baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Рослинництво.З початку жнив господарствами району (крім малих) зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 25,7 тис.га, що складає 80,3% посівів під урожай 2014р. Із зібраної площі одержано 844,0 тис.ц зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 1,5% більше, ніж на відповідну дату 2013р.З кожного гектара обмолоченої площі одержано по 32,8 ц зерна.

Разом із збиранням урожаю господарства району проводять оранку зябу та інші сільськогосподарські роботи. За станом на 1 вересня п.р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) виорано зябу на площі 1,8 тис.га, що на 78,3%меньше, ніж торік.

Тваринництво. Обсягивиробництва м’яса у сільгосппідприємствах районувирослина 82,8% проти січня–серпня 2013р., молока на 17,7%.   Надій молока від однієї корови (у розрахунку на середнє поголів’я корів молочного стада) збільшився на 20 кг або на 0,6%  проти  відповідного періоду 2013р. і становив  3306 кг.

У структурі реалізації худоби та птиці на забій частка свиней зросла проти відповідного періоду минулого року на 1,5 в.п за рахунок зменшення у загальній кількості реалізованого м’яса частки баранини і частки яловичини відповідно на 1,1 в.п. та 0,4 в.п..

За січень–серпень 2014р. обсяг вирощування худоби та птиці збільшився на 8311 ц або на 82,8% проти аналогічного періоду 2013р., а його відношення до обсягу реалізації на забій дорівнювало 101,5%. За січень–серпень 2013р. цей показник також складав 101,5%, тобто за станом на 1 вересня п.р. обсяг вирощування худоби та птиці по відношенню до обсягу реалізації на забій залишився на рівні відповідного періоду 2013р.

Відносно 1 вересня 2013р. поголів’я великої рогатої худоби зросло на 46 голів або на10,1%, у т.ч. кількість корів –напроти, зменшилась на 7 голів (на 3,4%). Чисельність свиней за цей же період збільшилася на 6,3 тис. голів  (у 1,5 рази); овець – на  223 голови або на 8,6%.

Реалізація. Загальний обсяг реалізованої власно виробленої продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень–серпень  2014р. збільшився на 87,8% порівняно з січнем–серпнем  2013р., у   т.ч. продукції рослинництва – на 92,6%, а продукція тваринництва – на 23,0%.У структурі загального обсягу реалізації продукція рослинництва займала 95,7%, тваринництва – 4,3%, (у січні–серпні  2013р. відповідно 95,2% та 4,8%).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямками у січні–серпні 2014р. збільшились  на 17,7% порівняно з січнем–серпнем 2013р., у т.ч. на продукцію рослинництва  на 18,1%, а на продукцію тваринництва  на 11,1%.

Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 вересня 2014р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 43,8 тис.т зерна (на 18,1% більше проти 1 вересня 2013р.), у т.ч. 31,3 тис.т пшениці (на 16,7% більше проти 1 вересня 2013р.).

Запаси насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах,  що здійснюють зберігання, переробку   зернових  культур,   становили  5,5 тис.т  (у 6,4 рази більше проти 1 вересня 2013р.).

 

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Обсяги капітальних інвестицій, освоєних за рахунок  усіх джерел         фінансування, по Павлоградському району за січень–червень 2014р. склали 22347 тис.грн.,  що становить 0,3% від загального обсягу інвестицій по Дніпропетровській області.

У розрахунку на одну особу обсяг капітальних інвестицій за січень–червень 2014р. становив  781,7 грн.

___________

Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, з урахуванням змін відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2010).

 

 

ТРАНСПОРТ

 

Кількість пасажирів, перевезених автомобільним транспортом у січні–серпні 2014р., склала 46,6 тис. осіб. Порівняно з відповідним періодом 2013р. чисельність перевезених осіб зменшилась на 76,1%.  За січень–серпень 2014р. пасажирооборот  становив 1,4 млн. пас.км, що на 73,0% менше, ніж у січні–серпні 2013р. Середня  відстань переміщення        1 пасажира дорівнювала 30,0 км.

