Агропромисловий комплекс.

У 2017 році продовжувалась робота по нарощуванню обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, укріпленню матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств, приділялась значна увага комплексному веденню сільськогосподарського виробництва.  Підприємства району націлюються на виробництво як рослинницької так і тваринницької продукції. В структурі  рослинницької продукції району є не тільки пшениця, кукурудза та соняшник, а й круп’яні культури, тому чи не одне з важливих питань є дотримання сівозмін, завдяки чому покращується структура ґрунту, ведеться боротьба з бур’янами.

Вирощування польових культур продовжує залишатись основним  джерелом прибутку для аграріїв. В 2017 році валовий збір зернових культур в агроформуваннях району склав 139,7 тис.тон (після доробки),  при середній урожайності 30,8 ц/га (-0,9 ц/га до 2016р.), урожайність озимої пшениці – 36,1 ц/га (на рівні минулого року), кукурудзи -20,4 ц/га (-6,8 ц/га до 2016р.). У звітному році валовий збір соняшнику склав – 53,9 тис. тон, урожайність – 21,0 ц/га. Питома вага зернових культур та соняшнику в структурі посівних площ складає відповідно : 56,0%, 31,0%.

Під урожай 2018 року сільсьгосподарськими підприємствами району посіяно озимих культур на площі 27,9 тис.га, з них:

  • озимої пшениці – 23,0 тис.га;
  • озимого ячменю – 1,2 тис.га;
  • озимого жита – 0,015 тис.га;
  • озимого ріпаку – 3,7 тис.га.

Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства становить 485 621,2 тис. грн.., що майже на рівні показника 2016 року. Проектом  розвитку агропромислового комплексу району на 2018 рік передбачається обсяг виробництва валової продукції на рівні 505,8 млн.грн (в постійних цінах 2010 року), що більше на 4,1% показника 2017 року.

В 2017 році відбулося зменшення поголів’я всіх видів сільськогосподарських тварин   з відповідним зменшенням виробництва м’яса (у живій вазі) та молока.  Це обумовлено наступними факторами:

— значним скороченням загального поголів’я всіх видів сільськогосподарських тварин по всім категоріям господарств району.

— диспаритетом цін на  корми для тварин, електроенергію, засоби захисту тварин та продукцію тваринництва,;

— випереджальні темпи зростання цін на паливно-мастильні матеріали, існуючі темпи інфляції — все  це  значно знижує рівень економічної зацікавленості виробників тваринницької продукції в подальшому здійсненні своєї виробничої діяльності.

Попри всі економічні і фінансові труднощі в сільське господарство приходить сучасна високопродуктивна  техніка.      Поновлення машино-тракторного парку дає можливість виходу на якісно новий технологічний рівень сільськогосподарського виробництва.

Одним із напрямків розвитку рослинництва є збільшення терміну оренди, з урахуванням інтересів орендодавця, земельної частки (паю), що сприяє раціональному використанню та збереженню ресурсного потенціалу. Так, в районі 43,4% договорів оренди укладені на строк більше 10 років, 51,5% — на строк 8-10 років.

 

На території району діють три промислових підприємства: ТОВ „Маколі“, ПП „Текстра-Віта“, ТОВ „Генеша Союз Продукт“. Згідно Закону України „Про державну статистику“, інформація щодо обсягів виробництва промислової продукції–конфіденційна.

 

 

 

 

 

 

 

 

Агропромисловий комплекс

Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства за  9 місяців 2017 року збільшився на 103,3% проти показника минулого року і склав   323,6 млн. грн., в рослинництві – 283,0 млн. грн.   (105,8% ), в тваринництві – 40,6 млн. грн. (88,2%).

Агроформування району всіх форм власності зібрали ранніх зернових культур на площі  38,0 тис. га та отримали валовий збір 118,8 тис. тонн (середня урожайність 31,3ц/га).

Господарства активно проводять осінній комплекс робіт: так на сьогоднішній день зібрано 8,3 тис. га (82%) кукурудзи на зерно та отримано валовий збір 19,1 тис. тонн при урожайності 23,0 ц/га. Соняшник зібрано на всій площі, середня урожайність 15,5 ц/га.

Станом на 19 жовтня 2017 року за оперативною інформацією посіяно під урожай 2018 року озимих культур на площі 26,4 тис. га, з них на зерно -23,0 тис. га, в т.ч. озимої пшениці –     22,0 тис. га.

