СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Поточні сільськогосподарські роботи.  З початку жнив господарствами району (крім малих) зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 22,9 тис.га, що складає 71,6% посівів під урожай 2014р.

Із зібраної площі одержано 764,1 тис.ц зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 6,4% менше, ніж на відповідну дату 2013р.Зменшення загального обсягу валового збору зерна зумовлено зменшенням посіву зернових культур (на 5,3%). З кожного гектара обмолоченої площі одержано по 33,4 ц зерна.

Тваринництво. Обсягивиробництва м’яса у сільгосппідприємствах районувирослина 79,8%проти січня–липня 2013р., молока на 20,6%.  Надій молока від однієї корови (у розрахунку на середнє поголів’я корів молочного стада) зменшився на 8 кг або на 0,3% проти  відповідного періоду 2013р. і становив  2831 кг.

У структурі реалізації худоби та птиці на забій частка свиней зросла проти відповідного періоду минулого року на 1,6 в.п за рахунок зменшення у загальній кількості реалізованого м’яса частки баранини і частки великої рогатої худоби відповідно на 1,2 в.п. та 0,4 в.п.

За січень–липень 2014р. обсяг вирощування худоби та птиці збільшився на 9527 ц або на 108,1% проти аналогічного періоду 2013р., а його відношення до обсягу реалізації на забій дорівнювало 113,7% (за січень–липень 2013р. – 98,3%). Запаси кормів у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) за станом на 1 серпня 2014р. склали 47510 ц  корм.од, з них концентрованих – 39803 ц корм.од.   або  83,8%.

Відносно 1 серпня 2013р. поголів’я великої рогатої худоби зросло на 32 голови або на7,1%, у т.ч. корів –напроти, зменшилось на 5 голів (на 2,5%). Чисельність свиней за цей же період збільшилася більше ніж на  10 тис. голів  (у 2,1 рази); овець – на  378 голів або на 15%. Надій молока від однієї корови (у розрахунку на середнє поголів’я корів молочного стада) зменшився на 8 кг або на 0,3% проти  відповідного періоду 2013р. і становив  2831 кг.

Реалізація. Загальний обсяг реалізованої власно виробленої продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень–липень  2014р. збільшився на 42,0% порівняно з січнем–липнем  2013р., у   т.ч. продукції рослинництва – на 42,7%, а продукція тваринництва – на 29,6%.У структурі загального обсягу реалізації продукція рослинництва займала 94,5%, тваринництва – 5,5%, (у січні–липні  2013р. відповідно 94,3% та 5,7%). Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямками у січні–липні 2014р. збільшились  на 7,6% порівняно з січнем–липнем 2013р., у т.ч. на продукцію рослинництва  на 7,2%, а на продукцію тваринництва  на 13,3%.

Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 серпня 2014р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 50,2 тис.т зерна (на 7,2% більше проти 1 серпня 2013р.), у т.ч. 36,1 тис.т пшениці (на 3,3% більше проти 1 серпня 2013р.). Запаси насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку   зернових  культур,   становили  0,2 тис.т (на 72,7% менше проти 1 серпня 2013р.).

 БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 У січні–червні 2014р. у Павлоградському районі прийнято в експлуатацію (у т.ч. індивідуальними забудовниками) 635 м². У порівнянні з січнем–червнем 2013 р. обсяги введеного житла зменшились на 9,3%.

 ТРАНСПОРТ

 Кількість пасажирів, перевезених автомобільним транспортом у січні–липні 2014р., склала 46,6 тис. осіб. Порівняно з відповідним періодом 2013р. чисельність перевезених осіб зменшилась на 71,3%.  За січень–липень 2014р. пасажирооборот  становив 1,4 млн. пас.км, що на 67,6% менше, ніж у січні–липні 2013р. Середня  відстань переміщення          1 пасажира дорівнювала 30,0 км.

 ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 У розрахунку на одного штатного працівникау січні–червні  2014р. було нараховано до виплати 6604,63 грн., що складає 189,1% до середнього рівня заробітної плати по Дніпропетровській області. Проти відповідного періоду минулого року середньомісячні нарахування в розрахунку на одного працівника району  зросли на 11,7%.

За станом на 1 липня 2014р. зафіксована заборгованість із виплати заробітної плати перед працівниками економічно активних підприємств, установ і організацій  району (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) у сумі 119,9 тис. грн., що становить 104,3% до суми невиплаченої заробітної плати  станом на 1 червня п.р. Структура боргу району у загальній сумі заборгованості Дніпропетровської області становить 0,3%.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким не виплачено заробітну плату складає 54 особи або 0,5% загальної кількості штатних працівників. Сума боргу в середньому на одного працівника становить 2220,4 грн.