 

 

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

            

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств Павлоградського району, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень – червень 2014р. склав 83 млн.грн., що на 13% більше, ніж за січень – червень 2012р. Обсяги продажу  продовольчих та непродовольчих товарів зросли відповідно на 13,1%, та на 10,9 %.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

За станом на 1 серпня 2014р. зафіксована заборгованість із виплати заробітної плати перед працівниками економічно активних підприємств, установ і організацій  району (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) у сумі      181,5 тис. грн., що становить 151,4% до суми невиплаченої заробітної плати  станом на 1 серпня п.р. Структура боргу району у загальній сумі заборгованості Дніпропетровської області становить 0,3%.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким не виплачено заробітну плату складає 51 особу або 0,5% загальної кількості штатних працівників. Сума боргу в середньому на одного працівника становить 3558,8 грн.

Оплата населенням  житлово-комунальних послуг.У липні 2014р.  населеннюрайону було нараховано 225,3 тис.грн.  за утримання  будинків, споруд та прибудинкових

територій, централізоване водопостачання та водовідведення, централізоване опалення та гаряче водопостачання, газопостачання та виве-зення побутових відходів (без урахування сум призначених субсидій на відшкодування перелічених видів платежів). Рівень оплати населенням за надані послуги у цілому порайону становив 109,8% (у липні 2013р. – 171,6%). На кінець липня  2014р.   заборгованість  населення  району з оплати житлово-комунальнихпослуг відсутня.

Зважаючи на те, що рівень оплати у звітному місяці
більше 100%, заборгованість населення за житлово-комунальні послуги у цілому по району на початок серпня 2014р. відсутня. При цьому 13,9% власників особових рахунків мали борги 3 і більше місяців за вивезення побутових відходів, 15,4% – за централізоване водопостачання та водовідведення, 21,2% – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 5,6% – за газопостачання. Заборгованість населення за електропостачання на кінець липня 2014р. склала 1,3 млн.грн.

  Надання субсидій. У липні 2014р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулась 8 сімей. З початку року таку допомогу було призначено 54 сім’ям (96,4% до тих, які звернулись за субсидіями) на загальну суму       4,3 тис.грн, на одну сім’ю це складає 80,44 грн.  Протягом липня 2014р. звернулось 37 сімей  для отримання державної допомоги у вигляді субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. З початку року таку допомогу було призначено 142 сім’ям на загальну суму 118,2 тис.грн, на одну сім’ю це складає 832,06 грн.

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Чисельність наявного населення Павлоградського району
на 1 cерпня 2014р., за оцінкою, складала 28165 осіб. Упродовж січня –липня 2014р. вона скоротилася на 23 осіб. Зміна чисельності жителів району відбуласяза рахунок природного скорочення та міграційного приросту відповідно на 130 та 107 осіб.  Природне скорочення населення порівняно з січнем–липнем 2013р. збільшилось на 9 осіб (з 7,4 до 8,0 осіб у розрахунку на 1000 наявного населення). Показник загальної народжуваності зменшився з 11,6 народжених на 1000 жителів у січні–липні 2013р. до 11,5 у січні–липні 2014р. (у середньому по області він склав 11,0‰). Кількість народжених у січні–липні 2014р. порівняно з відповідним періодом 2013р. зменшилось на 1,6%, а кількість померлих збільшилось на 1,9% порівняно з січнем–липнем 2013р. Рівень смертності населення у розрахунку на 1000 жителів у січні–липні 2014р. збільшився з 19,0 до 19,5‰ порівняно з рівнем смертності, зафіксованим  у січні–липні 2013р. (по області – 16,1‰). Кількість померлих за січень–липень 2014р. перевищувала число народжених за цей же період 2013р.  у 1,7 рази.

Упродовж січнялипня 2014р. відбулися зміни показників міграційного руху населення. У порівнянні з січнемлипнем 2013р. (зовнішня міграція) кількість прибулих до району на постійне проживання збільшилась у 1,7 разів, а кількість вибулихзалишилась на такому рівні, як і у попередньому році відповідного періоду.  У внутрішньорегіональному потоці міграції за вищевказаний період кількість прибулих зменшилась на 3,0%, а вибулих на 10,3%, проти січня –липня 2013р..

Начальник управління                                                                                    О.Т. Лукашова

 

 

Схожі публікації:

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Центральна, 98, каб.201, тел: (0563) 26-96-04

baner
baner
baner
baner