cnap
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

Голова Павлоградської райдержадміністрації В.М.Дуднік провів 26 березня 2014 року колегію райдержадміністрації. Розглядались наступні питання:

1. Про підготовку агроформувань району усіх форм власності до проведення весняно-польових робіт в 2014 році.

2. Про стан виконання заходів щодо недопущення продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли                   18-річного віку.

3. Про стан організації соціального супроводу дітей, які влаштовані до сімейних форм виховання та взаємодію суб’єктів соціальної роботи з сім’ями.

4. Звіт Булахівського сільського голови про виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади.

5. Про хід запровадження в закладах освіти Павлоградського району енергозберігаючих технологій на період 2013 -2016 років.

1. Про підготовку агроформувань району усіх форм власності до проведення весняно-польових робіт в 2014 році.

Восени 2013 року  під урожай поточного року посіяно озимих культур на площі 23,8 тис.га, з них на зерно 21,6 тис.га, в т.ч. озимої пшениці 19,7 тис.га, озимого ячменю 1,8 тис.га. Стан озимих культур на сьогоднішній день можна класифікувати як добрий та  задовільний. На сьогоднішній день не виключається можливість пересіву посівних площ озимого ячменю -360 га  та озимого ріпаку – 170га.

Програмою розвитку галузі рослинництва на 2014 рік передбачено посіви зернової групи утримати на рівні 49,9 тис.га, що складає 60,0 % від загальної площі ріллі, що дасть можливість довести виробництво зерна до 140,5 тис. тонн.

Згідно робочого плану в господарствах всіх форм власності району буде проведено ранньо-весняне боронування та перша культивація на площі  58,9 тис. га, в тому числі під посів ранніх зернових культур на площі 14,1 тис.га. На польових роботах буде працювати: на культивації агрегатів – 190 агрегатів, на посіві – 157 агрегатів (241 од. сівалок).

До початку весняно-польових робіт на 100% відремонтована сільськогосподарська техніка, яка задіяна в роботах.

Для проведення весняно-польових робіт у 2014 році, господарствами усіх форм власності придбано дизельного палива 1795т, що складає 99% від потреби, бензину 560т (100%),  мастил 100т (100%).

Господарствами району заготовлено 1969 тонн (100%) насіннєвого матеріалу ярих зернових культур.

На весняно-польові роботи для підживлення озимих культур та посіву ярого клину закуплено 6,0 тис.тонн мінеральних добрив. В 2013 році на 1га внесено 59кг мінеральних добрив у перерахунку  на поживну речовину, з них азотних 39,3 кг/га, фосфорних 14,9 кг/га, калійних 4,6 кг/га.

Забезпеченість господарств району засобами захисту рослин  складає 100%.

Сільгосппідприємства не мають власного паспортизованого складу для зберігання засобів захисту рослин, тому проводиться укладання угод на тимчасове зберігання хімічних препаратів в складських приміщеннях Постачальників. Постачання засобів захисту рослин проводиться в день внесення.

З метою запобігання травматизму та нещасних випадків на виробництві, в господарствах району проведено інструктажі з охорони праці та пожежної  безпеки, проведено періодичні медичні огляди  працівників, які будуть задіяні на весняно-польових роботах. Працюючі забезпечені спецодягом, індивідуальними засобами гігієни, харчуванням.

З метою недопущення зменшення виробництва зерна оптимізувати структуру посівних площ та привести її у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 року №164 «Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах» (зі змінами та доповненнями).

Висновки та пропозиції:

 

—  Для забезпечення 140,5 тис.тонн валового збору зерна урожаю     2014 року провести роботу з керівниками агроформувань району щодо оптимізації структури посівів, освоєння науково – обґрунтованих сівозмін. В 2014 році площу посіву зернових культур довести до рівня 60% в структурі ріллі району.

— Сприяти в забезпеченні сільгосппідприємств району паливно-мастильними матеріалами, мінеральними добривами, засобами захисту рослин, насіннєвим матеріалом.
—  Максимально мобілізувати наявні технічні, фінансові, трудові та інші ресурси при проведенні комплексу весняно-польових робіт.

— З метою запобігання травматизму та нещасних випадків на виробництві посилити контроль за виконанням законодавства з охорони праці. Перед початком польових робіт провести інструктажі та заняття з відповідними категоріями працюючих. Особливу увагу приділити створенню належних побутових умов для працюючих на весняно-польових роботах. Забезпечити проходження обов’язкового медичного огляду всіх працівників.

