baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

2023

Виконання за І квартал 2023 року

2022

Рішення бюджет на 2023.Павлоградська районна рада

Виконання за 2022 рік фінвідділ

Виконання за І квартал 2022 року

Виконання за січень 2022 року

2021

Звіт про виконання райбюджету за 2021 рік

Довідка за 2021 рік

Виконання за січень-листопад 2021року

Виконання за січень-жовтень 2021року

Виконання за січень-вересень 2021року

Виконання за січень-серпень 2021року

Виконання за січень-липень 2021 року

 

Інструкція

Виконання за 1 півр 2021рик

виконання за 1кв 2021 року

виконання за січень-квітень 2021 року

 

На виконання статті 28 «Доступність  інформації про бюджет» Бюджетного кодексу України, фінансовий відділ Павлоградської райдержадміністрації оприлюднює рішення про районний бюджет Павлоградського району на 2021 рік.

ришення бюджет на 2021 рада

додаток 1 ришення 2021 р

Додаток-2 2021

 

 

ПАВЛОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПАВЛОГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Н А К А З

20.11.2018                                      м. Павлоград                          № 10-н-18

 

 

Про затвердження Інструкції

з підготовки бюджетних запитів

головними розпорядниками

коштів районного бюджету

 

Відповідно до  статей 34 та 75 Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 “Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня
2015 року за № 957/27402 (із змінами), керуючись Положенням про фінансове управління Павлоградської районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням  голови Павлоградської районної державної адміністрації від   31 січня 2014 року № Р-24/0/335-14 (із змінами)

НАКАЗУЮ:

 1. ЗатвердитиІнструкцію з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів районного бюджету (додається).

 

 1. Начальнику відділу бюджетного планування та контролю за виконанням бюджету фінансового управління Павлоградської районної державної адміністрації Деркач В.А. забезпечити аналіз наданих бюджетних запитів головними розпорядниками коштів районного бюджету та підготовку пропозицій відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України щодо включення показників бюджетного запиту до проекту районного бюджету.

 

 1. Начальнику відділу бухгалтерського обліку, контролю та господарського забезпечення – головному бухгалтеру фінансового управління Павлоградської районної державної адміністрації Мирошниченко І.В. забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.

 

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування в друкованих засобах масової інформації.

 

 1. Координацію роботи та контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник фінансового

управління райдержадміністрації                                                    О.А. Конєва

24 IНСТРУКЦ_З_ПIДГОТОВКИ_БЮДЖЕТНИХ_ЗАПИТIВ_ФУ-24

24 Форма 1

24 Форма 2

24 Форма 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування проекту районного бюджету по доходах

 

Дохідна частина прогнозу місцевих бюджетів на 2018 рік розроблена на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.  При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів на 2018 рік було враховано фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами  2016 року та 11 місяців 2017 року.

Відповідно до вимог статті 64 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду районних бюджетів належить:

60 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом;

Обсяг податку та збору на доходи фізичних осіб на 2018 рік розраховано відповідно до положень Податкового кодексу України та визначено в сумі 3960,0 тис.грн. У розрахунках податку на доходи фізичних осіб на 2018 рік враховано фонд оплати праці робітників, службовців, працівників малих підприємств, галузі сільського господарства Богуславської сільської ради, який визначено з урахуванням ставки оподаткування 18% та розміру мінімальної заробітної плати відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на  2018 рік” з січня – 3723 грн.

Обсяг доходів загального фонду без врахування трансфертів прогнозується в сумі 4034,0 тис.грн., спеціального фонду 1137,5 тис.грн., джерелом формування якого є власні надходження бюджетних установ.

Загальний обсяг доходів з врахуванням трансфертів прогнозується в сумі 138469,4 тис.грн., в тому числі: загального фонду в сумі  137331,9 тис.грн.,  спеціального фонду в сумі 1137,5 тис.грн.,

У складі доходів загального фонду бюджету затвердити обсяги:

базової дотації у сумі 1615,6 тис.грн.

додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам  на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та суб’єктам літакобудування у сумі 2764,6 тис. грн.;

субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 9030,9    тис. грн, із них:

 • освітня субвенція – 6529,5 тис. грн.;
 • медична субвенція — 2501,4 тис. грн.

Інші дотації з місцевого бюджету за рахунок коштів сільського бюджету та бюджетів ОТГ у сумі 24687,4 тис.грн.

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам у сумі 77788,4 тис.грн., із них:

 • на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення, кватрирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 37662,2 тис.грн;
 • на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 2226,3 тис.грн;
 • на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючий особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючий працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 37082,2 тис.грн;
 • на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною» , оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя у сумі 817,7 тис. грн.
 • на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції у сумі 15221,7 тис.грн.

інших субвенцій із обласного бюджету у сумі 381,0 тис. грн, із них:

 • на розроблення проектів землеустрою для учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, та членам сімей загиблих учасників бойових дій – 91,0 тис грн.;
 • на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2018 році у сумі 290,0 тис.грн.

інших субвенцій з бюджетів ОТГ у сумі 1808,3 тис.грн.

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ

 

В процесі децентралізації у 2017 році на території Павлоградського району створено Межиріцьку та Троїцьку об’єднані територіальні громади, які згідно діючого законодавства прийняли у власність бюджетні установи, що знаходяться на їх території. А також  було ліквідовано п’ять бюджетних установ. За рахунок чого в районному бюджеті значно скоротилась кількість бюджетних установ. В 2018 році планується утримання з районного бюджету Павлоградського району за рахунок власних надходжень та трансфертів з інших бюджетів  чотири бюджетних установи: районна рада, КЗ Павлоградська ЦРЛ ДОР, Територіальний центр, Центр соціальних служб сім’ї, дітей та молоді.

На утримання вищезазначених закладів обраховано видатки в сумі 70,0 млн. грн.

При цьому бюджет Павлоградського району на 97% складається із трансфертів, які будуть надані з іншими бюджетами, розрахунки до яких доведено.

Видатки на заробітну плату працівників установ, які фінансуються за рахунок районного бюджету, обраховано виходячи із штатної чисельності працюючих станом на 1 січня 2018 року та відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, визначеної Законом України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, з 1 січня 2018 року у розмірі 3723 грн. на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС – 1762 гривни.

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг по всіх головних розпорядниках районного бюджету обраховано виходячи з лімітів споживання та діючих тарифів.

Видатки соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету заплановано в обсязі 77788,4 тис.грн.

 

 

 

 

 

 

Довідка про підсумки виконання бюджету району та районного бюджету за перше півріччя 2017 року ”

ДОХОДИ

 

Доходи загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району з урахуванням трансфертів за перше півріччя 2017 року виконано в сумі 133957,9 тис.грн., при затвердженому плані звітного періоду 132791,4тис.грн., що становить 100,9 відсотки.

Виконання доходної частини бюджету району без врахування трансфертів склало 38482,3 тис.грн., що становить 111,5 відсотків до планових показників місцевих органів влади визначених на плановий період (план 34498,5        тис.грн.).