Оплата населенням  житлово-комунальних послуг.У червні 2014р.  населеннюрайону було нараховано 170,6 тис.грн.  за утримання  будинків, споруд та прибудинкових

територій, централізоване водопостачання та водовідведення, централізоване опалення та гаряче водопостачання, газопостачання та виве-зення побутових відходів (без урахування сум призначених субсидій на відшкодування перелічених видів платежів). Рівень оплати населенням за надані послуги у цілому порайону становив 138,9% (у червні 2013р. – 227%). На кінець червня  2014р.   заборгованість  населення  району з оплати житлово-комунальнихпослуг відсутня.

.             При цьому 17,5% власників особових рахунків мали борги 3 і більше місяців за вивезення побутових відходів, 18,1% – за централізоване водопостачання та водовідведення, 18,8% – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 4,3% – за газопостачання. Заборгованість населення за електропостачання на кінець червня 2014р. склала                 1,3 млн.грн.        

  Надання субсидій. У травні 2014р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 4 сім’ї. З початку року таку допомогу було призначено 45 сім’ям (95,7% до тих, які звернулись за субсидіями) на загальну суму 4,3 тис.грн, на одну сім’ю це складає 94,78 грн.

Протягом червня 2014р. звернулось 12 сімей  для отримання державної допомоги у вигляді субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. З початку року таку допомогу було призначено 109 сім’ям на загальну суму 89,6 тис.грн.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Чисельність наявного населення Павлоградського районуна 1 липня 2014р., за оцінкою, складала 28121 особу. Упродовж січня –червня 2014р. вона скоротилася на        67 осіб. Зміна чисельності жителів району відбуласяза рахунок природного скорочення та міграційного приросту відповідно на 122 та 55 особи.

Природне скорочення населення порівняно з січнем–червнем 2013р. збільшилось на 10 осіб (з 8,0 до 8,7 осіб у розрахунку на 1000 наявного населення).   Показник загальної народжуваності збільшився з 11,0 народжених на 1000 жителів у січні–червні 2013р. до 11,3 у січні–червні 2014р. (у середньому по області він склав 10,7‰). Кількість народжених та померлих у січні–червні 2014р. порівняно з відповідним періодом 2013р. збільшилась на 1,3% та 4,5% відповідно.

Рівень смертності населення у розрахунку на 1000 жителів у січні–червні 2014р. збільшився з 19,0 до 20,0‰ порівняно з рівнем смертності, зафіксованим  у січні–червні 2013р. (по області – 16,3‰). Кількість померлих за січень–червень 2014р. перевищувала число народжених за цей же період 2013р.  у 1,8 рази.

Упродовж січнячервня 2014р. відбулися зміни показників міграційного руху населення. У порівнянні з січнемчервнем 2013р. (зовнішня міграція) кількість прибулих до району на постійне проживання збільшилась у 2, а вибулих – 1,3 рази.

 

Фактичноза січень-липень 2014р. Темпи зростання, %
липень2014р. до січень- липень2014р. досічня- липня

2013р.

Довідково:Січень- червень

2013р. до січня –червня

2012р.

січень2014р. травня2013р.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)¹ ², тис.грн. …³ х х х х
Виробництво продукції тваринництва
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), ц 16129 32,1 91,8 179,8 63,3
  молоко, ц 5917 100,2 93,0 120,5 174,4
  яйця, тис.шт.
Прийнято в експлуатацію загальної площі житла1, м2. 635 х х 90,7
Перевезення пасажирів автомобільним транспортом, тис. пас. 46,6 х х 28,7 135,6
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника1, грн. 6604,6 х х 111,7 х
Заборгованість із виплати заробітної плати за станом на 1 березня 2014р., тис.грн. 119,9 104,3 0,0 х х
Заборгованість населення за житлово-кому-нальні послуги за станом на 1 лютого  2014р., тис.грн. –251,6 135,8 15,3 х х
Чисельність наявного населення на      1 січня 2014р., тис. осіб 28,1 x х 99,1 х
 

Природний приріст  (скорочення) на 1000 осіб1

–8,7 x х х х

 

 

 

Начальник управління                                                                                    О.Т. Лукашова

Схожі публікації:

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Цунтральна, 98, каб.201, тел: (0563) 20-63-32

baner
baner
baner
baner