cnap
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

Про підсумки роботи із зверненнями громадян

у 2019 році та організації роботи щодо виконання вимог

Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008

„Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“

 

Пріоритетним завданням організації роботи із зверненнями громадян у Павлоградській райдержадміністрації є забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, оперативне вирішення порушених питань та задоволення законних прав та інтересів громадян.

За підсумками роботи із зверненнями громадян у 2019 році відділом організаційно-кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації проаналізовано стан виконання вимог Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, інших нормативних актів в Павлоградському районі.

Забезпечено проведення особистого прийому громадян посадовими особами райдержадміністрації не рідше чотирьох разів на місяць, згідно з графіком, затвердженим відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації від 25.01.2019 року № Р-17/0/335-17 „Про організацію особистого прийому громадян у райдержадміністрації”.

Особлива увага керівництва райдержадміністрації приділялась виїзним прийомам, що здійснювались відповідно до графіків. До проведення особистих прийомів постійно залучались керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, організацій та установ, до повноважень яких належать розгляд питань, що порушувались громадянами.

Майже всі сільські голови активно приймали участь в організації та проведенні виїзних прийомів керівництва райдержадміністрації.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня         2009 року № 898 „Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи „Урядовий контактний центр“, з метою забезпечення оперативного розгляду та реагування на звернення, що надходять на урядову телефону „гарячу лінію“ було прийнято розпорядження голови райдержадміністрації           від 30.01.2019 року № Р-23/0/335-19 „Про організацію взаємодії райдержадміністрації та державної установи „Урядовий контактний центр із забезпечення оперативного реагування на звернення, що надходять на урядову телефонну „гарячу лінію“. Всі питання, що порушуються у зверненнях громадян до „Урядового контактного центру“ тримаються на контролі керівництва райдержадміністрації і розглядаються без порушення строків встановлених законодавством та дорученням голови облдержадміністрації.

Всього протягом 2019 року через державну установу „Урядовий контактний центр“ до райдержадміністрації надійшло 129 звернень з таких питань: аграрної політики та земельних відносин – 27, соціального захисту – 42, комунального господарства – 37, охорони здоров’я – 5, праця і зарплата — 3 та інше – 15.

З метою забезпечення повноцінного функціонування „гарячої“ телефонної лінії голови райдержадміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.01.2019 року № Р-22/0/335-19 „Про роботу „гарячої“ телефонної лінії голови райдержадміністрації та визначення електронної адреси для подачі звернень громадянами“  визначено телефонний номер та електронну адресу для подачі звернень громадян.

Протягом звітного періоду через телефонну „гарячу лінію“ до райдержадміністрації мешканці району не звертались.

Інформація для мешканців Павлоградського району щодо графіків особистих прийомів громадян та проведення телефонних „гарячих ліній“ керівниками управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, районних установ та організацій постійно опрацьовується та оприлюднюється на веб — сайті Павлоградського району, на стендах в приміщенні райдержадміністрації, в газеті „Рідний край”.

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації   від 22 березня 2012 року № Р-173/0/3-12 „Про запровадження роботи багатоканальної телефонної  лінії „Контакт-центр „Гаряча лінія голови облдержадміністрації“ та з метою удосконалення роботи із зверненнями громадян, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців головою Павлоградської райдержадміністрації було прийнято відповідне розпорядження від 20 квітня 2012 року № 208-р-12 „Про організацію взаємодії райдержадміністрації та Дніпропетровського обласного контактного центру“.

Всі звернення, які надходять через „Гарячу лінію голови облдержадміністрації“ тримаються на контролі керівництва райдержадміністрації і розглядаються без порушення строків встановлених дорученням голови облдержадміністрації.

Питання, які порушуються заявниками в зверненнях розглядаються на нарадах голови райдержадміністрації та на засіданнях постійно діючої комісії по розгляду звернень громадян.

Всього в 2019 році  через „ Гарячу лінію голови облдержадміністрації“ до райдержадміністрації надійшло 72 звернення від мешканців району, найбільше з питань: комунального господарства – 34, аграрної політики та земельних відносин – 7, соціального захисту – 24, діяльність органів місцевого самоврядування – 1 та інше – 6.

Відділом організаційно-кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації постійно вдосконалюються форми і методи роботи із зверненнями громадян. Відповідно до впровадженої системи щотижня, щомісячно та щоквартально  аналізується стан роботи із зверненнями громадян та виконавської дисципліни. Готуються аналітичні довідки керівництву райдержадміністрації та направляються відповідним фахівцям для вжиття заходів. Ведеться облік інформацій по розгляду звернень громадян, наданих структурними підрозділами райдержадміністрації та виконкомами сільських рад та облік виконання доручень з питань звернень громадян, що перебувають на довгостроковому контролі.

На виконання розпоряджень голови райдержадміністрації від 24.01.2019 року № Р-16/0/335-19 „Про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян” забезпечується проведення засідань комісії не рідше одного разу на місяць із залученням, у разі необхідності, представників органів прокуратури, правоохоронних та контролюючих органів, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, органів  місцевого  самоврядування.

Засідання комісії проводяться щомісяця згідно з графіком, рішення оформляються відповідними протоколами. Протягом 2019 року проведено           12 засідань комісії, за результатами роботи комісії прийняті відповідні рішення та надано рекомендації щодо підвищення ефективності розгляду звернень громадян.

Протягом звітного періоду забезпечено проведення перевірок додержання законодавства про звернення громадян та надано методичну допомогу щодо дотримання чинного законодавства в управліннях, відділах та структурних підрозділах райдержадміністрації згідно графіку.

Всього протягом 2019 року з питань звернень громадян прийнято та затверджено 11 розпоряджень голови райдержадміністрації.

Двічі на рік здійснюється комплексний аналіз роботи з розгляду та вирішення питань, порушених у зверненнях громадян, результати якого обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації. Такий підхід дозволяє не лише цілеспрямовано та послідовно усувати недоліки та прорахунки, але й вдосконалювати цей напрямок роботи.

Аналіз звернень, отриманих райдержадміністрацією, дає змогу зробити висновок, що є тенденція до зменшення кількості звернень громадян.

Так, за 2019 рік від мешканців району безпосередньо надійшло 74  звернення, у тому числі 37 звернень отримано на особистих прийомах. У порівнянні з минулим роком загальна кількість звернень зменшилась (2018 рік – 136), зменшилась кількість звернень, отриманих на особистих прийомах громадян (2018 рік – 108 звернення), тобто на 71 звернення менше.

Найбільше звертались мешканці Вербківської, Богданівської, Межиріцької сільських рад.

Загалом у зверненнях було порушено 77 питань.  Головними, як і раніше, залишаються питання аграрної політики і земельних відносин — 14; транспорту і зв’язку – 6; соціального захисту – 29; праця і заробітна плата – 1; охорони здоров’я – 2; комунального господарства — 10; освіти,сім`ї, дітей, молоді та спорту – 1; діяльність органів місцевого самоврядування – 1 та інші — 8.

Відповідно до запровадженого з 1 січня 2009 року класифікатора звернень громадян звернення розподіляються так:

за формою надходження: поштою – 37 звернень; на особистому        прийомі – 37;

за ознакою надходження: первинні – 71; повторні – 3; неодноразові – 0; дублетні – 0;

за суб’єктом: індивідуальні – 69, колективні – 5, анонімні – 0.

Зменшилась кількість повторних звернень: їх отримано 3 проти 4 за минулий 2018 рік.

Аналіз статистичних даних за соціальним станом заявників свідчить, що найбільше звернень надійшло від пенсіонерів, членів багатодітних сімей. Звернень від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, «дітей війни» не надходило.

Протягом звітного періоду звернень від інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня», до райдержадміністрації не надходил0.

Колективних звернень надійшло 5 стільки ж як у 2017 році. З урахуванням колективних звернень всього звернулось 96 громадян. Аналіз колективних звернень засвідчив, що найбільша кількість людей, які підписалися під такими зверненнями, порушують питання освіти, охорони здоров’я, житлово-комунальні питання.