 

2. Про стан виконання заходів щодо недопущення продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли                   18-річного віку.

 

3. Про стан організації соціального супроводу дітей, які влаштовані до сімейних форм виховання та взаємодію суб’єктів соціальної роботи з сім’ями.

Про стан організації соціального супроводу дітей, які влаштовані до сімейних форм виховання та взаємодію суб’єктів соціальної роботи з сім’ями.

Прийомна сім’я — сім’я або окрема особа, яка не перебуває у  шлюбі,  що  добровільно  за плату взяла на виховання та спільне проживання   від   одного   до   чотирьох  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського піклування.

Метою утворення прийомної сім’ї  є  забезпечення  належних
умов  для  зростання  в  сімейному  оточенні  дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського  піклування,  шляхом  влаштування  їх  у сім’ї на виховання та спільне проживання.

В районі забезпечено ефективну взаємодію всіх служб та відділів у процесі створення прийомних сімей, влаштування в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та забезпечення належних умов для реалізації прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На сьогоднішній день в районі функціонує 8 прийомних сімей, в яких виховуються 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Створення прийомних сімей в районі

Рік

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Кількість створених сімей

1

2

1

2

1

1

1

1

Кідькість

влаштованих дітей

1

4

1

4

2

4

1

3

Кількість закритих

сімей

0

0

0

0

0

1

1

0

Кідькість

виведених дітей

0

0

0

0

0

2

2

0

Всього сімей

1

3

4

6

7

7

7

8

Всього дітей

1

5

6

10

12

14

13

16

 

План по створенню прийомних сімей у 2013 році виконано: створена одна прийомна сім’я, яка взяла на виховання одну дитину. Ще в одну сім’ю довлаштовано дві дитини.

У 2014 році заплановано створити ще одну прийомну сім’ю, в лютому цього року кандидат у прийомні батьки вже пройшов навчання в обласному центрі.

Функціонування прийомної сім’ї починається з прийняття розпорядження голови райдержадміністрації та укладання договору про влаштування дітей до прийомної сім’ї на виховання та спільне проживання між райдержадміністрацією та прийомними батьками, в якому зазначаються обов’язки двох сторін.

Влаштування дітей в прийомні сім’ї розглядається на комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації.

Для здійснення соціального супроводження за прийомною сім’єю закріплюється соціальний працівник, який пройшов спеціальну підготовку для надання комплексу послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім’ї. Початок  соціального  супроводження  фіксується виданням відповідного наказу  центру  на  підставі  рішення  про  створення прийомної сім’ї. Соціальне супроводження    прийомної    сім’ї    здійснюється постійно. Протягом першого місяця перебування дитини у прийомній сім’ї соціальний працівник збирає необхідну інформацію для складання оцінки потреб кожної дитини з метою вчасного реагування на зміни, які можуть відбуватися у стані дитини та для задоволення її потреб. Інформація про проведену роботу та її результати відображається у  щоденнику  роботи  з  прийомною сім’єю. На основі оцінки потреб прийомної дитини  разом із прийомними батьками та дитиною складається план соціального супроводження прийомної сім’ї, який переглядається та за потреби коригується  не рідше одного разу на 3 місяці. До вирішення проблем сім’ї в ході здійснення соціального супроводження залучаються за їх згодою спеціалісти з різних сфер діяльності, які є працівниками служб у справах дітей, відділів у справах сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я, освіти, праці та соціального захисту населення, інших підприємств, установ, організацій тощо.

Фінансування  прийомних  сімей  здійснюється  за рахунок державного бюджету. Розмір щомісячної    державної    соціальної    допомоги   на дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених   батьківського   піклування, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Одному з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення.

За  прийомними  дітьми  зберігаються  пільги  і   державні гарантії,  передбачені  законодавством  для  дітей-сиріт  і дітей, позбавлених батьківського піклування.

З 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в прийомні сім’ї,  15 дітей — навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Павлоградського району; 1 дитина – навчається у Західно-Донбаському професійному ліцеї м. Павлоград. Діти, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах отримують за бюджетні кошти шкільну і спортивну форми, забезпечені гарячим харчуванням.

Згідно статті 26 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» державна адміністрація забезпечує щорічне безоплатне оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у віці до 18 років. Рідні діти прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім’ї, мають право на безоплатне оздоровлення до досягнення ними 18-річного віку.

