baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

ОГОЛОШЕННЯ до відома громадськості та зацікавлених осіб

З метою сприяння сталому розвитку  шляхом забезпечення життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог повідомляємо,  що  за посиланням https//adm.dp.gov.ua/ pro-oblast/ekologiya- pro- oblast/strategichna- ekologichna- ocinka/ programa – soc- ekonom-kult-rozvittku-obl розміщено Повідомлення щодо оприлюднення проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2023 рік та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

 

Оперативно інформуємо про можливість долучитись зацікавленим підприємствам, організаціям та установам  до участі у відкритих конкурсах:

 • Грантовий конкурс від проєкту “Фенікс” (до 23 березня 2023 року);
 • Конкурс “Бізнес-міст”( до 27 квітня 2023 року);
 • Конкурс “Erasmus для молодих підприємців-Україна” ( до 11 травня 2023 року)
 • Програма надання фінансової допомоги для створення нових та збереження існуючих робочих місць через підтримку функціонування бізнесу в умовах війни ( триває прийом заявок).

 

Інформацію про участь в конкурсах та проєктах надавати на e-mail: vlasenko@adm.dp.gov.ua.

Грант в_д Дансько_ ради з питань б_женц_в

Конкурс _Б_знес-м_ст_

Грантовий конкурс в_д про_кту _Фен_кс_

Erasmus для молодих п_дпри_мц_в — Укра_на

 

Відділ економіки та агропромислового розвитку

райдержадміністрації

 

Про програму соціально — економічного  та культурного розвитку Павлоградського району на 2023 рік

 

Розпорядження ОВА 22.11.22.№ 841/0/527-22

 

Звіт соц. економ за 12 місяців 2021

 

ПРОЄКТ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО та КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

ПАВЛОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ НА 2022 РІК

 

ВСТУП

Програма соціально — економічного та культурного розвитку Павлоградського району на 2022 рік (далі – Програма) розроблена згідно з вимогами Конституції України, на підставі законів України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про стратегічну екологічну оцінку”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету” (із змінами), доручення голови облдержадміністрації від 13.08.2021 року   “Про підготовку проєкту програми  соціально-економічного та культурного розвитку області на 2022 рік”, з урахуванням завдань інших документів державного планування.

Постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX “Про утворення та ліквідацію районів” утворений Павлоградський район (з адміністративним центром у місті Павлоград) у складі територій Павлоградської міської, Тернівської міської, Юр’ївської селищної, Вербківської, Межиріцької, Троїцької, Богданівської сільських територіальних громад.

Метою Програми соціально-економічного та культурного розвитку Павлоградського району на 2022 рік (далі – Програма) є підвищення добробуту населення та забезпечення сталого зростання економіки району.

Програма розроблена на підставі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів міських, селищної, сільських  рад, підприємств, установ, організацій.

Програма базується на аналізі основних показників і тенденцій соціально-економічного розвитку міст, селищної та сільських рад у 2021 році та визначає мету, завдання та заходи економічного та соціального розвитку району на 2022 рік, виконання яких передбачає координацію спільних дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у співпраці з представниками бізнесу, науки та громадських організацій.

Основним інструментом реалізації завдань Програми є виконання заходів цільових програм. Фінансування пріоритетних напрямів здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей відповідних місцевих бюджетів, а також виділених фінансових ресурсів державного, обласного бюджету, приватних інвестицій, кредитних ресурсів та технічної допомоги міжнародних організацій.

Загальний очікуваний обсяг фінансування місцевих програм в 2022 році становитиме близько 421,5 млн. грн..

 

 1. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

1.1 Агропромисловий розвиток

Однією з основних галузей економіки  в районі є сільське господарство: налічується 27 товариств,  200 фермерських господарств, 16 приватних підприємств, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції на загальній площі 158,5 тис. га сільськогосподарських угідь.

У 2022 році в аграрному секторі заплановано здійснити заходи щодо стабілізації виробництва сільськогосподарських культур, підвищення їх урожайності, удосконалення структури посівів, захисту земель та підвищення їх родючості, розвитку насінництва й поліпшення якості зерна, технічного і технологічного оновлення агропромислового комплексу, селекційної роботи у рослинництві і тваринництві, відновлення тенденції нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції.

В 2022 році планується одержати валовий збір зернових культур —  349,9 тис. т., що на рівні очікуваних показників 2021 року із них :

— озимої та ярої пшениці — 241,5 тис. тонн;

— озимого і ярого   ячменю — 32,2 тис. тонн;

— озимого жита — 0,12 тис. тонн;

— вівса — 0,61 тис. тонн;

— гороху — 0,7 тис. тонн;

— проса — 0,68 тис. тонн;

— гречки — 0,26 тис. тонн ;

— кукурудзи на зерно — 60,5 тис. тонн;

— сорго на зерно -13,33 тис. тонн.

Технічних культур планується одержати — 85,2 тис. тонн., із них:

— соняшника — 73,5 тис. тонн;

— озимого ріпаку  — 7,8 тис. тонн ;

— сої  — 3,9 тис. тонн.

У тваринницькій галузі в 2022 році сільськогосподарськими підприємствами Павлоградського  району планується виробити продукції тваринництва та реалізувати  1856 т , що на 0,7% більше проти показника 2021 року, в тому числі:

— м’яса  964 тонн;

— молока  — 892 тонн.

1.2. Промисловість

Підприємства промислового комплексу району продовжують здійснювати свою діяльність у досить складних умовах ринкової нестабільності. На стабільність промислового виробництва негативно впливають проблеми зумовлені значною енергоємністю виробництва, підвищенням цін на енергоресурси та транспортні перевезення, змінами зовнішньоекономічної кон’юнктури. Також зазначені вище негативні чинники підсилились складною епідеміологічною ситуацією в країні та світі, пов’язаною із коронавірусною хворобою COVID-19.

Тому, перспективними напрямами роботи підприємств у 2022 році залишаються закріплення позитивних тенденцій у виробництві, подальше оновлення промислових потужностей і забезпечення конкурентоспроможності продукції.

В 2022 році на території району працюватимуть 22 промислових підприємств, в тому числі в м. Павлоград -19 підприємств, м. Тернівці -1, сільських громадах — 2 підприємства.

Обсяг реалізованої промислової продукції  становитиме 24, 6 млрд. грн., що на 5%  більше до очікуваних показників за 2021 рік.

 

1.3. Транспорт

В районі  організація пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області здійснюється відповідно договорів укладених між облдержадміністрацією та перевізниками. По території району 42 маршрути обслуговують 6 підприємств — перевізників.

В місті Тернівка діє 2 маршрути загального користування №1 та №2. Обслуговує маршрути комунальне підприємство “Тернівське житлово-комунальне підприємство”. Планова кількість автобусів: на маршруті № 1 –           1 автобус, на маршруті № 2 – 1 автобус, клас автобусів – категорія “Д”.                    До закінчення терміну дії договору змін у кількості автобусів не передбачається.

Перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування           м. Павлоград здійснюють 5 перевізників по 20 маршрутам, парк міського транспорту складає 65 од.

В 2022 продовжиться робота по:

-оновленню рухомого складу (ТОВ «Кортеж» (марш. 1,8) -1 авт.; ТОВ «Сов-ТУР» (марш, 2,5) – 1 авт., ТОВ «Павлоградське АТП» ремонт 4 авт.) та впровадженню в експлуатацію рухомого складу нового типу, пристосованого, в першу чергу, до перевезення осіб з особливими потребами.;

— підвищенню ефективного управління перевезеннями шляхом використання сучасних навігаційних систем;

— підвищенню рівня надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезення пасажирів.

 

1.4. Розвиток підприємництва

В 2021 році в Павлоградському районі зареєстровано 918 малих підприємств з 6307 працівниками та 38 середніх підприємств  з  5945 найманими працівниками. Очікуваний показник малих підприємств в 2022 році за прогнозом зросте на 8 одиниць та складатиме – 926 одиниць. Показник середніх підприємств в 2022 році буде залишатися на рівні показників 2021 року та складатиме 38 одиниць.

Чисельність зайнятих працівників на малих підприємствах в 2022 році очікується – 6311 осіб, найманих -5942 особи.

Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб в 2021 році складає 6020 одиниць, в прогнозних показниках до

 

 

2022 року відбудеться збільшення кількості на 5 одиниць та     складатиме – 6025 одиниць.

Структура малих підприємств в 2022 році очікується:

 • підприємства будівництва – 137;
 • підприємства торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 325;
 • підприємства промисловості – 111;
 • підприємства сільського, лісового та рибного господарства – 163;
 • інші – 190.

 

 

1.5. Розвиток туризму.

Розвиток туризму є однією із пріоритетних цілей соціально-економічного розвитку району.

В 2022 році буде продовжена  робота по пошуку  власних шляхів для розвитку туризму в територіальних громадах, примноженню існуючих та створенню нових принад.

Даний процес тісно пов’язаний з промоцією громади та брендингом. Триватимуть роботи із аудиту місцевих цікавих для туристів місць та можливостей, що увійдуть до туристичних маршрутів.

 

1.6. Споживчий ринок та побутові послуги

Очікуваний показник обсягу роздрібного товарообороту на 2022 рік за прогнозом зросте на 236,9 млн.грн. до показників за 2021 рік та становитиме 4247,4 млн. грн. (105,9%).

Обсяг реалізованих послуг по Павлоградському району в 2021 році складає  627,7 млн.грн., прогнозні показники 2022 року зростуть на 5,9 % та складатимуть 664,6 млн.грн.

Мережа об’єктів в сфері нефінансових послуг в 2022 році буде залишатися на рівні очікуваних показників 2021 року та складатиме 442 об’єкта.

Структура реалізації послуг в 2022 році очікується:

— ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого   вжитку – 3,0 %;

— діяльність готелів та ресторанів – 4,5 %;

 • діяльність транспорту та зв’язку – 29,4 %;
 • операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 16,6 %;
 • освіта – 12,4 %;
 • охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 17,6 %;
 • надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту – 16,5 %.

В 2022 році планується відкриття нових 22 об’єктів роздрібної торговельної мережі зі створенням 84 робочих місць.

 

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ.

 

2.1. Житлово-комунальне господарство, житлове та капітальне будівництво.

Обсяг капітальних вкладень в 2022 році ( без урахування показників по м. Павлоград) за рахунок усіх джерел фінансування очікується в обсязі 252 523,2 тис. грн., з них: 79 889,7 тис. грн.- держ. бюджет,  93 022,0  тис. грн.- обл. бюджет,  79 611,5 тис. грн.- місцевий бюджет.

Планується реалізувати наступні проекти і заходи:

 

У сфері освіти (очікуваний обсяг фінансування 52 452,3 тис. грн., в т. ч.                   8047,6 тис. грн. держ. бюджет, 16571,3 тис. грн. обласний бюджет, 27833,4 тис. грн. місц. бюджет):

По Богданівській сільській раді:

Реконструкція двоповерхової будівлі дитячого садка «Малятко» — прибудова допоміжного корпусу розташованого за адресою: вул. Першотравнева, буд. 130, с. Богуслав, Павлоградського району Дніпропетровської області — 11292,6 тис.грн. місцевий бюджет;

Капітальний ремонт будівлі Богданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Шевченка, буд.32г с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області — 13236,7 тис. грн. місцевий бюджет.

По Вербківській сільській раді:

Реконструкція будівлі КНЗ “Центр позашкільної освіти” за адресою с.Вербки вул. Миру,73 Павлоградського району Дніпропетровської області -11112,6 тис. грн. обласний бюджет;

Капітальний ремонт котельні В’язівоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул.Центральна,28 с.В’язівок Павлоградського району Дніпропетровської області -1038,1 обласний бюджет.

По Межиріцькій сільській раді:

Капітальний ремонт будівлі (часткова заміна покрівлі та вікон)  КЗ ‘‘Карабинівська  гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району’’  за адресою: вул. Миру, буд.17А, с. Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області – 1146,0 тис. грн. ( 1100,0 тис. грн. державний бюджет, 46,0 місцевий бюджет;

Капітальний ремонт санвузлів  КЗ “Межиріцький ліцей ім. І.С. Обдули” Межиріцької сільської ради” за адресою: провул.Шкільний,6, с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області – 934,8 тис. грн. (900,0 тис. грн. державний бюджет, 34,8 тис. грн. місцевий бюджет);

Капітальний ремонт будівлі (часткова заміна вікон) КЗ “Межиріцька  гімназія Межиріцької сільської ради Павлоградського району” за адресою: вул. Зелена,72, с.Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області – 693,4 тис. грн. (680,0 тис. грн. державний бюджет, 13,4 тис. грн. місцевий бюджет).

По Троїцькій сільській раді:

Капітальний ремонт Привовчанської ЗШ І-ІІІ ступенів Павлоградського району Дніпропетровської області – 2551,0 тис. грн. ( 1599,4 тис. грн. державний бюджет, 951,6 тис.грн. місцевий бюджет).

По Юр’ївській селищній раді:

Капітальний ремонт системи протипожежного захисту КЗ“Юр’ївський заклад дошкільної освіти “Пролісок” (ясла-садок) Юр’ївської селищної ради  — 750,0 тис. грн. місцевий бюджет;

Капітальний ремонт огорожі навколо КОЗО “Юр’ївська ЗОШ” I-III cтупенів смт. Юр’ївка Павлоградського району Дніпропетровської області – 240,1 тис.грн. місцевий бюджет;

Капітальний ремонт спортивної зали Жемчужненської філії “Жемчужненський НВК” загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів навчальний заклад “КОЗО Юр’ївська ЗОШ” Павлоградського району Дніпропетровської області – 760,2 тис. грн. (684,2 тис. грн. обласний бюджет, 76,0 тис. грн. місцевий бюджет);

Капітальний ремонт системи опалення Новогригорівської філії “Новогригорівський НВК» загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів навчальний заклад “КОЗО Юр’ївська ЗОШ” Павлоградського району Дніпропетровської області – 611,7 тис. грн. обласний бюджет;

Капітальний ремонт даху Новогригорівської філії “Новогригорівський НВК” загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів навчальний заклад “КОЗО Юр’ївська ЗОШ” Павлоградського  району Дніпропетровської області – 2400,0 тис. грн. (2160,0 тис. грн. державний бюджет, 240,0 тис. грн. місцевий бюджет);

Капітальний ремонт внутрішньої електромережі комунального закладу “Варварівський дошкільний навчальний заклад “Ластівка” (ясла-садок) Юр’ївської селищної ради Павлоградського району Дніпропетровської області за адресою: вул Чкалова,36 с.Варварівка Юр’ївського району Дніпропетровської області – 320,0 тис. грн.. ( 288,0 тис. грн. обласний бюджет, 32,0 тис. грн. місцевий бюджет);

Реконструкція системи опалення комунального закладу “Варварівський дошкільний навчальний заклад “Ластівка” (ясла-садок) Юр’ївської селищної ради Павлоградського району Дніпропетровської області за адресою  вул Чкалова,36 с. Варварівка Павлоградського району Дніпропетровської області – 1620,0 тис. грн. ( 1458,0 тис. грн. обласний бюджет, 162,0 тис. грн. місцевий бюджет);

Капітальний ремонт фасаду (часткова заміна дерев’яних вікон на металопластикові) в  Новоіванівській середній  загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Центральна,24 с. Новоіванівське Павлоградського району Дніпропетровської області – 758,2 тис. грн. місцевий бюджет;

Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу “Чаплинський дошкільний навчальний заклад “Топольок” (ясла — садок) Юр’ївської селищної ради  Дніпропетровської області за адресою: провул.. Шкільний,13, с.Чаплинка  Павлоградського району Дніпропетровської області» – 578,7 тис. грн. обласний бюджет;

 

 

Реконструкція газової топочної під теплогенераторну Новоіванівської середньої загальноосвітньої школи Юр’ївської селищної ради Павлоградського району Дніпропетровської області – 800,0 тис. грн. обласний бюджет.

По місту Тернівка:

Капітальний ремонт фасаду (часткова заміна вікон) КЗ “Тернівська загальноосвітня школа I-III ступенів №5 Тернівської міської ради Дніпропетровської області” – 1 608,2 тис. грн. державний бюджет.

 

У сфері культури очікуваний обсяг фінансування 37152,4 тис. грн., в т. ч., 1608,5 тис. грн. державний бюджет, 27922,4 тис. грн. обл. бюджет, 7621,5 тис. грн. місц. бюджет:

По Богданівській сільській раді:

Будівництво культурно-спортивного центру по вул. Багата, 22а в с. Богданівка, Павлоградського району, Дніпропетровської області – 7317,6 тис. грн. місцевий бюджет.

По Межиріцькій сільській раді:

Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗК “Лиманський сільський клуб” за адресою: вул. Молодіжна, 28 с. Лиманське Павлоградського району Дніпропетровської області – 1158,8 тис. грн. (1109,3 державний бюджет, 49,5 тис.грн. місцевий бюджет);

Капітальний ремонт приміщень (другого поверху) будівлі КЗК “Булахівський сільський будинок культури” за адресою: вул. Центральна, 16в, с.Булахівка,  Павлоградського району Дніпропетровської області – 540,0 тис. грн. ( 499,2 тис.грн. державний бюджет, 40,8 тис. грн. місцевий бюджет).

По Юр’ївській селищній раді:

Реконструкція будівлі, покрівлі, утеплення частини фасаду Варварівського сільського будинку культури за адресою: вул.Центральна, 2а с.Варварівка Павлоградського району Дніпропетровської області – 2136,0 тис.грн. (1922,4 тис.грн. обласний бюджет, 213,6 тис.грн. місцевий бюджет);

Будівництво та облаштування парку “Гуляй-парк” за адресою: вул.Центральна, смт. Юр’ївка Павлоградського району Дніпропетровської області – 26 000 тис. грн. обласний бюджет.

 

У сфері медицини -очікуваний обсяг фінансування 16353,2 тис. грн., 7470,0 тис. грн. державний бюджет, 7247,8 тис. грн. обласний бюджет, 1635,4 тис. грн. місц. бюджет:

По Юр’ївській селищній раді:

НКЗ “Юр’ївська ЦРЛ” Юр’їівської селищної ради  “Капітальний ремонт покрівлі, утеплення фасадів та заміна внутрішніх інженерних мереж КЗ “Юр’ївська ЦРЛ” ДОР” за адресою: смт Юр’ївка, вул.Вишнева, 61 Дніпропетровської обл., 51300” – 8300,0 тис.грн. ( 7470,0 тис. грн. державний бюджет, 830,0 тис.грн. місцевий бюджет);

Реконструкція будівлі фельдшерського пункту за адресою: с.Новочорноглазівське, вулиця Нова, 2 Павлоградського району Дніпропетровської області – 844,5 тис.грн. ( 760,0 тис.грн. обласний бюджет, 84,5 тис.грн. місцевий бюджет);

Капітальний ремонт будівлі Вербуватівської амбулаторії сімейної медицини за адресою: вул.Центральна, 55 А с. Вербуватівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Термомодернізація будівлі – 5140,7 тис.грн. (4626,6 тис.грн. обласний бюджет та 514,1 тис. грн. місцевий бюджет);

Реконструкція будівлі фельдшерсько-акушерського пункту за адресою вул.Чкалова,28 с.Варварівка Павлоградського району Дніпропетровської області – 2068,0 тис. грн. (1861,2 тис. грн. обласний бюджет та 206,8 тис. грн. місцевий бюджет).

 

У сфері розвитку фізичної культури та спорту — очікуваний обсяг фінансування 47 367,6 тис. грн., в тому числі 33360,5 тис. грн. державний бюджет, 4500,0 тис. грн. обласний бюджет, 9507,1 тис. грн. місцевий бюджет :

По Богданівській сільській раді:

Облаштування сучасним покриттям бігової дорожки Богуславського сільського стадіону по вул. Калинова 54а в с. Богуслав Павлоградського району Дніпропетровської області – 2485,0 тис. грн. місцевий бюджет.

По Троїцькій сільській раді:

Реконструкція тиру під спортивно-оздоровчий комплекс по вул.Нова, 13, в с. Привовчанське Павлоградського району Дніпропетровської області – 27859,0 тис. грн. (23257,5 тис. грн. державний бюджет, 4601,5 тис.грн. місцевий бюджет);

Реконструкція футбольного поля з влаштуванням штучного покриття за адресою: вул. Набережна 3, с.Троїцьке, Павлоградський район, Дніпропетровська область – 12023,6 тис.грн. (10103,0 тис.грн. державний бюджет, 1920,6 тис. грн. місцевий бюджет).

По Юр’ївській селищній раді:

Будівництво спортивного майданчика в с.Чернявщина Павлоградського району району Дніпропетровської області – 5000,0 тис. грн. ( 4500,0 тис. грн. обласний бюджет та 500,0 тис. грн. місцевий бюджет).

 

В інших галузях -очікуваний обсяг фінансування 11 716,9 тис. грн.., в тому числі 5 896,3 тис. грн. державний бюджет та 5820,6  тис. грн. місцевий бюджет):

По Межиріцькій сільській раді:

Нове будівництво Центру безпеки виконавчого комітету Межиріцької сільської ради за адресою: пров. Виконкомівський, 23 в с.Межиріч, Павлоградського району Дніпропетровської області – 5 896,3 тис. грн. державний бюджет.

По Троїцькій сільській раді:

Капітальний ремонт  будівлі сільської  ради за адресою:  вул.Миру, 1а с.Троїцьке, Павлоградського району Дніпропетровської області – 1729,5 тис.грн. місцевий бюджет;

Реконструкція будівлі контори Троїцької сільської ради вул.Центральна, буд.110б с.Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області – 4091,1 тис.грн. місцевий бюджет.

 

У сфері комунального будівництва — очікуваний обсяг фінансування 41812,2 тис. грн., в тому числі 3668,2 тис. грн.- державний бюджет, 18366,4 тис. грн. -обласний бюджет та 19777,6  тис. грн.- місцевий бюджет:

 

По Богданівській сільській раді:

Заходи поліпшення екологічного стану річки Самара (в районі пров.Садовий та в районі вул.Першотравнева) в с. Богуслав Павлоградського району Дніпропетровської області — капітальний ремонт – 2052,2 тис. грн. місцевий бюджет;

 

По Вербківській сільській раді:

Нове будівництво водопроводу по вул.Миру (тупикова мережа) із встановлення водорозбірних колонок та водонапірної башти в с.Поперечне Павлоградського району Дніпропетровської області з підключенням до існуючої мережі водопроводу – 2538,7 тис.грн. державний бюджет;

 

По Троїцькій сільській раді:

Нове будівництво системи водопостачання по вул. Вишнева в  с.Малоолександрівка Павлоградського району Дніпропетровської області в рамках участі у швейцарсько-українському проекті “Підтримка децентралізації DESPRO” — 10506,4 тис. грн. (1000,0 тис. грн. обласний бюджет, 9506,4 тис.грн.. місцевий бюджет);

Відновлення елементів благоустрою з капітальним ремонтом тротуарної доріжки по вулиці.Перемоги від буд.№11 до буд.№14 в с.Привовчанське Павлоградського району Дніпропетровської області — 1184,2 тис.грн. (1065,8 тис.грн. обласний бюджет та 118,4 тис.грн. місцевий бюджет);

 

По Юр’ївській селищній раді:

Будівництвом розвідних мереж водопостачання по вул. Тараса Шевченка с. Чернявщина Павлоградського  району Дніпропетровської області – 430,0 тис.грн. (387,0 тис.грн.- обласний бюджет, 43,0 тис.грн. -місцевий бюджет);

Реконструкція розвідних мереж водопостачання по вул. Запорожченка смт. Юр’ївка Павлоградського району Дніпропетровської області – 380,0 тис.грн. (342,0 тис.грн. обласний бюджет, 38,0 тис. грн.. місцевий бюджет);

Реконструкція підвідних мереж від свердловини до водонапірної башти с.Бразолово Павлоградського  району Дніпропетровської області – 270,0 тис.грн. (243,0 тис.грн. обласний бюджет, 27,0 тис. грн.. місцевий бюджет);

Розвідні мережі водопостачання с.Чаплинка Павлоградського району-реконструкція – 5514,3 тис. грн. (5238,6 тис. грн. обласний бюджет, 275,7 тис.грн. місцевий бюджет);

Будівництво водовідводного каналу поверхневого стоку з метою захисту від шкідливої дії вод по вул.Зелена с.Варварівка Павлоградського району Дніпропетровської області — 4500,0 тис. грн. ( 4050,0 тис.грн. обласний бюджет та 450,0 тис. грн. місцевий бюджет);

Будівництво водовідводного каналу поверхневого стоку з метю захисту від шкідливої дії вод  с.Варварівка Павлоградського району Дніпропетровської області – 1255,0 тис.грн. ( 1129,5 тис. грн. державний бюджет, 125,5 тис. грн. місцевий бюджет);

Встановлення та облаштування дитячо-розважального ігрового майданчика в центральному парку смт. Юр’ївка Павлоградського району району Дніпропетровської області – 840,0 тис. грн. обласний бюджет;

Реконструкція пішохідних доріжок по вул. Центральна смт.Юр’ївка Павлоградського району Дніпропетровської області (від аптеки до млина- 1; від повороту на с.Бразолове до дитячого садка “Пролісок” — 2) – 5200,0 тис. грн. обласний бюджет.

