окремих питань, керівником робочої групи може бути інша посадова особа райдержадміністрації.

97. За одну добу до здійснення комплексної перевірки на місцях керівник робочої групи проводить інструктивну нараду з членами робочої групи, визначає мету та завдання конкретної перевірки, знайомить з переліком питань для вивчення стану справ тощо.

98. У триденний термін після закінчення перевірки кожний з членів робочої групи подає до відділу організаційної роботи райдержадміністрації аналітичну довідку за напрямами вивчення стану справ обсягом не більше 2–3 аркушів, підписану ним та завізовану керівником структурного підрозділу райдержадміністрації або підрозділу апарату райдержадміністрації, де він працює.

Довідка обов’язково повинна містити основні показники, аналітичні матеріали, порівняльні оцінки, висновки та пропозиції щодо поліпшення стану справ у відділі, управлінні чи адміністративно-територіальній одиниці району.

99. Керівник робочої групи організовує узагальнення матеріалів та підготовку доповідної записки голові райдержадміністрації за результатами перевірки.

100. Якщо тема перевірки (вивчення стану справ) є предметом для обговорення на засіданні колегії райдержадміністрації, на підставі зазначеної довідки готується проект розпорядження голови райдержадміністрації.

101. Здійснення позачергових перевірок роботи структурних підрозділів райдержадміністрації або її апарату, органів місцевого самоврядування (з питань делегованих державою повноважень) проводиться за окремим дорученням голови райдержадміністрації.

Участь представників облдержадміністраціїу засіданнях колегії райдержадміністрації

 102. З метою забезпечення виконання Закону України „Про місцеві державні адміністрації” в частині спрямування облдержадміністрацією діяльності державних адміністрацій та здійснення контролю за їх діяльністю, сприяння у здійсненні органами місцевого самоврядування делегованих державою повноважень та контролю за цією діяльністю, розгляду та врахування пропозицій депутатів і посадових осіб органів місцевого самоврядування, в облдержадміністрації забезпечується щомісячна участь заступників голови облдержадміністрації, працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, територіальних органів центральних органів виконавчої влади у засіданнях колегії Павлоградської райдержадміністрації.

103. Відділом організаційної роботи райдержадміністрації щомісячно надається до управління організаційної роботи апарату облдержадміністрації плани роботи райдержадміністрації, із зазначенням термінів і порядку денного засідань колегії. Графіки участі представників облдержадміністрації у засіданнях колегії Павлоградської районної державної адміністрацій (далі – графік) доводяться до відома райдержадміністрації.

104. Закріплені представники облдержадміністрації беруть безпосередню участь в обговоренні питань порядку денного з метою виконання актів законодавства, сприяння виконанню державних та регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку району, зміцненню матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, формуванню рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на засадах відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність, верховенства права, пріоритетності прав людини, поєднання державних і місцевих інтересів.

105. Звіт про участь представника облдержадміністрації у засіданні колегії райдержадміністрації подається до управління організаційної роботи апарату облдержадміністрації протягом доби після проведення засідання за формами, що є додатками до графіка і затверджуються разом з ним.

У разі виникнення термінових питань у ході засідань колегії райдержадміністрації, інформація надається до управління організаційної роботи апарату облдержадміністрації телефоном невідкладно після закінчення засідання.

 Порядок підготовки проектів доповідей та виступів голови райдержадміністрації 

  1.  Під час підготовки заходів для голови райдержадміністрації в обов’язковому порядку готуються:

тези виступів (тези вступного та заключного слова з кожного питання окремо) – у разі підготовки нарад, засідань колегії, засідань консультативних і дорадчих органів райдержадміністрації, урочистих прийомів з нагоди святкових дат та професійних свят, робочих зустрічей, робочих поїздок тощо;

доповіді – у разі підготовки урочистих зборів, мітингів та інших урочистих заходів з нагоди державних свят, ювілейних дат тощо.

107. Тези виступів для голови райдержадміністрації готують структурні підрозділи, що здійснюють підготовку відповідних заходів.

Персональну відповідальність за якість і достовірність підготовлених матеріалів для виступу голови райдержадміністрації несуть заступники голови райдержадміністрації, що координують діяльність підрозділів – організаторів заходів.