В тому числі: доходи загального фонду виконано в сумі 36633,5 тис.грн., при плані 32434,8 тис.грн., що становить 112,9 відсотки, спеціального фонду – в сумі 1848,8 тис.грн., при плані 2063,7 тис.грн., що становить 89,6 відсотків до плану звітного періоду.

Податок та збір на доходи фізичних осіб в цілому по району виконано в сумі 22714,2 тис.грн., при плані 19750,0 тис.грн., що становить 115,0 відсотки до плану звітного періоду.

 

Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) виконано в сумі 6247,6 тис.грн., при плані 5800,2 тис.грн., або 107,7 відсотки.

 

Податок на землю виконано в сумі 4770,8 тис.грн., при  плані 4501,4 тис.грн., або на 106,0 відсотки.

Єдиного податку надійшло 2380,3 тис.грн., при плані 2027,4 тис.грн., або 117,4 відсотки в тому числі єдиного податку з с/г товаровиробників  надійшло 1344,5 тис.грн., при плані 1251,1 тис.грн., або 107,5 відсотки.

 

Районний бюджет по загальному фонду виконано в сумі 22780,0 тис.грн., що становить 115,2 відсотки до плану звітного періоду (план 19780,9 тис.грн.).

З 6 сільських рад виконання доходної частини забезпечено по 5 сільських радах:  Богуславська – 116,8 відсотків, Булахівська – 145,9 відсотків, Карабинівська – 111,7 відсотки, Межиріцька – 112,6 відсотки, Троїцька — 108,5 відсотки не виконала план по доходах Привовчанська – 99,2 відсотки.

Станом на 01.07.2017 року коштів, що передаються до Державного бюджету перераховано 3301,8 тис.грн., при плані 3301,8  тис.грн., що становить 100,0 відсотків.

Станом на 01.07.2017 року за оперативними даними Західно – Донбаської ОДПІ податковий борг по Павлоградському району становить 9441,1тис.грн., в тому числі борг до місцевого бюджету – 1606,4  тис.грн.

 

 ВИДАТКИ

 Видатки загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району з урахуванням трансфертів за 1 півріччя 2017 року виконано в сумі 125101,2 тис.грн., при затвердженому плані звітного періоду 126 506,1 тис. грн., що становить 98,9 %. Невиконання склалось за рахунок недоотримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню.

За 1 півріччя 2017 року видатки по загальному фонду з урахуванням трансфертів виконано в сумі 115274,2  тис. грн., або на 98,8 % до уточненого плану  звітного періоду (116679,1  тис. грн.).

Заборгованість по соціально захищених видатках  станом на 01.07.2017 року  відсутня.

На фінансування соціально — захищених видатків направлено 59407,1 тис.грн., або 51,5 % до загального обсягу видатків за 1 квартал 2017 року у тому числі:

— на фінансування видатків по заробітній платі з нарахуваннями направлено – 49 528,0 тис. грн., 43,0% до загального обсягу видатків за 1 піріччя  2017 року;

—  на фінансування медикаментів – 655,6 тис. грн., або 0,6% до загального обсягу видатків за 1 півріччя  2017 року;

—  на фінансування продуктів харчування – 1373,3 тис. грн., або 1,2% до загального обсягу видатків за 1 півріччя  2017 року;

—  на фінансування видатків по енергоносіям направлено 7 850,2 тис. грн., або 6,8% до загального обсягу видатків за 1 півріччя  2017 року;

—   на фінансування інших видатків направлено 20530,8 тис. грн., або 17,8 % до загального обсягу видатків за 1 півріччя 2017 року;

За рахунок недофінансування з державного бюджету станом на 01.07.2017 року склалась кредиторська заборгованість у сумі 25854,1 тис. грн. — з пільг 1436,4 тис. грн. та субсидій населенню 24417,7 тис. грн. які надаються з державного бюджету по загальному фонду для розрахунку з енергопостачальниками та комунальними підприємствами що надають послуги населенню.

З державного бюджету за 6 місяців 2017 року одержано субвенцій на здійснення місцевим бюджетом програм соціального захисту населення в сумі 35336,3 тис. грн., або 98,7 % до уточненого плану за звітний період ( 35807,3  тис. грн.) у тому числі:

 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот — касові видатки за 6 місяців 2017року по загальному фонду склали 16 697,3 тис. грн., що становить 100 % від уточнених планових призначень за звітний період  16 697,3  тис. грн., кредиторська заборгованість станом на 01.07.2017 р. становить 25352,6  тис.грн. в т.ч. субсидії – 23991,6 тис. грн. та пільги – 1391,0 тис.грн.;
 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу — касові видатки склали в сумі 1188,0 тис. грн., що становить 100 % до уточненого плану за звітний період 1188,0 тис. грн., кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду становить 501,5 тис. грн.
 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям — одержано коштів у сумі 17156,4 тис. грн., що становить 97,7 % при уточнених планових призначеннях за звітний період 17567,7 тис. грн., кредиторська заборгованість станом на 01.07.2017 року відсутня.
 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам — вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» — одержано коштів у сумі 294,6  тис. грн., що становить 73,1 % при уточнених планових призначеннях за звітний період 354,3 тис. грн., кредиторська заборгованість станом на 01.07.2017 року відсутня.

За 1 півріччя 2017 року видатки по спеціальному фонду виконано в сумі 9827,0 тис. грн.

Протягом 1 півріччя  2017 року всі показники районного бюджету, з метою недопущення безпідставного накопичення залишків коштів на рахунках розпорядників, скорочення та недопущення утворення кредиторської (дебіторської) заборгованості, фінансувались своєчасно, згідно пропозицій на фінансування, поданими головними розпорядниками коштів.

 

 

 

 

 

Про підсумки виконання бюджету району та районного бюджету

за перший квартал 2017 року

ДОХОДИ

Доходи загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району з урахуванням трансфертів (без власних надходжень бюджетних установ) за 1 квартал 2017 року виконано в сумі 67 405,8 тис.грн., при затвердженому плані звітного періоду 70 257,2 тис.грн., що становить 95,9 відсотків. Невиконання обумовлено недофінансуванням з обласного бюджету інших субвенцій по загальному та спеціальному фондах.

Виконання доходної частини бюджету району без врахування трансфертів склало 17 124,5 тис.грн., що становить 109,4 відсотки до планових показників місцевих органів влади визначених на плановий період — 15656,1  тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 4316,6 тис.грн., або на 33,7 відсотків.

В тому числі: доходи загального фонду виконано в сумі 17 051,9 тис.грн, при плані 15 600,4 тис.грн., що становить 109,3 відсотки, спеціального фонду – в сумі 72,6 тис.грн., при плані 55,7 тис.грн., що становить 130,3 відсотки.

Податок та збір на доходи фізичних осіб в цілому по району виконано в сумі 9 837,0 тис.грн., при плані 9 720,0 тис.грн., що становить 101,2 відсотки до плану звітного періоду.

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі та акцизного податку з палива надійшло 3 293,8 тис.грн., при плані        2 525,1 тис.грн., або 130,4 відсотки.