У період з 08 по 28  серпня 2013 року в ДЗОВ «Молода гвардія»                м. Бердянськ за кошти місцевого бюджету було оздоровлено  12 дітей даної категорії, 1 дитина оздоровлювалася в спортивно-оздоровчому таборі «Чемпіон», м. Скадовськ. Влітку 2013 року не оздоровились з поважної причини 3 дитини. З них: 2 дитини дошкільного віку (Сергодєєва Анастасія, Ощепкова Євгенія), вони були зараховані до 1 класу станом на 01 вересня 2013 року, але 1 дитина дошкільного віку оздоровилася з батьками на морі (Сергодєєва), 1 учень – випускник 9 класу (Крупський Артем), під час організації оздоровлення дітей  у морському таборі готувався до вступу в інший навчальний заклад. В 2014 році  планується оздоровити всіх дітей, учнів загальноосвітніх шкіл з прийомних сімей. З прийомними батьками проведено роз’яснювальну роботу щодо необхідності обов’язкового оздоровлення дітей та необхідності подання заяви на оздоровлення як прийомних, так і рідних дітей до відділу у справах сім’ї, молоді та спорту.

Згідно статті 34 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я забезпечує медичне обслуговування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа у межах, не нижчих за мінімальні соціальні стандарти.

Обов’язкові медичні огляди всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюються двічі на рік. Діти проходять медичний огляд в присутності батьків.

За висновками про стан здоров’я фізичний та розумовий розвиток дітей на кінець 2013 року, із 16 прийомних дітей на диспансерному обліку перебувало 6 дітей. На даний час 13 дітей здорові, 3 дітей знято з диспансерного обліку у зв’язку з одужанням, 3   дітей перебувають на диспансерному обліку, з причин:

  • іхтіоз — 1 дитина;
  • хронічний гастрит, лівосторонній сколіоз, легка розумова відсталість – 1 дитина;
  • міопія слабкого ступеню з астигматизмом, косоокості – 1 дитина,

Висновок про стан здоров’я дитини  оформлюється в медичній карті дитини, та доводиться до відома батьків та направляється в службу у справах дітей та центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Згідно статті 32 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також особами із їх числа зберігається право на житло, в якому вони проживали з батьками, рідними тощо до влаштування у прийомну сім’ю.

Державна адміністрація та органи місцевого самоврядування (за місцем проживання дітей до їх влаштування у відповідні заклади) несуть відповідальність за збереження зазначеного житла і повернення його дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам із їх числа після завершення їх перебування у прийомній сім’ї.

Якщо у дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, відсутнє житло, яке належить їй на праві власності (користування), або якщо повернення до нього неможливе, за клопотанням служби у справах дітей за місцем її походження районна держадміністрація вирішує питання про взяття дитини на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Документи дитини, необхідні для взяття її на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, готує та подає служба у справах дітей.

Згідно статті 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», після завершення перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомній сім’ї та в разі відсутності в таких дітей права на житло районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування забезпечують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом.

Із 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях, 3 дітей є власниками житла, 12 дітей мають житло на праві користування і воно за ними закріплено рішеннями виконавчих комітетів сільських рад. Одна дитина житла на праві власності або користування  не має і тому потребує взяття на квартирний облік (надання соціального житла).

Згідно пункту 13 Положення про прийомну сім’ю, прийомні  діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами,  якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду. Форми такого спілкування визначають органи опіки та піклування за погодженням з прийомними батьками та за участю центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 13 прийомних дітей підтримують контакти зі своїми родичами, 1 дитина не має контактів через відсутність відомостей про родичів.

Прийомні  батьки  є  законними  представниками прийомних дітей  на  підприємствах,  в   установах   та   організаціях   без спеціальних на те повноважень, несуть персональну відповідальність за життя,  здоров’я, фізичний і психічний розвиток прийомних дітей.

Прийомні батьки дотримуються умов договору про організацію діяльності прийомної сім’ї, виконують плани соціального супроводження. Вони прислухаються до спеціалістів, дотримуються  всіх порад. В прийомних сім’ях присутній позитивний морально-психологічний клімат, стосунки довіри, взаємоповаги між членами сім’ї.

Але є і сім’ї, які зазнали труднощів у вихованні дітей та у стосунках між подружжям. У 2013 році  прийомна сім’я Шишкін-Решетняк розлучилася, батька позбавлено статусу прийомного. Дану сім’ю спіткало ще одне лихо — пожежа, в результаті якої будинок згорів. На даний час прийомна сім’я в селі Межиріч в будинку біологічного батька дітей.