 

По місту Тернівка:

Капітальний ремонт покрівлі  житлового будинку № 16 по вул. С. Маркова м. Тернівка Дніпропетровської області – 1481,4 тис.грн. місцевий бюджет;

Капітальний ремонт покрівлі  житлового будинку № 5 по бул. Шахтарської Слави м. Тернівка Дніпропетровської області – 897,5 тис. грн. місцевий бюджет;

“Реконструкція скверу по вул. Миру в м. Тернівка Дніпропетровської області. Коригування” – 4762,5 тис. грн. місцевий бюджет.

 

У сфері дорожнього господарства планується проведення капітальних та поточних ремонтів доріг на загальну суму 45 668,6 тис. грн., з них                     19 838,6 тис. грн.- державний бюджет, 18 414,1 тис.грн.- обласний бюджет, 7415,9 тис. грн.- місцевий бюджет:

По Богданівській сільській раді:

Відновлення елементів благоустрою — капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Соборна від буд.48 до буд.21 в с. Богуслав Павлоградського району Дніпропетровської області – 1435,9 тис.грн. місцевий бюджет;

Відновлення елементів благоустрою — капітальний ремонт частини дорожнього покриття по пров. Зарічний від вул. Соборна до пров. Спартака в с. Богуслав Павлоградського району Дніпропетровської області – 1525,0 тис. грн. місцевий бюджет;

По Межиріцькій сільській раді:

Відновлення елементів благоустрою — капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Нечуй-Левицького в с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області – 4295,4 тис. грн. державний бюджет;

Відновлення елементів благоустрою- капітальний ремонт частини дорожнього покриття пров. Осипенко від вул.Осипенко до вул.Гагаріна в с.Новоолександрівське Павлоградського району Дніпропетровської області – 3087,0 тис.грн. державний бюджет;

Відновлення елементів благоустрою — капітальний ремонт частини дорожнього покриття від автошляху С 041108 (М04) (вул.Чкалова) до вул.Осипенко буд.№1 (включно), в с.Новоолександрівське Павлоградського району Дніпропетровської області – 9802,4 тис.грн. державний бюджет;

 

Відновлення елементів благоустрою — капітальний ремонт частини дорожнього покриття вул. Сонячна від вул.Калинової до вул.Центральна в с.Булахівка Павлоградського району Дніпропетровської області – 2653,8 тис.грн. державний бюджет.

 

По Троїцькій сільській раді:

Відновлення елементів благоустрою — капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Зарічна с. Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області – 2406,6 тис. грн. (2165,9 тис.грн. обласний бюджет, 240,7 тис. грн. місцевий бюджет);

Відновлення елементів благоустрою — капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Садова  с. Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області – 2890,4 тис. грн.. (2601,4 тис. грн. -обласний бюджет, 289,0 тис. грн.- місцевий бюджет).

 

По Юр’ївській селищній раді:

Капітальний ремонт частини дороги по вул. Д.Ситника від будинку №69 до залізничного переїзду в смт. Юр’ївка Павлоградського району Дніпропетровської області – 2221,8 тис. грн. обласний бюджет;

Капітальний ремонт частини дороги по вул. Миру від сільського клубу до житлового будинку № 37 в с. Чернявщина Павлоградського району Дніпропетровської області – 5120,0 тис. грн. обласний бюджет;

Капітальне будівництво дороги вул. Шевченка смт. Юр’ївка Павлоградського району Дніпропетровської області – 1500,0 тис. грн. обласний бюджет;

Капітальний ремонт  дороги по вул. Садова (Жовтнева) с. Жемчужне Павлоградського району Дніпропетровської області – 4805,0 тис. грн. обласний бюджет;

Капітальний ремонт дороги по вул. Пушкіна та вул. Степова в с. Варварівка Павлоградського району Дніпропетровської області – 2940,7 тис.грн. місцевий бюджет;

Реконструкція частини дороги по вул. Берегова від перехрестя з вул. Прямою до житлового будинку № 1 в с. Вербуватівка Павлоградського району Дніпропетровської області – 984,6 тис. грн. місцевий бюджет.

 

Обсяг житлового будівництва  планується в обсязі 1,76 тис. кв. м., в тому числі індивідуального житлового будівництва -1,21 тис. кв. м.:

 

По Богданівській сільській раді:

Реконструкція будівлі під гуртожиток за адресою: вул. Шевченко, 32 б с. Богданівка, Павлаградського району Дніпропетровської області – 0,2 тис. кв. м.

 

По Юр’ївській селищній раді:

Будівництво 24 -х квартирного житлового будинку по вул. Центральна в смт .Юр’ївка, Павлоградського району, Дніпропетровської області — 0,35 тис.кв.м.

 

Індивідуальне житлове будівництво по  СТГ — 0,5 тис. кв.м.

Індивідуальне житлове будівництво по місту Тернівка — 0,710 тис.кв.м.

 

 1. 3. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

3.1. Зайнятість населення та ринок праці

Головним напрямком роботи в сфері зайнятості в 2022 році буде розширення сфери застосування праці за рахунок працевлаштування, професійної підготовки спеціалістів та кваліфікованих робітників відповідно до потреб ринку, створення умов для самостійної зайнятості та соціальна підтримка незайнятих громадян, зареєстрованих у державній службі зайнятості.

Чисельність осіб, які будуть отримувати послуги служби зайнятості у 2022 році складе 7 526 осіб, з них: в місті Павлоград — 5100 осіб, в місті Тернівка – 1180 осіб, в сільських громадах – 1246 осіб.

Одним із головних пріоритетів роботи служби зайнятості залишиться сприяння працевлаштуванню тих, хто знаходиться на обліку, а також їх навчання засобам самостійного пошуку роботи. Так, в 2022 році планується працевлаштувати 2740 осіб, що на 120 осіб (або 4,6%)  більше до очікуваного показника в 2021 році.

Зростання вимог роботодавців щодо якості та підвищення конкурентоздатності  робочої сили вимагає:

— забезпечення розширених програм професійної орієнтації до якої планується залучити  5310 осіб, в тому числі в м. Павлоград — 4270 осіб, в сільських громадах — 1040 осіб,

 • провести підготовку та перепідготовку незайнятих, вивільнюваних та безробітних громадян, які пройдуть професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації, а саме 662 особи, з них: в м. Павлоград – 290 осіб, в м. Тернівці — 110 осіб та сільських громадах – 262 особи,
 • забезпечити участь 632 осіб у громадських та інших роботах тимчасового характеру, у тому числі: в м. Павлоград – 220 осіб, м. Тернівці – 35 осіб, у сільських громадах — 380 осіб.

Прогнозована чисельність безробітного населення  в 2022 році порівняно з 2021 роком зросте на 4% і складе 6 522 особи, в тому числі по м. Павлоград – 4400 осіб (більше на 6%), м. Тернівці – 1050 осіб ( на рівні показника 2021 року) та сільських громадах – 1072 особи ( більше на 0,2%).

В 2022 році навантаження  незайнятого населення на 1 вільне робоче місце становитиме 31 особу.

 

3.2. Заробітна плата

Важливими пріоритетними напрямками розвитку Павлоградського району на 2022 рік є:

своєчасна виплата заробітної плати;

недопущення заборгованості із заробітної плати;

підвищення рівня доходів населення;

сприяння повній продуктивній зайнятості.

 

 

Враховуючи  підвищення соціальних стандартів, легалізації “тіньових” виплат з оплати праці та скорочення кількості підприємств-“мінімізаторів” по Павлоградському  району, середньомісячна заробітна плата у 2022 році   на одного штатного працівника в середньому становитиме 16094 грн. і збільшиться на 1237грн. (або на 8,0%) у порівнянні до очікуваного показника за 2021рік.  На підприємствах м. Павлоград середньомісячна заробітна плата в порівнянні з 2021 роком збільшиться на 13% і складатиме 14721,0 грн., м.Тернівка — показник середньомісячної заробітної плати в 2022 році  складатиме 16990,0 грн. і в  порівнянні з 2021 роком збільшиться на 1228,0грн, (або 6,8%), в сільських громадах середньомісячна заробітна плата становитиме 16572,0 грн. і зросте на 5% до показників 2021 року.

Відповідно зросте і фонд Фонд оплати праці  на 276 247,8 тис.грн (або 5%), у тому числі в галузі промисловості- на 81 057,6  тис. грн., у сільському господарстві – на 4 982,7 тис. грн. (на 5%).

Збільшення рівня  заробітної плати планується у всіх галузях економіки, але питома вага припадатиме на промисловість.

Підвищення розміру мінімальної заробітної плати, рівня пенсійного забезпечення та соціального захисту населення сприятимуть подальшому зростанню грошових доходів населення.

Заборгованість із заробітної плати на 2022 рік не прогнозується.

В 2022 році буде продовжена робота районних комісій райдержадміністрації, виконавчих комітетів міських рад з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати  (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та з питань легалізації виплати заробітної плати  та зайнятості населення.

Буде продовжено моніторинг укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, надання консультативно-методичної допомоги при повідомчій реєстрації колективних договорів.

 

3.3. Соціальне забезпечення

З метою соціального захисту найбільш вразливих верств населення Павлоградського району в 2022 році планується здійснити ряд заходів:

 1. Забезпечити своєчасну, в повному обсязі виплату державних соціальних допомог та житлових субсидій на загальну суму 396 856,0 тис. грн., що на 18 756,1 тис.грн. більше ніж у 2021 році, в тому числі по м. Павлоград – 252 994 тис.грн. ( більше на 3,9%),  м. Тернівка – 44 441,8 тис.грн.( більше на 6,2%), селищна та сільські громади – 99 419,2 тис.грн. (більше на 7,2%), з них :

загальна сума виплачених державних соціальних допомог  на загальну суму 250 999,7 тис.грн;

загальна сума виплаченої субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (Закон України “Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”) на загальну суму 164,4 тис.грн;

загальна сума виплачених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового палива становитиме 145 691,8 тис.грн.

 1. Забезпечити виконання місцевих програм по соціальному захисту та підтримці найменш захищених та малозабезпечених громадян Павлоградського району.

У результаті виконання даних заходів очікується досягнення певних зрушень у реалізації державної соціальної політики в районі, охоплення максимального кола осіб заходами соціального захисту й підтримки учасників АТО-ООС та їх сімей, сімей загиблих учасників АТО-ООС, осіб, які переміщуються з районів проведення АТО-ООС, ветеранів війни та праці, інвалідів, військовослужбовців, які брали участь у бойових діях в Афганістані, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, різноманітних пільгових категорій громадян, сімей з дітьми, забезпечення соціальної і матеріальної підтримки найбільш уразливих верств населення району шляхом додержання державних соціальних гарантій.

Загальна кількість осіб, які перемістяться на територію  Павлоградського району в 2022 році з АР Крим та районів проведення антитерористичної операції та ООС складатиме 2 694 особи,  що на 130 осіб більше ніж у 2021 році ( на 5,1%).

Загальна сума державної допомоги, в тому числі, на оплату житлово-комунальних послуг, складатиме 19,2 млн.грн., що на 0,3 млн.грн більше ніж у 2021 році (або 2,0%). Чисельність осіб, які отримають виплату на оплату житлово — комунальних послуг складатиме — 1021 особа. Отримають державну допомогу — 548 осіб.

 

3.4. Пенсійне забезпечення

В 2022 році  середній розмір пенсій очікується на рівні  8 933,54 грн..( м. Павлоград- 7097,40 грн., м. Тернівка – 10251,46 грн., сільські громади- 6451,76 грн.), що на 27% більше очікуваних показників за 2021 рік. Чисельність пенсіонерів зменшиться на 0,2% і становитиме на початок 2022 року 54 558 чол.

З метою забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати пенсій передбачається:

активізувати роботу з платниками податків щодо своєчасної виплати заробітної плати, відрахувань до Пенсійного фонду;

активізувати роботу з платниками податків щодо погашення заборгованості зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду;

посилити контроль за використанням коштів, призначених на виплату пенсій та допомог.

 

3.5. З метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей та створення у 2022 році умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей, передбачається забезпечити:

активізацію діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості щодо підтримки сімей з дітьми;

 

створення безпечного та сприятливого середовища для розвитку дитини;

зменшення чисельності бездоглядних та безпритульних дітей;

збільшення рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячі будинки сімейного типу і прийомні сім’ї з державних дитячих закладів;

охоплення 100% допомогою внутрішньо переміщених сімей із дітьми;

підтримка дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичної операції- операції об’єднаних сил, бойових дій чи збройних конфліктів;

зменшення чисельності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

створення умов для активізації національного всиновлення;

забезпечення належних умов для навчання, виховання та розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей;

своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, влаштування їх до закладів соціального захисту;

розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (всиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей).

В 2022 році у цьому напрямку будуть діяти програма Павлоградської міської ради “Захист прав і інтересів дітей, запобігання дитячій бездоглядності  та безпритульності на 2020-2025 роки”; Тернівської міської ради — Програма “Соціального захисту дітей м. Тернівки на 2021-2025 роки”; програма “Захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 2020-2022 роки на території Межиріцької територіальної громади ”; програма “Захист прав дітей, розвитку сімейних форм виховання та наставництва на території Богданівської сільської ради», Програми “Захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 2021-2025 роки у Вербківській сільській раді”; “Програма підтримки дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей на 2019-2024 роки Юр’ївської селищної ради”; “Програма захисту прав дітей  та розвитку сімейних форм виховання на території Троїцької сільської ради”.

 

 1. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

 

4.1 Охорона здоров’я.

Дислокація закладів охорони здоров’я Павлоградського району налічує:

— шість лікарень (м.Павлоград — 3, м.Тернівка -1, с.Вербки — 1, с.Юр’ївка — 1);

— шість центрів первинної медико-санітарної допомоги (м.Павлоград-1, м.Тернівка — 1,с. Вербки — 1, Юр’ївська СТГ — 2, с.Богданівка — 1);

— двадцять сім амбулаторії загальної практики — сімейної медицини  (м.Павлоград — 9, м.Тернівка — 3, Вербківька СТГ — 2, Юр’ївська СТГ — 5, Богданівська СТГ — 8);

— двадцять п’ять фельдшерсько — акушерських пунктів (Вербківська СТГ -7, Юр’ївська СТГ — 8, Богданівська СТГ — 10).

Центри первинної медико — санітарної допомоги мають статус комунальних некомерційних підприємств та уклали договори про надання медичних послуг з Національною службою здоров’я України.

П’ятнадцять амбулаторій загальної практики сімейної медицини знаходяться в сільській місцевості. Всі амбулаторії забезпечені санітарним транспортом.

Пріоритетним напрямком роботи в галузі охорони здоров’я у 2022 році буде поліпшення здоров’я громадян шляхом створення умов для забезпечення доступності кваліфікаційної медичної допомоги кожному громадянину. У 2022 році плануються виїзди пересувного флюорографа до сіл району для огляду населення, своєчасного виявлення туберкульозу та онкозахворювань.

Планується продовжити навчання медичних працівників (лікарів загальної практики сімейної медицини, медичних сестер, фельдшерів, акушерок, лаборантів).

Подальше поліпшення епідемічної ситуації, зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності на туберкульоз та смертності від нього, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, темпів поширення мультирезистентного туберкульозу буде забезпечено шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, догляду та підтримки ВІЛ — інфікованих і хворих на СНІД.

Планується  забезпечити  постійний контроль за щепленням населення, заходами по зниженню дитячої та материнської захворюваності, інвалідності та смертності.

В 2022 році в сфері охорони здоров’я діятимуть вісім  місцевих цільових  програм:

— м. Павлоград — “Міська програма “Здоров’я павлоградців на 2020-2022 роки”,

—  “Програма забезпечення поліпшення технічного стану автомобілів екстреної медичної допомоги на території Тернівської міської ради на 2020-2022 роки;

— “Міська цільова Програма фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства “Тернівська центральна міська лікарня ” Тернівської міської ради ” на 2020-2022 роки;

— “Програма фінансової підтримки комунального некомерційного             підприємства “Павлоградська центральна районна лікарня” Вербківської сільської ради;

— “Програма розвитку Комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомог” Вербківської сільської ради;

—  Богданівська ОТГ -“Здоров’я громади на 2019-2023 роки”;

 

— “Здоров’я населення Юр’ївщини на період на 2020 -2022 роки”;

—  “ Комплексна Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги в комунальному некомерційному підприємстві “Юр’ївський центр первинної медико-санітарної допомоги ”.

Планова ємність амбулаторно — поліклінічних закладів в 2022 році складе 1799  відвідувань у зміну.

За прогнозом витрати в 2022 році на харчування будуть складати 12,67 грн. на 1 ліжко/день, на медикаменти — 32,00 грн. на 1 ліжко/день.

 

4.2.Освіта.

В 2022 році райдержадміністрація, органи управління освітою виконавчих комітетів міських рад, селищної, сільських територіальних громад разом із закладами загальної  середньої  освіти, дошкільної освіти продовжать роботу по виконанню  основних завдань, поставлених перед освітянською галуззю Законом України “Про освіту”, Державною Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті. З метою забезпечення якісного навчально — виховного процесу,  передбачається планомірна, системна курсова перепідготовка педагогів на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

На території Павлоградського району діють 5 НВК, 42 школи, 50 дошкільних навчальних закладів, 3 заклади професійно — технічної освіти,   11 позашкільних закладів.

Кількість дітей, які потребують підвезення до закладів освіти становить 1 461 особи, забезпеченість безкоштовним підвезенням становить 100%.

Кількість автобусів, які здійснюють підвезення учнів, становить 32 одиниці.

Забезпеченість комп’ютерною технікою становить 100%. В 2022 році планується придбати ще 51 одиницю комп’ютерної техніки.

Забезпеченість гарячим харчуванням -100% і його вартість в 2022 році очікується на рівні 23,0 грн. на одного учня.

Влітку 2022 року планується організація роботи пришкільних таборів з денним перебуванням на базі  загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 1- 4 класів та пільгових категорій дітей.

 

4.3.  Позашкільна освіта.

В районі працюватиме 11 позашкільних закладів. Пріоритетні напрямки   позашкільної освіти  на 2022 рік будуть направлені на соціальну доступність, створення умов для розвитку творчих здібностей і нахилів дітей через мережу гурткової роботи. Прогнозується протягом 2022 року збереження мережі  позашкільних гуртків, секцій та охоплення понад 4 540 дітей різними видами позашкільної освіти.

В галузі освіти в 2022 році діятимуть наступні програми, на які очікується направити з місцевих бюджетів  більше 56,0 млн. грн.:

— “Програма розвитку освіти Вербківської територіальної громади”;

 

—  “ Комплексна програма розвитку освіти Богданівської сільської ради на 2021 — 2025 роки”;

— Програма  “Розвиток освіти Межиріцької сільської ради”;

— “Програма розвитку освіти Юр’ївської селищної ради на 2020-2022 роки” ;

—  Програма “Розвиток освіти в місті Павлограді на період 2021-2023 роки”;

—   Програма “Відпочинку та оздоровлення дітей м. Тернівка”.

 

4.4.Культура

В районі повноцінно функціонує існуюча мережа закладів культури, а саме:

— 31 будинок культури та сільські клуби ;

— 23 бібліотеки ;

— 6 музеїв;

— 4 мистецькі школи .

На 2022 рік по району заплановано проведення 213 культурно -мистецьких заходів. Обсяг фінансування сфери культури складе  51,8 млн. грн. Кошти будуть направлені на утримання закладів культури, проведення капітальних ремонтів придбання сценічного обладнання, концертних костюмів, звукової апаратури, на поповнення бібліотечних фондів,  проведення та організацію культурно-мистецьких заходів.

Основними пріоритетними напрямками  підтримки культурного рівня району на 2022 рік є:

— збереження повноцінного функціонування існуючої мережі закладів культури: будинків культури, клубів, бібліотек, музеїв, школи естетичного виховання та її філій;

— всебічне сприяння  відродженню та розвитку народних промислів Павлоградщини: ковальства, гончарства, плетіння, писанкарства, вишивки, бісероплетіння, залучення майстрів прикладного мистецтва до обласних та районних виставок;

— організація дозвілля  жителів  Павлоградського району, заохочення їх до застосування творчих здібностей у колективах художньої самодіяльності, клубах за інтересами, навчаннями в школах естетичного виховання;

— підтримка обдарованих дітей та молоді, створення умов для їх подальшого творчого зростання;

— організація та проведення фестивалів, конкурсів та участі творчих колективів і окремих виконавців в обласних, всеукраїнських, міжнародних фестивалях;

— проведення культурно-мистецьких заходів з нагоди державних свят, знаменних подій;

— покращення умов обслуговування користувачів у сільських бібліотеках,  пропаганда української книги;

— сприяння забезпеченню поповнення бібліотечних фондів новими виданнями;

— оснащення установ культури сучасною апаратурою та обладнанням;

 

 

— продовження організації проведення виїзних концертів у віддалені села району;

— продовження роботи з паспортизації пам’яток археології, історії, монументального мистецтва та з укладення охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини, контроль за проведенням ремонтних робіт на об’єктах культурної спадщини та заміну пам’яток з недовговічних матеріалів на нові, виконання всіх напрямків роботи зі збереження культурної спадщини.

В галузі культури будуть діяти такі місцеві цільові програми а саме:

“ Програма розвитку культури м. Тернівка на 2019– 2023 роки;

“Програма енергозбереження та енергоефективності у закладах соціально -культурної сфери Тернівської міської ради”;

“Міська комплексна  програма Реалізація державної політики сім’ї, молоді та спорту у м. Павлоград на 2015-2021 роки”;

“Міська програма розвитку культури та збереження об’єктів культурної спадщини   м. Павлограда на 2021-2025 роки”;

“Програма розвитку культури на території Юр’ївської селищної ради на 2020-2022 роки”, ршення сесії  1148-40/VІІ від 13.12.2019.

Запланований обсяг фінансування складе 16,5 млн. грн..

 

4.5. Фізичне виховання і спорт

 

У 2022 році в Павлоградському  районі буде охоплене всіма видами фізкультурно-оздоровчої  роботи 35,1 тис.  чоловік.

На території району функціонує 3 дитячо — юнацькі спортивні школи, метою та основними завданнями яких є збереження мережі спортивних груп, виявлення та підтримка юних талантів, набуття вмінь та навичок участь у змаганнях, підготовка спортсменів до резервного спорту, популяризація здорового способу життя. В школах займаються різними видами спорту: волейбол, футбол, баскетбол, шахи та інші види спорту. На території району функціонує 15 дитячо — підліткових клубів, в яких працюють різноманітні гуртки.

Вагома частка фізкультурно — масової роботи проводиться закладами загальної середньої освіти. В усіх навчальних закладах на уроки фізичної культури відведено 3 години навчального плану.

В сфері фізичної культури і спорту діятимуть сім цільових програм, очікуваний загальний обсяг фінансування яких становитиме 9 577,7 тис. грн..,а саме:

— “ Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту в Вербківській громаді”;

— “Програма розвитку фізичної культури і спорту Троїцької сільської ради”;

— “ Програма фізичної культури та спорту Богданівської сільської ради”;

—  “Програма розвитку фізичної культури та спорту Межиріцької сільської ради” ;

 

— “Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Юр’ївської селищної ради на 2020-2022 роки”;

— “Цільова комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Тернівка”;

— Комплексна  програма “Реалізація державної політики сім’ї, молоді та спорту у м. Павлоград на 2022-2024 роки ”.