Податок на землю виконано в сумі 2 324,8 тис.грн., при  плані 2 240,7 тис.грн., або на 103,8 відсотки.

Єдиного податку надійшло 1393,3 тис.грн., при плані 937,1 тис.грн., або 148,7 відсотків,  в тому числі єдиного податку з с/г товаровиробників  надійшло 831,2 тис.грн., при плані 578,8 тис.грн., або 143,6 відсотки.

Районний бюджет по загальному фонду виконано в сумі 9 863,4 тис.грн., при плані 9735,2 тис.грн., що становить 101,3 відсотки.

З 6 сільських рад виконання доходної частини забезпечено по 5 сільських радах:  Богуславська – 146,4 відсотки, Булахівська – 136,8 відсотків, Карабинівська – 120,1 відсоток, Межиріцька – 121,7 відсотки, Привовчанська – 107,9 відсотки, не виконала план по доходах Троїцька — 95,7 відсотки.

Станом на 01.04.2017 року коштів, що передаються до Державного бюджету перераховано 1650,6 тис.грн., при плані 1650,6 тис.грн., що становить 100,0 відсотків.

Станом на 01.04.2017 року податковий борг по Павлоградському району становить 9 415,5 тис.грн., в тому числі борг підприємств по яких проваджена справа про визнання банкрутом – 209,2 тис.грн., в тому числі до місцевого бюджету  19,4 тис.грн.

Податковий борг до місцевого бюджету за даними  Західно – Донбаської ОДПІ без урахування підприємств банкрутів станом на 01.04.2017 року склав 1585,6 тис. грн., що на 12,3 тис. грн. менше в порівнянні з 01.01.2017 року (податковий борг станом на 01.01.2017 року становив 1597,9 тис. грн.).

 

ВИДАТКИ

 

Видатки загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району з урахуванням трансфертів за 1 квартал 2017 року виконано в сумі 64 880,9 тис.грн., при затвердженому плані звітного періоду 69 204,2 тис.грн., що становить 94,0 %. Невиконання склалось за рахунок недоотримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню. У зв’язку із створенням з 1 січня 2017 року комунального закладу із обслуговування закладів освіти проведення торгів було перенесено, внаслідок чого не проведено оплату  за спожитий природний газ по установах освіти в сумі 2 512,0 тис.грн.

За 1 квартал 2017 року видатки по загальному фонду з урахуванням трансфертів виконано в сумі 62 942,9  тис. грн., або на 94,0 % до уточненого плану  звітного періоду (67 266,1  тис. грн.).

Заборгованість по соціально захищених видатках  станом на 01.04.2017 року  відсутня.

На фінансування соціально — захищених видатків направлено 27 166,6 тис.грн., або 44,0 % до загального обсягу видатків за 1 квартал 2017 року у тому числі:

— на фінансування видатків по заробітній платі з нарахуваннями направлено – 22 116,5 тис. грн., або 35,1% до загального обсягу видатків за 1 квартал  2017 року;

—  на фінансування медикаментів – 329,8 тис. грн., або 0,5% до загального обсягу видатків за 1 квартал  2017 року;

—  на фінансування продуктів харчування – 565,1 тис. грн., або 0,9% до загального обсягу видатків за 1 квартал  2017 року;

—  на фінансування видатків по енергоносіям направлено 4 155,2 тис. грн., або 6,6% до загального обсягу видатків за 1 квартал  2017 року;

—   на фінансування інших видатків направлено 10851,3 тис. грн., або 17,2 % до загального обсягу видатків за 1 квартал 2017 року;

За рахунок недофінансування з державного бюджету станом на 01.04.2017 року склалась кредиторська заборгованість у сумі 20684,6 тис. грн. — з пільг 398,8 тис. грн. та субсидій населенню 20285,8 тис.грн. які надаються з державного бюджету по загальному фонду для розрахунку з енергопостачальниками та комунальними підприємствами що надають послуги населенню.

З державного бюджету за 3 місяці 2017 року одержано субвенцій на здійснення місцевим бюджетом програм соціального захисту населення в сумі 24925,0 тис. грн., або 98,1 % до уточненого плану за звітний період ( 25409,8  тис. грн.) у тому числі:

 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот — касові видатки за 3 місяці 2017року по загальному фонду склали 16029,0 тис. грн., що становить 100 % від уточнених планових призначень за звітний період  16029,0  тис. грн., кредиторська заборгованість станом на 01.04.2017 р. становить 19728,9  тис.грн. в т.ч. субсидії – 19388,5 тис. грн. та пільги – 340,4 тис.грн.;
 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу — касові видатки склали в сумі 191,9 тис. грн., що становить 33,8% до уточненого плану за звітний період 567,9 тис. грн., кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду становить 955,7 тис. грн.
 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям — одержано коштів у сумі 8559,6 тис. грн., що становить 99,1 % при уточнених планових призначеннях за звітний період 8640,0 тис. грн., кредиторська заборгованість станом на 01.04.2017 року відсутня.
 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам — вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» — одержано коштів у сумі 144,5  тис. грн., що становить 83,6 % при уточнених планових призначеннях за звітний період 172,9 тис. грн., кредиторська заборгованість станом на 01.04.2017 року відсутня.

За 1 квартал 2017 року видатки по спеціальному фонду виконано в сумі 1 938,0 тис. грн.

Протягом 1 кварталу 2017 року всі показники районного бюджету, з метою недопущення безпідставного накопичення залишків коштів на рахунках розпорядників, скорочення та недопущення утворення кредиторської (дебіторської) заборгованості, фінансувались своєчасно, згідно пропозицій на фінансування, поданими головними розпорядниками коштів.

 

”Про підсумки виконання бюджету району та районного бюджету

за  2016 рік ”

ДОХОДИ

Доходи загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району з урахуванням трансфертів за  2016 рік виконано в сумі 223857,4 тис.грн., при затвердженому плані звітного періоду 217202,0 тис.грн., що становить 103,1 відсотки.

Виконання доходної частини бюджету району без врахування трансфертів за 12 місяців 2016 року склало 74411,0 тис.грн., що становить 111,3 відсотки до планових показників місцевих органів влади визначених на плановий період (план 66865,3 тис.грн.).

В тому числі: доходи загального фонду виконано в сумі 69847,8 тис.грн., при плані 63231,2 тис.грн., що становить 110,5 відсотків, спеціального фонду – в сумі 4563,3 тис.грн., при плані 3634,113 тис.грн., що становить 125,6 відсотків до плану звітного періоду.

Податок та збір на доходи фізичних осіб в цілому по району виконано в сумі 39436,0 тис.грн., при плані 37171,7 тис.грн., що становить 106,1 відсоток до плану звітного періоду.

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів виконано в сумі 12160,9 тис.грн., при плані 10730,1 тис.грн., або 113,3 відсотки.

 

Податок на землю виконано в сумі 9866,5 тис.грн., при  плані 8926,4 тис.грн., або на 110,5 відсотків.