Однією з основних причин надходження повторних звернень є надання заявниками копій звернення до різних установ і організацій та недостатня обізнаність заявників  у чинному законодавстві.

Аналіз звернень свідчить, що більшість питань, порушених заявниками, потребують судового розгляду, але для цього необхідні матеріальні витрати. Тому заявники обирають простіший шлях вирішення своїх проблемних питань – звернення до органів виконавчої влади всіх рівнів.

Шляхи вирішення життєво-важливих питань мешканців району систематично розглядаються на оперативних нарадах та на розширених нарадах голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації з керівниками відповідних структурних підрозділів, сільськими головами, надаються та обговорюються доручення щодо їх вирішення. Питання, що потребують втручання правоохоронних органів, обговорюються на нарадах голови райдержадміністрації з керівниками силових структур.

На належному рівні реагують на звернення громадян, забезпечуючи всебічний розгляд та об’єктивне вирішення порушених громадянами питань у встановлені законодавством терміни, управління праці та соціального захисту населення, відділ агропромислового розвитку, відділ містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту райдержадміністрації .

Особисті прийоми громадян головою райдержадміністрації проводяться в громадській приймальні, яка розташована на першому поверсі. Кабінет облаштований всім необхідним для проведення прийомів.

В фойє будівлі сходинки обладнані зйомним пандусом та вхід в будівлю райдержадміністрації обладнано пандусом.                                                                                                                        

Достатньо велика увага приділяється інформуванню населення району. Це статті в газетах „Рідний край”, об’яви та інформаційні стенди в сільських радах району, на веб-сайті Павлоградської райдержадміністрації забезпечується розміщення аналітичної інформації про підсумки роботи із зверненнями громадян, графіки особистих прийомів керівництвом райдержадміністрації, графіки телефонних „гарячих ліній“.

Усі звернення, які надходили від громадян до райдержадміністрації, реєструвалися, доповідалися керівництву та направлялись виконавцям. Завдяки нововведеній системі обліку інформацій з розгляду звернень громадян, наданих структурними підрозділами райдержадміністрації та виконкомами сільських рад, протягом звітного періоду терміни надання інформації, встановлені керівництвом райдержадміністрації, не  порушувалися.

Райдержадміністрація і надалі вживатиме всі можливі заходи щодо забезпечення конституційного права громадян на звернення відповідно до Закону України „Про звернення громадян” та Указу Президента України            від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

 

 

 

 

 

Про підсумки роботи із зверненнями громадян

у 2018 році та організації роботи щодо виконання вимог

Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008

„Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“

 

Пріоритетним завданням організації роботи із зверненнями громадян у Павлоградській райдержадміністрації є забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, оперативне вирішення порушених питань та задоволення законних прав та інтересів громадян.

За підсумками роботи із зверненнями громадян у 2018 році сектором із правового забезпечення апарату райдержадміністрації проаналізовано стан виконання вимог Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, інших нормативних актів в Павлоградському районі.

Забезпечено проведення особистого прийому громадян посадовими особами райдержадміністрації не рідше чотирьох разів на місяць, згідно з графіком, затвердженим відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації від 10.01.2017 року № Р-7/0/335-17 та від 13.10.2017 року № Р-462/0/335-17 „Про організацію особистого прийому громадян у райдержадміністрації”.

Особлива увага керівництва райдержадміністрації приділялась виїзним прийомам, що здійснювались відповідно до графіків. До проведення особистих прийомів постійно залучались керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, організацій та установ, до повноважень яких належать розгляд питань, що порушувались громадянами.

Майже всі сільські голови активно приймали участь в організації та проведенні виїзних прийомів керівництва райдержадміністрації.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня         2009 року № 898 „Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи „Урядовий контактний центр“, з метою забезпечення оперативного розгляду та реагування на звернення, що надходять на урядову телефону „гарячу лінію“ було прийнято розпорядження голови райдержадміністрації           від 05 жовтня 2016 року № Р-431/0/335-16 „Про організацію взаємодії райдержадміністрації та державної установи „Урядовий контактний центр із забезпечення оперативного реагування на звернення, що надходять на урядову телефонну „гарячу лінію“. Всі питання, що порушуються у зверненнях громадян до „Урядового контактного центру“ тримаються на контролі керівництва райдержадміністрації і розглядаються без порушення строків встановлених законодавством та дорученням голови облдержадміністрації.

Всього протягом 2018 року через державну установу „Урядовий контактний центр“ до райдержадміністрації надійшло 126 звернень з таких питань: аграрної політики та земельних відносин – 17, соціального захисту – 25, комунального господарства – 26, охорони здоров’я – 11, діяльність органів місцевого самоврядування – 16, праця і зарплата — 4 та інше – 27.

З метою забезпечення повноцінного функціонування „гарячої“ телефонної лінії голови райдержадміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації від 01 лютого 2017 року № Р-37/0/335-17 „Про роботу „гарячої“ телефонної лінії голови райдержадміністрації та визначення електронної адреси для подачі звернень громадянами“  визначено телефонний номер та електронну адресу для подачі звернень громадян.

Протягом звітного періоду через телефонну „гарячу лінію“ до райдержадміністрації від мешканців району надійшло 2 звернення.

Інформація для мешканців Павлоградського району щодо графіків особистих прийомів громадян та проведення телефонних „гарячих ліній“ керівниками управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, районних установ та організацій постійно опрацьовується та оприлюднюється на веб — сайті Павлоградського району, на стендах в приміщенні райдержадміністрації, в газеті „Рідний край”.

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації   від 22 березня 2012 року № Р-173/0/3-12 „Про запровадження роботи багатоканальної телефонної  лінії „Контакт-центр „Гаряча лінія голови облдержадміністрації“ та з метою удосконалення роботи із зверненнями громадян, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців головою Павлоградської райдержадміністрації було прийнято відповідне розпорядження від 20 квітня 2012 року № 208-р-12 „Про організацію взаємодії райдержадміністрації та Дніпропетровського обласного контактного центру“.

Всі звернення, які надходять через „Гарячу лінію голови облдержадміністрації“ тримаються на контролі керівництва райдержадміністрації і розглядаються без порушення строків встановлених дорученням голови облдержадміністрації.

Питання, які порушуються заявниками в зверненнях розглядаються на нарадах голови райдержадміністрації та на засіданнях постійно діючої комісії по розгляду звернень громадян.

За 2018 рік до райдержадміністрації надійшло 121 звернення з контакт-центру гаряча лінія голови облдержадміністрації з таких питань: комунального господарства — 60, аграрної політики та земельних відносин – 6, соціального захисту -18, освіти-6, діяльність органів місцевого самоврядування – 8, праця і заробітна плата – 7 та інше – 16.

Сектором із правового забезпечення апарату райдержадміністрації постійно вдосконалюються форми і методи роботи із зверненнями громадян. Відповідно до впровадженої системи щотижня, щомісячно та щоквартально  аналізується стан роботи із зверненнями громадян та виконавської дисципліни. Готуються аналітичні довідки керівництву райдержадміністрації та направляються відповідним фахівцям для вжиття заходів. Ведеться облік інформацій по розгляду звернень громадян, наданих структурними підрозділами райдержадміністрації та виконкомами сільських рад та облік виконання доручень з питань звернень громадян, що перебувають на довгостроковому контролі.

На виконання розпоряджень голови райдержадміністрації від 10.01.2017  № Р-9/0/335-17 „Про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян” та від 25.07.2017 № Р-338/0/335-17 „Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 10.01.2017 № Р-9/0/335-17” забезпечується проведення засідань комісії не рідше одного разу на місяць із залученням, у разі необхідності, представників органів прокуратури, правоохоронних та контролюючих органів, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, органів  місцевого  самоврядування.

Засідання комісії проводяться щомісяця згідно з графіком, рішення оформляються відповідними протоколами. Протягом 2018 року проведено           12 засідань комісії, за результатами роботи комісії прийняті відповідні рішення та надано рекомендації щодо підвищення ефективності розгляду звернень громадян.