 

4.6. Молодіжна політика.

 Основними напрямами діяльності виконкомів міських, селищної,сільських рад, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районних громадських організацій на  2022 рік є виконання в районі заходів цільової соціальної програми реалізації державної сімейної та молодіжної політики. У 2022 році планується забезпечити:

— проведення  на території громад району заходів за участю молоді, жінок, сімей;

— участь молоді, жінок, сімей району в обласних заходах;

—  фінансування цільових соціальних програм реалізації державної сімейної та молодіжної політики;

—  створення необхідних умов для сімейного дозвілля;

—  висвітлення у ЗМІ події молодіжної, сімейної та гендерної політики, вирішення проблемних питань у  цьому напрямку.

 

5.ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

 

5.1. Охорона навколишнього природного середовища

У 2022 році планується здійснення комплексу заходів щодо сприяння покращення екологічного стану сіл району, міст Павлоград та Тернівка.

Планується реалізація заходів по наступним програмам:

— Програма по охороні навколишнього природного середовища Вербківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, рішення сесії від 29.12.2020 року № 61-3/VIII — придбання спецтехніки для благоустрою  території  — загальний орієнтований обсяг фінансування у 2022 році – 871,4 тис. грн.

— Програма з природоохоронних заходів Троїцької сільської ради (рішення сільської ради від 23.12.2020 №81-3/VІІІ)- забезпечення раціонального землекористування всіма землекористувачами — загальний орієнтований обсяг фінансування у 2022 році – 320,0 тис.грн.

— Місцева екологічна  Програма по Богданівській сільській раді в рамках якої передбачені заходи з реалізації державної політики в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи — загальний орієнтований обсяг фінансування у 2022 році — 2060,00 тис грн.

 

— Програма охорони навколишнього природного середовища м. Павлоград, основними заходами якої є проведення дератизації та деларвації берегової лінії водойм, дезінсекція зелених зон міста – 247,00 тис. грн. Відновлення гідрогеологічного режиму та розчищення русла р. Вовча в районі міського пляжу — орієнтовний обсяг фінансування програми у 2022 році — 1621,84 тис. грн.

— Місцева екологічна програма по м.Тернівка на 2016-2023 рр., — заходи з озеленення міста, будівництво, реконструкція очисних споруд — загальний орієнтований обсяг фінансування у 2022 році —   1 086,00 тис. грн: 686,00 тис. грн.. –місцевий бюджет, 400,00 тис. грн..- інші джерела.

Заплановано виконання робіт по наступним проектам:

— „Заходи поліпшення екологічного стану річки Самара (в районі пров. Садовий та в районі вул. Першотравнева) в с. Богуслав Павлоградського району Дніпропетровської області — капітальний ремонт‟ — за рахунок місцевого бюджету —  2052,22 тис. грн.

  —Будівництво водовідвідного каналу поверхневого стоку з метою захисту від шкідливої дії вод по вул. Зелена с. Варварівка Павлоградського району Дніпропетровської області- за рахунок місцевого та обласного бюджетів – 4 500,00 тис. грн.: 4050,00 тис. грн. з обласного бюджету, 450,00 тис. грн. з місцевого бюджету.

-Будівництво водовідвідного каналу поверхневого стоку з метою захисту від шкідливої дії вод  с. Варварівка Павлоградського району Дніпропетровської області — за рахунок місцевого та державного бюджетів  — 1 255,01 тис. грн..: 1129,51 тис. грн. з державного бюджету, 125,50 тис. грн. з місцевого бюджету.

 

Також заплановано проведення заходів з озеленення та благоустрою населених пунктів Павлоградського району, основними з яких є:

упорядкування прибудинкових територій, дитячих і спортивних майданчиків, інших  об’єктів масового перебування та відпочинку населення

благоустрій існуючих зелених зон, парків, скверів, алей;

висадження молодих дерев, кущів;

виявлення та ліквідація стихійних сміттєзвалищ;

очищення прибережних захисних смуг водних об’єктів від сміття;

приведення у належний санітарний стан узбіччя автомобільних доріг загального користування.

 

5.2. Техногенна безпека

Відповідно до Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Павлоградському районі на 2021-2025 роки на  2022 рік заплановані наступні заходи:

 1. Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки в місті Павлоград:

— придбання аварійно-рятувального, пожежного та іншого обладнання для запобігання виникнення та ліквідації НС техногенного та природного характеру на суму 60 тис. грн.;

2. Створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у місті Павлограді:

— придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю та інших засобів для забезпечення аварійно-рятувальних робіт на суму 120,0 тис. грн.;

— придбання паливно-мастильних матеріалів на суму 120,0 тис. грн.;

— придбання індивідуальних засобів захисту органів дихання та шкіри на суму 20,0 тис. грн.;

— надання субвенції з місцевих бюджетів до обласного на поповнення регіонального матеріального резерву – 15,0 тис. грн.

 1. Запобігання загибелі людей на водних об’єктах міста Павлограда: для удосконалення сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах, їх матеріально-технічне оснащення та підвищення ефективності управління передбачено 10,0 тис. грн.
 2. Придбання технічних засобів оповіщення, які враховують диференціацію за видами обмеження життєдіяльності людей з інвалідністю, таких як звукові маяки, світозвукові сповіщувачі, субтитрування та інші відповідні засоби- 50,0 тис. грн..
 3. Нове будівництво місцевої системи централізованого оповіщення органів влади і населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій на території району -100,0 тис. грн..

 

5.3. Охорона праці

З метою стабілізації стану безпеки праці на виробництві, сприянню зниження рівня виробничого травматизму у сфері охорони праці в 2022 році передбачається реалізація заходів щодо:

роботи ради безпеки життєдіяльності населення райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування;

забезпечення соціального захисту найманих працівників зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, вжиття заходів щодо проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

забезпечення систематичного аналізу, узагальнення та впровадження передового досвіду створення безпечних умов праці, запобігання виробничому травматизму і професійним захворюванням на підприємствах;

підвищення рівня спеціальної підготовки роботодавців та відповідальних посадових осіб з питань охорони праці.

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                              Ольга БІЛОВОЛ

2022 Р. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

 

 

Звіт соц, економ 9 місяців 2021 р. (зведений)

Звіт соц. економ за І півріччя

 

Про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Павлоградського  розвитку  району за І квартал 2021 року

 Програма соціально – економічного та культурного розвитку району на 2021 рік  визначає головні завдання розвитку району, спрямовані на зростання ефективності роботи галузей та соціальних стандартів життя населення.

Павлоградський район представлений 5 об’єднаними територіальними громадами (Троїцькою, Богданівською, Межиріцькою, Вербківською, Юр’ївською).

 

Розвиток сфери обігу споживчих товарів та послуг

 Станом на  01 квітня  2021  року  на території Павлоградського району функціонує 213 магазинів, з них 165 проводять торгівлю продовольчими товарами  з частковим продажем промислових та господарських товарів, 48 займаються продажем товарів господарської та непродовольчої груп. Функціонує 23 підприємства ресторанного господарства, 39 об’єктів побутового обслуговування населення. На підприємствах торгівлі Павлоградського району працюють 238 продавців, деякі приватні підприємці самі виконують цю роботу. Загальна торговельна площа магазинів складає 17111 кв. м.  Також, у районі працюють 11 автозаправочних станцій, 15 аптек. Мешканці  району обслуговуються трьома автоперевізниками.

За підсумками 2020 року оборот роздрібної торгівлі склав 18,2 млн. грн, що в порівняних цінах складає 145,9% до минулорічного показника.

 

 СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Заробітна плата

За даними головного управління статистики у Дніпропетровській області, середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника по району  за ІІ півріччя 2020 року склала 17357 грн. проти 16974 грн. грн. у відповідному періоді 2019 року.

Заборгованість із виплати заробітної плати у сумі 630,8 тис. грн. станом на 01.01.2021 року мало підприємство ДП філія ”Павлоградський райавтодор“.

 

Зайнятість населення та ринок праці

В січні-березні 2021 року в Павлоградському міськрайонному центрі зайнятості перебувало на обліку 815 осіб , працевлаштовані в звітному періоді 297 осіб. За направленням Павлоградського МРЦЗ навчались та проходили стажування 231 безробітних осіб.

 

Соціальний захист

Станом на 01.04.2021 року на обліку в управлінні соціального захисту населення перебувало 12623 отримувачів державної  допомоги, пільг та субсидій.

З метою соціального захисту найбільш вразливих верст населення:

— призначено пільг та субсидій на загальну суму 12202,9 тис. грн.;

— виплачено державних соціальної допомоги на загальну суму             9787,1     тис. грн.;

— проведено 738 перевірок цільового використання бюджетних коштів по субсидіям і державної допомоги.

В районі зареєстровано 296 учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, з них 4 мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня              2014 року № 505 ”Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг“ протягом І кварталу                 2021 року отримали допомогу 85 сімей на суму 418,9 тис. грн.

При Павлоградській райдержадміністрації створена та діє координаційна рада з питань сімейної та гендерної політики, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми. Розроблений та затверджений план заходів щодо реалізації норм Закону України ”Про запобігання та протидію домашньому насильству по Павлоградському району на 2019-2021 роки“. Протягом звітного періоду від Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області до управління надійшло 10 повідомлень про вчинення домашнього насильства. Всі повідомлення опрацьовані та направлені до територіальних громад для взяття сімей на облік та надання їм соціальних послуг.

В районі функціонує Комунальний заклад ”Центр надання соціальних послуг Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області“, який обслуговує 992 особи. В стаціонарному відділенні надано послуги 37 особам.

 

Діяльність стосовно дітей, сім’ї та молоді

          На первинному обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 125 дітей, які мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, з них: під опікою  84 дитини, 29 дітей  в прийомних сім’ях, 4 дітей перебувають в дитячих державних закладах.

При влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування надається перевага сімейним формам влаштування. Так, протягом звітного періоду в районі 2 дітей набули статусу дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 1 дитину влаштовано під опіку родичам, другу дитину влаштовано до центру соціально-психологічної реабілітації (Троїцька, Вербківська сільські ради).

Станом на 01 квітня 2021 року на обліку у службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 34 дитини, які опинилися в складних життєвих обставинах, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків.

Впродовж звітного періоду службою розглянуто 2 звернення громадян щодо захисту житлових та майнових прав дітей, за результатами якого підготовлено відповідні документи для прийняття розпоряджень голови райдержадміністрації про надання дозволу на право управління майном, що належить неповнолітній дитині та дозвіл прийомним батькам на придбання квартири неповнолітньому вихованцю.

Службою у справах дітей підготовлено матеріали до Павлоградського міськрайонного суду щодо усунення розбіжностей в документах неповнолітнього вихованця прийомної сім’ї для отримання паспорту, а  також підготовлені матеріалів щодо позбавлення батьківських прав матері по відношенню до неповнолітнього сина.

Здійснено запит до Генерального консульства Російської Федерації в Харкові щодо сприяння в оформленні закордонного паспорту громадянці, яка опинилася в складних життєвих обставинах та є матір’ю трьох неповнолітніх дітей (Богданівська ОТГ).

Протягом звітного періоду до служби у справах дітей райдержадміністрації надійшло звернення від опікуна щодо надання дозволу на виїзд дитини, позбавленої батьківського піклування за кордон з метою її відпочинку та оздоровлення. За результатами розгляду опікуну  надано відповідне погодження на тимчасовий виїзд дитини за межі України (Богданівська ОТГ).

На території району функціонує 6 прийомних сімей, в яких виховуються 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Під час здійснення інспектування сімей вирішувалися поточні проблеми та питання щодо виховання, навчання, розвитку дітей, доцільності контактів з біологічними родичами прийомних дітей, медичного обстеження прийомних дітей та допомоги в оформленні документів.

 

Підготовлено та розглянуто питання на онлайн-нараді голови райдержадміністрації щодо розвитку патронатних послуг на території району.

Постійно оновлюється електронна база ”Діти“, в якій реєстр даних на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. На даний час обліково-статистичні картки заповнені на всіх дітей. Під особливим контролем перебуває стан наповнення, своєчасного внесення змін до банків даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

ГУМАНІТАРНА СФЕРА

 Медицина

Медичну допомогу жителям Павлоградського району надають:

— комунальний заклад ”Павлоградська центральна районна лікарня“ Дніпропетровської обласної ради на 130 ліжок;

— комунальне некомерційне підприємство ”Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Богданівської сільської ради, до складу якого входить 6 амбулаторій, 10 фельдшерських пунктів,  2 фельдшерсько-акушерських пункти, 3 медичних пункти тимчасового базування;

— комунальне некомерційне підприємство „Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Вербківської сільської ради, в структуру якого входять              2 амбулаторії загальної практики — сімейної медицини, 4 фельдшерських пункти, 2 фельдшерсько-акушерських пункти, медичний пункт тимчасового базування;

— комунальне некомерційне підприємство „Юр’ївський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Юр’ївської селищної ради;

— КУНП ” Центр первинної медико-санітарної допомоги ”Варварівського старостинсьго округу Юр’ївської селищної ради є надання первинної медико-санітарної допомоги;

— комунальне некомерційне підприємство „Юр’ївська центральна районна лікарня“   Юр’ївської селищної ради.

В центрах первинної медико-санітарної допомоги працюють 38 ліжок денного стаціонару.

З 01 січня 2021 року,  у зв’язку з приєднанням Писарівської сільської ради до Троїцької сільської ради кількість фельдшерських пунктів збільшилась на 1 одиницю за рахунок приєднання до Центру Писарівського фельдшерського пункту.

Станом на 01.04.2021 р. загальна кількість штатних одиниць Богданівського ЦПМСД становила 146,25 одиниць, що на 2 посади більше від 2020 року.

Надання фінансової допомоги з місцевого бюджету на утримання Центру проводиться згідно місцевої програми ”Здоров’я Громади на 2019-2023 роки“, затвердженої рішенням Богданівської сільської ради від 19.12.2018 року № 665-39/VII (зі змінами). Програма охоплює різні напрямки надання медичної допомоги.

З метою протидії  захворюванню на туберкульоз за І квартал 2021 року при річному плані 298,7 тис. грн. було фактично використано коштів в сумі 3,6  тис. грн. (Забезпечено 5 чоловік продуктовими наборами за січень-лютий. Придбано 8 наборів. Вартість одного набору 450,0 грн. На придбання туберкуліну тривають торги. Кошти не витрачались).

Для закупівлі молочних сумішей для дітей від Віл-інфікованих матерів на рік було заплановано 24,5 тис. грн. Молочні суміші в І кварталі 2021 року не закуповувались за відсутності потреби.

Заходи по боротьбі з онкологічними захворюваннями (забезпечення паліативною допомогою) при річному плані 408,0 тис. грн. за  3 місяці 2021 року Богданівським ЦПМСД було фактично використано коштів в обсязі 23,6 тис. грн., чим  на 100 % забезпечено потребу за 1 квартал в наркотичних засобах за безкоштовними рецептами.

Для забезпечення людей з інвалідністю технічними засобами згідно із показаннями на рік заплановано 272,5 тис. грн. (річна потреба в памперсах для дорослих та дітей, сечоприймачах, кало приймачах). Тривають торги. Контингент, що потребує технічних засобів, в 1 кварталі забезпечувався за рахунок залишку з 2020 року.

На відшкодування зубопротезування пільгової категорії населення заплановано 48,0 тис. грн., в І кварталі 2021 року видатки не проводились.

Відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 р. №1303 ”Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та  за певними категоріями захворювань“ заплановано на рік  кошти в сумі 888,9 тис.грн., за 3 місяці 2021 року використано кошти в сумі 27,3 тис. грн. (за виключенням наркотичних та психотропних речовин).

На відрядження під час навчання та підвищення кваліфікації для 1 лікаря загальної  практики – сімейного лікаря та 2 медичних сестер загальної практики – сімейної медицини  витрачено 0,5 тис. грн. при річному плані 48,0 тис. грн.

Заходи за напрямами охорони здоров’я виконуються за рахунок коштів, виділених з місцевих бюджетів.

Вербуватівська амбулаторія ЗПСМ отримала грант на 180 тис євро та бере участь у Проекті ”Сприяння розвитку соціальної інфраструктури – поліпшення первинної сільської медицини (УФСІ VII)“, ініціатором якого виступає Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ) за підтримки Уряду Німеччини через KfW. В результаті реалізації проекту протягом 2020-2023 років планується поліпшення умов надання первинної медичної допомоги шляхом енергоефективного оновлення приміщень та постачання медичного обладнання у Вербуватівській амбулаторії ЗПСМ. Основні обсяги та види робіт: заміна вікон (дерев’яних) та дверей, утеплення фасаду, капітальний ремонт покрівлі з утепленням, капітальний ремонт внутрішніх приміщень. На сьогодні підписано меморандум про співпрацю, присвоєно номер субпроекту (СПП №800), розробляється проектно-кошторисна документація.

З метою запобігання медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням    коронавірусної хвороби  (COVID-19), в районі розпочалася вакцинація. Станом на кінець І кварталу 2021 року вакциновано 380 чоловік.

  

Освіта

 В Павлоградському районі функціонують такі заклади освіти:

 • 4 навчально – виховних комплексів;
 • 13 загальноосвітніх школи;
 • 3 опорних – загальноосвітніх школи з трьома філіями;
 • 2 гімназії;
 • 1 ліцей;
 • 23 дошкільних навчальних закладів;
 • 2 дошкільні підрозділи у філіях опорних шкіл;
 • 7 позашкільних навчальних закладів;
 • 1 професійно-технічне училище.

Відділом освіти, охорони здоров’я, культури, та спорту райдержадміністрації, виконкомами сільських рад, загальноосвітніми  та дошкільними навчальними закладами у звітному періоді була продовжена робота по виконанню  основних завдань, поставлених перед освітянською галуззю  Законом України „Про освіту“, „Про дошкільну освіту“,   Державною Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, Законом „Про загальну середню освіту“.

Станом на 01.04.2021 року в школах району навчається 3 921 учень, з них: 825 учнів Богданівської с/ради, 892 учня Вербківської с/ради, 685 учнів Межиріцької с/ради, 337 учнів Троїцької с/ради та 1182 учні Юр’ївської селищної ради.

В дошкільних закладах району виховується 1059  дітей, з них: 287 вихованців Богданівської с/ради, 175 Вербківської с/ради, 166 Межиріцької с/ради, 85 Троїцької с/ради та 346  Юр’ївської селищної ради.

Індивідуальним навчанням охоплено 19 учнів, інклюзивним – 13 учнів. Професійне навчання здобуває 21 учень 10-11-х класів. Навчально-виховний процес в закладах освіти здійснює 582 педагогічних працівників.

Пріоритетним напрямком роботи у цій сфері залишається  створення сучасних комфортних умов для здобуття шкільної та дошкільної освіти. Протягом І кварталу 2021 року в школах Павлоградського району забезпечено безкоштовним гарячим  харчуванням 1647 учнів 1-4 класів, дітей пільгових категорій та дітей, які перебувають на повному державному утриманні. Середня вартість харчування на одну дитину в день складала 21,0 грн.                Оздоровлено 2-х дітей за кошти обласного бюджету.

В районі діє програма ”Шкільний автобус“, забезпечено 100% потреби.

З метою забезпечення доступу до якісної освіти здійснювався підвіз                 1233 школярів, 94 дітей дошкільного віку та 26 педагогічних працівників до місць навчання та в зворотному напрямку, виконувалися заходи по забезпеченню автотранспортних одиниць паливно-мастильними матеріалами та необхідними запчастинами.

Для закупівлі шкільних автобусів:

— виділено кошти в сумі 197,4 тис. грн. (співфінансування) для комунального закладу освіти ”Чаплинська загальноосвітня школа I-III ступенів“ Юр’ївської селищної ради Юр’ївського району Дніпропетровської області, загальна вартість якого складає – 1 974,0 тис. грн. (з них: за рахунок співфінансування з державного бюджету – 1 776,6 тис. грн.);

— виділено кошти в сумі 197,4 тис.грн. ( 10 відсотків) з  метою                 співфінансування  придбання шкільного автобуса для організації підвозу дітей КЗ ”Троїцька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів“ Троїцької сільської ради Павлоградського району.

Для забезпечення якісного навчально-виховного процесу  проводилась  планомірна, системна курсова перепідготовка педагогів району.

В системі позашкільної освіти працює 7 закладів, в яких діють 83 гуртка художньо-естетичного, туристичного, хореографічного, вокального, екологічного та інших напрямків, в яких навчається 2248 учнів. Вихованці гуртків приймають активну участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, перемагають у них та займають призові місця. Так, учні Центру дитячої та юнацької творчості Богданівської сільської ради приймали участь в обласних конкурсах.

Учні Центру позашкільної освіти Троїцької сільської ради взяли участь у ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦЬКОМУ КОНКУРСІ ”ЖІНОК ОСПІВУЮ КРАСУ“,  Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка ”Щаслива дитина — квітуча Україна“, 1 переможець — також 6  дипломів учасника конкурсу.

Участь у флешмобі ”Українські традиційні зимові свята: єдність у різноманітті“, 1 диплом учасниці. Проведено новорічні ранки ”Казка сніговиків“ для учнів Привовчанської ЗШ І-ІІІ ступенів та Троїцької ЗШ І-ІІІ ступенів, участь в обласному конкурсі ”Новорічна композиція“,  де перемогу отримала колективна робота гуртка ”Юні майстриня“.  Прийняли участь в змаганнях з  баскетболу (стрітболу 3х3) на Кубок  воїна-інтернаціоналіста Ільченка Миколи Миколайовича, вибороли 1 місце, кубок отримала  команда  КНЗ ЦПО Троїцької сільради, участь у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка ”Наш пошук і творчість – тобі Україна“, Всеукраїнській виставки-конкурсу з науково-технічної творчості учнівської молоді ”Наш пошук і творчість — тобі, Україно!“, у Всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків та робіт  декоративно — прикладної творчості на протипожежну тематику під девізом ”Пожежі краще запобігти“, перемогу отримала колективна робота гуртка ”Умілі ручки“, активну участь приймали у вечорницях Троїцької громади, участь у Всеукраїнській акції ”ДЕНЬ ЗУСТРІЧІ ПТАХІВ“, участь у челенджі ”ТОП- ЦІКАВИХ ФАКТІВ ПРО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА“ нагороджена дипломом 1 дитина тощо.

Учні Вербківського Центру позашкільної освіти взяли участь у І Міжнародному багатожанровому конкурсі мистецтв ”Супер стар“ і  отримали два І місця (студія сучасно – естрадного танцю ”Райдуга“); вихованці гуртків

екологічного напрямку здобули два перших місця у Всеукраїнському конкурсі

”Україна — сад“ м. Київ. Вихованці Межиріцької школи естетичного виховання зайняли І та ІІ місце у відбірковому І турі обласного фестивалю ”Z_ефір“; ІІ місце на всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв ”Золотий Орфей“; два ІІ-х місця на Всукраїнському фестивалі творчообдарованої молоді ”Свято талантів – Зіркафест“ м. Трускавець, І місце на ІІІ Всеукраїнському творчо-мистецькому фестиваль-конкурсі „Нас єднає Дніпро“. Учні Троїцького Центру позашкільної освіти приймали участь в обласних конкурсах ”Усі рівні, усі різні“ (ІІ місце), „Кращий пожежний — це ти обережний“ (ІІ місце).

Станом на 01.04.2021 року в державному навчальному закладі ”Юр’ївське професійно – технічне училище № 81” (далі – ПТУ №81) навчалось 128 учнів у 5 навчальних групах. З них за професіями: кухар – 47 учні; тракторист-машиніст сільськогосподарського  виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування, водій автотранспортних засобів категорії ”С” — 53 учні; робітник фермерського господарства –  28 учнів.

У I півріччі 2020 року здійснено випуск 77 здобувачів освіти.

За професією працевлаштовано —  23 здобувачів освіти, 3 здобувача освіти перебувають у відпустці по догляду за дитиною та 3 вступають до ВНЗ.

Здобувачі освіти з числа сиріт та тих, які залишилися без піклування батьків працевлаштовані в повному обсязі.

Загалом не працевлаштовано 48 здобувачів освіти з числа випускників,  з них:

—  15 випускників  випущені за фактичним рівнем досягнень з отриманням ”Свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації“;

—  33 випускників відмова від  працевлаштування,  в зв’язку самостійним працевлаштуванням.