Єдиного податку надійшло 7415,3 тис.грн., при плані 5637,1 тис.грн., або 131,5 відсоток в тому числі єдиного податку з с/г товаровиробників  надійшло 5868,8 тис.грн., при плані 4327,2 тис.грн., або 135,6 відсотки.

 

Районний бюджет по загальному фонду виконано в сумі 39540,6 тис.грн., що становить 106,2 відсотки до плану звітного періоду (план 37222,3 тис.грн.).

З 6 сільських рад виконання доходної частини забезпечено по всіх сільських радах:  Богуславська – 108,2 відсотки, Булахівська – 163,6 відсотки,  Карабинівська – 139,7 відсотки, Межиріцька – 108,4 відсотки, Привовчанська – 119,9 відсотки,   Троїцька — 113,4 відсотки.

Станом на 01.01.2017 року коштів, що передаються до Державного бюджету перераховано 3672,2 тис.грн., при плані 3672,2 тис.грн., що становить 100,0 відсотків.

Станом на 01.01.2017 року податковий борг по Павлоградському району становить 9391,0 тис.грн., в тому числі борг підприємств по яких проваджена справа про визнання банкрутом – 200,6 тис.грн., в тому числі до місцевого бюджету 11,0 тис.грн., борг без банкрутів – 9190,4 тис.грн., або 97,9 відсотків від загальної суми боргу.

Податковий борг до місцевого бюджету за оперативними даними  Західно – Донбаської ОДПІ станом на 01.01.2017 року склав 1608,9 тис. грн., що на 1101,6 тис. грн. більше в порівнянні з 01.01. 2016 року (податковий борг станом на 01.01.2016 року становив 506,8 тис. грн.).

З загалної суми боргу:

Інші юридичні особи – 8426,9 тис.грн. — найбільшим боржником є ТОВ «Агро – Самара» — 8174,8 тис.грн., нарахування за результатами контрольно – перевірочної роботи.

Борг фізичних осіб – 763,5 тис.грн., у тому числі земельний податок/орендна плата – 387,2 тис.грн., податок та збір на доходи фізичних осіб – 296,5 тис.грн., інші 79,8 тис.грн.

 

 

ВИДАТКИ

 

Видатки загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району з урахуванням трансфертів за 2016 рік виконано в сумі 226019,4 тис.грн., при затвердженому плані звітного періоду 232086,0 тис.грн., що становить 97,4 %. Невиконання склалось за рахунок недоотримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню.

За 2016 рік видатки по загальному фонду з урахуванням трансфертів виконано в сумі 179 416,9  тис. грн., або на 97,7 % до уточненого плану  звітного періоду (183683,3  тис. грн.).

Заборгованість по соціально захищених видатках  станом на 01.01.2017 року  відсутня.

На фінансування соціально — захищених видатків направлено 146592,0 тис.грн., або 81,7% до загального обсягу видатків за 2016 рік у тому числі:

— на фінансування видатків по заробітній платі з нарахуваннями направлено – 64900,5 тис. грн., або 36,2 % до загального обсягу видатків за 2016 рік;

—  на фінансування медикаментів – 1760,2 тис. грн., або 1,0 % до загального обсягу видатків за 2016 рік;

—  на фінансування продуктів харчування – 2587,7 тис. грн., або 1,4 % до загального обсягу видатків за 2016 рік;

—  на фінансування видатків по енергоносіям направлено 13077,9 тис. грн., або 7,3 % до загального обсягу видатків за 2016 рік;

— на фінансування поточних трансфертів населенню направлено – 64265,7тис.грн, в т. ч. за рах. ДБ – 62694,8 тис. грн., МБ – 1570,9 тис.грн., або 35,8% до загального обсягу видатків за 2016 рік.

—   на фінансування інших видатків направлено 32824,9 тис. грн., або 18,3% до загального обсягу видатків за 2016 рік.

За рахунок недофінансування з державного бюджету станом на 01.01.2017 року склалась кредиторська заборгованість у сумі 15010,4 тис. грн. — з пільг 812,5  тис. грн. та субсидій населенню 14197,9 тис.грн. які надаються з державного бюджету по загальному фонду для розрахунку з енергопостачальниками та комунальними підприємствами що надають послуги населенню.

З державного бюджету за 2016 рік одержано субвенцій на здійснення місцевим бюджетом програм соціального захисту населення в сумі 62694,8 тис. грн., або 99,8 % до уточненого плану за звітний період ( 62839,5  тис. грн.) у тому числі:

 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот — касові видатки за 2016 рік по загальному фонду склали 28765,0 тис. грн., що становить 100 % від уточнених планових призначень за звітний період  28775,5  тис. грн., кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 р. становить 14822,2  тис.грн. в т.ч. субсидії – 14067,0 тис. грн. та пільги – 755,2 тис.грн.;
 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу — касові видатки склали в сумі 2071,3 тис. грн., що становить 100% до уточненого плану за звітний період 2071,3 тис. грн., кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду становить 188,2 тис. грн.;
 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям — одержано коштів у сумі 31370,3 тис. грн., що становить 100 % при уточнених планових призначеннях за звітний період 31371,5 тис. грн., кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 року відсутня;
 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам — вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» — одержано коштів у сумі 488,2  тис. грн., що становить 78,6 % при уточнених планових призначеннях за звітний період 621,2 тис. грн., кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 року відсутня.

За  2016 рік видатки по спеціальному фонду виконано в сумі 46602,5 тис. грн.

Протягом 2016 року всі показники районного бюджету, з метою недопущення безпідставного накопичення залишків коштів на рахунках розпорядників, скорочення та недопущення утворення кредиторської (дебіторської) заборгованості, фінансувались своєчасно, згідно пропозицій на фінансування, поданими головними розпорядниками коштів.

 

 

 

”Про підсумки виконання бюджету району та районного бюджету за 12 місяців 2015 року ”

ДОХОДИ

Доходи загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району з урахуванням трансфертів за 12 місяців 2015 року виконано в сумі 291064,1 тис.грн., при затвердженому плані звітного періоду 281047,9 тис.грн., що становить 103,6 відсотки.

Виконання доходної частини бюджету району без врахування трансфертів за  2015 рік склало 156482,4 тис.грн., що становить 107,5 відсотків до планових показників місцевих органів влади визначених на плановий період (план 145581,6 тис.грн.).

В тому числі: доходи загального фонду виконано в сумі 152976,4 тис.грн., при плані 141492,6 тис.грн., що становить 108,1 відсоток, спеціального фонду – в сумі 3506,0 тис.грн., при плані 4089,0 тис.грн., що становить 85,7 відсотків до плану звітного періоду.

Податок та збір на доходи фізичних осіб в цілому по району виконано в сумі 114831,5 тис.грн., при плані 109207,6 тис.грн., що становить 105,1 відсоток до плану звітного періоду.

Податок на землю виконано в сумі 18795,2 тис.грн., при  плані 17568,6 тис.грн., або на 107,0 відсотки.