Протягом звітного періоду забезпечено проведення перевірок додержання законодавства про звернення громадян та надано методичну допомогу щодо дотримання чинного законодавства в управліннях, відділах та структурних підрозділах райдержадміністрації згідно графіку.

Всього протягом 2018 року з питань звернень громадян прийнято та затверджено 7 розпоряджень голови райдержадміністрації.

Двічі на рік здійснюється комплексний аналіз роботи з розгляду та вирішення питань, порушених у зверненнях громадян, результати якого обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації. Такий підхід дозволяє не лише цілеспрямовано та послідовно усувати недоліки та прорахунки, але й вдосконалювати цей напрямок роботи.

Аналіз звернень, отриманих райдержадміністрацією, дає змогу зробити висновок, що є тенденція до зменшення кількості громадян, які звертаються до райдержадміністрації особисто.

Так, за 2018 рік від мешканців району безпосередньо надійшло              136 звернень, у тому числі 108 звернень отримано на особистих прийомах. У порівнянні з минулим роком загальна кількість звернень зменшилась (2017 рік – 208), зменшилась кількість звернень, отриманих на особистих прийомах громадян (2017 рік – 167 звернень), тобто на 59 звернень менше.

Найбільше звертались мешканці Вербківської, Богданівської, Межиріцької та Троїцької сільських рад.

Загалом у зверненнях було порушено 137 питань.  Головними, як і раніше, залишаються питання аграрної політики і земельних відносин — 29; транспорту і зв’язку – 8; соціального захисту – 75; праця і заробітна плата – 1; охорони здоров’я – 1; комунального господарства — 11; освіти — 2; сім`ї, дітей, молоді та спорту – 2; діяльність органів місцевого самоврядування – 4 та      інші — 3.

Відповідно до запровадженого з 1 січня 2009 року класифікатора звернень громадян звернення розподіляються так:

за формою надходження: поштою – 28 звернень; на особистому        прийомі – 108;

за ознакою надходження: первинні – 132; повторні – 4; неодноразові – 0; дублетні – 0;

за суб’єктом: індивідуальні – 131, колективні – 5, анонімні – 0.

Зменшилась кількість повторних звернень: їх отримано 4 проти 5 за попередній 2017 рік.

Аналіз статистичних даних за соціальним станом заявників свідчить, що найбільше звернень надійшло від пенсіонерів, членів багатодітних сімей та учасників АТО . Звернень від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, від одиноких матерів не надходило.

Протягом звітного періоду звернень від інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня», до райдержадміністрації не надходили.

Колективних звернень надійшло 5 проти 8 у 2017 році. З урахуванням колективних звернень всього звернулось 323 громадян. Аналіз колективних звернень засвідчив, що найбільша кількість людей, які підписалися під такими зверненнями, порушують питання освіти, житлово-комунальні питання.

Аналіз звернень свідчить, що більшість питань, порушених заявниками, потребують судового розгляду, але для цього необхідні матеріальні витрати. Тому заявники обирають простіший шлях вирішення своїх проблемних питань – звернення до органів виконавчої влади всіх рівнів.

Шляхи вирішення життєво-важливих питань мешканців району систематично розглядаються на оперативних нарадах та на розширених нарадах голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації з керівниками відповідних структурних підрозділів, сільськими головами, надаються та обговорюються доручення щодо їх вирішення. Питання, що потребують втручання правоохоронних органів, обговорюються на нарадах голови райдержадміністрації з керівниками силових структур.

На належному рівні реагують на звернення громадян, забезпечуючи всебічний розгляд та об’єктивне вирішення порушених громадянами питань у встановлені законодавством терміни, управління праці та соціального захисту населення, відділ агропромислового розвитку, відділ містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту райдержадміністрації .

Дорученням голови Павлоградської районної державної адміністрації від                   22 листопада 2010 року № 123-д „Про організацію виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 18 листопада 2010 року № Р-718/0/3-10 „Про організацію регіонального інформаційно-ресурсного центру при Дніпропетровській облдержадміністрації „Відкрита влада“ визначено порядок оперативного надання  інформації щодо розгляду звернень громадян до облдержадміністрації. На виконання цього доручення, щоденно до 16.00 год. сектором із правового забезпечення та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації надається інформація до управління по роботі зі зверненнями громадян облдержадміністрації щодо стану розгляду звернень громадян через електрону базу даних.

Особисті прийоми громадян головою райдержадміністрації проводяться в громадській приймальні, яка розташована на першому поверсі. Кабінет облаштований всім необхідним для проведення прийомів.

В фойє будівлі сходинки обладнані зйомним пандусом та вхід в будівлю райдержадміністрації обладнано пандусом.                                                                                                                        

Достатньо велика увага приділяється інформуванню населення району. Це статті в газетах „Рідний край”, об’яви та інформаційні стенди в сільських радах району, на веб-сайті Павлоградського району забезпечується розміщення аналітичної інформації про підсумки роботи із зверненнями громадян, графіки особистих прийомів керівництвом райдержадміністрації, графіки телефонних „гарячих ліній“.

Усі звернення, які надходили від громадян до райдержадміністрації, реєструвалися, доповідалися керівництву та направлялись виконавцям. Завдяки нововведеній системі обліку інформацій з розгляду звернень громадян, наданих структурними підрозділами райдержадміністрації та виконкомами сільських рад, протягом звітного періоду терміни надання інформації, встановлені керівництвом райдержадміністрації, не  порушувалися.

Райдержадміністрація і надалі вживатиме всі можливі заходи щодо забезпечення конституційного права громадян на звернення відповідно до Закону України „Про звернення громадян” та Указу Президента України            від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

 

 

 

 

Про підсумки роботи із зверненнями громадян

у І півріччі 2018 року та організації роботи щодо виконання вимог

Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 

„Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“

Пріоритетним завданням організації роботи із зверненнями громадян у Павлоградській райдержадміністрації є забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, оперативне вирішення порушених питань та задоволення законних прав та інтересів громадян.

За підсумками роботи із зверненнями громадян у І півріччі 2018 року завідувачем сектору із правового забезпечення райдержадміністрації проаналізовано стан виконання вимог Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, інших нормативних актів в Павлоградському районі.

З метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення протягом вищезазначеного періоду в райдержадміністрації вжито низку заходів з удосконалення роботи із зверненнями громадян. На виконання Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України                від 7 лютого 2008 року №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 24 січня 2018 року                    № Р-15/0/335-18 „Про стан роботи із зверненнями громадян за підсумками  2017 року“, яким визначено основні критерії та завдання щодо удосконалення  роботи із зверненнями громадян.

Особисті прийоми громадян головою райдержадміністрації та його заступниками проводяться не рідше чотирьох разів на місяць згідно з графіками, затвердженими відповідними розпорядженнями голови райдержадміністрації від 13 жовтня 2017 року № Р-462/0/335-17 „Про організацію особистого прийому громадян у райдержадміністрації“. Особлива увага керівництва райдержадміністрації приділялась виїзним прийомам, що здійснювались відповідно до графіків. До проведення особистих прийомів постійно залучались керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, організацій та установ, до повноважень яких належать розгляд питань, що порушувались громадянами.

Майже всі сільські голови активно приймали участь в організації та проведенні виїзних прийомів керівництва райдержадміністрації.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня         2009 року № 898 „Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи „Урядовий контактний центр“, з метою забезпечення оперативного розгляду та реагування на звернення, що надходять на урядову телефону „гарячу лінію“ було прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 05 жовтня 2016 року № Р-431/0/-335-16 „Про організацію взаємодії райдержадміністрації та державної установи „Урядовий контактний центр“ із  забезпечення оперативного реагування на звернення, що надходять на урядову телефонну „гарячу лінію“. Всі питання, що порушуються у зверненнях громадян до „Урядового контактного центру“, тримаються на контролі керівництва райдержадміністрації і розглядаються без порушення строків встановлених законодавством та дорученням голови облдержадміністрації.

Всього протягом І півріччя 2018 року через державну установу „Урядовий контактний центр“ до райдержадміністрації надійшло 75 звернень з таких питань: аграрної політики та земельних відносин — 12, соціального захисту – 11, комунального господарства – 21, праця і зарплата – 4, діяльність органів місцевого самоврядування — 8 та інше – 19.