 

Культура

В районі повноцінно функціонує існуюча мережа закладів культури.  Пріоритетними напрямками роботи закладів культури у І кварталі  2021 року є національно-патріотичне виховання, розвиток художньої самодіяльності, народної творчості, пропаганда народної спадщини, робота з молоддю та дітьми.

Закладами  культури було проведено різні за формою та тематикою культурно-дозвілеві заходи, в яких висвітлювали події місцевого, загальнонародного та державного значення, а саме різні розважальні програми, концерти, засідання клубів, книжкові виставки, музейні години, екскурсії та інші заходи.

Протягом І кварталу 2021 року в них проводилися різні за формою та тематикою   культурні заходи,  в яких висвітлювали події місцевого, загальнонародного та державного значення: ”Українські вечорниці“; засідання клубів за інтересами, тематичні вечори, книжкові тематичні виставки до Дня Соборності України, години мужності до Дня героїв Крут, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Небесної сотні; святкові  концерти до Міжнародного жіночого дня; засідання клубів, конкурси чтеців до Шевченківських днів, до міжнародного дня поезії;  святкові заходи до Дня театру тощо.

Учні та викладачі ”Павлоградської районної школи естетичного виховання Межиріцької сільської ради“ прийняли участь у різноманітних конкурсах, де гідно представили свій заклад та отримали призові місця, а саме:

— Міський дистанційний дитячий новорічно-різдвяний фестиваль        Різдвяна зірочка» м. Павлоград, два учасники нагородженні Дипломами переможця;

— Міжнародний багатожанровий фестиваль ”Найкращий колядник 2021“                     м. Ужгород, Лауреат І ступеню;

— ІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Сузір’я талантів»             м. Одеса,  Лауреат ІІ ступеню;

— VІ Дистанційний Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс ”Samocvity“ – ” Samocvity-OnLine“      м. Київ, І місце;

— Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв ”Winter Art Fest“ м. Київ, лауреат І ступеня.

Народний фольклорний колектив ”Краяни“ БК села Троїцьке  прийняли участь у конкурсі на здобуття премії за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини та отримали  Подяку  Міністерства культури та інформаційної політики України – за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини.

Всі  клубні заклади громади прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі театрального мистецтва ”МЕЛЬПОМЕНОЧКА“ (дистанційна участь).  Переможцем став Малоолександрівський сільській клуб в номінації авторське читання.

Художній колектив ”Зорепад“ Юр’ївського селищної ради будинку культури прийняв участь у другому (онлайн) фестивалі ”Головчинці – 2020“ та отримав статуетку і диплом за зайняте 3 місце, Всеукраїнському мистецькому конкурсі ”Жінок оспівую красу“ та нагороджений за ІІІ місце, отримали індивідуальні дипломи 1-3 ступенів. Загалом проведено 136 заходів, якими було охоплено 4149 відвідувачів (глядачів в онлайн).

З метою розвитку, збереження національних і культурних традицій, всебічного задоволення культурних потреб населення та з метою реалізації Програми розвитку культури було використано протягом звітного періоду кошти місцевого бюджету в сумі 1 742,00 тис. грн.

Під час карантину зади проходять з дотриманням карантинних норм та висвітлюються на сторінках соцмереж.

У сільських будинках культури та Народному домі проводять кінопокази, виставки – сільські бібліотеки, привітання на сторінках соцмереж до свят та знаменних дат.

Вокальні колективи та солісти Вербківської громади приймали  участь в І кварталі 2021 року у фестивалях різного рівня:

— ”ART-Fest» Ера Водолія“ І Всеукраїнський конкурс-фестиваль (он-лайн) м. Київ. І місце – Вок. колектив «Квітка» Вербківського СБК;

—  обласний фестиваль свят та обрядів ”Спадкоємці традицій“ 2021 м. Дніпро – вокальне тріо ”Лілея“ Кочережківського НД (дистанційно);

— вокальне тріо ”Лілея“ Кочережківського НД — лауреат І премії VIII Міжнародного багатожанрового фестивалю-конкурсу ”Пори року в Одесі. Зимові візерунки -2021“ м. Одеса (дистанційно);

— вокальне тріо ”Лілея“ Кочережківського НД — Дипломант І ступеню Всеукраїнського новорічного фестивалю 2021 м. Київ (дистанційно);

— вокальне тріо ”Лілея“ театральна студія ”Чарівний світ“ та Народний фольклорний ансамбль ”Першоцвіт“ Кочережківського НД — Лауреати І ступеню Всеукраїнського дистанційного багатожанрового конкурсу ”Битва жанрів ІІ“ 2021 м. Київ (дистанційно);

— вокальне тріо ”Лілея“ Кочережківського НД — лауреат І премії Х Міжнародного багатожанрового дистанційного фестивалю-конкурсу мистецтв ”Таlent Fest“ 2021 м. Київ (дистанційно);

— вокальне тріо ”Лілея“ та вокальний ансамбль ”Любава“ Кочережківського НД — лауреати І премії Відкритого дистанційного фестивалю-конкурсу патріотичної пісні ”В моєму серці квітне Україна“ 2021 смт. Чемерівці Хмельницька область (дистанційно);

— вокальний ансамбль Квітка“ Вербківського СБК — лауреати ІІ премії Відкритого дистанційного фестивалю-конкурсу патріотичної пісні «В моєму серці квітне Україна» 2021 смт Чемерівці Хмельницька область (дистанційно);

— народний фольклорний ансамбль ”Першоцвіт“ Кочережківського НД —  Лауреат ІІ ступеню Всеукраїнського дистанційного конкурсу ”Симфонія“ 2021 м. Львів;

— Інна Діденко солістка Кочережківського НД — Лауреат І ступеню Всеукраїнського дистанційного конкурсу ”Симфонія“ 2021 м. Львів;

—  вокальне тріо ”Лілея“ та вокальний ансамбль ”Любава“ Кочережківського НД — Лауреати І ступеню Всеукраїнського дистанційного конкурсу ”Симфонія“ 2021 м. Львів.

Під час карантину заходи проходять з дотриманням карантинних норм та висвітлюються на сторінках соцмереж.

Фізичне виховання і спорт

 У рамках реалізації ”Програми розвитку  фізичної культури та спорту на 2021 р.“ у І кварталі 2021 року було проведено Кубок пам’яті  воїна-інтернаціоналіста Ільченко М.М. серед команд  КЗ ”Троїцька ЗШ І-ІІІ ст.“, КЗ ”Привовчанська ЗШ І-ІІІ ст.“,   Павлоградська ЗШ І-ІІІ ст. № 19 та Тернівської ЗШ І-ІІІ ст. № 5.

Дитячо-юнацька футбольна команда АГРО КМР ”Троїцьке“  ФСК ”Привовчанський“ прийняла участь у Першості з футболу м. Павлограді серед юнаків 2009-2010 р.н.

Сільська футбольна  команда  АГРО КМР ”Троїцьке“,  ФСК ”Троїцьке“ прийняли участь у Кубку пам’яті Білого М.  (проводився у м. Дніпро). Футбольна команда прийняла участь у 4 товариських грах з футбольними командами Дніпропетровської області.

Фізкультурно-спортивний клуб “Юність” проводить активну  роботу з учнями щодо підготовки до районних та обласних олімпіад з фізкультури, а також пройшли курси з фізичної культури  на базі КЗВО ”ДАНО“. Діти  Межиріцького ліцею ім. І.С. Обдули у кількості 16 чол. прийняли участь в змаганнях  з бадмінтону на базі ФСК ім. В.М. Шкуренка,  у яких посіли 7,8,9 місця.

У Вербківській громаді функціонує два ФСК (фізкультурно-спортивних клуба) в с. В’язівок – ”Факел“, та в с. Вербки – ”Юніор“. У штатних розписах Вербківської ОТГ  2 інструктора з фізкультурно — спортивної роботи (Фартушняк А.І., Слюсарський В.М.), 1 тренер з футболу – Воєвода Святослав Володимирович, а також працівники сфери фізичної культури і спорту: 1 – з відділу освіти культури, туризму, молоді та спорту виконкому Вербківської сільської ради – відповідальний за фізичну культуру та спорт (Чичкан В.М.), 1 – керівник зразкової  студії сучасно-естрадного танцю ”Райдуга“ (Кібець Н.В.).

На території Вербківської ОТГ  функціонують 13 спортивних споруд усіх видів: 1 стадіон з трибунами на 1500 місць і більше (с. Вербки), 1 спортивний майданчик з нестандартним тренажерним обладнанням (с. Вербки), 1 футбольне поле (с. В’язівок), 6 спортивних майданчики ( 2 – заклади освіти, 4 – підприємства, установи, організації), 4 спортивні споруди – з них 2 з тренажерним обладнанням — (заклади освіти).

У  І кварталі 2021 року у зв’язку з провадженням карантину на території України та з метою запобігання коронавірусної інфекції, проведення спортивних змагань  було обмежено.

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ                  

 Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку.

Для поліпшення криміногенної ситуації на території району, підвищення ефективності профілактичних заходів, спрямованих на протидію правопорушень та злочинності, забезпечення захисту конституційних прав і свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення  протягом І кварталу 2021 року здійснено ряд заходів стосовно удосконалення системи профілактики правопорушень та злочинності шляхом:

— забезпечення захисту конституційних прав і свобод людини;

— організації та здійснення спільних з правоохоронними органами оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на профілактику злочинності;

— поліпшення взаємодії правоохоронних органів з місцевими органами влади з питань розроблення конкретних заходів, спрямованих на підвищення ефективності профілактики правопорушень і злочинів;

— підвищення рівня комплексних заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення правопорушень і злочинів, профілактичної роботи з особами, схильними до їх вчинення;

— проведення профілактичної роботи щодо недопущення скоєння правопорушень і злочинів серед неповнолітніх, з неблагополучними сім’ями, а також екстреного реагування на факти бездоглядності дітей з метою недопущення їх втягнення у злочинну діяльність.

За І квартал 2021 року до ЄО Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано 8745 матеріалів, (2020 р.  – 8634) що на  111 більше ніж минулого року.

У період з 01.01.2021 по 31.03.2021 року співробітниками Павлоградського Павлоградського  РВП  розкрито 120 злочинів.

Інспекторами Павлоградського ВП протягом І кварталу  2021 року складено 4140 протоколів про адміністративні правопорушення, ( 2020 рік  – 6156), що на 2016 протоколів про адміністративні правопорушення менше ніж за відповідний період минулого року.

 

Техногенна безпека

 В умовах значної кількості екологічних проблем різного рівня складності та вкрай обмежених ресурсів для їх вирішення здійснено комплекс організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (зменшення втрат): під час повені та паводків; пожеж протягом пожежонебезпечного періоду; нещасних випадків з людьми на водних об’єктах.

За І квартал 2021 року на території Павлоградського району Дніпропетровської області  виникло 27 надзвичайних подій, з яких 22 пожеж:          4 пожежі — суха трава, 18 пожеж – у приватному секторі, 5 надзвичайних подій, відключення електропостачання –не було, замети на дорогах — 0. Загиблих – 8 осіб , постраждалих немає.

На ці надзвичайні події забезпечено оперативне реагування. Основними причинами виникнення ситуацій (подій) є порушення правил пожежної безпеки та необережне поводження з вогнем.

Протягом І кварталу 2021 року проведено: 11 засідань районної комісії з питань ТЕБ та НС райдержадміністрації з 18 питань.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ. ІНВЕСТИЦІЙНА  ДІЯЛЬНІСТЬ.

 Капітальне будівництво

Обсяг освоєних коштів у І кварталі 2021 року склав  3202,52 тис.грн. (місцевий бюджет), що складає 39,5 % до звітного періоду 2020 року.

У сфері освіти освоєно 49,5 тис.грн. (місцевий бюджет), реалізувалися наступні заходи:

— капітальний ремонт системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту) у комунальному закладі освіти ”Варварівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти“ Юр’ївської селищної ради за адресою: вул. Артамонова, 16, с. Варварівка, Юр’ївського району Дніпропетровської області“. Загальна вартість проекту  724,3 тис. грн., використано коштів селищного бюджету станом на 01.04.2021 року 49,5 тис. грн. (виготовлення проектно — кошторисної документації та експертизи).

— закупівля шкільного автобуса — виділено кошти в сумі 197,4 тис. грн. (співфінансування) для комунального закладу освіти ”Чаплинська загальноосвітня школа I-III ступенів“ Юр’ївської селищної ради Юр’ївського району Дніпропетровської області, загальна вартість якого складає – 1 974,0 тис. грн. (з них: за рахунок співфінансування з державного бюджету – 1 776,6 тис. грн.).

 

У сфері медицини освоєно 50,0 тис.грн. (місцевий бюджет), реалізувалися наступні заходи:

— капітальний ремонт покрівлі, утеплення фасадів, та заміна внутрішніх інженерних мереж КНП ”Юр’ївська центральна районна лікарня» Юр’ївської селищної ради за адресою : смт Юр’ївка, вул Вишнева, 61 Дніпропетровської обл., 51300. Коригування проекту. Загальна вартість використаних коштів селищного бюджету складала – 50,0 тис. грн.).

 

У сфері культури та спорту освоєно 3103,02 тис.грн. (місцевий бюджет), реалізувалися наступні заходи:

— будівництво культурно-спортивного центру по вул. Багата, 22а в с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області“ – 3103,02 тис. грн.

 

Житлово-комунальне господарство

За підсумками січня — березня 2021 року стан розрахунків за житлово-комунальні послуги по КП “Богданівське ЖКГˮ склав 80% (з врахуванням заборгованості минулого року), у розрізі послуг:

— утримання будинків і споруд – за І квартал – 100%, з врахуванням заборгованості 11,4%;

— водопостачання та водовідведення – за І квартал – 94,8%, з врахуванням заборгованості 10%;

— вивезення побутових відходів – за І квартал – 93,2%, з врахуванням заборгованості 12,3%.

Заборгованість за надані житлово-комунальні послуги на початок року складала 143,8 тис. грн., за 3 місяці збільшилась на 0,3 тис. грн.

За І квартал 2021 року комунальним підприємством “Троїцьке ЖКГˮ надано наступні види послуг:

— водопостачання: випущено води – 8,3 тис. м3 на суму 107,1 тис. грн.;

— вивезення ТПВ: зібрано ТПВ – 47,07 т на суму 62,4 тис. грн.;

— інші послуги: відкачування рідких побутових відходів – 29,2 тис. грн., послуги електрика – 0,3 тис. грн., послуги трактора – 1,0 тис. грн., послуги автомобіля – 3,1 тис. грн.

Комунальне підприємство “Юр’ївський комбінат комунальних підприємств“ обслуговує 963 споживачів та укладено 1277 договорів. За звітний період було подано 3,4 тис. м³ холодної води на суму 82,1 тис. грн., перекачано 1,2 тис. м³ стоків на суму 96,0 тис. грн. та зібрано і перевезено на захоронення 0,6 тис. м³ твердих побутових відходів на суму 76,1 тис. грн. За І квартал 2021 року середній рівень оплати житлово-комунальних послуг дорівнює 96%, на кінець звітного року обліковується заборгованість за отримувачами послуг в сумі 54,5 тис. грн. (населення).

Під час проходження осінньо-зимового періоду 2020/2021 років перебоїв в роботі об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери на території району не було. Згідно доручення голови райдержадміністрації від 12.04.2021 № Д-13/0/338-21 рекомендовано закінчити опалювальний період 15.04.2021.

Протягом І кварталу 2021 року, відповідно до планів робіт із забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах Павлоградського району, виконано наступні роботи: упорядковано 45,7 га територій парків, скверів, алей, прибудинкових територій, висаджено 200 кущів, ліквідовано 3 стихійні сміттєзвалища, прибрано від сміття 5,0 км прибережних смуг водних об’єктів та 54,5 км придорожніх територій, приведено до належного стану 6 пам’ятних місць. В заходах з благоустрою прийняли участь 210 чоловік. Роботи по утриманню в належному санітарному стані територій населених пунктів району продовжуються.

Регуляторна політика, розвиток малого підприємництва та формування конкурентного середовища 

В районі діють сучасні центри надання адміністративних послуг  у Богданівській, Межиріцькій, Вербківській та Юр’ївській об’єднаних територіальних громадах. В січні-березні ними були розглянуті 4979 справ та надано 2738 консультацій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Павлоградського  розвитку  району за І квартал 2019 року

 За підсумками І кварталу 2019 року було досягнуто позитивних результатів за такими показниками, як обсяг роздрібного товарообороту, обсяг платних послуг, обсяг виконаних будівельних робіт, розмір середньомісячної заробітної плати.

 1. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА

 Агропромисловий комплекс.

Основною галуззю в районі є сільське господарство.       Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства станом на 01 квітня 2019 року зменшився на 11,9 % і склав 7,8 млн. грн. (галузь тваринництва).

Восени 2018 року під урожай поточного року агроформуваннями району посіяно озимих культур на площі 34,1 тис. га (або 122,1 % до 2018 року), в т. ч. озимої пшениці 26,6 тис. га (або 115,6 %), озимого ячменю 1,77 тис. га  (або 145,1 %), озимого ріпаку – 5,8 тис. га (або 154,7 %).

Програмою розвитку галузі рослинництва на 2019 рік передбачено утримати посіви зернової групи на рівні 53,6 тис. га, що складає 62 % від загальної площі ріллі. Це дасть можливість досягти виробництва зерна на рівні                     131,6 тис. тонн, проти 123,1 тис. тонн 2018 року.

Згідно з оперативною інформацією, стан озимих культур в цілому можна класифікувати як задовільний,  але не виключається можливість пересіву.

Для проведення весняно-польових робіт у 2019 році придбано дизельного палива 1845 тонн (101 % до показника минулого року),  бензину 565 тонн (101%),  мастил 80 тонн.

Господарствами району засипано 2070 тонн (100%) насіннєвого матеріалу ярих зернових культур.

На весняно-польові роботи для підживлення озимих культур та посіву ярого клину закуплено 2,86 тис. тонн мінеральних добрив, що становить  100% до потреби, в т. ч. 2,2 тис. тонн – азотних добрив.

За звітний період всіма категоріями господарств за оперативною інформацією посіяно 9500 га ярого ячменю, 2000 га ярої пшениці, 1800 га гороху. Проводиться підготовка ґрунту під посів пізніх зернових та технічних культур.

Із 8 сільськогосподарських підприємств, які займаються тваринництвом та звітують по формі 24 с/г, свинарством займаються 3 господарства,  молочним скотарством 1 господарство,  змішаним тваринництвом                           2 господарства,  вівчарством  2 господарства.

Станом на 01 квітня 2019 року в господарствах району усіх категорій утримується:

великої рогатої худоби – 2594 голови (100,2% до показника 2018 року),                 в т. ч. корів 1606 голів (94,0% до показника минулого року);

свиней – 9494 голови (75,7% до показника минулого року);

дрібної рогатої худоби – 3456 голів (74,0 % до минулорічного показника);

птиці — 90,0 тис. голів (100% до показника минулого року).

Зменшення поголів’я дрібної рогатої худоби та корів відбулося за рахунок господарств населення. Зменшення поголів’я свиней відбулося за рахунок господарств усіх категорій.

За I квартал 2019 року всіма категоріями господарств вироблено:

— м’яса (по реалізації) 297 тонн (проти 364 тонн минулого року);

— молока 1178  тонн (проти 1202 тонн минулого року);

— яєць 2205 тис. штук (100% до показника минулого року).

У тому  числі, вироблено сільгосппідприємствами:

— м’яса (по реалізації) 192 тони проти 215 тонн минулого року;

— молока 76 тонн проти 57 тонн минулого року.

 

Розвиток сфери обігу споживчих товарів та послуг

 

Станом на  01 квітня  2019  року  на території Павлоградського району функціонує 116 магазинів, з них 102 проводять торгівлю продовольчими товарами  з частковим продажем промислових та господарських товарів, 14 займаються продажем товарів господарської та непродовольчої груп. Функціонує 16 підприємств ресторанного господарства, 18 об’єктів побутового обслуговування населення. На підприємствах торгівлі Павлоградського району працюють 238 продавців, деякі приватні підприємці самі виконують цю роботу. Загальна торговельна площа магазинів складає 7218 кв. м.  Також у районі працюють 11 автозаправочних станцій, 7 аптек. Мешканці  району обслуговуються трьома автоперевізниками.

За підсумками 2018 року оборот роздрібної торгівлі склав 40,5 млн. грн, що в порівняних цінах складає 131,5% до минулорічного показника. Обсяг реалізованих послуг за 2018 рік з початку року склав 118, 498 млн. грн., що в 7,8 разів більше показника відповідного періоду минулого року.

 

 1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

 

Заробітна плата

За даними головного управління статистики у Дніпропетровській області, середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника по району за  2018 рік склала 14034 грн. (у порівнянні до початку року збільшилась на 27 %).

За оперативними даними, заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.04.2019 року має підприємство ДП філія „Павлоградський райавтодор“ у сумі 68,7 тис. грн.

 

Зайнятість населення та ринок праці

В січні-березні 2019 року в Павлоградському міськрайонному центрі зайнятості перебувало на обліку 283 особи, працевлаштовані в звітному періоді 103 особи. За направленням Павлоградського МРЦЗ навчались та проходили стажування 92 безробітних особи.

 

Соціальний захист

Станом на 01.04.2019 року на обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 13118 отримувача державних допомог, пільг та субсидій.

З метою соціального захисту найбільш вразливих верст населення:

—  призначено пільг та субсидій на загальну суму 9423,7 тис. грн.;

—  виплачено державних соціальних допомог на загальну суму 7997,2 тис. грн.;

— проведено 506 перевірок цільового використання бюджетних коштів по субсидіям і державним допомогам.

В районі зареєстровано 280 учасника бойових дій, які приймали участь в антитерористичній операції, з них 5 мають статус інваліда війни. В рамках програми „Соціальний захист та підтримка найменш захищених та малозабезпечених громадян Павлоградського району на 2015-2019 роки“ виконуються заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників АТО.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014р. №505 „Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг“, протягом І кварталу 2019 року отримали допомогу 70 сімей на суму 402,8 тис. грн.

Відповідно до Порядку надання при народженні дитини одноразової  натуральної допомоги „пакунок малюка“, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 512, через управління соціального захисту населення райдержадміністрації така допомога була надана 40 сім’ям.

 

В районі функціонує територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг), який обслуговує 1180 осіб. На утримання територіального центру за І квартал 2019 року виділено                 2746,5  тис. грн., освоєно 1794,4 тис. грн.

 

         Діяльність стосовно дітей, сім’ї та молоді

 

На первинному обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 70 дітей, які мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

На території району проживає 69 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 53 дитини під опікою, 15 – в прийомних сім’ях, ще 2 дітей виховуються в державних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом І кварталу 2019 року в районі одна дитина набула статусу позбавленої батьківського піклування, за заявою родичів її влаштовано під опіку.

При влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, службою у справах дітей райдержадміністрації надається перевага сімейним формам влаштування.

Протягом січня-березня 2019 року на виконання прогнозованих зобов’язань щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створено одну прийомну сім’ю, в яку влаштовано одну дитину, позбавлену батьківського піклування, яка перебувала на повному державному забезпеченні в навчальному закладі. З інтернатного відділення Межиріцького НВК довлаштовані в функціонуючі прийомні сім’ї ще 6 дітей, позбавлених батьківського піклування на виховання та спільне проживання.

Станом на 01 квітня 2019 року на обліку у секторі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 15 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків. Працівниками сектору проводиться постійна профілактична, роз’яснювальна робота з дітьми, які перебувають на обліку та їхніми батьками за місцем її проживання.

Протягом звітного періоду проведено 3 профілактичних рейди „Діти вулиці“. Перевірено умови проживання 29 дітей облікових категорій. За результатами роботи винесено 6 попереджень батькам, відносно 8 батьків направлено матеріали для притягнення їх до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків згідно зі ст. 184 КУпАП. Працівниками поліції складено 8 адміністративних протоколів. Протягом І кварталу поточного року рішенням Павлоградського міськрайонного суду одну матір-одиначку позбавлено батьківських прав відносно однієї дитини.