Єдиного податку надійшло 7638,1 тис.грн., при плані 5062,5 тис.грн., або 150,9 відсотків в тому числі єдиного податку з с/г товаровиробників  надійшло 6021,2 тис.грн., при плані 3705,2 тис.грн., або 162,5 відсотки.

 

Районний бюджет по загальному фонду виконано в сумі 114907,6 тис.грн., що становить 105,1 відсотки до плану звітного періоду (план 109277,2 тис.грн.).

З 13 сільських рад виконання доходної частини забезпечено по 13 сільських радах: Богданівська – 111,9 відсотків, Богуславська – 127,5 відсотки, Булахівська – 123,4 відсотки, Вербківська – 109,8 відсотків, В’язівоцька – 124,2 відсотки, Карабинівська – 139,4 відсотки, Кочережківська – 106,8 відсотків, Межиріцька – 103,2 відсотки, Новоруська – 144,8 відсотки, Новодачинська – 110,0 відсотки, Поперечненська – 138,6 відсотків, Привовчанська – 122,0 відсотоки, Троїцька — 135,0 відсотків.

Перераховано сільським радам:

 • Інших субвенцій на суму 8589,2 тис.грн., при плані 8592,1 тис.грн., або 99,9 відсотків.

Станом на 01.01.2016 року коштів, що передаються до Державного бюджету перераховано 23151,0 тис.грн., при плані 23151,0 тис.грн., що становить 100,0 відсотків.

Станом на 01.01.2016 року податковий борг по Павлоградському району становить 1040, 5тис.грн., в тому числі борг підприємств по яких проваджена справа про визнання банкрутом – 200,4 тис.грн., або 19,3 відсотки, борг без банкрутів – 840,1 тис.грн., або 80,7 відсотків від загальної суми боргу.

Податковий борг до місцевого бюджету за даними Західно – Донбаської ОДПІ станом на 01.01.2016 року склав 506,8 тис. грн., що на 88,8 тис. грн. більше в порівнянні з 01.01. 2015 року (податковий борг станом на 01.01.2015 року становив 418,0 тис. грн.).

 

 

ВИДАТКИ

За 2015 рік видатки виконано в сумі 268423,5  тис. грн., в тому числі по загальному фонду виконано в сумі 203509,2  тис. грн., або 97,1 % до уточненого плану за звітний період (209554,3  тис. грн.), по спеціальному фонду виконано в сумі 64914,3 тис. грн., або 92,6 % до уточненого плану (70101,8 тис. грн.) у тому числі:

 • Органи місцевого самоврядування – по загальному фонду касові видатки склали 13697,7 тис. грн., або  95,8 %  від уточненого плану на 2015 рік (14294,5 тис. грн.); по спеціальному фонду касові видатки склали 490,6 тис. грн., або 43,6 % від уточненого  плану (1125,9 тис. грн.);
 • Освіта – по загальному фонду касові видатки склали 59605,7 тис. грн., або 97,2 % від уточненого плану на звітний період ( 61342,7 тис. грн.), по спеціальному фонду касові видатки склали 6302,3 тис. грн., або  98,5 % від уточнених планових призначень (6398,3 тис. грн..);
 • Охорона здоров’я — по загальному фонду касові видатки склали 31082,1 тис. грн., або 95,6 % від уточнених планових призначень на 2015 рік (32501,3 тис. грн.); по спеціальному фонду касові видатки склали 5041,4 тис.грн., або 98,9 % при уточнених планових призначеннях 5096,0 тис.грн.;
 • Територіальний центр — по загальному фонду касові видатки склали 5048,1 тис. грн., або 97,1 % від уточнених планів звітний період (5198,4 тис.грн.); по спеціальному фонду касові видатки склали 659,1 тис. грн., або 98,4 % від уточнених планових призначень (669,9 тис. грн.);
 • Утримання центрів соціальних служб для молоді – по загальному фонду касові видатки склали 184,2 тис. грн., або 97,4 % від уточнених планових призначень на звітний період (189,1 тис. грн.);
 • Житлово — комунальне господарство – по загальному фонду касові видатки склали 11918,0 тис. грн., або 89,3 % від уточнених планових призначень на 2015 рік (13351,7 тис. грн.), по спеціальному фонду касові видатки склали 21248,9 тис. грн., або  85,1 % від уточнених планових призначень (24963,8 тис. грн.);
 • Культура і мистецтво — по загальному фонду касові видатки склали 6523,3 тис. грн., або 95,1 % від уточнених планових призначень на 2015 рік (6861,9 тис. грн.), по спеціальному фонду касові видатки склали 843,4 тис. грн., або  89,3 % від уточнених планових призначень (944,8 тис. грн.);
 • Фізична культура і спорт – по загальному фонду касові видатки склали 929,6 тис. грн., або 95,4 % від уточнених планових призначень на звітний період (974,1 тис. грн.), по спеціальному фонду касові видатки склали 140,4 тис. грн., або  90,8 % від уточнених планових призначень (154,7 тис. грн.).

 

На фінансування соціально захищених статей видатків по загальному фонду за 2015 рік  направлено – 157509,1 тис. грн., або 97,1  % до уточненого плану за звітний період (162196,5 тис. грн.), в тому числі:

— на фінансування видатків по заробітній платі з нарахуваннями направлено – 86438,4 тис. грн., або 99,4  % до уточненого плану за 2015 рік (86957,9 тис. грн.);

— на фінансування медикаментів – 1671,5 тис. грн., або 99,6 % до уточненого плану за звітний період (1678,6 тис. грн.);

— на фінансування продуктів харчування – 3242,1 тис. грн., або 92,5  % до уточненого плану за звітний період  (3505,2 тис. грн.);

— на фінансування видатків по енергоносіям направлено 17661,0 тис. грн., або 82,3 % до уточненого плану 21463,2  тис. грн.;

— на фінансування поточних трансфертів населенню – 48496,1 тис. грн., або 99,8  % до уточненого плану за звітний період (48591,6 тис. грн.).

 

Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями станом на 01.01.2016 року  відсутня.

 

З державного бюджету за 2015 рік одержано субвенцій на здійснення місцевим бюджетом програм соціального захисту населення в сумі 46755,5 тис. грн., або 99,9 % до уточненого плану за звітний період ( 46808,7  тис. грн.) у тому числі:

 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот — касові видатки за 2015 рік по загальному фонду склали 17387,7 тис. грн., що становить 100 % від уточнених планових призначень за звітний період 17391,7  тис. грн., кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 р. становить 1449,0  тис. грн. ;
 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та  компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян»  — касові видатки за 2015 рік склали 134,0 тис. грн., що становить 80,4 % від уточнених планових призначень за звітний період (166,7 тис. грн.) кредиторська заборгованість становить 32,7 тис. грн.;
 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу — касові видатки склали в сумі 860,7 тис. грн., що становить 100% до уточненого плану за звітний період 860,7 тис. грн., кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду становить 149,9 тис. грн.
 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям — за 2015 рік одержано коштів у сумі 27904,4 тис. грн., що становить 100 % при уточнених планових призначеннях за 2015 рік 27905,0 тис. грн., кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 року відсутня.
 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам — вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» — за 2015 рік одержано коштів у сумі 468,7  тис. грн., що становить 96,7 % при уточнених планових призначеннях за звітний період 484,6 тис. грн., кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 року відсутня.