З метою забезпечення повноцінного функціонування „гарячої“ телефонної лінії голови райдержадміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації від 01 лютого 2017 року № Р-37/0/335-17 „Про роботу „гарячої“ телефонної лінії голови райдержадміністрації та визначення електронної адреси для подачі звернень громадянами“ визначено телефонний номер та електронну адресу для подачі звернень громадян.

Протягом звітного періоду через телефонну „гарячу лінію“ до райдержадміністрації звернулась 1 особа.

На електронну адресу райдержадміністрації було отримано 3 звернення.

Інформація для мешканців Павлоградського району щодо графіків особистих прийомів громадян та проведення телефонних „гарячих ліній“ керівниками управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, районних установ та організацій постійно опрацьовується та оприлюднюється на веб — сайті Павлоградського району, на стендах в приміщенні райдержадміністрації, в газеті „Рідний край”.

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 березня 2012 року № Р-173/0/3-12 „Про запровадження роботи багатоканальної телефонної лінії „Контакт-центр „Гаряча лінія голови облдержадміністрації“ та з метою удосконалення роботи із зверненнями громадян, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців головою Павлоградської райдержадміністрації було прийнято відповідне розпорядження від 20 квітня 2012 року № 208-р-12 „Про організацію взаємодії райдержадміністрації та Дніпропетровського обласного контактного центру“.

Всі звернення, які надходять через „Гарячу лінію голови облдержадміністрації“, тримаються на контролі керівництва райдержадміністрації і розглядаються без порушення строків встановлених дорученням голови облдержадміністрації.

Питання, які порушуються заявниками в зверненнях, розглядаються на нарадах голови райдержадміністрації та на засіданнях постійно діючої комісії по розгляду звернень громадян.

Всього протягом І півріччя 2018 року через „Гарячу лінію голови облдержадміністрації“ до райдержадміністрації надійшло 66 звернень від мешканців району, найбільше з питань: житлово-комунального господарства – 36, соціального захисту – 3, праці та заробітної плати-7, діяльність органів місцевого самоврядування – 4, аграрної політики та земельних відносин – 1 та інше – 15.

На виконання доручення голови райдержадміністрації від 18 березня    2013 року „Про проведення дня контролю в Павлоградській райдержадміністрації“ за І півріччя 2018 року проведено 6 „днів контролю“ в управліннях, відділах, структурних підрозділах Павлоградської райдержадміністрації, про що складені відповідні довідки.

Спеціалістом сектору із правового забезпечення райдержадміністрації постійно вдосконалюються форми і методи роботи із зверненнями громадян. Відповідно до впровадженої системи щотижня, щомісячно та щоквартально аналізується стан роботи із зверненнями громадян та виконавської дисципліни. Готуються аналітичні довідки керівництву райдержадміністрації та направляються відповідним фахівцям для вжиття заходів. Ведеться облік інформацій по розгляду звернень громадян, наданих структурними підрозділами райдержадміністрації та виконкомами сільських рад, та облік виконання доручень з питань звернень громадян, що перебувають на довгостроковому контролі.

На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 10 січня 2017 року № Р-9/0/335-17 „Про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян” забезпечується проведення засідань комісії не рідше одного разу на місяць із залученням, у разі необхідності, представників органів прокуратури, правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування. Засідання комісії проводяться щомісяця згідно з графіком, рішення оформляються відповідними протоколами. Протягом І півріччя 2018 року проведено 6 засідань комісії, за результатами роботи комісії прийняті відповідні рішення та надано рекомендації щодо підвищення ефективності розгляду звернень громадян.

Протягом звітного періоду забезпечено проведення перевірок додержання законодавства про звернення громадян та надано методичну допомогу щодо дотримання чинного законодавства в управліннях, відділах та структурних підрозділах райдержадміністрації згідно плану.

Всього протягом І півріччя 2018 року з питань звернень громадян прийнято та затверджено 2 розпорядження голови райдержадміністрації.

Двічі на рік здійснюється комплексний аналіз роботи з розгляду та вирішення питань, порушених у зверненнях громадян, результати якого обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації. Такий підхід дозволяє не лише цілеспрямовано та послідовно усувати недоліки та прорахунки, але й вдосконалювати цей напрямок роботи.

Аналіз звернень, отриманих райдержадміністрацією, дає змогу зробити висновок, що запроваджена система дієвих заходів організаційно-методичного спрямування сприяє тенденції до зменшення кількості звернень громадян.

Так, всього протягом І півріччя 2018 року від мешканців району надійшло 69 звернень, у тому числі 52 звернення отримано на особистих прийомах. У порівнянні з минулим роком загальна кількість звернень зменшилась (І півріччя 2017 року – 185).

Найбільше звертались мешканці Богданівської, Межиріцької, та Вербківської сільських рад.

Загалом у зверненнях було порушено 69 питань. Головними, як і раніше, залишаються питання соціального захисту (37), комунального господарства (10); аграрної політики і земельних відносин (12); праці та заробітної плати (1); освіти (0) та інш.- 9.

Відповідно до запровадженого з 1 січня 2009 року класифікатора звернень громадян звернення розподіляються так:

за формою надходження: поштою – 11 звернень; на особистому        прийомі – 52; через уповноважену особу – 0;

за ознакою надходження: первинні – 67; повторні – 2; неодноразові – 0; дублетні – 0;

за суб’єктом: індивідуальні – 64, колективні – 5, анонімні – 0.

Зменшилась кількість повторних звернень: їх отримано 2 проти 9 за минулий рік.

Аналіз статистичних даних за соціальним станом заявників свідчить, що найбільше звернень надійшло від пенсіонерів.

Колективних звернень надійшло 5 проти 2 у І півріччі 2017 року. З урахуванням колективних звернень всього звернулось 185 громадян. Аналіз колективних звернень засвідчив, що люди, які підписалися під цими зверненнями, порушують житлово-комунальні питання та питання закриття ЗОШ № 2 в с. Межиріч.

Однією з основних причин надходження повторних звернень є надання заявниками копій звернення до різних установ і організацій та недостатня обізнаність заявників  у чинному законодавстві.

Аналіз звернень свідчить, що багато питань, порушених заявниками, потребують судового розгляду, але для цього необхідні матеріальні витрати. Тому заявники обирають простіший шлях вирішення своїх проблемних питань – звернення до органів виконавчої влади всіх рівнів.

Шляхи вирішення життєво-важливих питань мешканців району систематично розглядаються на оперативних нарадах та на розширених нарадах голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації з керівниками відповідних структурних підрозділів, сільськими головами, надаються та обговорюються доручення щодо їх вирішення. Питання, що потребують втручання правоохоронних органів, обговорюються на нарадах голови райдержадміністрації з керівниками силових структур.

На належному рівні реагують на звернення громадян, забезпечуючи всебічний розгляд та об’єктивне вирішення порушених громадянами питань у встановлені законодавством терміни, управління соціального захисту населення, відділ агропромислового розвитку, відділ містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту райдержадміністрації .

Дорученням голови Павлоградської державної адміністрації від  22 листопада 2010 року № 123-д „Про організацію виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 18 листопада 2010 року № Р-718/0/3-10 „Про організацію регіонального інформаційно-ресурсного центру при Дніпропетровській облдержадміністрації „Відкрита влада“ визначено порядок оперативного надання інформації щодо розгляду звернень громадян до облдержадміністрації. На виконання цього доручення щоденно до 16.00 год. спеціалістом сектору із правового забезпечення та режимно-секретної роботи райдержадміністрації надається інформація до управління по роботі зі зверненнями громадян облдержадміністрації щодо стану розгляду звернень громадян через електрону базу даних.

Особисті прийоми громадян головою райдержадміністрації проводяться в громадській приймальні, яка розташована на першому поверсі. Кабінет облаштований всім необхідним для проведення прийомів.

Вхід в будівлю райдержадміністрації обладнано пандусом та в фойє будівлі сходинки обладнані зйомним пандусом.