Питання щодо забезпечення житлом, а також постановка на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 16 років, перебуває на контролі служби. На даний час на квартирному обліку перебуває 2 дитини, потребує постановки ще 3 дітей, позбавлених батьківського піклування, відносно 1 дитини винесено рішення сільської ради про закріплення права на користування житловим приміщенням.

Впродовж звітного періоду службою розглянуто 2 звернення громадян щодо захисту житлових та майнових прав дітей, за результатами якого надано відповідні дозволи батькам дітей на дарування житлових будинків та присадибних земельних ділянок.

У січні-квітні 2019 року до служби у справах дітей райдержадміністрації надійшло 2 звернення від громадян щодо надання дозволу на виїзд дитини за кордон з метою її відпочинку та оздоровлення. За результатами розгляду опікуну (Богуславська сільська рада) та матері дитини (Межиріцька сільська рада) надано відповідні дозволи на тимчасовий виїзд  дітей за межі України.

Постійно оновлюється електронна база „Діти“, в якій реєстр даних на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. На даний час обліково-статистичні картки заповнені на всіх дітей. Під особливим контролем перебуває стан наповнення, своєчасного внесення змін до банків даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

 1. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

 

Медицина

Медичну допомогу жителям району надають:

— комунальний заклад  „Павлоградська центральна районна лікарня“ Дніпропетровської обласної ради на 130 ліжок,

— комунальне некомерційне підприємство „Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Богданівської сільської ради, до складу якого входить 6 амбулаторій, 10 фельдшерських пунктів,  2 фельдшерсько-акушерських пункти, 3 медичних пункти тимчасового базування,

— комунальне некомерційне підприємство „Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Вербківської сільської ради, в структуру якого входять              2 амбулаторії загальної практики — сімейної медицини, 4 фельдшерських пункти, 2 фельдшерсько-акушерських пункти, медичний пункт тимчасового базування.

В центрах первинної медико-санітарної допомоги працюють 35 ліжок денного стаціонару.

Станом на 01.04.2019р. загальна кількість штатних одиниць Вербківського ЦПМСД становила 48,25, Богданівського ЦПМСД — 145,25 одиниць. У звітному періоді були направлені на курси підвищення кваліфікації за фахом „Медсестринство в сімейній медицині“ дві медичні сестри Вербківського Центру (видатки склали 15,450 тис. грн.).

Заходи за напрямами охорони здоров’я виконуються за рахунок коштів, виділених з місцевих бюджетів.

З метою протидії  захворюванню на туберкульоз при річному плані 219,6 тис. грн. за  І  квартал 2019 року було фактично використано коштів в сумі 1,75  тис. грн. (в тому числі забезпечено продуктовими наборами хворих на туберкульоз на суму 1,75  тис. грн.).

Для боротьби з онкологічними захворюваннями при річному плані 106,515 тис. грн. видатки на забезпечення паліативною допомогою  в першому кварталі 2019 року проведено на суму 25,735 тис.грн.

Відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 р. №1303 „Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення                  та  за певними категоріями захворювань“ за 3 місяці 2019 року забезпечено видатки на придбання ліків в сумі 100,449 тис. грн.

З метою покращення матеріально-технічної бази Вербківської амбулаторії за рахунок коштів Вербківської ОТГ проведено поточний ремонт мікроскопа  Sunny та гематологічного аналізатора для лабораторії на суму 1,020 тис. грн., поточний ремонт комп’ютерної мережі на суму 3,698 тис. грн.

 

Освіта

Відділом освіти, культури, молоді, спорту та туризму райдержадміністрації, виконкомами сільських рад, загальноосвітніми  та дошкільними навчальними закладами у звітному періоді була продовжена робота по виконанню  основних завдань, поставлених перед освітянською галуззю  Законом України „Про освіту“, „Про дошкільну освіту“,   Державною Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, Законом „Про загальну середню освіту“. Забезпечено функціонування:

— Богданівської опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, восьми  загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, Межиріцького ліцею ім. І.С. Обдули,

— 2 НВК;

 • 16 дошкільних навчальних закладів.

Кількість учнів у загальноосвітніх школах та НВК складає 2571, дитячі садки відвідує 752 дитини. Індивідуальним навчанням охоплено 19 учнів, інклюзивним – 12 учнів. Професійне навчання здобуває 21 учень 10-11-х класів. Навчально-виховний процес в закладах освіти здійснює 303 педагогічних працівників.

Пріоритетним напрямком роботи у цій сфері залишається  створення сучасних комфортних умов для здобуття шкільної та дошкільної освіти. Протягом І кварталу 2019 року в школах Павлоградського району забезпечено безкоштовним гарячим  харчуванням 1496 учнів 1-4 класів, дітей пільгових категорій та дітей, які перебувають на повному державному утриманні. Середня вартість харчування на одну дитину в день складала 17,6 грн.

З метою забезпечення доступу до якісної освіти здійснювався підвіз                 940 школярів та 94 дітей дошкільного віку до місць навчання та в зворотному напрямку, виконувалися заходи по забезпеченню автотранспортних одиниць паливно-мастильними матеріалами та необхідними запчастинами.

Для забезпечення якісного навчально-виховного процесу  проводилась  планомірна, системна курсова перепідготовка педагогів району. З початку року пройшли навчання 64 вчителя, підвищення кваліфікації – 51, атестацію –                    92 педагога.

В системі позашкільної освіти працює 4 заклади, діють 67 гуртків художньо-естетичного, туристичного, хореографічного, вокального, екологічного та інших напрямків, в яких навчається 1617 учнів. Вихованці гуртків приймають активну участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, перемагають у них та займають призові місця. Так, учні Центру дитячої та юнацької творчості Богданівської сільської ради приймали участь в обласних конкурсах: „Зелена естафета“ (І місце), конкурс юних художників „Собори наших душ“ (І місце); „Звичаї, обряди і традиції мого краю“ (І місце), вокальний конкурс „Імперія зірок“ (м. Дніпро) – ІІ місце, конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва „Знай і люби свій край“ (6 призових місць). Учні Вербківського Центру позашкільної освіти взяли участь у І Міжнародному багатожанровому конкурсі мистецтв „Супер стар“ і  отримали два І місця (студія сучасно – естрадного танцю „Райдуга“); вихованці гуртків екологічного напрямку здобули два перших місця у Всеукраїнському конкурсі „Україна — сад“ м. Київ. Вихованці Межиріцької школи естетичного виховання зайняли І та ІІ місце у відбірковому І турі обласного фестивалю „Z_ефір“; ІІ місце на всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв „Золотий Орфей“; два ІІ-х місця на Всукраїнському фестивалі творчообдарованої молоді „Свято талантів – Зіркафест“ м. Трускавець, І місце на ІІІ Всеукраїнському творчо-мистецькому фестиваль-конкурсі „Нас єднає Дніпро“. Учні Троїцького Центру позашкільної освіти приймали участь в обласних конкурсах „Усі рівні, усі різні“ (ІІ місце), „Кращий пожежний — це ти обережний“ (ІІ місце).

 

Культура

 

В районі повноцінно функціонує існуюча мережа закладів культури.  Протягом І кварталу 2019 року в них проводилися різні за формою та тематикою   культурні заходи,  в яких висвітлювали події місцевого, загальнонародного та державного значення: „Українські вечорниці“; засідання клубів за інтересами, тематичні вечори, книжкові тематичні виставки до Дня Соборності України, години мужності до Дня героїв Крут, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Небесної сотні; святкові  концерти до Міжнародного жіночого дня; засідання клубів, конкурси чтеців до Шевченківських днів, до міжнародного дня поезії;  святкові заходи до Дня театру тощо.

 

Фізичне виховання і спорт

В рамках реалізації Цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту у І кварталі 2019 року проведено 12 районних спортивних змагань (741 учасник), прийнято участь у 10 обласних спортивних змаганнях (72 учасника).

Використано 19,6 тис. грн. коштів місцевого бюджету.

 

 1. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ   

 

Охорона праці

З метою стабілізації стану безпеки праці на виробництві, сприянню зниження рівня виробничого травматизму у сфері охорони праці протягом                І кварталу 2019 року:

— проведено одне засідання координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення;

—  проводиться аналіз випадків виробничого та побутового травматизму які стались з мешканцями району;

— опублікована одна тематична стаття у газеті „Рідний край“ та на вебсайті Павлоградської райдержадміністрації.

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

 

Капітальне будівництво

Обсяг освоєних коштів за І квартал 2019 року за рахунок усіх джерел фінансування склав 13231,507 тис. грн. (1037,617 тис. грн. держ. бюджет, 11393,89 тис. грн. місц. бюджет, 800,0 тис. грн. кошти партнерів), що на 11,8% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

У сфері освіти освоєно 1387,329 тис. грн. (349,712 тис. грн.                           місц. бюджет, 1037,617 тис. грн. держ. бюджет), реалізувалися наступні заходи:

капітальний ремонт приміщення спортивної зали Привовчанської               ЗОШ І-ІІІ ступенів (214,35 тис. грн. місц. бюджет);

капітальний  ремонт  будівлі Межиріцького ліцею ім. І.С.Обдули (1037,617  тис. грн.  держ. бюджет).

Проектні роботи:

утеплення фасаду  будівлі з використанням енергозберігаючих технологій Троїцького дитячого садка „Оленка“ (43,50 тис. грн. місц. бюджет);

утеплення фасаду  будівлі з використанням енергозберігаючих технологій Привовчанського ясла-садка „Ромашка“  (54,51 тис. грн. місц. бюджет);

капітальний ремонт будівлі Новодачинської ЗОШ І-ІІІ ступенів                             (37,352 тис. грн. місц. бюджет).

У сфері культури та спорту освоєно 6114,204 тис. грн. місц. бюджет,  реалізовувалися наступні заходи:

будівництво культурно-спортивного центру в с. Богданівка                          (5067,287 тис. грн. місц. бюджет, в т. ч. технічний нагляд 35,897 тис. грн.);

капітальний ремонт — заміна вхідних дверей сільського клубу в с. Вербове (8,30 тис. грн. місц. бюджет);

капітальний ремонт будівлі СБК в с. Поперечне (1011,377 тис. грн.                     місц. бюджет).

Проектні роботи:

капітальний ремонт частини будівлі Троїцького будинку культури               (27,24 тис. грн. місц. бюджет).

У сфері житлово-комунального господарства освоєно                               2500,314 тис. грн. (1700,314 тис. грн. місц. бюджет, 800,0 тис. грн. кошти партнерів), реалізовувалися наступні заходи:

нове будівництво водопровідної мережі по вул. Чкалова в с. Троїцьке в рамках участі у швейцарсько-українському проекті „Підтримка децентралізації в Україні DESPRO“ (386,88 тис. грн. місц. бюджет);

капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Осипенка та                           вул. Озерна в с. Троїцьке в рамках участі у швейцарсько-українському проекті „Підтримка децентралізації в Україні DESPRO“ (580,18 тис. грн. місц. бюджет);

нове будівництво водопровідної мережі по вул. Зарічної в с. Троїцьке в рамках участі у швейцарсько-українському проекті „Підтримка децентралізації в Україні DESPRO“ ( 330,00 тис. грн. місц. бюджет);

будівництво споруди бюветного комплексу (альтанка, артезіанська свердловина) по вул. Нова 2б в с. Нова Дача (800,00 тис. грн. кошти партнерів; 388,03 тис. грн. місц. бюджет, в т.ч. технічний нагляд 13,282 тис. грн. та авторський нагляд 4,263 тис. грн.);

відновлення елементів благоустрою — капітальний ремонт території кладовища по вул. Ковпака в с. Вербки (3,564 тис. грн. місц. бюджет).

Проектні роботи:

Реконструкція скверу „Центральний„ в с. Привовчанське по вул. Шкільна з улаштуванням багатофункціонального майданчика (проведено експертизу ПКД 11,66 тис. грн. місц. бюджет).

В інших галузях проводилися проектні роботи на суму 3,26 тис. грн.                     місц. бюджет (експертиза проекту капітального ремонту будівлі Троїцької сільської ради).

Здійснювався капітальний та поточний ремонт доріг в населених пунктах району. Станом на 01.04.2019р. за рахунок місцевих бюджетів виконані роботи на суму 3226,4 тис. грн., обсяг робіт склав 9,4 тис. кв. м.

За 2018 рік введено в експлуатацію 2,022 тис. кв. м. житла, що в 1,73 р. більше показника 2017 року.

 

Житлово-комунальне господарство

 

За підсумками січня — березня 2019 року стан розрахунків за житлово-комунальні послуги по КП „Богданівське ЖКГ„ склав 80%, у розрізі послуг:

— утримання будинків і споруд – 33%;

— водопостачання та водовідведення – 89%;

— вивезення побутових відходів – 75%.

Заборгованість за надані житлово-комунальні послуги на початок року складала 104,0 тис. грн., за 3 місяці збільшилась на 3,7 тис. грн.

 

Регуляторна політика, розвиток малого підприємництва та формування конкурентного середовища 

В районі діє Центр надання адміністративних послуг, у рамках якого працює дозвільний центр та надаються адміністративні послуги  населенню та суб’єктам господарювання. Центр пропонує підприємцям та населенню 53 види  адміністративних послуг. За І квартал 2019 року розглянуто 1290 справ та надано 1387  консультацій. Сучасні центри надання адміністративних послуг також діють у Богданівській та Вербківській об’єднаних територіальних громадах. В січні-березні ними були розглянуті 2401 справ та надано 1347 консультацій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Павлоградського  розвитку  району за 2017 рік

 За підсумками 2017 року було досягнуто позитивних результатів за обсягами валової продукції сільського господарства, виконаних будівельних робіт, роздрібного товарообороту, реалізованих послуг, податків та зборів до місцевих бюджетів, розміром середньомісячної заробітної плати.

В  агропромисловому комплексі  у 2017 році продовжувалась робота по нарощуванню обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, укріпленню матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств, приділялась значна увага комплексному веденню сільськогосподарського виробництва.  Підприємства району націлюються на виробництво як рослинницької так і тваринницької продукції. В структурі  рослинницької продукції району є не тільки пшениця, кукурудза та соняшник, а й круп’яні культури, тому чи не одне з важливих питань є дотримання сівозмін, завдяки чому покращується структура ґрунту, ведеться боротьба з бур’янами.

Вирощування польових культур продовжує залишатись основним  джерелом прибутку для аграріїв. В 2017 році валовий збір зернових культур в агроформуваннях району склав 139,7 тис.тон (після доробки),  при середній урожайності 30,8 ц/га (-0,9 ц/га до 2016р.), урожайність озимої пшениці – 36,1 ц/га (на рівні минулого року), кукурудзи -20,4 ц/га (-6,8 ц/га до 2016р.). У звітному році валовий збір соняшнику склав – 53,9 тис. тон, урожайність – 21,0 ц/га. Питома вага зернових культур та соняшнику в структурі посівних площ складає відповідно : 56,0%, 31,0%.

Під урожай 2018 року сільсьгосподарськими підприємствами району посіяно озимих культур на площі 27,9 тис.га, з них:

 • озимої пшениці – 23,0 тис.га;
 • озимого ячменю – 1,2 тис.га;
 • озимого жита – 0,015 тис.га;
 • озимого ріпаку – 3,7 тис.га.

Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства становить 485 621,2 тис. грн.., що майже на рівні показника 2016 року. Проектом  розвитку агропромислового комплексу району на 2018 рік передбачається обсяг виробництва валової продукції на рівні 505,8 млн.грн (в постійних цінах 2010 року), що більше на 4,1% показника 2017 року.

В 2017 році відбулося зменшення поголів’я всіх видів сільськогосподарських тварин   з відповідним зменшенням виробництва м’яса (у живій вазі) та молока.  Це обумовлено наступними факторами:

— значним скороченням загального поголів’я всіх видів сільськогосподарських тварин по всім категоріям господарств району.

— диспаритетом цін на  корми для тварин, електроенергію, засоби захисту тварин та продукцію тваринництва,;

— випереджальні темпи зростання цін на паливно-мастильні матеріали, існуючі темпи інфляції — все  це  значно знижує рівень економічної зацікавленості виробників тваринницької продукції в подальшому здійсненні своєї виробничої діяльності.

Попри всі економічні і фінансові труднощі в сільське господарство приходить сучасна високопродуктивна  техніка.      Поновлення машино-тракторного парку дає можливість виходу на якісно новий технологічний рівень сільськогосподарського виробництва.

Одним із напрямків розвитку рослинництва є збільшення терміну оренди, з урахуванням інтересів орендодавця, земельної частки (паю), що сприяє раціональному використанню та збереженню ресурсного потенціалу. Так, в районі 43,4% договорів оренди укладені на строк більше 10 років, 51,5% — на строк 8-10 років.

 

На території району діють три промислових підприємства: ТОВ „Маколі“, ПП „Текстра-Віта“, ТОВ „Генеша Союз Продукт“. Згідно Закону України „Про державну статистику“, інформація щодо обсягів виробництва промислової продукції–конфіденційна.

В сфері обслуговування  населення в районі працюють  123 магазини, 7 підприємств громадського харчування, 26 підприємств побуту, 7 аптек, 11 заправочних станцій.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) Павлоградського району, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні-вересні 2017р. склав 74,0 млн.грн, індекс його фізичного обсягу до січня-вересня 2016р. дорівнював 259,7%.

 

Обсяг реалізованих послуг за ІІІ квартал  2017 року  склав 4,6  млн. грн., що на 0,3 млн. грн. більше від показників  2016 року. За цей період реалізовано платних послуг населенню на суму 554,9 тис.грн., що складає 12,1% у загальному обсязі. Цей показник більший від показника 2016 року на 265,6 тис.грн.

 

За даними головного управління статистики у Дніпропетровській області  середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника по району за       ІІІ квартал 2017 року складає 11375,18 грн., у порівнянні до початку року заробітна плата збільшилась на 31,3 %.

За оперативними даними заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2018 року відсутня.

 

Соціальний захист

Станом на 01.01.2018 року на обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 16472 отримувача державних допомог, пільг та субсидій.

З метою соціального захисту найбільш вразливих верст населення:

—  призначено пільг та субсидій на загальну суму – 47229,5 тис. грн.;

—  виплачено державних соціальних допомог на загальну суму–33129,3 тис. грн.;

— проведено 4199 перевірки цільового використання бюджетних коштів по субсидіям і державним допомогам.

В районі зареєстровано 263 учасника бойових дій, які приймали участь в антитерористичній операції, з них 1 має статус інваліда війни.

В Павлоградському районі діє програма „Соціальний захист та підтримка найменш захищених та малозабезпечених громадян Павлоградського району на 2015-2019 роки“, в рамках якої на теперішній час виконуються заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції. В межах даної програми протягом 2017 року було надано матеріальну допомогу 247 особам  учасників антитерористичної операції на суму 146,0 тис. грн.

З кожним учасником антитерористичної операції проводиться індивідуальна робота щодо можливості отримання послуг соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

Протягом 2017 року забезпечено путівками санаторно-курортного лікування 7 учасників бойових дій, послуги психологічної реабілітації в санаторіях – 2 особи.

Членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції в                      2017 році в рамках реалізації Стратегії розвитку Павлоградського району на період до 2020 року та Програми соціального партнерства ТОВ ДТЕК і Павлоградського району забезпечено вугіллям на побутові потреби 1 особа в кількості 2 тонни;

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014р. №505 „Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг“ допомогу в 2017 році отримало 93 сімї на суму 1587,6 тис.грн.

 

В районі функціонує територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг), який обслуговує 1550 осіб. На утримання територіального центру у 2017 році виділено 7289,3  тис. грн., освоєно 7118,2 тис. грн.

 

Протягом 2017 року на обліку в Павлоградському міськрайонному центрі зайнятості перебувало 917 осіб, що на 18,5% більше показника 2016 року. Чисельність безробітних на кінець періоду склала 210 осіб, що становить 98,96% до показника 2016 року.

Протягом 2017 року працевлаштовано 351 особу, проходили професійне навчання та перенавчання 129  осіб, в громадських роботах прийняли участь 3 особи.

Протягом року проводилась реалізація завдань з питань пенсійного забезпечення та соціального страхування:

проведено роботу з керівниками бюджетоутворюючих підприємств щодо своєчасних і в повному обсязі розрахунків з органами Пенсійного фонду України в Павлоградському районі;

велась роз’яснювальна робота серед населення щодо залежності страхового стажу від сплачених внесків до Пенсійного фонду.

Протягом року забезпечено своєчасно та в повному обсязі виплату пенсій. На обліку в управлінні Пенсійного фонду по району перебувало 9316 пенсіонерів. Середній  розмір пенсій склав 3364,88  грн., що на 61% більше до відповідного періоду минулого року.

Загальна сума боргу зі сплати страхових внесків на    загальнообов’язкове   державне   пенсійне страхування становила 8,4 тис. грн. , що на 0,7 тис. грн. менше показника 2016 року.

 

У районі діє Єдина інформаційно-аналітична система (ЄІАС) „Діти“, до якої занесено 74 дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування     та 13 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

З метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей протягом 2017 року:

— проведено 26 рейдів „Діти вулиці“, „Урок“, „Літо-2017“, та обстежено умови проживання 89 дітей облікової категорії;

— відносно 26 батьків направлено матеріали для притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків згідно зі ст. 184 КУпАП та винесено 29 попереджень батькам.

Станом на 31 грудня 2017 року на території Павлоградського району посиротіло 10 дітей, з них:

1дитину усиновлено громадянами України;

2-ох дітей влаштовано під опіку;

3 –до інтернатної групи Межиріцького НВК;

1 — до Павлоградського навчально-реабілітаційного центру „ДОР“;

3-ох дітей влаштовано по тимчасовій заяві до сім’ї родичів/знайомих.

У районі функціонує 6 прийомних сімей, в яких виховується 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Всього у районі проживає 64 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, з них:

 • 53 дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування проживають у сім’ях опікунів;
 • 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються в 6 прийомних сім’ях.

На виконання плану заходів на 2017 рік районної „Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Павлоградському районі на 2017 — 2020 роки“ заплановано видатків на 18,0 тис.грн. Протягом року використано 16,8 тис. грн.

 

 

         Протягом звітного періоду до центру соціальних служб надійшло 504 повідомлення про 504 сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Здійснено 100% соціальне інспектування цих сімей, із них 44 сімей/99 дітей  — взято на облік сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.  Під час інспектувань сім’ям надавалися інформаційні, педагогічні, психологічні, медичні соціальні послуги. Протягом звітного періоду  на обліку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувало 96 сімʼї/ 223 дитини.

Проведено 9 засідань районної комісії з питань прийняття рішення про здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах та координації дій між суб’єктами соціальної роботи, на яких розглядалися питання щодо ефективності надання послуг суб’єктами соціальної роботи кожній окремій сім’ї для  подолання нею складних життєвих обставин.

Соціальним супроводом у звітному періоді  охоплено 46 сімей/111 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Взято на супровід — 23 сімї/65 дітей. Сім’ям надавалися послуги у сприянні навчанню та розвитку дитини; посередництво у конфлікті всередині сім’ї; допомога в оформленні документів; посередництво між батьками та адміністраціями установ та закладів; сприяння поліпшенню матеріального становища родин.

Було знято із обліку – 55 сімей/120 дітей, з них 14 сімей — СЖО подолано, у 27 сімей — складні життєві обставини мінімізовано, 12 сімей — змінили місце проживання, 2 – за невиконання батьками угоди.

 

З метою соціального захисту військовослужбовців, які брали участь в антитерористичних операціях та членів їх сімей, спеціалістами центру та управління соціального захисту населення було вивчено потреби та складено картки соціально-побутових потреб 50 демобілізованого, їм були надані соціальні послуги.

З метою перевірки цільового використання державної допомоги при народженні дитини центром було здійснено відвідування 13 сімей, складено акти перевірки, виявлено 1 факт нецільового використання  державної допомоги, про що було повідомлено управління соціального захисту населення.

Проведено 4 засідання Клубу для прийомних батьків.

Проведено соціальни акції: до Дня Матері та Дня сім’ї; до Дня захисту дітей; Дня незалежності України, До дня знань, Міжнародного Дня інвалідів.

Проведено 11 телефонних гарячих ліній: „Сімейні форми виховання дітей -сиріт”, „Проблеми батьків та дітей”, „Насильство в сім’ї“, „Толерантне відношення до ВІЛ-інфікованих“.