       Станом на 1 жовтня 2017 року в сільгосппідприємствах району утримується наступна кількість поголів’я худоби та птиці:

ВРХ           —       184 голови

у т.ч. корів –     56 голів

свиней         —      9750 голів

овець          –               1670 голів

В  порівнянні з відповідним періодом минулого роком  відбулося скорочення  поголів’я всіх видів сільгосптварин, зокрема ВРХ.  Поголів’я ВРХ скоротилося на 270 голів (або 60%), в т.ч. поголів’я корів скоротилося  на 115 голів. Така ситуація склалася внаслідок ліквідації дійного гурту СФГ «Батьківщина» та ТОВ «Дикол».   Поголів’я свиней та  овець зменшилося відповідно  на 893 голови (або 8 %) та  на 226 голів (або 12 %). Зменшення поголів’я свиней та овець відбулося внаслідок реалізації відгодівельних свиней  на забій та припиненням роботи в кінці минулого року двох товарних ферм по розведенню овець: ТОВ «Еко-Укра» та ТОВ «Дикол».

З початку року сільгосппідприємствами району вироблено:

— м’яса   по реалізаці ї- 659тонн , що складає 85% до показника минулого року;

 

  • молока – 257тонн проти 769 тонн минулого року.

Значне скорочення обсягів виробництва молока пов’язано з припиненням роботи з початку року молочно-товарних ферм: СФГ «Батьківщина» та ТОВ «Дикол».   Скорочення обсягів виробництва  м’яса  пов’язано зі зменшенням поголів’я  тварин на початок року та  припиненням роботи   двох товарних ферм по розведенню овець: ТОВ «Еко-Укра» та ТОВ «Дикол» . 

На даний час сільгосппідприємства району закінчують    підготовку тваринницьких приміщень до періоду  зимівлі 2017-2018 років.

 

 

 

Агропромисловий комплекс

Пріоритетним напрямком розвитку району є сільське господарство.

Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства за 2016 рік збільшився  на 3,3% проти показника 2015 року і становив  487407,0  тис. грн., в рослинництві – 432844,5.. грн.   (104,1% ), в тваринництві – 54562,5 тис..  грн. (80,5%).

Вирощування польових культур продовжує залишатись основним  джерелом прибутку для аграріїв. В 2016 році валовий збір зернових культур в агроформуваннях району склав 97,8 тис.тонн (після доробки),  при середній урожайності 31,7 ц/га (+1,4 ц/га до 2015р.), урожайність озимої пшениці – 36,6 ц/га (+2,8ц/га до 2015 р.), кукурудзи -27,2 ц/га (-3,8 ц/га до 205р.). У звітному році валовий збір соняшнику – 49,8 тис. тонн, урожайність – 20,0 ц/га(-2,8ц/га до 2015р.). Питома вага зернових культур та соняшнику в структурі посівних площ складає відповідно : 55,5% та 31,0%.

Під урожай 2017 року посіяно озимих культур на площі 24819 га, з них:

озимої пшениці – 22384 га;

озимого жита – 15 га;

озимого ячменю – 694 га;

озимого ріпаку на площі 1726 га.

В порівнянні з минулим роком озимих посіяно більше на  2997 га.

Станом на 1 січня 2017 року в сільгосппідприємствах району утримується наступна  кількість поголів’я худоби та птиці:

ВРХ —   313 голів;

у т.ч. корів –108 голів;

свиней  —   9754 голів;

овець          –     1729 голів.

В  порівнянні з минулим роком, відбулося зменшення поголів’я ВРХ на      225 голів (або 41,8%), в т.ч. поголів’я корів за рік зменшилось на 112 голів (або 51%), свиней  та овець  — відповідно на 1060 голів ( або 10%) та 504 гол. (або 23%).

За 2016 рік сільгосппідприємствами району  вироблено м’яса по реалізації —  1091т , що складає 66,7% до показника минулого року, молока – 847 т, що на 25 % менше  показника минулого року.

Головна причина такого різкого скорочення — низька рентабельність даної галузі.

Показники продуктивності тварин станом на 1 січня 2017 року  складають:

  • середньодобовий приріст свиней – 404 гр;
  • середньодобовий приріст ВРХ складає — 515 гр;
  • надій молока на 1 середньостатистичну корову складає 4254 кг (79% до 2015 року).

Розрахунки за оренду земельних та майнових паїв проведені в повному обсязі.

Заборгованість по заробітній платі по активно діючим сільськогосподарським  підприємствам відсутня.

 

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. К.Маркса, 98, каб.201, тел: (05632) 6-15-32

baner
baner
baner
baner