Достатньо велика увага приділяється інформуванню населення району. Це статті в газетах „Рідний край”, об’яви та інформаційні стенди в сільських радах району, на веб-сайті Павлоградського району забезпечується розміщення аналітичної інформації про підсумки роботи із зверненнями громадян, графіки особистих прийомів керівництвом райдержадміністрації, графіки телефонних „гарячих ліній“.

Усі звернення, які надходили від громадян до райдержадміністрації, реєструвалися, доповідалися керівництву та направлялись виконавцям. Завдяки нововведеній системі обліку інформацій з розгляду звернень громадян, наданих структурними підрозділами райдержадміністрації та виконкомами сільських рад, протягом звітного періоду терміни надання інформації, встановлені керівництвом райдержадміністрації, не  порушувалися.

Здійснено аналіз статистичних звітів, інформацій за підсумками роботи із зверненнями громадян управлінь, відділів, районних установ та органів місцевого самоврядування.

За підсумками встановлено, що кількість звернень до райдержадміністрації, її управлінь, відділів та органів місцевого самоврядування, зменшилась.

Райдержадміністрація і надалі вживатиме всі можливі заходи щодо забезпечення конституційного права громадян на звернення відповідно до Закону України „Про звернення громадян” та Указу Президента України  від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

 

 

 

 

 

 

 Про підсумки роботи із зверненнями громадян

у 2017 році та організації роботи щодо виконання вимог

Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008

„Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“

 

Пріоритетним завданням організації роботи із зверненнями громадян у Павлоградській райдержадміністрації є забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, оперативне вирішення порушених питань та задоволення законних прав та інтересів громадян.

За підсумками роботи із зверненнями громадян у 2017 році сектором із правового забезпечення апарату райдержадміністрації проаналізовано стан виконання вимог Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, інших нормативних актів в Павлоградському районі.

Забезпечено проведення особистого прийому громадян посадовими особами райдержадміністрації не рідше чотирьох разів на місяць, згідно з графіком, затвердженим відповідним розпорядженням голови райдержадміністрації від 10.01.2017 року № Р-7/0/335-17 та від 13.10.2017 року № Р-462/0/335-17 „Про організацію особистого прийому громадян у райдержадміністрації”.

Особлива увага керівництва райдержадміністрації приділялась виїзним прийомам, що здійснювались відповідно до графіків. До проведення особистих прийомів постійно залучались керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, організацій та установ, до повноважень яких належать розгляд питань, що порушувались громадянами.

Майже всі сільські голови активно приймали участь в організації та проведенні виїзних прийомів керівництва райдержадміністрації.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня         2009 року № 898 „Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи „Урядовий контактний центр“, з метою забезпечення оперативного розгляду та реагування на звернення, що надходять на урядову телефону „гарячу лінію“ було прийнято розпорядження голови райдержадміністрації           від 05 жовтня 2016 року № Р-431/0/335-16 „Про організацію взаємодії райдержадміністрації та державної установи „Урядовий контактний центр із забезпечення оперативного реагування на звернення, що надходять на урядову телефонну „гарячу лінію“. Всі питання, що порушуються у зверненнях громадян до „Урядового контактного центру“ тримаються на контролі керівництва райдержадміністрації і розглядаються без порушення строків встановлених законодавством та дорученням голови облдержадміністрації.

Всього протягом 2017 року через державну установу „Урядовий контактний центр“ до райдержадміністрації надійшло 78 звернень з таких питань: аграрної політики та земельних відносин – 18, соціального захисту – 8, комунального господарства – 18, охорони здоров’я – 11, діяльність органів місцевого самоврядування – 10 та інше – 13.

З метою забезпечення повноцінного функціонування „гарячої“ телефонної лінії голови райдержадміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації від 01 лютого 2017 року № Р-37/0/335-17 „Про роботу „гарячої“ телефонної лінії голови райдержадміністрації та визначення електронної адреси для подачі звернень громадянами“  визначено телефонний номер та електронну адресу для подачі звернень громадян.

Протягом звітного періоду через телефонну „гарячу лінію“ до райдержадміністрації мешканці району не звертались.

Інформація для мешканців Павлоградського району щодо графіків особистих прийомів громадян та проведення телефонних „гарячих ліній“ керівниками управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, районних установ та організацій постійно опрацьовується та оприлюднюється на веб — сайті Павлоградського району, на стендах в приміщенні райдержадміністрації, в газеті „Рідний край”.

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації   від 22 березня 2012 року № Р-173/0/3-12 „Про запровадження роботи багатоканальної телефонної  лінії „Контакт-центр „Гаряча лінія голови облдержадміністрації“ та з метою удосконалення роботи із зверненнями громадян, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців головою Павлоградської райдержадміністрації було прийнято відповідне розпорядження від 20 квітня 2012 року № 208-р-12 „Про організацію взаємодії райдержадміністрації та Дніпропетровського обласного контактного центру“.

Всі звернення, які надходять через „Гарячу лінію голови облдержадміністрації“ тримаються на контролі керівництва райдержадміністрації і розглядаються без порушення строків встановлених дорученням голови облдержадміністрації.

Питання, які порушуються заявниками в зверненнях розглядаються на нарадах голови райдержадміністрації та на засіданнях постійно діючої комісії по розгляду звернень громадян.

Всього в 2017 році  через „ Гарячу лінію голови облдержадміністрації“ до райдержадміністрації надійшло 103 звернення від мешканців району, найбільше з питань: комунального господарства – 40, аграрної політики та земельних відносин – 22, соціального захисту – 14, діяльність органів місцевого самоврядування – 9, освіти-5, праці та заробітної плати-1 та інше – 12.

Сектором із правового забезпечення апарату райдержадміністрації постійно вдосконалюються форми і методи роботи із зверненнями громадян. Відповідно до впровадженої системи щотижня, щомісячно та щоквартально  аналізується стан роботи із зверненнями громадян та виконавської дисципліни. Готуються аналітичні довідки керівництву райдержадміністрації та направляються відповідним фахівцям для вжиття заходів. Ведеться облік інформацій по розгляду звернень громадян, наданих структурними підрозділами райдержадміністрації та виконкомами сільських рад та облік виконання доручень з питань звернень громадян, що перебувають на довгостроковому контролі.

На виконання розпоряджень голови райдержадміністрації від 10.01.2017 року № Р-9/0/335-17 „Про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян” та від 25.07.2017 № Р-338/0/335-17 „Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 10.01.2017 № Р-9/0/335-17” забезпечується проведення засідань комісії не рідше одного разу на місяць із залученням, у разі необхідності, представників органів прокуратури, правоохоронних та контролюючих органів, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, органів  місцевого  самоврядування.

Засідання комісії проводяться щомісяця згідно з графіком, рішення оформляються відповідними протоколами. Протягом 2017 року проведено           12 засідань комісії, за результатами роботи комісії прийняті відповідні рішення та надано рекомендації щодо підвищення ефективності розгляду звернень громадян.

Протягом звітного періоду забезпечено проведення перевірок додержання законодавства про звернення громадян та надано методичну допомогу щодо дотримання чинного законодавства в управліннях, відділах та структурних підрозділах райдержадміністрації згідно графіку.

Всього протягом 2017 року з питань звернень громадян прийнято та затверджено 11 розпоряджень голови райдержадміністрації.

Двічі на рік здійснюється комплексний аналіз роботи з розгляду та вирішення питань, порушених у зверненнях громадян, результати якого обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації. Такий підхід дозволяє не лише цілеспрямовано та послідовно усувати недоліки та прорахунки, але й вдосконалювати цей напрямок роботи.

Аналіз звернень, отриманих райдержадміністрацією, дає змогу зробити висновок, що є тенденція до збільшення кількості громадян, які звертаються до райдержадміністрації особисто.

Так, за 2017 рік від мешканців району безпосередньо надійшло              208 звернень, у тому числі 167 звернень отримано на особистих прийомах. У порівнянні з минулим роком загальна кількість звернень збільшилась (2016 рік – 193), збільшилась кількість звернень, отриманих на особистих прийомах громадян (2016 рік – 124 звернення), тобто на 43 звернення більше.