 

Медичну допомогу населенню надають Павлоградська центральна районна лікарня на 130  ліжок та Павлоградський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, який включає адміністративно-господарчий підрозділ, вісім амбулаторій загальної практики — сімейної медицини, чотири фельдшерсько-акушерських пункти, тринадцять фельдшерських пунктів та п’ять медичних пунктів тимчасового базування.

В 2017 році в сфері охорони здоров’я діяли три районні програми, фактично освоєно фінансування в сумі 513,9 тис. грн.

Пріоритетним напрямком у роботі галузі охорони здоров’я у 2017 році було поліпшення здоров’я громадян шляхом створення умов для забезпечення доступності кваліфікації медичної допомоги кожному громадянину. У 2017 році проводились виїзди пересувного флюорографа до сіл району для огляду населення, своєчасного виявлення туберкульозу та онкозахворювань.

Проводились заходи щодо поліпшення епідемічної ситуації, зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності на туберкульоз та смертності від нього, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

Було забезпечено постійний контроль за щепленням населення, Проводились заходи по зниженню дитячої та материнської захворюваності, інвалідності та смертності.

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів складає 990 відвідувань в зміну.

В Павлоградському районі в 2017 році фактично народилось                       219 дітей.

Захворюваність на 100,0 тис. населення очікується на рівні 58084,0 випадків, в тому числі, на туберкульоз -49,7, по новоутвореннях – 413,1, на серцево-судинні захворювання – 5598,7, на інфекційні захворювання – 1343,0, на ВІЛ– 92,4 випадків.

Смертність від захворювань на 100,0 тис. населення очікується на рівні 1905,0 випадків, зокрема; від туберкульозу – 21,2 випадків, від новоутворень -199,1, від серцево-судинних захворювань – 1414,1, від інфекційних захворювань -53,2, від ВІЛ -32,0 випадків.

Кількість померлих дітей віком до 1 року на 1 тис. народжених живими за 2017 рік на рівні 5,6 проміле.

Материнська смертність відсутня і не прогнозується.

Витрати в 2017 році на харчування складали 14,35 грн., на медикаменти – 12,74 грн. на 1 ліжко/день.

 

У ІУ кварталі 2017 року  збережено функціонування 7 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчалися 1140 учнів.

Індивідуальним навчанням було охоплено – 3 учні (Межиріцька ЗШ №2 – 2 учні, Межиріцький НВК – 1 учень), інклюзивним – 2 учні (Межиріцька ЗШ№2 – 1 учень, Межиріцький НВК – 1 учень).

Профільну освіту здобували 34 учня 10-11-х класів, що становить 34% від загальної кількості старшокласників, а 66% учнів навчалися за універсальним профілем.

Навчально-виховний процес в закладах освіти району здійснювали 186 педагогічних працівників.

У розвитку дошкільної освіти пріоритетним напрямком  залишається  створення умов для перебування дітей в дошкільних навчальних закладах. З цією метою проведено  поточні ремонти приміщень закладів. Обладнано сучасні спортивно-ігрові майданчики в Карабинівському, Богуславському №2 дитячих садках.

В закладах освіти Павлоградського району надане безкоштовне гаряче харчування 465 учням 1-4 класів .

З метою забезпечення доступу до якісної освіти  здійснюється підвіз 345 учнів  до місць навчання та в зворотному напрямку. Здійснюються також заходи по забезпеченню  автотранспортних одиниць паливно-мастильними матеріалами та необхідними запчастинами.

 

У позашкільних навчальних закладах (районному еколого-натуралістичному центрі і районному будинку творчості дітей та юнацтва) працювало 62 гуртка, у них навчалося 860 учнів. Гуртки екологічного спрямування були відкриті при 11 школах (у тому числі в 4 школах Богданівської ОТГ) і 6 дошкільних навчальних закладах ( у т.ч. в Богданівському ДНЗ). Мережа гуртків районного будинку творчості охоплювала 10 загальноосвітніх навчальних закладів (6 шкіл Павлоградського району, 4 –  Богданівської ОТГ).

 

Станом на 01.01.2018 року в Павлоградському районі діє мережа закладів культури району у кількості 35 комунальних закладів: 16 клубних закладів культури: 11 сільських будинків культури, 1 народний дім, 4 сільських клуби;  14 сільських бібліотек; 4 народні музеї; комунальний заклад культури «Павлоградська районна школа естетичного виховання» у с. Межиріч та 7 її філій у селах Богданівка, Булахівка, Привовчанське, Троїцьке, Кочережки, Богуслав, Вербки.

Рішеннями сесії Павлоградської районної ради  від 26.10.2017 року  №234-15VII та №233-15VII було припинено юридичні особи – комунальні заклади культури „Павлоградський районний культурно – дозвільницький центр““ та „Павлоградська районна бібліотека“, що належали до спільної власності територіальних громад Павлоградського району, Дніпропетровської області. З 01 січня 2018  року  комунальні заклади культури (сільські будинки культури, сільські клуби та народні музеї) зняті з балансу комунального закладу культури „Павлоградський районний культурно-дозвільницький центр“, сільські бібліотеки – з балансу комунального закладу культури „Павлоградська районна бібліотека“ та передані на баланс створених територіальних громад (рішення сесії № 252-16/VII від 30.11.2017 року „Передати  до Богуславської, Троїцької , Межиріцької сільських рад  сільські будинки культури, клуби, історико –краєзнавчі музеї, сільські бібліотеки, які є відокремленими структурними підрозділами КЗК „ПРКДЦ“ та КЗК „ПРБ“ ).

 

Робота закладів культури у 2017 році спрямовувалась на виконання Програми розвитку культури Павлоградського району на 2011 – 2017 роки, на яку було затверджено 27,1 тис. грн., використано 27,1 тис. грн.

 

На фінансування КЗК ПРБ із районного бюджету використано 2,19 тис. грн., на КЗК ПРКДЦ 24,91 тис. грн.

За звітній період проведено     2996  культурно – мистецьких заходи, 21  районний захід до державних, професійних свят.

 

В рамках реалізації Цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту за 2017 рік проведено 51 районне спортивне змагання                          (4748 учасників).

Прийняли участь у 27 обласних спортивних змаганнях (312 учасників).

Використано  60, 0 тис. грн. коштів місцевого бюджету.

 

         В рамках Цільової соціальної програми реалізації державної сімейної та молодіжної політики у Павлоградському районі на 2013-2021 роки проведено 5 районних заходів за участю активної молоді    району (125 учасників), використано 9,0 тис. грн.. з місцевого бюджету (100%).

 

З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на отримання інформації та свободу слова у 2017 році реалізовано комплекс заходів в рамках регіональних програм „Висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування району на період 2015 — 2020 років”,  „ Фінансова підтримка регіональної газети „Рідний край “.

Протягом 2017 року проведено:

4 засідання Громадської ради при Павлоградській райдержадміністрації за участю керівників громадських організацій та місцевих органів влади, лідерів політичних партій, представників бізнесу для обговорення питань розвитку інформаційного суспільства в Україні та районі;

забезпечено висвітлення в засобах масової інформації про стан виконання заходів з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні та районі;

в місцевих засобах масової інформації створено та постійно діють тематичні рубрики та програми з питань розвитку інформаційного суспільства;

забезпечено впровадження та функціонування в районній державній адміністрації та її структурних підрозділах систем електронного документообігу й електронного цифрового підпису відповідно до чинного законодавства України.

На реалізацію заходів Программ з місцевого бюджету використано 240,0 тис. грн..

 

З метою попередження забруднення навколишнього природного середовища побутовими відходами, складування їх в невстановлених для цього місцях, покращення екологічного стану Павлоградського району шляхом вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами, затверджена програма „Поводження з твердими побутовими відходами по Павлоградському району на 2016-2018 роки“ в рамках реалізації спільного проекту „Створення комплексної ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами на території субрегіону „Західний Донбас“. В поточному році в рамках цієї Програми освоєно 49,8 тис.грн. на розроблення детального плану частини території Богуславської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області щодо розміщення полігону твердих побутових відходів.

З метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь на території села Нова Дача велись роботи по ліквідації наслідків затоплення повеневими водами – будівництво водовідвідних каналів, в 2017 році профінансовано з місцевого бюджету 1614,3 тис.грн.

В рамках проведення заходів з озеленення та благоустрою населених пунктів Павлоградського району починаючи з березня поточного року виконано значний обсяг робіт: упорядковано 167,6 га територій парків, скверів, алей, прибудинкових територій; прибрано від сміття 232,7 км узбіч доріг; висаджено 1350 дерев та 885 кущів.

 

З метою стабілізації стану безпеки праці на виробництві, сприянню зниження рівня виробничого травматизму у сфері охорони праці у 2017 році проведено:

—  4 засідання координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення;

—  проводився аналіз випадків виробничого та побутового травматизму які стались з мешканцями району;

—   направлено листи керівникам підприємств, установ, організацій району щодо забезпечення соціального захисту найманих працівників зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

— проведено публікація 4 статтей на шпальтах газети „Рідний край“ та на вебсайті Павлоградської райдержадміністрації.

 

Обсяг капітальних вкладень за 2017 рік за рахунок усіх джерел фінансування склав 75 036,515 тис. грн. (з них 12 520,1 тис. грн.- держ. бюджет, 9 335,3 тис. грн.- обл. бюджет, 52 530,115 тис грн. -місц. та рай. бюджети, 651,0 тис. грн. – кошти грантів, громади та партнерів), що на 33,3% більше у порівнянні       з аналогічним періодом 2016 року.

 

У сфері освіти освоєно 15 928,3 тис. грн., реалізовувалися наступні проекти:

 

Капітальний ремонт топкової із заміною котлів Вербківської ЗШ І-ІІІ ступенів вул. Матросова, 13 с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської обл. (388,1 тис. грн. місц. бюджет);

Утеплення фасаду будівлі Вербківської  ЗШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Матросова, 13 с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської обл.                 (1287,3 тис. грн. місц. бюджет);

Капітальний ремонт санвузла у Вербківській  ЗШ І-ІІІ ст. вул. Матросова, 13 с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської обл. (953,1 тис. грн. місц. бюджет);

Капітальний ремонт (заміна вікон) енергозберігаючі заходи Вербківської ЗШ І-ІІІ ступенів за адресою: вулиця Матросова 13 с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської обл. (145,8 тис. грн. обл. бюджет, 1,0 тис. грн місц. бюджет);

Капітальний ремонт (заміна вікон) енергозберігаючі заходи комунального закладу В’язівоцька ЗШ І-ІІІ ступенів  — дитячий садок» за адресою вулиця Центральна буд. 28 с.В’язівок Павлоградського району Дніпропетровської обл. (292,8 тис. грн. обл. бюджет, 1,0 тис. грн. місц. бюджет);

Капітальний ремонт (заміна вікон) енергозберігаючі заходи комунального закладу «Кочерезький навчально-виховний комплекс «Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  — дитячий садок» за адресою вулиця Абрикосова буд. 26 с.Кочережки Павлоградського району Дніпропетровської обл. (290,4 тис. грн. обл. бюджет, 1,0 тис. грн. місц. бюджет);

Капітальний ремонт спортзалу комунального закладу «Кочерезький навчально-виховний комплекс «Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  — дитячий садок» за адресою вулиця Абрикосова буд. 26 с.Кочережки Павлоградського району Дніпропетровської обл. (в т.ч. корегування ПКД) (121,7 тис. грн. місц. бюджет);

Капітальний ремонт системи опалення комунального закладу «Кочерезький навчально-виховний комплекс «Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  — дитячий садок» за адресою вулиця Абрикосова буд. 26 с.Кочережки Павлоградського району Дніпропетровської обл. (924,1 тис. грн. місц. бюджет);

Капітальний ремонт приміщень (улаштування медіатеки) комунального закладу «Вербківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Вербківської сільської територіальної громади, Дніпропетровської області, за адресою: вул. Матросова, буд.13, с. Вербки, Павлоградського району, Дніпропетровської області» (276,7 тис. грн. обл. бюджет, 7,2 тис. грн. місц. бюджет);

Капітальний ремонт приміщень харчоблоку, утеплення фасадів комунального закладу В’язівоцької загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів за адресою с. В’язівок вулиця Центральна-28, Павлоградського району Дніпропетровської обл. (3133,9 тис. грн. держ. бюджет, 72,0 тис. грн. місц. бюджет);

Реконструкція комунального дошкільного закладу «В’язівоцький дитячий ясла — садок «Ромашка» загального розвитку» за адресою вул. Центральна, 70 с. В’язівок Павлоградського району Дніпропетровської області (1411,8 тис. грн. місц. бюджет);

Відновлення (капітальний ремонт) прибудинкової території комунального навчального закладу Вербківський дитячий ясла-садок «Оксанка» загального розвитку» с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області                (284,8 тис. грн. місц. бюджет);

Відновлення елементів благоустрою — капітальний ремонт огорожі Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Матросова, 13 с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської обл. (280,2 тис. грн. місц. бюджет);

Капітальний ремонт приміщення майстерні Новодачинської ЗШ Павлоградського району, Дніпропетровської області за адресою: вул. Молодіжна, 5, с. Нова Дача, Павлоградський райн, Дніпропетровська область.ЗШ (1320,3  тис. грн. місц. бюджет);

Реконструкція приміщення тиру Новодачинської ЗШ  Павлоградського району, Дніпропетровської області за адресою: вул. Молодіжна, 5, с. Нова Дача, Павлоградський райн, Дніпропетровська область (1607,6 тис. грн. місц. бюджет);

Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх мереж профцентра Новодачинської ЗШ Павлоградського району, Дніпропетровської області за адресою: вул. Молодіжна, 5, с. Нова Дача, Павлоградський район, Дніпропетровська область (508,3 тис. грн. місц. бюджет);

Капітальний ремонт даху приміщення майстерні Новодачинської ЗШ Павлоградського району, Дніпропетровської області за адресою: вул. Молодіжна, 5, с. Нова Дача, Павлоградський райн, Дніпропетровська область (276,0 тис. грн. місц. бюджет);

Реконструкція котельні потужністю 500кВт КЗ «Богданівська ЗОШ І-ІІ ступеню» за адресою вул. Шкільна,15 в с.Богданівка Павлоградського району, Дніпропетровської області (1277,0 тис. грн. місц. бюджет);

Капітальний ремонт спортзалу Богданівської ЗШ І-ІІ ст.  вул. Шкільна,15 с. Богданівка (394,7 тис. грн. місц. бюджет).

Капітальний ремонт огорожі комунального дошкільного учбового закладу “Богуславські ясла-садочок   “Малятко” загального розвитку” за адресою: вул. Першотравнева, 130, с. Богуслав Павлоградського району Дніпропетровської обл. (441,4 тис. грн. місц. бюджет).

Також велися роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації для проведення робіт у закладах освіти (230,1 тис. грн. місц. бюджет).

 

У сфері медицини освоєно 1358,1 тис. грн., велися наступні роботи: 

Реконструкція  приміщень Богуславської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: вул. Першотравнева, 335, с. Богуслав Павлоградського району Дніпропетровської області (1260,0 тис. грн. рай. бюджет);

Капітальний ремонт підлоги медичного пункту тимчасового базування за адресою вул. Центральна, 24, с. Оженківка Павлоградського району Дніпропетровської області (47,2 тис. грн. місц. бюджет);

Також було направлено кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації по ряду об»єктів (50,9 тис. грн. місц. бюджет).

 

У сфері культури та спорту освоєно 7245,8 тис. грн., реалізовувалися наступні заходи:

 

Будівництво культурно-спортивного центру по вул. Багата, 22а в с. Богданівка (3823,1 тис. грн. місц. бюджет);

Капітальний ремонт Новодачинського сільського будинку культури із заміною вікон, санітарно-технічних вузлів та зовнішньої каналізації (1226,7 тис. грн. місц. бюджет);

Технічне переоснащення системи опалення Новодачинського будинку культури з встановленням котлів на твердому паливі потужністю 100 кВт (71,4 тис. грн. місц. бюджет);

Капітальний ремонт будівлі культурного центру в с. Богданівка (169,2 тис. грн. місц. бюджет).

Капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення і електропостачання Народного дому за адресою вул. П»ятихатки, 1а с. Кочережки Павлоградського району Дніпропетровської області (в т.ч. корегування ПКД, авторський та технагляд) (250,7 тис. грн. місц. бюджет);

Капітальний ремонт будівлі Народного Дому за адресою: вул. П’ятихатки, 1а с.Кочережки Павлоградського району Дніпропетровської області (1100,0 тис. грн. держ. бюджет, 40,4 тис. грн. місц. бюджет).

Капітальний ремонт покрівлі, центрального фасаду та глядацького залу будівлі сільського будинку культури в с. Булахівка (396,1 тис. грн. рай. бюджет);

Поточний ремонт сільського будинку культури в с. Карабинівка (30,0 тис. грн. обл. бюджет, 24,0 тис. грн. місц. бюджет);

Ремонт будівлі Лиманського сільського клубу:Лиманське (16,0 тис. грн. рай. бюджет).

Також було направлено кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації по ряду об»єктів (98,2 тис. грн. місц. бюджет).

 

У сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури освоєно 6350,4 тис. грн.,  реалізовувалися наступні проекти:

Ліквідація наслідків затоплення повиневими водами с. Нова Дача Павлоградського району Дніпропетровської обл. (будівництво водовідвідних каналів) (1614,3 тис. грн. місц. бюджет);

Облаштування свердловини по вул. Піщана в районі будинку №26 в селі Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області (705,3 тис. грн місц. бюджет);

Будівництво мережі водопостачання в с. Степ Павлоградського району Дніпропетровської області (1072,4 тис. грн. місц. бюджет);

Будівництво мережі водопостачання с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області в рамках програми «Чиста вода — запорука здоров’я вербчан» (709,5 тис. грн. місц. бюджет);

Будівництво тротуарної доріжки від вул. Матросова до вул. Харківська у              с. Вербки (93,1 тис. грн. місц. бюджет);

Будівництво тротуарної доріжки біля дитячого садка «Оксанка» від вул. Сонячна до вул. Горького в с. Вербки (82,0 тис грн. місц. бюджет);

Будівництво системи водопостачання в с. Привовчанське (66,3 тис. грн. місц. бюджет);

Будівництво мережі водопостачання у с. Троїцьке в рамки проекту «Надійне водопостачання громади — шлях до поліпшення життя її мешканців» (743,3 тис. грн. обл. бюджет, 394,0 тис. грн. місц. бюджет, 285,0 тис. грн. – DESPRO, 166,0 тис. грн. – громада, 200,0 тис. грн. – організації-партнери);

Поточний ремонт свердловини та системи водопостачання в с. Оженківка (150,0 тис. грн. місц. бюджет).

На виготовлення ПКД у цій сфері направлено 69,2 тис. грн. (місц. бюджет).

 

У сфері дорожнього господарства на капітальний та поточний ремонт доріг витрачено 36 790,1 тис. грн. (8286,2 тис. грн.- держ. бюджет, 7 556,3 тис. грн. -обл. бюджет, 20 947,6 тис. грн. -місц. бюджет).

 

Також проводилися роботи в інших галузях на суму 6364,115 тис. грн.:

Благоустрій території та зовнішніх мереж адміністративного будинку (для розміщення сільської ради) за адресою пров. Парковий,13 в с. Богданівка (1373,4 тис. грн. місц. бюджет);

Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Горького, 8 в с. Нова Русь (622,7 тис. грн. місц. бюджет);

Реконструкція будівлі Вербківської сільської ради шляхом добудови другого поверху (4053,0 тис. грн. місц. бюджет);

Капітальний ремонт приміщень,  мереж водопостачання та каналізації будівлі за адресою вул. Центральна, 101 В в с. Межиріч для розміщення сільської ради (315,015 тис. грн. місц. бюджет).

 

У сфері житлового будівництва у 2017 році (за оперативними даними) було введено в експлуатацію 1,0 тис. кв. м. житла індивідуальних забудовників, що в 1,55 р. більше у порівнянні із 2016 роком. Також Богданівською ОТГ велися роботи за проектом „Реконструкція нежитлової будівлі під багатоквартирний житловий будинок по вул. Шкільна, 15 в с. Богданівка“ (999,7 тис. грн. місц. бюджет).

 

За підсумками 2017 року стан розрахунків за житлово-комунальні послуги по КП „Богданівське ЖКГ“ в середньому складає – 80%, в тому числі:

утримання будинків і споруд – 87%;

водопостачання   — 80%;

вивезення побутових відходів – 73%.

Заборгованість за житлово-комунальні послуги станом на 01.01.2018р. складає 78,47 тис. грн. і в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 18,27 тис. грн.

Для  забезпечення реалізації державної політики з питань надання адміністративних послуг та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та більш ефективної роботи Центру надання адміністративних послуг на території Павлоградського району розпорядженням голови райдержадміністрації від 19 березня 2015 року         № Р-117/0/335-15 був створений відділ надання адміністративних послуг райдержадміністрації.   Основним завданням якого є   здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Павлоградської районної державної адміністрації.

Через Центр надання адміністративних послуг Павлоградської райдержадміністрації надаються послуги у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації громадських формувань,  земельних відносин, містобудування та містобудівної діяльності,  адміністративні послуги на виконання вимог Положення про паспорт громадянина України та послуги  з питань декларування.

Відповідно до розпорядження голови Павлоградської райдержадміністрації від 20 жовтня 2017 року № Р-478/0/335-17, „Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації“ через ЦНАП  надаються 105 видів адміністративних послуг. Протягом звітного періоду фактично надавались 49 видів адміністративних послуг.

Протягом 2017 року через Центр надано адміністративних послуг  всього — 5335, з них 3354 – відділом у Павлоградському районі міськрайонного управління у Павлоградському Юр’ївському районі та м. Павлограді ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровської області, 249 – відділом містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Павлоградської райдержадміністрації, 614 – Павлоградським РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, 984 —  відділом державної реєстрації Павлоградської райдержадміністрації.  Проведено 5118 консультації стосовно видачі, оформлення документів для отримання адміністративної послуги. Надано відповідей всього – 5158 ,  з них позитивних – 4255.

 

 

 

 

 

 

 

 

Про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Павлоградського  розвитку  району за І квартал 2017 року

Аналіз офіційних даних свідчить, що в цілому у соціально-економічному становищі району продовжують переважати тенденції, які склалися на початку року.

 

 1. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА.

Агропромисловий комплекс.

Основною галуззю в районі є сільське господарство.

Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства станом на 01 квітня зменшився на 19 % і складав 9,8 млн. грн.. (галузь тваринництва).

Восени 2016 року  під урожай поточного року посіяно озимих культур на площі 26.8 тис.га, з них на зерно 25,1 тис.га, в т.ч. озимої пшениці   24,4 тис.га, озимого ячменю 0.7 тис.га, озимого ріпаку посіяно 1,7 тис.га.

Програмою розвитку галузі рослинництва на 2017 рік передбачено посіви зернової групи утримати на рівні 49,6 тис.га, що складає 60,0 % від загальної площі ріллі, що дасть можливість довести виробництво зерна до 143,8 тис. тонн. (136,4 тис. т -2016р.)

Стан озимих культур на сьогоднішній день можна класифікувати як добрий та  задовільний -87%, слабкі та зріджені – 13%.  Але, станом на             12 квітня 2017 року загинуло 300 га озимого ріпаку. Пересів здійснюється ярими культурами.

Для проведення весняно-польових робіт у 2017 році придбано дизельного палива 1830т,  бензину 560т,  мастил 80тонн.

Господарствами району засипано 3284 тонн (100%) насіннєвого матеріалу ярих зернових культур.

На весняно-польові роботи для підживлення озимих культур та посіву ярого клину закуплено 4,95 тис.тонн мінеральних добрив (100%).

Станом на 18 квітня 2017 року  всіма категоріями господарств за оперативною інформацією посіяно: ярого ячменю 8000 га, ярої пшениці    1300 га, гороху 1060 га. Проводиться підготовка грунту під посів пізніх зернових та технічних культур.

Із 9 сільськогосподарських підприємств, які займаються тваринництвом: свинарством займаються — 4 господарства, молочним скотарством-3; змішаним тваринництвом -1 господарство, вівчарством -1.