Кредиторська заборгованість з пільг та субсидій населенню які надаються з державного бюджету станом на 01.01.2016 року по загальному фонду становить у сумі 1631,6 тис.грн. за рахунок недофінансування з державного бюджету.

 

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району  станом на 28 грудня 2015 року.
Доходи  загального фонду районного бюджету  з урахуванням трансфертів виконано в сумі  218329,8 тис. грн., при затвердженому плані звітного періоду з урахуванням змін 220005,9 тис.грн., що становить 99,2 відсотки до планових показників січня – грудня 2015 року.  Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 114484,7 тис.грн., при уточненому плані 109277,2 тис.грн.,  або 104,8 відсотки.

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі  97999,21 тис. грн.

Видатки загального фонду  районного бюджету профінансовані у сумі  183739,6 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної –  70586,3 тис. грн.;  медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування            4651,2 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 15774,9 тис. грн.  Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі  22507,9 тис. грн.
За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 27905,0 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 468,8 тис. грн.

 

 

 

 

 

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району  станом на 21 грудня 2015 року.
Доходи  загального фонду районного бюджету  з урахуванням трансфертів виконано в сумі  205782,3 тис. грн., при затвердженому плані звітного періоду з урахуванням змін 210523,2 тис.грн., що становить 97,7 відсотків до планових показників січня – грудня 2015 року.  Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 111089,3 тис.грн., при уточненому плані 109277,2 тис.грн.,  або 101,7 відсоток.

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі  88 847,1 тис. грн.

Видатки загального фонду  районного бюджету профінансовані у сумі  166657,4 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної –  65419,3 тис. грн.;  медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування            4266,8 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 13494,0 тис. грн.  Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі  22507,9 тис. грн.
За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 27871,3 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 468,8 тис. грн.

 

 

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району  станом на 14 грудня 2015 року.
Доходи  загального фонду районного бюджету  з урахуванням трансфертів виконано в сумі  205105,3 тис. грн., при затвердженому плані звітного періоду з урахуванням змін 210523,2 тис.грн., що становить 97,4 відсотки до планових показників січня – грудня 2015 року.  Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 110532,5 тис.грн., при уточненому плані 109277,2 тис.грн.,  або 101,1 відсоток.

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі  88 300,8 тис. грн.
Видатки загального фонду  районного бюджету профінансовані у сумі  163920,1 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної –  65405,7 тис. грн.;  медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування            4192,8 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 12133,9 тис. грн.  Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі  21864,9 тис. грн.

За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 27871,3 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 468,8 тис. грн.

 

 

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району  станом на 7 грудня 2015 року.
Доходи  загального фонду районного бюджету  з урахуванням трансфертів виконано в сумі  196304,3 тис. грн., при затвердженому плані звітного періоду з урахуванням змін 210350,0 тис.грн., що становить 93,3 відсотки до планових показників січня – грудня 2015 року.  Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 105819,5 тис.грн., при уточненому плані 109277,2 тис.грн.,  або 96,8 відсотки.

 

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі  84645,9 тис. грн.
Видатки загального фонду  районного бюджету профінансовані у сумі  159454,3 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної –  63053,5 тис. грн.;  медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування            3846,1 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 11715,5 тис. грн.  Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі  21221,8 тис. грн.
За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 25888,9 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 434,7 тис. грн.

 

 

 

 

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району станом на 23 листопада 2015 року
Доходи  загального фонду районного бюджету  з урахуванням трансфертів виконано в сумі  186682,8 тис. грн., при затвердженому плані звітного періоду з урахуванням змін 187550,5 тис.грн., що становить 99,5 відсотків до планових показників січня – листопада 2015 року.  Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 101958,4 тис.грн., при уточненому плані 99163,5 тис.грн.,  або 102,8 відсотки.

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі  78459,5 тис. грн.

Видатки загального фонду  районного бюджету профінансовані у сумі  146016,6 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної –  58777,7 тис. грн.;  медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування            3460,5 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9658,1 тис. грн.  Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі  20578,7 тис. грн.

За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 25888,9 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 434,7 тис. грн.

 

 

 

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району станом на 16 листопада 2015 року.
Доходи  загального фонду районного бюджету  з урахуванням трансфертів виконано в сумі  185511,5 тис. грн., при затвердженому плані звітного періоду з урахуванням змін 187550,5 тис.грн., що становить 98,9 відсотків до планових показників січня – листопада 2015 року.  Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 101625,7 тис.грн., при уточненому плані 99163,5 тис.грн.,  або 102,5 відсотки.

 

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі  77621,0 тис. грн.
Видатки загального фонду  районного бюджету профінансовані у сумі  144684,1 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної –  58777,7 тис. грн.;  медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування            3348,6 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9367,4 тис. грн.  Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі  19935,7 тис. грн.
За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 25085,1 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 434,7 тис. грн.

 

 

 

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району

 станом на 09 листопада 2015 року

.
Доходи  загального фонду районного бюджету  з урахуванням трансфертів виконано в сумі  182685,8 тис. грн., при затвердженому плані звітного періоду з урахуванням змін 187550,5 тис.грн., що становить 97,4 відсотки до планових показників січня – листопада 2015 року.  Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 101308,7 тис.грн., при уточненому плані 99163,5 тис.грн.,  або 102,2 відсотки.

 

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі  75 382,3 тис. грн.
Видатки загального фонду  районного бюджету профінансовані у сумі  140355,8 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної –  56473,1 тис. грн.;  медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування            3276,3 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9328,6 тис. грн.  Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі  19292,6 тис. грн.
За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 25085,1 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 393,3 тис. грн.

 

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району

станом на 02 листопада 2015 року.
Доходи  загального фонду районного бюджету  з урахуванням трансфертів виконано в сумі  173040,6 тис. грн., при затвердженому плані звітного періоду з урахуванням змін 168651,8 тис.грн., що становить 102,6 відсотки до планових показників січня – жовтня 2015 року.  Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 95827,6 тис.грн., при уточненому плані 89248,5 тис.грн., або 107,4 відсотки.

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі  71318,8 тис. грн.

Видатки загального фонду  районного бюджету профінансовані у сумі  137948,8тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної –  56473,1 тис. грн.; медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування            3228,9 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9159,9 тис. грн.  Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі  19292,6 тис. грн.
За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 23170,6 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 393,3 тис. грн.

 

 

 

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району

станом на 26 жовтня 2015 року.
Доходи  загального фонду районного бюджету  з урахуванням трансфертів виконано в сумі  172193,4 тис. грн., при затвердженому плані звітного періоду з урахуванням змін 168655,5 тис.грн., що становить 102,1 відсоток до планових показників січня – жовтня 2015 року.  Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 95160,9 тис.грн., при уточненому плані 89248,5 тис.грн., або 106,6 відсотки.