Найбільше звертались мешканці Вербківської, Богданівської, Межиріцької, Троїцької, Богуславської та Булахівської сільських рад.

Загалом у зверненнях було порушено 208 питань.  Головними, як і раніше, залишаються питання аграрної політики і земельних відносин — 37; транспорту і зв’язку – 8; соціального захисту – 114; праці і заробітної плати – 3; охорони здоров’я – 2; комунального господарства — 10; житлової політики –4, освіти — 1, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян – 2; сім`ї дітей молоді та спорту – 2; екології та природних ресурсів -2, діяльність органів місцевого самоврядування – 3; державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій — 3 та інші — 17.

Відповідно до запровадженого з 1 січня 2009 року класифікатора звернень громадян звернення розподіляються так:

за формою надходження: поштою – 18 звернень; на особистому        прийомі – 167;

за ознакою надходження: первинні – 202; повторні – 6; неодноразові – 0; дублетні – 0;

за суб’єктом: індивідуальні – 199, колективні – 8, анонімні – 1.

Зменшилась кількість повторних звернень: їх отримано 5 проти 7 за минулий 2016 рік.

Аналіз статистичних даних за соціальним станом заявників свідчить, що найбільше звернень надійшло від пенсіонерів, членів багатодітних сімей та учасників АТО . Звернень від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, від одиноких матерів не надходило.

Протягом звітного періоду звернень від інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня», до райдержадміністрації не надходили.

Колективних звернень надійшло 8 проти 18 у 2016 році. З урахуванням колективних звернень всього звернулось 319 громадян. Аналіз колективних звернень засвідчив, що найбільша кількість людей, які підписалися під такими зверненнями, порушують питання індивідуального землекористування, житлово-комунальні питання, питання транспорту і зв’язку та ремонт доріг.

Однією з основних причин надходження повторних звернень є надання заявниками копій звернення до різних установ і організацій та недостатня обізнаність заявників  у чинному законодавстві.

Аналіз звернень свідчить, що більшість питань, порушених заявниками, потребують судового розгляду, але для цього необхідні матеріальні витрати. Тому заявники обирають простіший шлях вирішення своїх проблемних питань – звернення до органів виконавчої влади всіх рівнів.

Шляхи вирішення життєво-важливих питань мешканців району систематично розглядаються на оперативних нарадах та на розширених нарадах голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації з керівниками відповідних структурних підрозділів, сільськими головами, надаються та обговорюються доручення щодо їх вирішення. Питання, що потребують втручання правоохоронних органів, обговорюються на нарадах голови райдержадміністрації з керівниками силових структур.

На належному рівні реагують на звернення громадян, забезпечуючи всебічний розгляд та об’єктивне вирішення порушених громадянами питань у встановлені законодавством терміни, управління праці та соціального захисту населення, відділ агропромислового розвитку, відділ містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту райдержадміністрації .

Дорученням голови Павлоградської районної державної адміністрації від                   22 листопада 2010 року № 123-д „Про організацію виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 18 листопада 2010 року № Р-718/0/3-10 „Про організацію регіонального інформаційно-ресурсного центру при Дніпропетровській облдержадміністрації „Відкрита влада“ визначено порядок оперативного надання  інформації щодо розгляду звернень громадян до облдержадміністрації. На виконання цього доручення, щоденно до 16.00 год. сектором із правового забезпечення та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації надається інформація до управління по роботі зі зверненнями громадян облдержадміністрації щодо стану розгляду звернень громадян через електрону базу даних.

Особисті прийоми громадян головою райдержадміністрації проводяться в громадській приймальні, яка розташована на першому поверсі. Кабінет облаштований всім необхідним для проведення прийомів.

В фойє будівлі сходинки обладнані зйомним пандусом та вхід в будівлю райдержадміністрації обладнано пандусом.                                                                                                                       

Достатньо велика увага приділяється інформуванню населення району. Це статті в газетах „Рідний край”, об’яви та інформаційні стенди в сільських радах району, на веб-сайті Павлоградського району забезпечується розміщення аналітичної інформації про підсумки роботи із зверненнями громадян, графіки особистих прийомів керівництвом райдержадміністрації, графіки телефонних „гарячих ліній“.

Усі звернення, які надходили від громадян до райдержадміністрації, реєструвалися, доповідалися керівництву та направлялись виконавцям. Завдяки нововведеній системі обліку інформацій з розгляду звернень громадян, наданих структурними підрозділами райдержадміністрації та виконкомами сільських рад, протягом звітного періоду терміни надання інформації, встановлені керівництвом райдержадміністрації, не  порушувалися.

Райдержадміністрація і надалі вживатиме всі можливі заходи щодо забезпечення конституційного права громадян на звернення відповідно до Закону України „Про звернення громадян” та Указу Президента України            від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

 

 

 

 Про підсумки роботи із зверненнями громадян

у 2016 році та організації роботи щодо виконання вимог

 Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 

„Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“

 

Пріоритетним завданням організації роботи із зверненнями громадян у Павлоградській райдержадміністрації є забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, оперативне вирішення порушених питань та задоволення законних прав та інтересів громадян.

За підсумками роботи із зверненнями громадян у 2016 році сектором із правового забезпечення та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації проаналізовано стан виконання вимог Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, інших нормативних актів в Павлоградському районі.

В першу чергу, зменшилась кількість особистих прийомів громадян голови райдержадміністрації та його заступників, що  проводяться не рідше чотирьох разів на місяць згідно з графіками, затвердженими відповідними розпорядженнями голови райдержадміністрації від 12 січня 2016 року                     № Р-9/0/335-16 „Про організацію особистого прийому громадян у райдержадміністрації”. Особлива увага керівництва райдержадміністрації приділялась виїзним прийомам, що здійснювались відповідно до графіків. До проведення особистих прийомів постійно залучались керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, організацій та установ, до повноважень яких належать розгляд питань, що порушувались громадянами.

Майже всі сільські голови активно приймали участь в організації та проведенні виїзних прийомів керівництва райдержадміністрації.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня         2009 року  № 898 „Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи „Урядовий контактний центр“, з метою забезпечення оперативного розгляду та реагування на звернення, що надходять на урядову телефону „гарячу лінію“ було прийнято розпорядження голови райдержадміністрації           від 05 жовтня 2016 року № Р-431/0/335-16 „Про організацію взаємодії райдержадміністрації та державної установи „Урядовий контактний центр із забезпечення оперативного реагування на звернення, що надходять на урядову телефонну „гарячу лінію“. Всі питання, що порушуються у зверненнях громадян до „Урядового контактного центру“ тримаються на контролі керівництва райдержадміністрації і розглядаються без порушення строків встановлених законодавством та дорученням голови облдержадміністрації.

Всього протягом 2016 року через державну установу „Урядовий контактний центр“ до райдержадміністрації надійшло 167 звернень з таких питань: аграрної політики та земельних відносин — 13, соціального захисту – 30, комунального господарства – 58, охорони здоров’я-7, освіти -18, сім’ї, дітей та молоді -5  та інше – 36.

В Павлоградській районній державній адміністрації“ затверджений річний графік проведення телефонних „гарячих ліній“. Протягом звітного періоду через телефонну „гарячу лінію“ до райдержадміністрації мешканці району не звертались.

Інформація для мешканців Павлоградського району щодо графіків особистих  прийомів громадян та проведення телефонних „гарячих ліній“ керівниками управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, районних установ та організацій постійно опрацьовується та оприлюднюється на веб — сайті Павлоградського району, на стендах в приміщенні райдержадміністрації, в газеті „Рідний край”.

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 березня 2012 року № Р-173/0/3-12 „Про запровадження роботи багатоканальної телефонної  лінії „Контакт-центр „Гаряча лінія голови облдержадміністрації“ та з метою удосконалення роботи із зверненнями громадян, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців головою Павлоградської райдержадміністрації було прийнято відповідне розпорядження від 20 квітня 2012 року № 208-р-12 „Про організацію взаємодії райдержадміністрації та Дніпропетровського обласного контактного центру“.