Станом на 01 квітня 2017 року в районі по всім категоріям господарств утримується :

великої рогатої худоби –  3168 голів (або 81% до показника     2016 року), в т.ч. корів —   1974 голів(85% до минулого року);

свиней –   12988  голів , (або 87% до 2016 року);

дрібної рогатої худоби —  4383 голів (101% до минулорічного поголів’я);

птиці -97,0 тис. голів, проти 121 тис. голів минулого року.

Зменшення поголів’я великої рогатої худоби, свиней та птиці  відбулося за рахунок господарств населення.

За I квартал 2017 року вироблено всіма категоріями господарств:

м’яса – 319 тонн, що на 147 тонн менше показників минулого року;

молока – 1426  тонн, проти 1837тонн минулого року;

яєць – 2205 тис. штук проти 2791 тис. штук минулого року.

 

Розвиток сфери обігу споживчих товарів та послуг

В сфері обслуговування  населення в районі працюють  123 магазини, 7 підприємств громадського харчування, 26 підприємств побуту, 7 аптек, 11 заправочних станцій.

Оборот роздрібної торгівлі за січень-вересень  2016 року склав 132,9 млн. грн., що в порівняних цінах складає 97,5% до відповідного періоду минулого року.

Обсяг реалізованих послуг за 4 квартал 2016 року склав   4,3 млн. грн. За цей період реалізовано платних послуг населенню на суму 258,1 тис.грн.

 

 1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

За оперативною інформацією середньомісячна заробітна плата працівників Павлоградського району за І квартал 2017 року складала             9836,32 грн.,       яка у порівнянні з початком     року (9651,0 грн.)    збільшилась на1,9 %.

По району у 3 рази перевищує законодавчо встановлені державні  соціальні стандарти: рівень мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум для працездатної  особи.

За оперативними даними станом на 01.04.2017 року заборгованість                    із виплати заробітної плати по району складала 54,4 тис. грн., борг має підприємство ДП філія «Павлоградський Райавтодор».

 

Зайнятість населення та ринок праці

Протягом І кварталу 2017 року на обліку в Павлоградському міськрайонному центрі зайнятості перебувало 383 особи, з них працевлаштовано 69 осіб.

Протягом І кварталу 2017 року в громадських роботах прийняли участь 7 осіб за рахунок підприємств.

 

Соціальний захист

На обліку в управлінні  соціального захисту населення перебувало 15477 отримувачів  державних  допомог, пільг   та субсидій.

З метою соціального захисту найбільш вразливих верств населення:

призначено пільг та субсидій на загальну суму   21898,2 тис. грн.;

виплачено державних соціальних допомог на загальну суму                    8704,1 тис. грн.;

проведено 915 перевірок цільового використання бюджетних коштів  по субсидіям і державним допомогам;

проведено перевірку правильності призначення та виплати пенсій органами Пенсійного Фонду по 47 особовим рахункам.

В районі зареєстрований 231 учасників бойових дій, які приймали участь в антитерористичній операції, з них 1 має статус інваліда війни.

В районі діє програма „Соціальний захист та підтримка найменш захищених та малозабезпечених громадян Павлоградського району на 2015-2019 роки“, в рамках якої на теперішній час виконуються заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції. В межах даної програми протягом 2017 року було надано матеріальну допомогу 125 сім’ям на загальну суму 60,4 тис.грн., в тому числі  5 сім’ям учасників антитерористичної операції на суму 5,0 тис. грн.

З кожним учасником антитерористичної операції проводиться індивідуальна робота щодо можливості отримання послуг соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

Протягом І кварталу 2017 року управлінням укладено договори з                      2 санаторно-курортними закладами для забезпечення за рахунок місцевого бюджету путівками 28 осіб пільгових категорій на загальну суму                    164,6 тис.грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 „Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції“ перебувало на обліку  498 осіб (336 сімей).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014р.

№ 505 „Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг“ допомогу в 2017 році отримало 93 сім’ї на суму 486,6 тис.грн.

В районі функціонує територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), який станом на 01.04.2017 обслуговує 1454 одинокі особи.  На утримання територіального центру у І кварталі 2017 року виділено 2171,1 тис. грн.,  освоєно   1553,0 тис. грн.

Пенсійне забезпечення

Станом на 01 квітня 2017 року  на обліку в управлінні Пенсійного фонду перебувало 9375 пенсіонерів, які проживають у Павлоградському районі. Середній розмір пенсій станом на 01.04.2017р. становив 2112,45 грн., що на 181,23 грн.  більше відповідного періоду минулого року.

Загальна сума боргу зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду становила 9,1 тис. грн. по 11 платниках і зменшилась до аналогічного періоду минулого року на  0,3 тис. грн.. Дієвий статус боргу складає 4,7 тис. грн. і зменшився на 2,8 тис. грн..

Заборгованість по відшкодуванню пільгових пенсій за СП 2 становить 593,2 тис. грн.. по 3 платникам ( дієвий статус боргу – „Райавтодор“, 2 платника- безнадійний борг).

 

         Діяльність стосовно дітей, сім’ї та молоді

На первинному обліку в службі у справах дітей перебуває 74 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. На території Павлоградського району проживає 63 дітей-сиріт та дітей, позбавленої батьківського піклування, з них: під опікою – 46 дітей, в прийомних сім’ях – 11 дітей, в державних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 6 дітей.

Протягом 1 кварталу 2017 року в районі посиротіло 5 дітей, які на даний час виховуються в інтернатному відділенні комунального закладу „Навчально-виховний комплекс з інтернатним відділенням „Межиріцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.С. Обдули – дошкільний навчальний заклад „Ромашка“

В звітному періоді службою проведено 5 рейдів, винесено 18 попереджень батькам, перевірено умови проживання 13 сімей, в яких проживають діти облікової категорії.

На виконання районної комплексної програми „Соціальна підтримка сім’ї на 2017-2020 роки”, з метою попередження соціального сирітства та підвищення якості та доступності соціальних послуг проведено 2 засідання районної комісії з питань прийняття рішення про здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах та координації дій між суб’єктами соціальної роботи, на яких розглядалися питання щодо ефективності надання послуг суб’єктами соціальної роботи кожній окремій сім’ї для  подолання нею складних життєвих обставин.

Протягом звітного періоду до центру соціальних служб надійшло 11 повідомлень про 11 сімей, в яких виховується 27 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Здійснено 100% соціальне інспектування цих сімей, із них 11 сімей/27 дітей — взято на облік сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.  Під час інспектувань сім’ям надавалися інформаційні, педагогічні, психологічні, медичні соціальні послуги. Протягом звітного періоду  на обліку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувало 23 сімї/ 151 дитина.

Соціальним супроводом у звітному періоді  охоплено 26 сімей/73 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Взято на супровід — 3сімей/8 дітей. Сім’ям надавалися послуги у сприянні навчанню та розвитку дитини; посередництво у конфлікті всередині сім’ї; допомога в оформленні документів; посередництво між батьками та адміністраціями установ та закладів; сприяння поліпшенню матеріального становища родин.

Знято із супроводу – 3 сім’ї/4 дітей.

З метою соціального захисту військовослужбовців, які брали участь в антитерористичних операціях та членів їх сімей, спеціалістами центру та управління соціального захисту населення було вивчено потреби та складено картки соціально-побутових потреб 12 демобілізованого, їм були надані соціальні послуги.

З метою перевірки цільового використання державної допомоги при народженні дитини центром було здійснено відвідування 8 сімей, складено акти перевірки, виявлено 1 факт нецільового використання  державної допомоги, про що було повідомлено управління соціального захисту населення.

Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснюється профілактично-просвітницька робота серед дітей, неповнолітніх та молоді, які звільнилися з місць позбавлення волі, або умовно-засуджені та різних категорій сімей шляхом первинної профілактики та надання індивідуальної  психологічної, соціально-педагогічної, медико-соціальної допомоги у профілактиці наркоманії, алкоголізму, ВІЛ/СНІДу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, подолання шкідливих звичок, утвердження цінностей здорового способу життя, профілактики правопорушень тощо.

Під час здійснення соціального супроводження  5 прийомних сімей, в яких виховувались 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування вирішувалися поточні проблеми та питання щодо виховання, оздоровлення, налагодження контактів з біологічними родичами прийомних дітей, адаптації прийомних дітей.

Проведено 1 засідання Клубу для прийомних батьків, в яких приймали участь  прийомні батьки.

Проведено 2 телефонних гарячих ліній: „Сімейні форми виховання дітей -сиріт”, „Проблеми батьків та дітей”.

Серед клієнтів центру розповсюджено листівки, буклети щодо профілактики раннього сирітства, протидії ВІЛ/СНІДу, розвитку сімейних форм виховання дітей – сиріт , іміджеву рекламу в кількості 370 штук.

Кошторисом видатків на 2017 рік на виконання заходів затверджено  15,0 тис. грн., на звітний період 8,5 тис. грн., профінансовано 6,3 тис. грн.

 

 1. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

Здоров’я населення

Медичну допомогу населенню надають центральна районна лікарня на 130 ліжок та Павлоградський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, який включає адміністративно-господарчий підрозділ, вісім амбулаторій загальної практики — сімейної медицини, чотири фельдшерсько-акушерських пункти, тринадцять фельдшерських пунктів та п’ять медичних пунктів тимчасового базування.

Пріоритетним напрямком у роботі закладів охорони здоров»я у  2017 році є поліпшення здоров’я громадян шляхом створення умов для забезпечення  доступності кваліфікаційної допомоги кожному громадянину. Протягом І кварталу в ЦРЛ проліковано 1377 чол.

Вартість 1 ліжко-дня по медикаментам складає:

 • ВВВВ – 65 грн.
 • діти – 5,34 грн.
 • стаціонарні хворі – 5,18 грн.

Вартість одного ліжко-дня по харчуванню :

 • ВВВВ – 55 грн.
 • діти – 12,53 грн.
 • стаціонарні хворі – 12,39 грн.

В Центрі первинної медико-санітарної допомоги станом на 01.04.2017 р. загальна кількість штатних одиниць становить 207,25 посад,  працюють 34 ліжок денного стаціонару.

За І квартал використання ліжкового фонду становить 86,1%, лікарські відвідування становлять 100,2%.

Протягом кварталу діяли дві програми:

— „Протидії ВІЛ-інфекції /СНІДУ на 2015-2018 р.р.“, на рік заплановано 11,7 тис. грн., в т.ч.: забезпечення дітей ВІЛ-інфікованих молочними сумішами 11,7 тис. грн., забезпечено дітей молочною сумішшю на суму 1,4 тис. Грн.

— „Протидії розповсюдженню інфекційних та соціально-небезпечних хвороб на 2013-2018 р.р.“ заплановано 210,0 тис. грн., в т.ч.: придбання туберкуліну-150,0 тис. грн., забезпечення роботи пересувного флюорографа -60,0 тис. грн., придбання продуктових наборів – 34,8 тис. грн.

Фактично забезпечено в І кварталі роботу пересувного флюорографа на  суму 1,1 тис. грн., придбано продуктові набори на  суму 3,3 тис. грн., придбано туберкуліну на 150,0 тис. грн.

Відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 р. №1303 „Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань“ в І кварталі  забезпечено видатки на придбання ліків для 96 осіб на суму 60,5 тис. грн., зубопротезування 1 особі на суму 4,5 тис. грн..

Захворюваність за І квартал 2017 року складає  13416 випадків на 100,0 тис. населення, в тому числі: серцево-судинні захворювання – 2313,9 на 100,0 тис. населення.

Смертність від захворювань за І квартал складає 553,6 випадків на 100,0 тис. населення, зокрема: від туберкульозу – 3,0 випадків на 100,0 тис. населення, від новоутворень – 55,3 на 100,0 тис. населення, від серцево-судинних захворювань – 265,8 на 100,0 тис. населення, від інфекційних захворювань – 4,0 на 100,0 тис. населення, від ВІЛ – 7,6 випадків на 100,0 тис. населення.

Померлих дітей віком до 1 року не зареєстровано.

Материнська смертність відсутня і не прогнозується.

 

 

Освіта

У І кварталі 2017 році відділ освіти, культури , молоді, спорту та туризму райдержадміністрації, районний методичний кабінет  та загальноосвітні і дошкільні навчальні заклади продовжили  роботу по виконанню  основних завдань, поставлених перед освітянською галуззю  Законом України „Про освіту“, „Про дошкільну освіту“,   Державною Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, Законом „Про загальну середню освіту“.

У I кварталі 2017 року  забезпечено функціонування 12  загальноосвітніх навчальних закладів та двох НВК , в яких навчаються  2319 учнів.

У 15 дошкільних навчальних закладах  та дошкільних групах двох  НВК  здобувають дошкільну освіту 698   вихованців.

 Пріоритетним напрямком для райдержадміністрації   залишається  створення сучасних комфортних умов для здобуття дошкільної освіти. З цією метою здійснено реконструкцію системи теплопостачання та перехід на альтернативне паливо   Привовчанського ДНЗ. Навчально-виховний процес 40  дошкільнят відновився у відремонтованих затишних  приміщеннях. Відкрито  додаткові групи  у реконструйованому приміщенні Вербківського ДНЗ, який розраховано на 90 дітей.

Навчально-виховний процес в школах , дошкільних  закладах освіти району здійснюють 369 педагогічних працівників .Для  підвищення   фахового рівня педагогів   передбачена системна  курсова перепідготовка .

Протягом І кварталу 2017 року районний методичний кабінет організував участь  39 педагогів у курсах і тренінгах на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, в тому числі  12 чол. – це працівники закладів освіти Вербківської  сільської ради,  6 чол. – працівники закладів освіти Богданівської сільської ради.Протягом звітного періоду районним  методичним кабінетом була  організована робота щодо  атестації 83 педагогічних працівників Павлоградського району та Богданівської громади.

Протягом  І кв. 2017 року в школах Павлоградського району( без врахування громад) за рахунок місцевого бюджету  забезпечувались  безкоштовним гарячим  харчуванням  учні 1-4 класів та діти пільгових категорій. Вартість шкільного харчування становить   9.17 грн в день на 1 дитину.

З метою забезпечення доступу до якісної освіти в Павлоградському районі ( без громад) здійснюється безкоштовне  підвезення  304 учнів шкіл та 40 дітей дошкільного віку  до місць навчання та в зворотному напрямку.

 

Позашкільна освіта

У гуртках  позашкільних навчальних закладів   навчається 847 учнів.

Протягом звітного періоду вихованці позашкільних закладів взяли участь більше ніж у  10 районних та обласних масових  заходах.

З метою пошуку та розвитку творчих, інтелектуальних та спортивних обдарувань районний методичний кабінет  протягом І квартала організував участь учнів шкіл у обласних предметних олімпіадах (7 призових місць отримали),  у березні цього року провів  районну виставку дитячої творчості , районний турнір „Що? Де? Коли?“, спортивні змагання та конкурси , в яких взяли участь понад 400 учнів. Методкабінет  залучив  у   березні цього року   педагогів  4 шкіл та 1 дошкільного  закладу до  участі  у Міжнародній виставці „Сучасна освіта України“ у м.Києві, де учасників нагороджено дипломами Міністерства освіти і науки та академії педнаук України.

 

Культура

Протягом І кварталу 2017 року в рамках програми розвитку культури Павлоградського району  на 2011-2017 роки  в січні  відбулось відкриття XXV районного фестивалю „Сільські вечорниці“. В лютому в Привовчанському СБК відбувся районний захід з нагоди вшанування учасників бойових дій на території інших держав урочисто відзначено ювілей присвячений 30 річчю з дня утворення Павлоградської районної організації ветеранів України. В березні 2017 року на базі комунального закладу культури Межиріцький сільський будинок культури відбулось районне свято, присвячене Міжнародному  жіночому Дню 8 березня, народний фольклорний ансамбль „Богуславочка“ взяв участь в презентації елементу нематеріальної спадщини „Козацькі пісні Дніпропетровщини“ в м. Дніпро.

Загалом на заходи, проведені в I кварталі 2017 року, витрачено 6,355тис.грн.

 

Фізичне виховання і спорт

В рамках реалізації Цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту у І кварталі 2017 року проведено 12 районних спортивних змагань (741 учасник), прийнято участь у 10 обласних спортивних змаганнях (72 учасника).

Використано 19,6 тис.грн. коштів місцевого бюджету.

 

Розвиток інформаційного простору 

З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на отримання інформації та свободу слова у 2017 році передбачено комплекс заходів в рамках регіональних програм „Висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування району на період 2015-2020 років“, „Підтримка періодичних видань ( газет та журналів)“. Протягом І кварталу 2017 року підготовлено та здійснено трансляцію 8 сюжетів по телебаченню та опубліковано 13 номерів газети „Рідний край“, освоєно з місцевого бюджету 51,0 тис. грн. Постійно підтримується в актуальному стані сайт Павлоградської райдержадміністрації, на якому щоденно оновлюється інформація стосовно життя району.

 

 1. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Охорона праці

З метою стабілізації стану безпеки праці на виробництві, сприянню зниження рівня виробничого травматизму у сфері охорони праці протягом            І кварталу  2017 року проведено:

1 засідання координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення;

проводиться аналіз випадків виробничого та побутового травматизму які стались з мешканцями району;

направлено листи керівникам підприємств, установ, організацій району щодо забезпечення соціального захисту найманих працівників зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

проведено публікація 1 статті на шпальтах газети „Рідний край“ та на веб-сайті Павлоградської райдержадміністрації.

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

 

Капітальне будівництво

Обсяг капітальних вкладень за І квартал 2017 року за рахунок усіх джерел фінансування (місцевих бюджетів) склав 3020,035 тис. грн., що на 11,8% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

У сфері освіти проводилася реконструкція приміщення тиру Новодачинської ЗШ (595,9 тис. грн. місц. бюджет).

У сфері культури та спорту освоєно 422,72 тис. грн., реалізовувалися наступні заходи:

— капітальний ремонт Новодачинського сільського будинку культури с заміною вікон, санітарно-технічних вузлів та зовнішньої каналізації за адресою: вул. Молодіжна, 5, с. Нова Дача, Павлоградський район, Дніпропетровська область (402,3 тис. грн. місц. бюджет).

— капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу в с. Троїцьке по вул. Набережна, 3 Павлоградського району (20,420 тис. грн. місц. бюджет).

У сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури проводилися роботи по будівництву системи водопостачання                                   в с. Привовчанське Павлоградського району (66,3 тис. грн. місц. бюджет).

Також проводилися роботи в інших галузях на суму 384,615 тис. грн.:

— реконструкція будівлі Вербківської сільської ради шляхом добудови другого поверху за адресою: вул. Матросова, 20, с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області (69,6 тис. грн. місц. бюджет).

— капітальний ремонт приміщень 1-5 будівлі за адресою вул. Центральна, 101 В в с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області (261,426 тис. грн. місц. бюджет) (приміщення об’єкта культури для розміщення сільської ради.

          — капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та каналізації до будівлі за адресою вул. Центральна, 101 В в с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області (53,589 тис. грн. місц. бюджет)

Здійснювався капітальний та поточний ремонт доріг в населених пунктах району, профінансовано 1550,5 тис. грн. за рахунок коштів бюджетів сільських рад.

За І квартал 2017 року (за оперативними даними) введено в експлуатацію 0,3 тис. кв. м. житла індивідуальних забудовників, що на 25,4% менше відповідного періоду 2016 року.

 

Житлово-комунальне господарства

За підсумками січня — березня 2017 року стан розрахунків за житлово-комунальні послуги склав 59,8%, у розрізі послуг:

— утримання будинків і споруд – 45,5%;

— водопостачання та водовідведення – 70,5%;

— вивезення побутових відходів – 46,7%.

Заборгованість за надані житлово-комунальні послуги на початок року складала 60,202 тис. грн., за 3 місяці збільшилась на 9,0 тис. грн. (13,4%).

 

Регуляторна політика, розвиток малого підприємництва та формування конкурентного середовища 

В районі діє сучасний Центр надання адміністративних послуг, у рамках якого працює дозвільний центр та надаються адміністративні послуги  населенню та суб’єктам господарювання. Центр пропонує підприємцям та населенню 53 види  адміністративних послуг.

За 1 квартал 2017 року розглянуто 1208 справ та надано 1338 консультацій

 

Про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Павлоградського  розвитку  району за 2016 рік

 

          Аналіз офіційних даних свідчить, що в цілому у соціально-економічному становищі району продовжують переважати тенденції, які склалися у минулому році.

Усього на реалізацію пріоритетів і завдань цільових районних програм за 2016 рік освоєно з бюджетів всіх  рівнів 13,4 млн. грн.., що на 40% більше ніж в 2015 році.

 

І. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА

1.1. Пріоритетним напрямком розвитку району є сільське господарство.    Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства за 2016 рік збільшився  на 3,3% проти показника 2015 року і становив  487407,0  тис. грн., в рослинництві – 432844,5.. грн.   (104,1% ), в тваринництві – 54562,5 тис..  грн. (80,5%).

Вирощування польових культур продовжує залишатись основним  джерелом прибутку для аграріїв. В 2016 році валовий збір зернових культур в агроформуваннях району склав 97,8 тис.тонн (після доробки),  при середній урожайності 31,7 ц/га (+1,4 ц/га до 2015р.), урожайність озимої пшениці – 36,6 ц/га (+2,8ц/га до 2015 р.), кукурудзи -27,2 ц/га (-3,8 ц/га до 205р.). У звітному році валовий збір соняшнику – 49,8 тис. тонн, урожайність – 20,0 ц/га(-2,8ц/га до 2015р.). Питома вага зернових культур та соняшнику в структурі посівних площ складає відповідно : 55,5% та 31,0%.

Під урожай 2017 року посіяно озимих культур на площі 24819 га, з них:

озимої пшениці – 22384 га;

озимого жита – 15 га;

озимого ячменю – 694 га;

озимого ріпаку на площі 1726 га.

В порівнянні з минулим роком озимих посіяно більше на  2997 га.

Станом на 1 січня 2017 року в сільгосппідприємствах району утримується наступна  кількість поголів’я худоби та птиці:

ВРХ —   313 голів;

у т.ч. корів –108 голів;

свиней  —   9754 голів;

овець          –     1729 голів.

В  порівнянні з минулим роком, відбулося зменшення поголів’я ВРХ на      225 голів (або 41,8%), в т.ч. поголів’я корів за рік зменшилось на 112 голів (або 51%), свиней  та овець  — відповідно на 1060 голів ( або 10%) та 504 гол. (або 23%).

За 2016 рік сільгосппідприємствами району  вироблено м’яса по реалізації —  1091т , що складає 66,7% до показника минулого року, молока – 847 т, що на 25 % менше  показника минулого року.

Головна причина такого різкого скорочення — низька рентабельність даної галузі.

Показники продуктивності тварин станом на 1 січня 2017 року  складають:

 • середньодобовий приріст свиней – 404 гр;
 • середньодобовий приріст ВРХ складає — 515 гр;
 • надій молока на 1 середньостатистичну корову складає 4254 кг (79% до 2015 року).

Розрахунки за оренду земельних та майнових паїв проведені в повному обсязі.

Заборгованість по заробітній платі по активно діючим сільськогосподарським  підприємствам відсутня.

 

1.2. Промисловість

На території району діють чотири промислових підприємства: ТОВ „Маколі“, ПП „Текстра-Віта“, ТОВ „Генеша Союз Продукт“ та ТОВ „ЦЗФ“ Павлоградська“. Згідно Закону України „Про державну статистику“, інформація щодо обсягів виробництва промислової продукції–конфіденційна.

 

1.3 В сфері обслуговування  населення в районі працюють  123 магазини, 7 підприємств громадського харчування, 26 підприємств побуту, 7 аптек, 11 заправочних станцій.

Оборот роздрібної торгівлі за січень-вересень  2016 року склав 132,9 млн. грн., що в порівняних цінах складає 97,5% до відповідного періоду минулого року.

Обсяг реалізованих послуг за 9 місяців 2016 року  —  4,3 млн. грн., що на рівні показників 2015 року. За цей період реалізовано платних послуг населенню на суму 289,3 тис.грн., що на 18,3% менше показників 2015 року.

 

 1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

2.1. Заробітна плата

За статистичними даними середньомісячна заробітна плата працівників Павлоградського району за 9 місяців 2016 року складала 8507,41 грн.,                       яка у порівнянні з початком року ( 7713 грн.) збільшилась на 10,3 %.

По району у 5,3 раз перевищує законодавчо встановлені державні  соціальні стандарти: рівень мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум для працездатної  особи.