108. Погоджені і завізовані відповідним заступником голови райдержадміністрації матеріали для виступу подаються не пізніш як за 3 дні до проведення заходу до керівника апарату райдержадміністрації, сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю або відділу організаційної роботи.

У разі організації та проведення позапланових (термінових) заходів терміни подання матеріалів визначаються керівником апарату райдержадміністрації.

109. Роботу щодо підготовки матеріалів для доповідей голови райдержадміністрації на урочистих заходах і вітань з нагоди державних свят координує заступник голови за напрямком діяльності та сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації.

110. Розподіл обов’язків щодо підготовки привітань з нагоди ювілеїв, державних, професійних, знаменних подій:

110.1. Збір та узагальнення інформації щодо ювілейних дат підприємств, установ, організацій району, ювілеїв сіл, селищ – відділ організаційної роботи  райдержадміністрації.

110.2. Складання списків осіб, день народження яких припадає на наступний місяць, підготовка списків державних, професійних, релігійних свят та пам’ятних дат – відділ організаційної роботи райдержадміністрації.

 

110.3. Вітання головою райдержадміністрації осіб на наступний тиждень, керівників   відомств, інших органів центральної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,   депутатів, голів райдержадміністрацій  з нагоди ювілеїв, державних та професійних свят:

складання списків та погодження форми вітання з головою райдержадміністрації – відділ організаційної роботи райдержадміністрації;

підготовка та оформлення текстів вітань – керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, відділ організаційної роботи райдержадміністрації, сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації;

оформлення і відправка конвертів – відділ діловодства і контролю райдержадміністрації.

110.4. Підготовка та оформлення заохочувальних відзнак райдержадміністрації (грамота райдержадміністрації, Подяка голови райдержадміністрації, Вітальний лист голови райдержадміністрації) – відділ організаційної роботи райдержадміністрації.

110.5. Підготовка розпоряджень голови райдержадміністрації щодо відзначення заохочувальними відзнаками райдержадміністрації – сектор персоналу райдержадміністрації.

110.6. Підготовка вітальних адрес особам, колективам підприємств, установ, організацій з нагоди ювілеїв, професійних свят:

текст – керівники структурних підрозділів райдержадміністрації,відділ організаційної роботи райдержадміністрації;

виготовлення – відділ організаційної роботи райдержадміністрації.

110.7. Придбання атрибутів для вітання: бланків Грамот, Подяк, Вітальних листів голови райдержадміністрації, ювілейних папок, листівок, сувенірів – керівники структурних підрозділів райдержадміністрації за напрямом діяльності.

 Висвітлення діяльності  райдержадміністрації

в мережі Інтернет

 111. Веб-сайт райдержадміністрації є офіційним носієм інформації, який утворюється для висвітлення діяльності райдержадміністрації, її органів, інформаційної взаємодії з державними та недержавними організаціями, громадськістю, організаціями країн світового співтовариства.

112. Структура, дизайн веб-сайту та регламент його функціонування затверджується головою райдержадміністрації.

Обмеження доступу до веб-сайта або його відключення може бути здійснене за розпорядженням голови райдержадміністрації.

113. Інформація для розміщення на веб-сайті райдержадміністрації формується безпосередньо у структурних підрозділах райдержадміністрації або її апарату згідно з вимогами до якості текстової інформації.

114. Розміщення інформації на веб-сайті райдержадміністрації здійснюється за погодженням з керівником апарату райдержадміністрації або уповноваженою ним особою.

115. На веб-сайті райдержадміністрації обов’язково розміщується така інформація:

основні завдання та нормативно-правові засади діяльності райдержадміністрації;

структура та керівництво райдержадміністрації;

місцезнаходження структурних підрозділіврайдержадміністрації та її апарату, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та веб-сайтів), основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників;

порядок та графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації;

розпорядження голови райдержадміністрації;

інформація про поточні та заплановані заходи за участю керівництва райдержадміністрації, про діяльність райдержадміністрації, її структурних підрозділів або апарату, органів місцевого самоврядування;

стан виконання програм і планів райдержадміністрації;

порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері (зразки документів, розрахункові рахунки для сплати необхідних платежів, розмір цих платежів тощо);

зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до райдержадміністрації;

виконання бюджету;

показники розрахунків за енергоносії;

відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня;

перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

тексти регіональних та цільових програм у відповідній сфері;

відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;

відомості про наявні в райдержадміністрації вакансії;

перелік установ і закладів соціальної сфери;

державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації.

