baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

Голова Павлоградської райдержадміністрації В.М.Дуднік провів оперативну нараду з керівниками управлінь та відділів райдержадміністрації та сільськими головами. Розглядались наступні питання:

1. Про виконання доручення голови облдержадміністрації від 28 травня 2014 року № 07-37/0/35-14 щодо організації наповнення місцевих бюджетів.

2. Щодо підготовки до комплексної перевірки (з 08 по 17 липня  2014 року) стану реалізації державної політики у сфері ЦЗ та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки Павлоградської районної ланки Дніпропетровської ТП ЄСЦЗ.

DSC08095В період з 8 по 17 липня 2014 р. відбудеться комплексна перевірка стану реалізації державної політики у сфері ЦЗ та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки Павлоградської районної ланки Дніпропетровської територіальної підсистемі ЄДС ЦЗ. Рівень готовності буде здійснено шляхом проведення командно-штабного навчання. Перевірка буде проводитись Головним управлінням ДСНС України До 25 червня 2014 р. необхідно узгодити тему і план проведення КШН.

DSC08109Підстава: План роботи Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області на 2014 рік (1 раз в 5 років).

Мета перевірки:

оцінка діяльності щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, готовності органів місцевого самоврядування, на яких покладено завдання із координації дій та управління районною ланкою ТП ЄС ЦЗ.

Основні напрямки перевірки:

розроблення нормативно-правових актів, необхідних для функціонування районної ланки;

забезпечення готовності органів місцевого самоврядування, служб ЦЗ, сил і засобів районної ланки до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

розроблення та забезпечення реалізації заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям;

навчання населення способам захисту в разі виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій та організації тренувань;

аналізу ризиків виникнення на території району надзвичайних ситуацій техногенного, та природного характеру, їх мінімізації, виявлення джерел небезпеки, проведення ідентифікації та оцінки масштабів надзвичайних ситуацій і можливих наслідків;

розроблення і впровадження програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та організацій району, зменшення можливих матеріальних утрат у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

створення та підтримання в постійній готовності районної мережі спостереження і лабораторного контролю, здійснення контролю за станом довкілля, санітарно-гігієнічного та епідемічного благополуччя, забезпечення недопущення впливу на здоров’я людей шкідливих факторів навколишнього середовища та наслідків надзвичайних ситуацій, а також умов для виникнення і поширення інфекційних захворювань, дотримання протиепідемічного режиму суб’єктами господарювання, лікувальними закладами і населенням;

збирання й аналітичного опрацювання інформації про надзвичайні ситуації які виникли на території району, області та держави, видання інформаційних матеріалів з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій; прогнозування й оцінки соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій виникнення яких прогнозується на території району, визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних і фінансових ресурсах;

створення, збереження та раціонального використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території району;

здійснення контролю за раціональним розміщенням потенційно небезпечних об’єктів або об’єктів підвищеної небезпеки (далі — ПНО або ОПН) на території району з урахуванням можливих наслідків надзвичайних ситуацій, розроблення і впровадження заходів щодо їх безаварійного функціонування, створення комплексних схем захисту району та об’єктів від небезпечних природних процесів;

створення та організаційно-технічного поєднання постійно діючих локальних систем оповіщення та інформування населення із спеціальними системами спостереження в зонах можливого ураження, організації централізованого використання мереж зв’язку, радіомовлення, телебачення та інших технічних засобів передачі інформації, що розташовані на відповідній території району, у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

організації дообладнання з урахуванням вимог захисту підвальних та інших заглиблених приміщень, будівництва заглиблених споруд, інших капітальних об’єктів, пристосованих для виконання завдань цивільного захисту, накопичення і підтримання у готовності до використання фонду захисних споруд;

захисту населення району у разі виникнення надзвичайних ситуацій, підготовки та здійснення евакуаційних заходів, навчання населення діям при евакуації;

запобігання або зменшення ступеня негативного психологічного впливу та своєчасного надання ефективної психологічної допомоги населенню;

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, організації життєзабезпечення постраждалого населення;

підготовки обґрунтованих звернень до обласної державної адміністрації, Кабінету Міністрів України про виділення коштів з резервного фонду обласного та державного бюджету для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання необхідної допомоги району;

пом’якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення;

здійснення заходів щодо надання першочергової допомоги постраждалому населенню;

реалізації у межах своєї компетенції визначених законодавством прав у сфері захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі осіб, що брали безпосередню участь у ліквідації цих ситуацій;

забезпечення населення, працівників та невоєнізованих формувань засобами індивідуального захисту і приладами радіаційної і хімічної розвідки;

проведення командно штабного навчання з метою визначення готовності Павлоградської районної ланки до виконання завдань у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Основні питання перевірки:

Організація роботи органів місцевого самоврядування з виконання вимог законодавчих, інших нормативно-правових актів з питань виконання заходів цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки

Організація роботи органів місцевого самоврядування з попередження надзвичайних ситуацій і підвищення сталого функціонування об’єктів в умовах надзвичайних ситуацій, контроль за впровадженням заходів попередження.

Забезпечення готовності органів управління, оперативно-чергових (чергових) та диспетчерських служб районної  ланки, наявність та працездатність систем раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, своєчасність і достовірність інформування про можливу та наявну обстановку, про запобіжні заходи та хід проведення невідкладних робіт:

практична готовність органів управління і сил цивільного захисту районної ланки до дій за умов загрози та виникнення НС;

готовність оперативно-чергових (чергових) та диспетчерських служб району в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій;

готовність пунктів управління і систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення;

організація збору, обробки, обміну інформацією та інформування керівного складу районної ланки, населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, дії в умовах надзвичайних ситуацій.

створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій на території району.

організація захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, надання невідкладної психологічної, медичної та іншої допомоги потерпілим за напрямками:

стан інженерного захисту населення та територій району від надзвичайних ситуацій;

стан радіаційного та хімічного захисту населення і територій району від надзвичайних ситуацій;

стан медичного та біологічного захисту населення району від надзвичайних ситуацій;

організація у районі евакуаційних заходів за надзвичайних ситуацій;

організація першочергового життєзабезпечення населення району за надзвичайних ситуацій.

стан готовності систем аналізу і прогнозування, районної мережі спостереження і лабораторного контролю за радіаційним, хімічним, бактеріологічним зараженням, підтримання їх у готовності до функціонування за надзвичайних ситуацій.

створення, забезпечення та підтримання у постійній готовності сил і засобів цивільного захисту районної ланки для запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків.

стан підготовки керівного складу районної ланки і населення способам захисту в разі виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій та організація тренувань за показниками:

організація навчання населення способам захисту та діям за надзвичайних ситуацій;

стан підготовки керівників, посадових осіб і працівників районної ланки на яких покладено організацію цивільного захисту;

стан навчання населення, зайнятого у сфері виробництва і обслуговування;

стан навчання населення, не зайнятого у сфері виробництва і обслуговування;

стан підготовки учнів і студентів у закладах освіти району;

стан пропаганди знань у сфері захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій.

Керівництвом райадміністрації буде вирішено на базі якої сільської ради  будуть проводитись командно-штабні навчання.

Сільським головам організувати роботу консультаційних пунктів. Організація роботи консультаційного пункту, наказом керівника, покладається на штатного або за сумісництвом працівника з питань цивільного захисту, пожежної безпеки або охорони праці, а у разі його відсутності на одного із інших працівників організації, який у встановлений термін зобов’язаний пройти відповідну підготовку на міських курсах. У наказі керівника організації також вказується: місце розміщення консультаційного пункту, особи, що відповідають за забезпечення його роботи, графік роботи пункту, порядок забезпечення його необхідним майном і навчальною літературою, порядок обліку консультацій, звітність. В папках по ЦЗ обновити розпорядження про створення районної комісії ТЕБ і НС, евакокомісії, плани роботи, довідку-аналіз про техногенно-екологічний стан на території сільської раді.

Зустріч з спеціалізованими службами ЦЗ Павлоградського району по питанню основних напрямків і питань перевірки  буде проведена після  узгодження теми і плану проведення КШН.

DSC081193. Про організацію роботи щодо підтримки сімей з території південних та східних областей.

DSC08121З метою вжиття заходів щодо соціальної адаптації переселенців з тимчасово окупованої території України розроблені  розпорядження голови облдержадміністрації від 27.05.2014 р № р-288/0/3-14 та голови райдержадміністрації від 11.06.2014 № р-228/0/335-14 «Про організацію роботи щодо підтримки сімей з території південних та східних областей України», 04.06.2014 року Комарковою Л.М., заступником голови райдержадміністрації була проведена нарада з керівниками соціальних служб райдержадміністрації.

DSC08105Розпорядженням голови райдержадміністрації створено районний координаційний центр з організації роботи щодо підтримки сімей з території південних та східних областей, затверджено план заходів з надання всебічної підтримки у забезпеченні життєдіяльності сімей, які прибули на тимчасове проживання до Павлоградського району з південних та східних областей. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покладено на управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

Управлінням проаналізовано реєстр звернень громадян району з пропозиціями надання житла переселенцям з південних та східних областей України. На жаль, троє громадян, які готові були прийняти переселенців, з різних причин відмовилися від своїх пропозицій. На сьогоднішній день реєстр громадян району складається з п’яти осіб, які готові прийняти переселенців на тимчасове проживання.

Також управлінням в телефонному режимі зібрано інформацію сільських рад щодо наявності на їх територіях пустуючих житлових будинків,  гуртожитків, відомчого житла, громадян, бажаючих тимчасово розмістити переселенців. Аналіз отриманої інформації показав, що відомчого житла та гуртожитків на території району немає, є пустуючі будинки, але влаштування в них переселенців на тимчасове проживання необхідно узгоджувати з власниками.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) готовий прийняти 10 чоловік з числа інвалідів, пенсіонерів, осіб, які не здатні себе обслуговувати. Для цього є все необхі

Проведено опитування одиноких громадян похилого віку -7 чоловік готові прийняти на тимчасове проживання людей похилого віку.

Що стосується осіб, які переїхали з даних територій. Звертаюсь з проханням до голів сільських рад – інформуйте управління про громадян, які приїжджають з даних територій. Це необхідно для своєчасного  призначення державних допомог. Крім того, управління складає реєстр осіб, які виїхали з південних та східних областей. Даний реєстр передбачає   занесення докладної інформації. З метою оперативного збору інформації прохаємо надавати допомогу спеціалістам управління з цих питань.

4. Про тарифи на проїзд у приміських маршрутах.

 

Схожі публікації:

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Центральна, 98, каб.201, тел: (0563) 26-96-04

baner
baner
baner
baner