За оперативними даними станом на 01.01.2017 року заборгованість                    із виплати заробітної плати по району складала 108,6 тис. грн. ,борг має підприємство ДП філія «Павлоградський Райавтодор».

 

2.2. Зайнятість населення та ринок праці

Протягом 2016 року на обліку в Павлоградському міськрайонному центрі зайнятості перебувало 774 особи, з них працевлаштовано 278.

Протягом 2016 року в громадських роботах прийняли участь 61 особа, з них — 3 особи за замовленням виконавчого комітету Богданівської сільської ради, 58- осіб на роботах тимчасового характеру (ТОВ «Нива»,                             ПП «Агрофірма Степове» та інші).

 

2.3 Соціальний захист

Станом на  01.01.2017 року на обліку в управлінні  соціального захисту населення перебувало 18993 отримувачів  державних  допомог, пільг   та субсидій.

З метою соціального захисту найбільш вразливих верств населення:

призначено пільг та субсидій на загальну суму   44311,6 тис. грн.;

виплачено державних соціальних допомог на загальну суму                    31858,4 тис. грн.;

проведено 1888 перевірок цільового використання бюджетних коштів  по субсидіям і державним допомогам.

В районі зареєстровано 228 учасників бойових дій, які приймали участь в антитерористичній операції, з них 1 має статус інваліда війни.

В Павлоградському районі діє програма „Соціальний захист та підтримка найменш захищених та малозабезпечених громадян Павлоградського району на 2015-2019 роки“, в рамках якої на теперішній час виконуються заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції. В межах даної програми протягом 2016 року було надано матеріальну допомогу 113 сім’ям учасників антитерористичної операції на суму 98,7 тис. грн.

З кожним учасником антитерористичної операції проводиться індивідуальна робота щодо можливості отримання послуг соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

Протягом 2016 року забезпечено путівками санаторно-курортного лікування 5 учасників бойових дій та 1 інвалід війни, отримали послуги професійної реабілітації (пройшли курси водія) – 16 осіб, послуги психологічної реабілітації в санаторіях – 9 осіб.

Членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції в                      2016 році:

проведено ремонт житлового будинку на загальну суму 21,4 тис.грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету — 10,6 тис. грн. та за рахунок спонсорської допомоги  — 10,8 тис. грн.);

надано матеріальну допомогу на виготовлення та встановлення надгробного пам`ятника на загальну суму 10,5 тис. грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету – 4,5 тис. грн. та за рахунок бюджету сільської ради – 6,0 тис. грн.):

в рамках реалізації Стратегії розвитку Павлоградського району на період до 2020 року та Програми соціального партнерства ТОВ ДТЕК і Павлоградського району забезпечено вугіллям на побутові потреби 1 особа в кількості 2 тонни;

забезпечено путівками санаторно-курортного лікування – 2 особи.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 „Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції“ перебувало на обліку  499 осіб (333 сім`ї).

За рахунок коштів місцевого бюджету у 2016 році матеріальна допомога надана  13 сім’ям на загальну суму 13,0 тис. грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014р. №505 „Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг“ допомогу в 2016 році отримало 147 сімей на суму 2045,5 тис.грн.

 

В районі функціонує територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), який обслуговує 1689 одиноких осіб.  На утримання територіального центру у 2016 році виділено 6381,7 тис. грн.,  освоєно   6271,5 тис. грн.

 

2.4. Пенсійне забезпечення      

Протягом року проводилась реалізація завдань з питань пенсійного забезпечення та соціального страхування:

проведено роботу з керівниками бюджетоутворюючих підприємств щодо своєчасних і в повному обсязі розрахунків з органами Пенсійного фонду України в Павлоградському районі;

велась роз’яснювальна робота серед населення щодо залежності страхового стажу від сплачених внесків до Пенсійного фонду.

Протягом року забезпечено своєчасно та в повному обсязі виплату пенсій. На обліку в управлінні Пенсійного фонду по району перебувало 9507 пенсіонерів. Кількість  пенсіонерів – внутрішньо переміщених осіб, що отримують пенсію в районі -201 чол., закрито особових рахунків в зв»язку зі зміною місця проживання -12 чол.  Середній  розмір пенсій склав 2092,29  грн., що на 175,59 грн. більше ніж за відповідний період минулого року.

Загальна сума боргу зі сплати страхових внесків на    загальнообов’язкове   державне   пенсійне страхування становила 9,1тис. грн. по 11платниках.Дієвий    статус боргу – 4,7 тис. грн. Загальна заборгованість по відшкодуванню                                                                 пільгових пенсій за СП 2 становить 559,3 тис. грн. по 2 платниках,безнадійний статус боргу – 570,0 тис. грн..

 

2.5. Діяльність стосовно дітей, сім’ї та молоді

У районі діє Єдина інформаційно-аналітична система (ЄІАС) „Діти“, до якої занесено 74 дитини-сироти, дитини, позбавлених батьківського піклування та 10 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

З метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей протягом 2016 року:

проведено 44 рейда „Діти вулиці“, „Урок“, „Літо-2016“, та обстежено умови проживання 87 дітей облікових категорій;

відносно 16 батьків направлено матеріали для притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків згідно зі ст. 184 КУпАП та винесено 6 попереджень батькам.

Станом на 31 грудня 2016 року на території Павлоградського району посиротіло 15 дітей, з них: 12 дітей влаштовано під опіку у сім’ю родичів, усиновлено одну дитину віком 3-ох років, 2-ох дітей направлено до інтернатної групи Межиріцького НВК.

Всього на даний час у районі проживає 68 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них:

57 дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування проживають у сім’ях опікунів;

11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються в 6 прийомних сім’ях.

На виконання плану заходів на 2016 рік районної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини“ по Павлоградському району на період до 2016 року“, заплановано видатків на 18,0 тис.грн. Протягом 2016 року використано 16,8 тис. грн.

 

2.6 В рамках реалізації програми „Соціальна підтримка сім’ї на 2012-2016 роки”, з метою попередження соціального сирітства та підвищення якості та доступності соціальних послуг протягом року проведена наступна робота:

Протягом звітного періоду  на обліку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувало 109 сімей / 226 дітей.

Соціальним супроводом охоплено 38 сімей/101 дитина, які опинилися в складних життєвих обставинах. Взято на супровід — 29 сімей/76 дітей. Сім’ям надавалися послуги у сприянні навчанню та розвитку дитини; посередництво у конфлікті всередині сім’ї; допомога в оформленні документів; посередництво між батьками та адміністраціями установ та закладів; сприяння поліпшенню матеріального становища родин.

Надійшло 70 повідомлень про 68 сімей, в яких виховується 144 дитини, які опинилися в складних життєвих обставинах. Здійснено 100% соціальне інспектування цих сімей, із них 63 сім’ї/139 дітей — взято на облік. Всього здійснено 90 інспектувань сімей, в тому числі моніторингових.

Знято із супроводу – 15 сімей/36 дітей, з них: 8 сімей з позитивним результатом,4 сім’ї —  змінили місце проживання, 2 сім’ї – з невиконанням угоди,  1 сім’я у зв’язку зі смертю клієнта.

З метою соціального захисту військовослужбовців, які брали участь в антитерористичних операціях та членів їх сімей, спеціалістами центру та управління соціального захисту населення було вивчено потреби та складено картки соціально-побутових потреб 114 демобілізованих, їм були надані соціальні послуги.

З метою перевірки цільового використання державної допомоги при народженні дитини центром було здійснено відвідування 32 сімей, складено акти перевірки, виявлено 3 факти нецільового використання  державної допомоги, про що було повідомлено управління соціального захисту населення.

Одним із пріоритетних напрямів роботи центру СССДМ є здійснення соціального супроводу прийомних сімей та популяризація сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У 2016 році було створено одну прийомну сім’ю Кугач (с. Богуслав), яка взяла на виховання дитину, позбавлену батьківського піклування.

На даний час в районі функціонує 6 прийомних сімей, в яких виховуються 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціалістом центру здійснюється супровід 4 сімей, в них 7 дітей.

Проведено 4 засідання Клубу для прийомних батьків, в яких приймали участь  прийомні батьки.

Проведено соціальні акції: до Дня Матері і Міжнародного дня сім’ї; до Дня захисту дітей; до Дня Незалежності;  до Дня Знань,  до Дня інваліда 24 сім’ї отримали привітання та подарунки.

У 2016 році на виконання заходів затверджено  15,0 тис. грн., профінансовано 15,0 тис. грн.

 

 1. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

 

3.1 Охорона здоров’я

Медичну допомогу населенню надають центральна районна лікарня на 130 ліжок та Павлоградський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, який включає адміністративно-господарський підрозділ, 8 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, 4 фельдшерсько-акушерських пункти, 13 фельдшерських та 5 медичних пунктів тимчасового базування.

Пріоритетним напрямком у роботі Центру у  2016 році є поліпшення здоров’я громадян шляхом створення умов для забезпечення  доступності кваліфікаційної допомоги кожному громадянину.

Працюють 34 ліжка денного стаціонару.

За 2016 рік використання ліжкового фонду становить 88,0 %, лікарські відвідування становлять 89,9%.

В 2016 році діяло три програми:

Районна  програма „Протидії розповсюдженню інфекційних та соціально-небезпечних хвороб“  (рішення від 22.02.2013 №338-27/VI)

При річному плані 210,3 тис. грн. за 2016 рік  було фактично використано коштів в сумі 208,3 тис.грн., в тому числі:

забезпечено продуктовими наборами хворих на туберкульоз на суму 20,1 тис. грн. ,

придбано пакетів для формування продуктових наборів на суму 1,0 тис.грн.

роботу пересувного флюорографа на суму 43,9 тис.грн,

флюорографію виконано на 99,6 % ,

придбано туберкуліну на суму 143,3 тис.грн.,

проведено туберкулінодігностики  3402 дитині, що становить 96,6 % від річного плану.

Районна програма  „Протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ“ (рішення від 07.04.2015 № 636-45/VI)

При  річному плані 7,5 тис. грн. за 2016 рік  було фактично використано коштів в сумі 7,5 тис.грн., в тому числі:

забезпечено молочними сумішами ВІЛ-інфікованих дітей на суму  4,5 тис.грн.,

виготовлено соціальної реклами з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДУ (придбання флаєру, плакатів) на суму 3,0 тис.грн.

Районна програма Місцеві стимули“„ в охороні здоров’я Павлоградського району (рішення від 29.11.2011 р. №165-14/УІ продовжено до 2018 року)

При річному плані 425,0 тис.грн.  було фактично використано коштів в сумі 425,0 тис.грн., в тому числі:

придбано 2 спеціалізовані санітарні  автомобілі на суму 396,0 тис.грн.

придбано медичне обладнання на суму 16,3 тис.грн. (кресло гінекологічне, шафа для медикаментів) інше обладнання на суму 12,7 тис.грн.

Відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» за 12 місяців забезпечено видатки на придбання ліків  для 230 осіб в сумі 263,8 тис. грн. та зубопротезування 3 осіб на суму 5,9 тис.грн.

Захворюваність за 2016 рік складає  55963,0 випадків на 100,0 тис. населення, в тому числі: серцево-судинні захворювання –6633,8 на 100,0 тис. населення.

Смертність від захворювань за 2016 рік складає 1991,3 випадків на 100,0 тис. населення, зокрема: від туберкульозу –33,8 випадків на 100,0 тис. населення, від новоутворень – 188,9, від серцево-судинних захворювань –1450,0, від інфекційних захворювань – 69,9, від ВІЛ – 28,0 випадків.

Померлих дітей віком до 1 року не зареєстровано.

Материнська смертність відсутня і не прогнозується.

 

3.2.Освіта

У рамках реалізації Комплексної програми розвитку освіти на 2013-2016 рокипротягом 2016 року було  забезпечено стабільне функціонування мережі загальноосвітніх навчальних закладів, а саме: 2- ЗНЗ I-II ст.: Богуславска ЗШ І-ІІ ст.(функціонувала до серпня 2016 року)  та Богданівська ЗШ І-ІІ ст., 11- ЗНЗ 1-III ст. та 2- НВК I-III ст.(Межиріцький НВК, Кочерезький НВК )

На 1 вересня 2016 року у 14 загальноосвітніх навчальних закладах сіли за парти 2316  учнів, з них – 249 першокласників. Було   організовано профільне навчання  243  учнів 10-11-х класів

Районною програмою передбачені заходи по утриманню та розвитку матеріально-технічної бази закладів, організації підвозу учнів, організації харчування учнів 1-4 кл. та пільгових категорій.

З метою  реалізації прав громадян на здобуття дошкільної і загальної середньої освіти  забезпечується регулярне підвезення учнів та вихованців  до місць навчання, а саме: 10 шкільними автобусами здійснюється безоплатне перевезення 344 учня, дітей та 26 педагогічних працівників до 7 загальноосвітніх та 3 дошкільних навчальних закладів.

Протягом звітного періоду на реалізацію програмних заходів  було використано  2,934  млн.грн.

З 02 по 19 червня 2016 року на базі  загальноосвітніх навчальних закладів була організована робота  таборів відпочинку з денним перебуванням,  в яких оздоровлено більше 400  учнів   1-4 класів та дітей пільгових категорій. Із місцевого бюджету  для організації роботи пришкільних таборів  було використано   85,3 тис. грн. Протягом перебування у таборах всі діти були охоплені гарячим двохразовим харчуванням з вартістю 16,24 грн. в день.

 

В системі позашкільної освіти району працює Будинок творчості дітей та юнацтва, еколого-натуралістичний центр та дитячо-юнацька спортивна школа, які відкривають гуртки та секції на базах шкіл району,  тим самим створюючи належні умови для реалізації творчого потенціалу учнівської молоді. Позашкільною освітою у 2016  було охоплено 1479 дітей, що становить 63% від загального контингенту учнів. Всього у Будинку творчості працювало 56 гуртків за художньо-естетичним, туристсько-краєзнавчим, науково-технічним, гуманітарним напрямками, в еколого-натуралістичному центрі – 32 гуртка, в ДЮСШ – 3 відділення: баскетбол, футбол, теніс настільний.

Гуртки Будинку дитячої та юнацької творчості працюють на базі 6 загальноосвітніх навчальних закладів, організовано та проведено близько 40 конкурсів та масових заходів, у яких взяли участь понад 600 учнів. Забезпечено участь учнів у 10 обласних та 4 всеукраїнських конкурсах.  Результатом участі в конкурсах та фестивалях стали 15 призових місць в заходах обласного рівня та 5 призових місць у всеукраїнських конкурсах.

В гуртках за напрямками районного еколого-натуралістичного центру займалося 448 дітей. Проведено 27 районних масових заходів, а також організовано участь учнів у 27 обласних та 5 всеукраїнських заходах.

В обласних конкурсах юннати вибороли 16 призових місць, у всеукраїнських – 3.

 

Секції районної дитячо-юнацької спортивної школи працюють на базі 6 навчальних закладів з таких видів спорту: баскетбол, футбол, теніс настільний. Всього в ДЮСШ навчалося 345 учнів.

 

3.3. Культура

Протягом 2016 року в рамках програми розвитку культури Павлоградського району  на 2011-2017 роки  в лютому місяці 2016 року спільно з регіональною спілкою афганців прийнято участь у мітингу з вшанування пам’яті загиблих учасників бойових дій на території інших держав та урочистому покладанні квітів до пам’ятника воїнам-афганцям. В березні 2016 року  на  базі комунального закладу культури „В’язівоцький сільський будинок культури“ відбулося районне свято, присвячене Міжнародному  жіночому Дню 8 березня та урочисто відзначено ювілейний захід присвячений 95-річчю аматорського театру комунального закладу культури „Межиріцький сільський будинок культури“. В квітні проведено ювілейний захід присвячений 35-річчю зразкового аматорського хореографічного ансамблю „Барвінок“ комунального закладу культури „Межиріцький сільський будинок культури“ та районний захід до 30-ї річниці ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Ансамбль „Барвінок“ прийняв участь в ХІУ відкритому дитячо-юнацькому фестивалі „Веснограй“ у м. Дніпро. В травні відбувся семінар бібліотечних працівників району „Сільська бібліотека-власний імідж“. В червні 2016 року  на  базі комунального закладу культури „Межиріцький сільський будинок культури“ відбулося районне свято, присвячене 20-й річниці Конституції України та Дню молоді.

В квітні та червні проведено комплексний аналіз стану об’єктів культурної спадщини Богуславськї та Межиріцької сільських рад

У грудні проведені заходи до Дня місцевого самоврядування на базі Межиріцького сільського будинку культури, забезпечено проведення новорічних та різдвяних свят. Забезпечено участі клубних закладів району, а саме КЗК „Троїцького сільського Будинку культури“, у Всеукраїнському огляді-конкурсі клубних закладів у сільській місцевості, проведений у м. Дніпро.

Загалом на програмних заходів витрачено 20,003 тис. грн.

        

3.4. Фізичне виховання і спорт

В рамках реалізації Цільової соціальної  розвитку фізичної культури і спорту у Павлоградському районі на 2012-2016 роки забезпечено функціонування 7 стадіонів, 10 футбольних полів, 65 спортивних майданчиків, 18 спортивних залів, 10 приміщень з тренажерним обладнанням. В с. Булахівка діє районна ДЮСШ. З початку року проведено 49 районних спортивних заходів, до яких залучено 4986 учасника. Прийняли участь у 39 обласних змаганнях – 985 учасників. Заходи виконані на 100%.

 

3.5 Проведено 6 районних заходів для сімей, жінок та молоді , до яких залучено 75 учасників. Заходи виконані на 100%, освоєно    9,0 тис. грн..

 

3.6. Розвиток інформаційного простору 

З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на отримання інформації та свободу слова у 2016 році передбачено комплекс заходів в рамках регіональних програм „Висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування району на період 2015-2020 років“, „Підтримка періодичних видань ( газет та журналів)“. В 2016 році підготовлено та здійснено трансляцію 40 сюжетів по телебаченню та опубліковано 52 номери газети „Рідний край“. Постійно підтримується в актуальному стані сайт Павлоградської райдержадміністрації, на якому щоденно оновлюється інформація стосовно життя району.

 

 1. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Охорона навколишнього середовища та техногенна безпека

З метою попередження забруднення навколишнього природного середовища побутовими відходами, складування їх в невстановлених для цього місцях, покращення екологічного стану Павлоградського району шляхом вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами затверджена програма „Поводження з твердими побутовими відходами по Павлоградському району на 2016-2018 роки“ в рамках реалізації спільного проекту „Створення комплексної ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами на території субрегіону „Західний Донбас“. В 2016 році в рамках цієї Програми освоєно 198,7 тис.грн. на розроблення детального плану частини території Богуславської сільської ради щодо розміщення полігону твердих побутових відходів.

В рамках проведення заходів з озеленення та благоустрою населених пунктів Павлоградського району в 2016 році виконано значний обсяг робіт: упорядковано 159,5 га територій парків, скверів, алей, прибудинкових територій; прибрано від сміття 268,7 км узбіч доріг; висаджено 1098 дерев та 943 кущів.

 

4.2. Охорона праці

Для привернення  уваги суспільства  до питання охорони праці  у квітні місяці 2016 року в Павлоградському районі проведено  тиждень охорони праці в рамках Всесвітнього дня охорони праці.

Для свідомого ставлення до питань охорони праці постійно ведеться інформування  громадськості через друковані засоби масової інформації  з питань охорони праці, стану виробничого, та побутового травматизму по району. Протягом  2016 року  проведено 1 нарада, 4 засідання районної  ради  з питань безпечної життєдіяльності населення, 3 семінарів, опубліковано 4 статті в засобах масової інформації регіональних газет „Рідний край“, „Західний Донбас“,  „Популярні відомості“, „Вісник Шахтаря“, „ТН Експрес“, на веб-сайті райдержадміністрації .

Проведено 4 засідання  ради з питань безпечної життєдіяльності населення на якому  було розглянуто 19 питання, в т.ч. 8 питань з охорони праці.

Для захисту прав працівників з питань охорони праці між профспілковими організаціями та керівниками підприємств укладаються колективні договори, які захищають права працівників. Так, у районі діють 92 колективних договори. Протягом  відповідного періоду проведено повідомчу реєстрацію 45 документів.

При укладанні колективних договорів підприємств усіх форм власності передбачено  фінансування заходів щодо встановлення  нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

 

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

5.1. Капітальне будівництво

Обсяг капітальних вкладень за 2016 рік за рахунок усіх джерел фінансування склав 56,31 млн. грн., що у порівнянні з 2015 роком більше      в 2,6 рази. Із загальної суми вкладень, кошти державного бюджету склали              10,9 млн. грн., обласного бюджету – 5, 8млн. грн., районного та місцевих бюджетів – 38, 8 млн. грн., кошти партнерів та населення –  841,0 тис. грн.

         У сфері медицини освоєно 2228,6 тис грн., реалізовувалися наступні проекти:

капітальний ремонт В’язівоцької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Чкалова, 21 с. В’язівок  Павлоградського району Дніпропетровської області (816,6 тис. грн. місц. бюджет);

капітальний ремонт будівлі Межиріцької амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Межиріч, вул. Шевченка, 67 Павлоградського району Дніпропетровської області (1125,5 тис. грн. рай. бюджет);

реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту за адресою:                     вул. Шевченка, 69 с. Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області (195,8 тис. грн. рай. бюджет);

капітальний ремонт будівель Новоруського ФАПу та Новодачинської амбулаторії, інші ремонтні роботи в закладах медицини (20,0 тис. грн.                обл. бюджет, 70,7 тис. грн. рай. бюджет).

У сфері освіти освоєно 9385,693 тис. грн., реалізовувалися наступні заходи:

          технічне переоснащення системи теплозабезпечення  з встановленням котлів на твердому паливі потужністю 100 кВт в КДНЗ „Привовчанський ясла-садок Ромашка“ загального розвитку за адресою: вул. Перемоги, 16,                            с. Привовчанське, Павлоградський район Дніпропетровської області                        (766,0 тис. грн., в т. ч. 489,0 тис. грн. рай. бюджет, 277,0 тис. грн. кошти партнерів);

реконструкція будівлі КЗ „Богуславської ЗШ  І-ІІ ступенів“  для створення на її базі дитячого дошкільного закладу „Малятко“ за адресою:                вул. Першотравнева, 130, с.Богуслав, Павлоградський район, Дніпропетровська область” (1248,678 тис. грн. рай. бюджет);

капітальний ремонт приміщень в Привовчанському ясла-садочку „Ромашка“ загального розвитку за адресою: вул. Перемоги, 16,                                   с. Привовчанське, Павлоградський район Дніпропетровської області (270,0 тис. грн. місц. бюджет);

утеплення будівлі Богданівської ЗШ I-II ступенів шляхом заміни вікон та дверей на енергозберігаючі за адресою: вул. Шкільна,15 в с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області — капітальний ремонт (1194,786 тис. грн. держ. бюджет);

капітальний ремонт вікон та системи опалення будівель Новоруської ЗШ I-II ступенів по вул. Горького,17 в с. Нова Русь Дніпропетровської області (616,816 тис. грн. держ. бюджет);

капітальний ремонт даху  Новодачинської ЗШ І-ІІІ ступенів                             по вул. Пушкіна, 7 в с. Нова Дача Павлоградського району Дніпропетровської області (572,239 тис. грн. держ. бюджет);

реконструкція системи теплозабезпечення котельні   Новодачинської ЗШ І-ІІІ ступенів по вул. Пушкіна,7 в с. Нова Дача Павлоградського району Дніпропетровської області (1366,144 тис. грн. держ. бюджет);

капітальний ремонт фасаду Богданівської ЗШ I-II ступенів по                         вул. Шкільна, 15 в с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області (1311,0 тис. грн. держ. бюджет);

реконструкція приміщень інтернату Вербківської ЗОШ І-ІІІ ступенів під корпус молодших класів за адресою: вул. Матросова, 13, с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області (640,04 тис. грн.,                        в т. ч. 570,05 тис. грн. держ. бюджет, 69,98 тис. грн. місц. бюджет);

реконструкція будівлі КЗ В’язівоцька ЗС І-ІІІ ступенів з метою добудови сантехнічних п%

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Центральна, 98, каб.201, тел: (0563) 26-96-04

baner
baner
baner
baner