відомості про надання адміністративних послуг структурними підрозділами райдержадміністрації;

інша інформація про діяльність райдержадміністрації, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

116. У разі розроблення проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, що стосуються життєвих інтересів усіх верств населення, обов’язкове розміщення цих проектів на веб-сайті райдержадміністрації.

117. Підрозділ, який подає інформацію на веб-сайт райдержадміністрації, несе повну відповідальність за її достовірність.

118. З метою недопущення граматичних і стилістичних помилок необхідно узгоджувати тексти документів (анотацій, повідомлень) зі спеціалістами відділу діловодства и контролю райдержадміністрації.

 

119. Підрозділи передають інформацію (документи), підписані керівником підрозділу і затверджені заступником голови райдержадміністрації (за напрямком роботи) або керівником апарату райдержадміністрації (у тому числі в електронній формі) до сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації для їх розміщення на веб-сайті.

120. У першу чергу розміщується актуальна оперативна інформація (інформація про основні події, що відбулися за участю керівництва райдержадміністрації).

Усі спірні питання виносяться на розгляд керівника апарату райдержадміністрації.

121. На веб-сайті заборонено розміщувати інформацію з обмеженим доступом,а також конфіденційну інформацію.

Організаційне забезпечення заходів за участю вищих посадових осіб

 122. Програма робочих поїздок в район вищих посадових осіб (далі – робоча поїздка) формується керівником апарату, що відповідає за підготовку та забезпечення робочої поїздки, за обґрунтованими пропозиціями заступників голови райдержадміністрації.

123. Проект програми робочої поїздки складається відділом організаційної роботи райдержадміністрації та надається керівникові апарату для погодження з заступником голови райдержадміністрації, що відповідає за підготовку та забезпечення робочої поїздки.

124. Погоджені пропозиції щодо програми робочої поїздки направляються до облдержадміністрації.

125. Заступники голови райдержадміністрації відповідають за підготовку об’єктів відвідування в терміни, визначені проектом програми робочої поїздки, та забезпечують через підпорядковані структурні підрозділи райдержадміністрації і підприємства та установи, діяльність яких координують (відповідно до розподілу функціональних повноважень), надання до відділу організаційної роботи райдержадміністрації  завізованих керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств і установ та заступниками голови райдержадміністрації матеріалів (довідок-характеристик на об’єкти з показниками соціально-економічного розвитку та на керівників об’єктів відвідування; порядку відвідування об’єктів; тези виступів у разі проведення урочистих заходів, нарад).

126. Після погодження відповідними службами в органах виконавчої влади вищого рівня програма робочої поїздки та відвідування об’єктів надається до відділу організаційної роботи райдержадміністрації.

127. Відділ організаційної роботи райдержадміністрації готує проект доручення голови райдержадміністрації або одного його заступників щодо підготовки та забезпечення робочої поїздки.

128. Комплект матеріалів робочої поїздки формує відділ організаційної роботи райдержадміністрації.

129. Відділом організаційної роботи райдержадміністрації до комплекту матеріалів робочої поїздки надаються: список офіційної делегації; список осіб, що супроводжують; списки осіб, що зустрічають та забезпечують робочу поїздку; розширена програма робочої поїздки.

130. відділ організаційної роботи райдержадміністрації готує пропозиції щодо закріплення посадових осіб райдержадміністрації за членами офіційної делегації та погоджує із керівником апарату райдержадміністрації.

131 Комплект матеріалів робочої поїздки, як правило, не пізніше ніж за 3 дні до терміну поїздки передається відділом організаційної роботи райдержадміністрації на погодження керівнику апарату райдержадміністрації та першому заступникові голови райдержадміністрації.

132. Матеріали робочої поїздки актуалізуються в міру внесення змін до програми перебування вищих посадових осіб.

  

Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування 

  1.  Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та  органами  місцевого самоврядування здійснюються в установленому чинним законодавством порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих  повноважень органів виконавчої влади здійснюється в установленому законодавством порядку.

134. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань       розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань  розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

135. Проект акта подається на розгляд голові райдержадміністрації структурними підрозділами райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами та розглядається в установленому цим Регламентом порядку.

Під час розгляду поданого райдержадміністрацією проекту акта голова райдержадміністрації має право брати участь у засіданні облдержадміністрації з правом дорадчого голосу.

Організація використання робочого часу

 136. Робота апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації починається  о 8 годині, закінчується – о 17 годині (у п’ятницю – о 15.45), обідня перерва – з 12.00 до 12.45.

Час початку робочого дня райдержадміністрації може змінюватися головою райдержадміністрації.

У кожному структурному підрозділі райдержадміністрації, її апараті ведеться щоденний табельний облік робочого часу працівників.

Про відсутність на робочому місці керівників структурних підрозділів райдержадміністрації або її апарату (відрядження, хвороба та з інших причин) обов’язково інформувати сектор персоналу райдержадміністрації.

137. Відрядження працівників райдержадміністрації здійснюється згідно з планами роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів, викликами облдержадміністрації на підставі розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів керівників структурних підрозділів.

Після повернення з відрядження працівники в 3-денний термін звітують перед своїми безпосередніми керівниками про виконання завдання.

138. Надання відпусток працівникам органів виконавчої влади регламентується Кодексом законів про працю України, законами України „Про державну службу” та „Про відпустки”.

139. Щорічно до 15 грудня до сектору персоналу райдержадміністрації подаються пропозиції щодо надання щорічних відпусток керівництву райдержадміністрації, працівникам апарату та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації.

Відповідні пропозиції надаються керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації.

140. Графік відпусток заступників голови, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

141. Щорічна основна та додаткові відпустки надаються працівникам райдержадміністрації з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.

Відпустка надається на підставі заяви, яка подається не менш як за 14 календарних  днів до початку відпустки до сектору персоналу райдержадміністрації.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання установлюється за згодою між працівником і керівником. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина  щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період з додержанням вимог статті 12 Закону України „Про відпустки”.

Відповідно до статті 20 Закону України „Про державну службу” за рішенням керівника державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Невикористана у поточному році відпустка або її частина надається державному службовцю у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

142. Пропозиції щодо запланованої відпустки голови райдержадміністрації надаються до облдержадміністрації.

Відпустка голови райдержадміністрації надається відповідно до його особистого розпорядження за обов’язковим погодженням з головою облдержадміністрації. Копії розпоряджень про такі відпустки та заяв направляються до управління персоналу  облдержадміністрації.

Відпустки заступникам голови та керівнику апарату райдержадміністрації надаються згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації.

Відпустки керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації надаються на підставі заяви з обов’язковим погодженням головою райдержадміністрації та заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Відпустки працівникам апарату та працівникам структурних підрозділів райдержадміністрації надаються на підставі заяви з обов’язковим погодженням головою райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації або заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень)

143. Підготовку проекту розпорядження голови райдержадміністрації про затвердження графіків відпусток, контроль за їх дотриманням та підготовку відповідних проектів розпоряджень про надання відпусток здійснює сектор персоналу райдержадміністрації.

Організація чергувань у вихідні та святкові дні

144. З метою організаційного забезпечення діяльності райдержадміністрації та виконання невідкладної і непередбаченої роботи у вихідні та святкові дні головою райдержадміністрації запроваджується чергування заступників голови райдержадміністрації, керівників апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, працівників структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату.

 

145. Графіки чергувань складаються відділом організаційної роботи райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

По одному примірнику графіків чергувань надається в приймальню райдержадміністрації та керівникам відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації.

146. Облік фактично відпрацьованого часу у вихідні та святкові дні ведеться відділом організаційної роботи (сектором персоналу) райдержадміністрації.

147. Робота у вихідні та святкові дні працівників райдержадміністрації компенсується згідно з чинним трудовим законодавством.

Керівник апарату райдержадміністрації                                                                       С.В. ДЕНИСОВА

 

 

 

 

 

 

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Центральна, 98, каб.201, тел: (0563) 26-96-04

baner
baner
baner
baner