Всі звернення, які надходять через „Гарячу лінію голови облдержадміністрації“ тримаються на контролі керівництва райдержадміністрації і розглядаються без порушення строків встановлених дорученням голови облдержадміністрації.

Питання, які порушуються заявниками в зверненнях розглядаються на нарадах голови райдержадміністрації та на засіданнях постійно діючої комісії по розгляду звернень громадян.

Всього в 2016 році  через „ Гарячу лінію голови облдержадміністрації“ до райдержадміністрації надійшло 137 звернень від мешканців району, найбільше з питань: аграрної політики та земельних відносин – 15, комунального господарства – 52, соціального захисту – 32, освіти-10, праці та заробітної плати-3 та інше – 25.

Сектором із правового забезпечення та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації постійно вдосконалюються форми і методи роботи із зверненнями громадян. Відповідно до впровадженої системи щотижня, щомісячно та щоквартально  аналізується стан роботи із зверненнями громадян та виконавської дисципліни. Готуються аналітичні довідки керівництву райдержадміністрації та направляються відповідним фахівцям для вжиття заходів. Ведеться облік інформацій по розгляду звернень громадян, наданих структурними підрозділами райдержадміністрації та виконкомами сільських рад та облік виконання доручень з питань звернень громадян, що перебувають на довгостроковому контролі.

На виконання розпоряджень голови райдержадміністрації від 12.01.2016 року № Р-10/0/335-16 та від 05.10.2016 № Р-432/0/335-16 „Про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян” забезпечується проведення засідань комісії не рідше одного разу на місяць із залученням, у разі необхідності, представників органів прокуратури, правоохоронних та контролюючих органів, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої  влади,  підприємств,  установ,  організацій, органів  місцевого  самоврядування.

Засідання комісії проводяться щомісяця згідно з графіком, рішення оформляються відповідними протоколами. Протягом 2016 року проведено           12 засідань комісії, за результатами роботи комісії прийняті відповідні рішення та надано рекомендації щодо підвищення ефективності розгляду звернень громадян.

Протягом звітного періоду забезпечено проведення перевірок додержання законодавства про звернення громадян та надано методичну допомогу щодо дотримання чинного законодавства в управліннях, відділах та структурних підрозділах райдержадміністрації згідно графіку.

Всього протягом 2016 року з питань звернень громадян прийнято та затверджено 9 розпоряджень голови райдержадміністрації.

Двічі на рік здійснюється комплексний аналіз роботи з розгляду та вирішення питань, порушених у зверненнях громадян,  результати якого обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації. Такий підхід дозволяє не лише цілеспрямовано та послідовно усувати недоліки та прорахунки, але й вдосконалювати цей напрямок роботи.

Аналіз звернень, отриманих райдержадміністрацією, дає змогу зробити висновок, що запроваджена система дієвих заходів організаційно-методичного спрямування сприяє тенденції до зменьшиння кількості звернень громадян.

Так, за 2016 рік від мешканців району безпосередньо надійшло                 193 звернення, у тому числі 124 звернення отримано на особистих прийомах.                 У порівнянні з минулим роком загальна кількість звернень зменшилась                 (2015 року – 259).

Найбільше звертались мешканці Вербківської, Богданівської, Троїцької, Межиріцької, Богуславської та В’язівоцької сільських рад.

Загалом у зверненнях було порушено 221 питання.  Головними, як і раніше, залишаються питання аграрної політики і земельних відносин (64); комунального господарства (30); соціального захисту (60), транспорту і зв’язку  (9); житлової політики (5), освіти (10), сім’ї, дітей, молоді та спорту (3), охорони здоров’я (5), екології та природних ресурсів (2); та інші- 33.

Відповідно до запровадженого з 1 січня 2009 року класифікатора звернень громадян звернення розподіляються так:

за формою надходження: поштою – 69 звернень; на особистому        прийомі – 124; через уповноважену особу – 0;

за ознакою надходження: первинні – 186; повторні – 7; неодноразові – 0; дублетні – 0;

за суб’єктом: індивідуальні – 175, колективні – 18, анонімні – 0.

Зменшилась  кількість повторних звернень: їх отримано 7 проти 8 за минулий 2015 рік.

Аналіз статистичних даних за соціальним станом заявників свідчить, що найбільше звернень надійшло від пенсіонерів та ветеранів праці. Звернень від інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, протягом звітного періоду до райдержадміністрації не надходили.

Колективних звернень надійшло 18 проти 8 у 2015 році. З урахуванням колективних звернень всього звернулось 412 громадян. Аналіз колективних звернень засвідчив, що найбільше кількість людей, які підписалися під такими зверненнями, порушують житлово-комунальні питання, питання транспорту і зв’язку освітлення вулиць, ремонт доріг, питання індивідуального землекористування, присадибного   господарства   та   садових товариств.

Однією з основних причин надходження повторних звернень є надання заявниками копій звернення до різних установ і організацій та недостатня обізнаність заявників  у чинному законодавстві.

Аналіз звернень свідчить, що більшість питань, порушених заявниками, потребують судового розгляду, але для цього необхідні матеріальні витрати. Тому заявники обирають простіший шлях вирішення своїх проблемних питань – звернення до органів виконавчої влади всіх рівнів.

Шляхи вирішення життєво-важливих питань мешканців району систематично розглядаються на оперативних нарадах та на розширених нарадах голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації з керівниками відповідних структурних підрозділів, сільськими головами, надаються та обговорюються доручення щодо їх вирішення. Питання, що потребують втручання правоохоронних органів, обговорюються на нарадах голови райдержадміністрації з керівниками силових структур.

На належному рівні реагують на звернення громадян, забезпечуючи всебічний розгляд та об’єктивне вирішення порушених громадянами питань у встановлені законодавством терміни  управління праці та соціального захисту населення, управління економіки, служба у справах дітей, управління Держгеокадастру у Павлоградському районі.

Дорученням  голови Павлоградської державної адміністрації від                   22 листопада  2010 року № 123-д „Про організацію виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 18 листопада 2010 року № Р-718/0/3-10 „Про організацію регіонального інформаційно-ресурсного центру при Дніпропетровській облдержадміністрації „Відкрита влада“ визначено порядок оперативного надання  інформації щодо розгляду звернень громадян до облдержадміністрації. На виконання цього доручення, щоденно до 16.00 год. сектором із правового забезпечення та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації надається інформація до управління по роботі зі зверненнями громадян облдержадміністрації щодо стану розгляду звернень громадян через електрону базу даних.

Особисті прийоми громадян головою райдержадміністрації проводяться в громадській приймальні, яка розташована на першому поверсі.  Кабінет облаштований всім необхідним для проведення прийомів.

В фойє будівлі сходинки обладнані зйомним пандусом та вхід в будівлю райдержадміністрації обладнано пандусом.                                                                                                                       

Достатньо велика увага приділяється інформуванню населення району. Це статті в газетах „Рідний край”, об’яви та інформаційні стенди в сільських радах району, на веб-сайті Павлоградського району забезпечується розміщення аналітичної інформації про підсумки роботи із зверненнями громадян, графіки особистих прийомів керівництвом райдержадміністрації, графіки телефонних „гарячих ліній“.

Усі звернення, які надходили від громадян до райдержадміністрації, реєструвалися, доповідалися керівництву та направлялись виконавцям. Завдяки нововведеній системі обліку інформацій з розгляду звернень громадян, наданих структурними підрозділами райдержадміністрації та виконкомами сільських рад, протягом звітного періоду терміни надання інформації, встановлені керівництвом райдержадміністрації, не  порушувалися.

Здійснено аналіз статистичних звітів, інформацій за підсумками роботи із зверненнями громадян управлінь, відділів, районних установ та органів місцевого самоврядування.

За підсумками встановлено, що кількість звернень до райдержадміністрації, її управлінь, відділів та органів місцевого самоврядування, зменшилась.