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі  71138,3 тис. грн.
Видатки загального фонду зведеного  районного бюджету профінансовані у сумі  131503,2 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної –  51802,2 тис. грн.; медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування 3052,4 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9070,2 тис. грн.  Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі  18649,5 тис. грн.
За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 23170,6 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 393,3 тис. грн.

 

 

 

 

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району

станом на 12 жовтня 2015 року.
Доходи  загального фонду районного бюджету  з урахуванням трансфертів виконано в сумі  164923,0 тис. грн., при затвердженому плані звітного періоду з урахуванням змін 164223,5 тис.грн., що становить 100,4 відсотки до планових показників січня – жовтня 2015 року.  Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 90951,6 тис.грн., при уточненому плані 85469,1 тис.грн., або 106,4 відсотки.

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі  67952,7 тис. грн.

Видатки загального фонду зведеного  районного бюджету профінансовані у сумі  126857,0 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної –  49950,8 тис. грн.; медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування 2876,8 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8404,5 тис. грн.  Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі  18006,5 тис. грн
За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 22690,2 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 385,6 тис. грн.

 

 

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району

станом на 05 жовтня 2015 року.
Доходи  загального фонду районного бюджету  з урахуванням трансфертів виконано в сумі  156548,0 тис. грн., при затвердженому плані звітного періоду з урахуванням змін 164220,0 тис.грн., що становить 95,3 відсотки до планових показників січня – жовтня 2015 року.  Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 85554,6 тис.грн., при уточненому плані 85469,1 тис.грн., або 100,1 відсоток.

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі  64974,7 тис. грн.
Видатки загального фонду зведеного  районного бюджету профінансовані у сумі  125442,5 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної –  49594,8 тис. грн.; медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування            2738,3 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8401,2 тис. грн.  Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі  17363,4 тис. грн.
За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 20669,6 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 351,7 тис. грн.

 

 

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району

станом на 28 вересня 2015 року.
Доходи  загального фонду районного бюджету  з урахуванням трансфертів виконано в сумі  152900,4 тис. грн., при затвердженому плані звітного періоду з урахуванням змін 144383,4 тис.грн., що становить 105,9 відсотків до планових показників січня – вересня 2015 року.  Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 85001,4 тис.грн., при уточненому плані 75474,1 тис.грн., або 112,6 відсотків.

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі  61 880,3 тис. грн.
Видатки загального фонду зведеного  районного бюджету профінансовані у сумі  138470,3 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної –  57608,3 тис. грн.; медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування           2888,0 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 10209,5 тис. грн.  Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі  16720,3 тис. грн.
За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 20389,4 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 351,7 тис. грн.

 

 

 

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району

станом на 07 вересня 2015 року.
Доходи  загального фонду районного бюджету  з урахуванням трансфертів виконано в сумі  138827,5 тис. грн., при затвердженому плані з урахуванням змін звітного періоду 144354,6 тис.грн., що становить 96,2 відсотки до планових показників січня – вересня 2015 року.  Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 75578,2 тис.грн., при уточненому плані 75474,1 тис.грн., або 100,1 відсоток.

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі  57 419,306 тис. грн.

Видатки загального фонду зведеного  районного бюджету профінансовані у сумі  132 125,9 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної –  54815,2 тис. грн.; медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування  2610,2 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 10021,5 тис. грн.  Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі  15434,2 тис. грн.
За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 18181,6 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 317,8 тис. грн.

 

Доходи  загального фонду районного бюджету  з урахуванням трансфертів виконано в сумі  136645,6 тис. грн., при затвердженому плані з урахуванням змін звітного періоду 127491,4 тис.грн., що становить 107,2 відсотки до планових показників січня – серпня 2015 року.  Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 75282,6 тис.грн., при уточненому плані 65479,1 тис.грн., або 115,0 відсотків.

В серпні місяці за підсумками роботи січня – липня 2015 року проведено уточнення дохідної частини бюджету на суму 13410,6 тис.грн.

За сім місяців понадпланових надходжень в сумі 82,9 тис.грн. було направлено: енергоносії – 75,4 тис.грн., продукти харчування – 7,5 тис.грн., чим забезпечено потребу в захищених видатках до кінця 2015 року.

Іншу частину понадпланових надходжень в сумі 13327,7 тис. грн. було направлено на поточний та капітальний ремонти доріг сіл Павлоградського району – 6209,1 тис.грн. та інші поточні і капітальні видатки бюджетних установ Павлоградського району в сумі 7118,6 тис.грн.

 

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі  55796,1 тис. грн.
Видатки загального фонду зведеного  районного бюджету профінансовані у сумі  129394,8 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної –  54815,2 тис. грн.; медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування            2587,2 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 10011,0 тис. грн.  Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі  14791,1 тис. грн.
За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 18181,6 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 317,8 тис. грн.

 

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району
станом на 01 вересня 2015 року.
Доходи загального фонду районного бюджету з урахуванням трансфертів виконано в сумі 136645,6 тис. грн., при затвердженому плані з урахуванням змін звітного періоду 127491,4 тис.грн., що становить 107,2 відсотки до планових показників січня – серпня 2015 року. Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 75282,6 тис.грн., при уточненому плані 65479,1 тис.грн., або 115,0 відсотків.
В серпні місяці за підсумками роботи січня – липня 2015 року проведено уточнення дохідної частини бюджету на суму 13410,6 тис.грн.

За сім місяців понадпланових надходжень в сумі 82,9 тис.грн. було направлено: енергоносії – 75,4 тис.грн., продукти харчування – 7,5 тис.грн., чим забезпечено потребу в захищених видатках до кінця 2015 року.
Іншу частину понадпланових надходжень в сумі 13327,7 тис. грн. було направлено на поточний та капітальний ремонти доріг сіл Павлоградського району – 6209,1 тис.грн. та інші поточні і капітальні видатки бюджетних установ Павлоградського району в сумі 7118,6 тис.грн.

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі 55796,1 тис. грн.

Видатки загального фонду зведеного районного бюджету профінансовані у сумі 129394,8 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної – 54815,2 тис. грн.; медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування 2587,2 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 10011,0 тис. грн. Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі 14791,1 тис. грн.

За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 18181,6 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 317,8 тис. грн.

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району станом на 25 серпня 2015 року.
Доходи  загального фонду районного бюджету  з урахуванням трансфертів виконано в сумі  135749,8 тис. грн., при затвердженому плані з урахуванням змін звітного періоду 127298,1 тис.грн., що становить 106,6 відсотків до планових показників січня – серпня 2015 року.  Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 74582,7 тис.грн., при уточненому плані 65749,1 тис.грн., або 113,9 відсотків.

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі  55600,2 тис. грн.
Видатки загального фонду зведеного  районного бюджету профінансовані у сумі  124553,0 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної –  50652,9 тис. грн.; медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування  2471,9 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9988,8 тис. грн.  Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі  14791,1 тис. грн.
За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 17988,3 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 317,8 тис. грн.