Райдержадміністрація і надалі вживатиме всі можливі заходи щодо забезпечення конституційного права громадян на звернення відповідно до Закону України „Про звернення громадян” та Указу Президента України            від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

 

Підсумки розгляду звернень громадян за 2014 рік в Павлоградському районі

 Протягом 2014 року в Павлоградській районній державній адміністрації продовжувалася робота щодо безумовного  виконання вимог Закону України “Про  звернення  громадян”, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

На  виконання  розпорядження голови райдержадміністрації від 4 березня 2008 року № 146-р-08 “Про забезпечення  виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008  “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” забезпечено щомісячне звітування начальників управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, про стан організації роботи із зверненнями громадян.

В 2014 року на засіданні колегії Павлоградської райдержадміністрації було розглянуте питання про стан роботи із зверненнями громадян за підсумками першого півріччя 2014 року, за результатами розгляду якого було прийняте розпорядження голови Павлоградської райдержадміністрації  від 28.07.2014 року № Р-283/0/335-14 „Про стан роботи із зверненнями громадян за підсумками І півріччя 2014 року“.

На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 06.10.2014 року  № Р385/0/335-14 „Про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян” забезпечено проведення засідань постійно діючої районної комісії з питань розгляду звернень громадян. Засідання комісії проводяться щомісяця згідно з графіком, рішення оформляються відповідними протоколами. Протягом 2014 року проведено 12 засідань комісії.

Забезпечено проведення особистого прийому громадян посадовими особами райдержадміністрації не рідше 4-х разів на місяць, у тому числі 2-х особистих виїзних прийомів. Графіки прийому громадян керівництвом райдержадміністрації розміщені на інформаційних стендах на першому та другому поверсі приміщення райдержадміністрації та щоквартально  оприлюднюються в районній газеті “Рідний край”.

Протягом звітного періоду забезпечено проведення перевірок додержання законодавства про звернення громадян та надано методичну допомогу щодо дотримання чинного законодавства в управліннях, відділах та структурних підрозділах райдержадміністрації згідно річного графіку.

 Розпорядженням голови райдержадміністрації від 26 березня 2013 року № 111-р-13 „Про проведення телефонних „гарячих ліній“ в Павлоградській районній державній адміністрації“ затверджений річний графік проведення телефонних „гарячих ліній“. Протягом звітного періоду через телефонну „гарячу“ лінію мешканці району не зверталися.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня         2009 року  № 898 „Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи „Урядовий контактний центр“, з метою забезпечення оперативного розгляду та реагування на звернення, що надходять на урядову телефону „гарячу лінію“ було прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 02 лютого 2011 року № 32-р-11 „Про організацію взаємодії райдержадміністрації та державної установи „Урядовий контактний центр“. Всі питання, що порушуються у зверненнях громадян до „Урядового контактного центру“ тримаються на контролі керівництва райдержадміністрації і розглядаються без порушення строків встановлених законодавством та дорученням голови облдержадміністрації.

Всього протягом 2014 року через державну установу „Урядовий контактний центр“ до райдержадміністрації надійшло 141 звернення з таких питань: аграрної політики та земельних відносин – 13, соціального захисту – 66, комунального господарства – 39 та інше – 23.

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 березня 2012 року № Р-173/0/3-12 „Про запровадження роботи багатоканальної телефонної  лінії „Контакт-центр „Гарячу лінію голови  облдержадміністрації“ та з метою удосконалення роботи із зверненнями громадян, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців головою Павлоградської райдержадміністрації було прийнято відповідне розпорядження від 20 квітня 2012 року № 208-р-12 „Про організацію взаємодії райдержадміністрації та Дніпропетровського обласного контактного центру“.

Всі звернення, які надходять через гарячу лінію голови  облдержадміністрації. тримаються на контролі керівництва райдержадміністрації і розглядаються без порушення строків встановлених дорученням голови облдержадміністрації.

Питання, які порушуються заявниками в зверненнях розглядаються на нарадах голови райдержадміністрації та на засіданнях постійно діючої комісії по розгляду звернень громадян.

За відповідний період до райдержадміністрації надійшло 98 звернень з контакт-центру гаряча лінія голови  облдержадміністрації. З таких питань: комунального господарства —  41, аграрної політики та земельних  відносин – 6, соціального захисту -7,  заробітної плати – 33 та інше — 11.

На виконання доручення голови райдержадміністрації від 13 березня 2013 року № 15-д „Про проведення дня контролю в Павлоградській райдержадміністрації“ в період з серпня по грудень 2014 року проведено 12 днів контролю в управліннях, відділах, структурних підрозділах Павлоградської райдержадміністрації, про що складені відповідні довідки.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян” в райдержадміністрації з 1 січня 2009 року запроваджено Класифікатор звернень громадян.

Так, за 2014 рік від мешканців району безпосередньо надійшло 502 звернення у тому числі 164 звернень отримано на особистих прийомах, у порівнянні з минулим роком загальна кількість звернень збільшилася (2013 рік – 173), Збільшилась кількість звернень, отриманих на  особистих  прийомах  громадян (у  2013 році -173, а  2014 році – 263 звернень) Тобто на 90 звернень більше.

Найбільше звертались мешканці В’язівоцької, Межиріцької, Богданівської, Богуславської, Вербківської сільських рад.

Загалом у зверненнях було порушено 519 питань.  Головними, як і раніше, залишаються питання аграрної політики і земельних відносин (86); комунального господарства (101); соціального захисту (237), праці та заробітної плати (33); транспорту і зв’язку — 34; житлової політики –(5), освіти (2), сім`ї дітей молоді та спорту (1) та інш. -39

Відповідно до запровадженого з 1 січня 2009 року класифікатора звернень громадян звернення розподіляються так:

за формою надходження: поштою – 99 звернень; на особистому        прийомі – 164;

за ознакою надходження: первинні – 254; повторні – 9; неодноразові – 0; дублетні – 0;

за суб’єктом: індивідуальні – 163, колективні – 17, анонімні – 0.

Збільшилась кількість повторних звернень: їх отримано 9 проти 4 за минулий 2013рік.

Аналіз статистичних даних за соціальним станом заявників свідчить, що найбільше звернень надійшло від пенсіонерів та ветеранів праці  – 20, від інвалідів Великої Вітчизняної війни (6), учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (0), від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, магерів-героїнь (0).

Протягом звітного періоду звернень від Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України до райдержадміністрації не надходили.

Колективних звернень надійшло 17 проти 10 у 2013 році. З урахуванням колективних звернень всього звернулось 354 громадянина. Аналіз колективних звернень засвідчив, що найбільше кількість людей, які підписалися під такими зверненнями, порушують житлово-комунальні питання, питання транспорту і  зв’язку, освітлення вулиць, забезпечення питною водою, питання індивідуального землекористування, присадибного   господарства   та   садово-городніх товариств.

На належному рівні реагують на звернення громадян, забезпечуючи всебічний розгляд та об’єктивне вирішення порушених громадянами питань у встановлені законодавством терміни, управління праці та соціального захисту населення, управління економіки, відділ освіти.

Завдяки запровадженій в райдержадміністрації системі дієвого контролю розгляд звернень громадян забезпечується без порушення термінів, встановлених законодавством.

Питання забезпечення безумовного виконання Закону України „Про звернення громадян”,  Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” знаходиться на постійному контролі в райдержадміністрації.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації № Р-718/0/3-10 від 18.11.2010 року „Про організацію регіонального інформаційно-ресурсного центру при Дніпропетровській облдержадміністрації „Відкрита влада“ Павлоградською райдержадміністрацією було прийнято доручення від 22 листопада  2011 року № 123-д „Про організацію виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 18 листопада 2011 року                   № Р-718/0/3-10 „Про організацію регіонального інформаційно-ресурсного центру при Дніпропетровській облдержадміністрації „Відкрита влада“ визначено порядок оперативного надання  інформації щодо розгляду звернень громадян до облдержадміністрації. На виконання цього доручення щоденно до            16.00 год. Головним спеціалістом по роботі із зверненнями громадян райдержадміністрації надається інформація до відділу по роботі зі зверненнями громадян облдержадміністрації щодо стану розгляду звернень громадян через електрону базу даних

 

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Центральна, 98, каб.201, тел: (0563) 20-63-32

baner
baner
baner
baner