 

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району станом на 17 серпня 2015 року

          Доходи  загального фонду районного бюджету  з урахуванням трансфертів виконано в сумі  132536,6 тис. грн., при затвердженому плані звітного періоду 114037,2 тис.грн., що становить 116,2 відсотки до планових показників січня – серпня 2015 року.  Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 71482,9 тис.грн., при плані 52068,5 тис.грн., або 137,3 відсотки.

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі  63 146,9 тис. грн.

Видатки загального фонду зведеного  районного бюджету профінансовані у сумі  121621,2 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної –  50259,0 тис. грн.; медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування            2452,2 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9868,4 тис. грн.  Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі  14148,1 тис. грн.

За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 17874,9 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 317,8 тис. грн.

 

 

 

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району станом на 10 серпня 2015 року

 Доходи  загального фонду районного бюджету  з урахуванням трансфертів виконано в сумі  130764,6 тис. грн., при затвердженому плані звітного періоду 114037,2 тис.грн., що становить 114,7 відсотків до планових показників січня – серпня 2015 року.  Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 71069,4 тис.грн., при плані 52068,5 тис.грн., або 136,5 відсотків.

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі 54129,8 тис. грн.
Видатки загального фонду зведеного  районного бюджету профінансовані у сумі  119279,0 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної – 48357,9 тис. грн.; медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування            2418,4 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9861,3 тис. грн.  Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі  14148,1 тис. грн.
За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 17874,9 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 317,8 тис. грн.

 

 

 

 

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району станом на 27 липня 2015 року

 Доходи  загального фонду районного бюджету  з урахуванням трансфертів виконано в сумі  120582,3 тис. грн., при затвердженому плані звітного періоду 99139,7 тис.грн., що становить 121,6 відсоток до планових показників січня – липня 2015 року.  Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 64138,7 тис.грн., при плані 42373,5 тис.грн.,  або 151,4 відсотки.

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі 50878,2 тис. грн.

Видатки загального фонду зведеного  районного бюджету профінансовані у сумі  112881,8 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної – 46340,1 тис. грн.; медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування            2310,9 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9801,6 тис. грн.  Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі  12862,0 тис. грн.
За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 16038,1 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 283,1 тис. грн.

 

 

 

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району станом на 13 липня 2015 року.
Доходи  загального фонду районного бюджету  з урахуванням трансфертів виконано в сумі  112266,7 тис. грн., при затвердженому плані звітного періоду 95546,4 тис.грн., що становить 117,5 відсотки до планових показників січня – липня 2015 року.  Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 60708,4 тис.грн., при плані 42373,5 тис.грн., або 143,3 відсотків.

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі 48310,3 тис. грн.

Видатки загального фонду зведеного  районного бюджету профінансовані у сумі  104 452,2 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної – 43611,3 тис. грн.; медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування 2179,6 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9585,3 тис. грн.  Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі  12218,9 тис. грн.

За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 15742,5 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 283,4 тис. грн.

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району станом на 06 липня 2015 року.
Доходи загального фонду районного бюджету з урахуванням трансфертів виконано в сумі 102427,5 тис. грн., при затвердженому плані звітного періоду 92108,1 тис.грн., що становить 111,2 відсотки до планових показників січня – липня 2015 року. Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 54078,8 тис.грн., при плані 38934,0 тис.грн., або 138,9 відсотків.

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі 46 100,7 тис. грн.

Видатки загального фонду зведеного районного бюджету профінансовані у сумі 96 519,2 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної – 42 056,3 тис. грн.; медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування 2 099,6 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9 474,2 тис. грн. Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі 11 575,8 тис. грн.

За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 13 663,9 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 250,0 тис. грн.

 

 

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району станом на 23 червня 2015 року
Доходи загального фонду районного бюджету з урахуванням трансфертів виконано в сумі 96209,5 тис. грн., при затвердженому плані звітного періоду 78644,8 тис.грн., що становить 122,3 відсотки до планових показників січня – червня 2015 року. Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 50940,5 тис.грн., при плані 32974,0 тис.грн., або 154,5 відсотків.

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі 43313,6 тис. грн.

Видатки загального фонду зведеного районного бюджету профінансовані у сумі 89515,7 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної – 36219,9 тис. грн.; медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування – 1920,5 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9443,7 тис. грн. Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі 10932,7 тис. грн.

За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 13 345,2 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 250,0 тис. грн.

 

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району станом на 15 червня 2015 року

          Доходи загального фонду районного бюджету  з урахуванням трансфертів виконано в сумі  95847,3 тис. грн., при затвердженому плані звітного періоду 78469,0 тис.грн., що становить 122,1 відсоток до планових показників січня – червня 2015 року.  Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 50578,2 тис.грн., при плані 32974,0 тис.грн., або 153,4 відсотки.

 

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі 43313,6 тис. грн.
Видатки загального фонду зведеного  районного бюджету профінансовані у сумі  86206,5 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної – 33995,3 тис. грн.; медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування – 1773,2 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9448,9 тис. грн.  Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі  10 289,6 тис. грн.
За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 13 345,2 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 250,0 тис. грн.

 

 

 

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району станом на 09 червня 2015 року

          Доходи загального фонду районного бюджету з урахуванням трансфертів виконано в сумі  92661,0 тис. грн., при затвердженому плані звітного періоду 78583,7 тис.грн., що становить 117,9 відсотків до планових показників січня – червня 2015 року.  Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 50461,5 тис.грн., при плані 32974,0 тис.грн., або 153,0 відсотки.

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі 40 405,4 тис. грн.

Видатки загального фонду зведеного  районного бюджету профінансовані у сумі  83 413,8 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної – 32 443,7 тис. грн.; медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування – 1740,5 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9349,9 тис. грн.  Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі  10 289,6 тис. грн.
За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 13 345,2 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 212,7 тис. грн.

 

 

 

Оперативна інформація про результати виконання зведеного районного бюджету Павлоградського району станом на 02 червня 2015 року

          Доходи загального фонду районного бюджету з урахуванням трансфертів виконано в сумі 80560,0 тис. грн., при затвердженому плані звітного періоду 63804,7 тис.грн., що становить 126,3 відсотки до планових показників січня – травня 2015 року.  Виконання доходної частини районного бюджету без урахування трансфертів. склало 44169,1 тис.грн., при плані 27204,0 тис.грн., або 162,4 відсотки.

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету отримано цільових субвенцій у сумі 35 096,8 тис. грн.

Видатки загального фонду зведеного  районного бюджету профінансовані у сумі 79 196,3 тис. грн., у тому числі на оплату праці працівників бюджетних установ з урахуванням коштів субвенцій з державного бюджету – освітньої та медичної – 32 443,7 тис. грн.; медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування – 1712,3 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9337,2 тис. грн.  Реверсну дотацію перераховано до державного бюджету у сумі  9646,5 тис. грн.
За рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям — інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи спрямовано 11154,0 тис. грн.; на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною” – 212,7 тис. грн.

 

 

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Центральна, 98, каб.201, тел: (0563) 26-96-04

baner
baner
baner
baner