            Згідно пункту 9 Положення про прийомну сім'ю, не  рідше  ніж  раз на два роки прийомні батьки зобов’язані проходити навчання, з метою підвищення їх виховного  потенціалу. У серпні 2013 року прийомні батьки Шишкін-Решетняк пройшли навчання в Тернівському міському ЦСССДМ за «Програмою підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків вихователів ДБСТ», у жовтні 2014 року планується провести навчання 12 прийомних батьків.

Для соціальної підтримки та створення сприятливих умов для повноцінного функціонування прийомних сімей, обміну досвідом створений Клуб для прийомних батьків, який проводить свої засідання щоквартально. До Дня сім’ї та Дня матері прийомним мамам було вручено подарунки, до дня Святого Миколая та Нового року всі діти та батьки отримали подарунки та солодощі.

У кінці кожного календарного року на основі результатів соціального супроводження довідок від різних підприємств, установ та організацій спеціалістом центру готується інформація про ефективність функціонування прийомної сім’ї, та рекомендації щодо подальшого функціонування, з якими ознайомлюються прийомні батьки.

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та служба у справах дітей проводять інформаційну компанію щодо популяризації сімейних форм виховання (розповсюдження плакатів, висвітлення в засобах масової інформації тощо). На даний час 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ще потребують сімейного виховання. Звертаємось до всіх присутніх з проханням поширити інформацію про прийомні сім’ї. Ми впевнені, що жителі нашого району відрізняються своєю чуйністю, умінням співчувати, їм вистачить тепла, любові і терпіння щоб життя  цих дітей засяяло різними барвами. Всіх бажаючих створити прийомну сім’ю ми чекаємо в центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

4. Звіт Булахівського сільського голови про виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Булахівська сільська рада поділена на 16 округів та відповідно до складу ради входять 16 депутатів. Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет.

Виконком Булахівської сільської ради складається з 15 чоловік. До його складу входять: директора Будинку культури та школи, голови фермерських господарств, головний лісничий, уповноважений від співвласників земельних та майнових паїв, представники від різних підрозділів, депутат районної ради та інші поважні особи.

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком сільської ради виконує власні та делеговані повноваження відповідно до ст.ст. 27-39 названого Закону.

Делеговані повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку:

Виконком сільської ради вивчає питання економічного, соціального, культурного розвитку сіл Булахівка та Червона Долина, розробляє та подає на розгляд сесії «Програми соціально-культурного розвитку сільської ради», заслуховує звіти про їх виконання. Так 29.01.2014 року на сесії сільської ради був заслуханий звіт голови про виконання програми соціально — культурного розвитку сільської ради за 2013  рік.

Секретарем виконкому сільської ради ведеться статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на території ради. Станом на 01.01.2014 року у с. Булахівка проживало 2088 чоловік., в селі Червона Долина 30 чоловік. Всього населення по Булахівській сільській раді становить 2118 чоловіка, на її  території розташовано 981 домогосподарств із них наявних 819.

Делеговані повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін.

Виконком сільської ради постійно тримає на контролі надходження платежів до місцевого бюджету від підприємств, організацій та інших платників податків, які розташовані та території ради та зареєстровані в сільській раді. На засіданнях виконкому постійно заслуховуються всі ті хто має заборгованість по сплаті податків до бюджету.

Так виконання плану доходів за 2013 рік становить:

По загальному фонду – 1293781 гривень, що складає 93,6%,

По спеціальному фонду 142885 гривень, або 125 %.

Виконання плану видатків за 2013 рік складає:

По загальному фонду – 1298614 гривень, або 93%,

По спеціальному фонду 87862 гривень, або 39 %.

Всього видатки по сільській раді склали за 2013 рік 1386478 гривень, з них захищені статті 1273136 гривень інші 113342 гривень.

Виконком сільської ради здійснює контроль за дотриманням цін і тарифів підприємцями, що проводять свою діяльність на території сільської ради.

Комісія сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, торгівлі, культури, побуту та роботи з молоддю проводила перевірку  торгівельних точок та магазинів на протязі 2013 року. На виявленні недоліки було вказано власникам магазинів. Власникам кафе було вказано на порушення графіків роботи у вечірній та нічний часи, та відвідування їх кафе неповнолітніми.

Сільська рада разом з Булахівською ЗШ І-ІІІ ст. приймала участь у обласному конкурсі проектів і у 2012 році стала переможцем з проектом «Дитячо-юнацький еколого-валеологічний центр розвитку креативних здібностей підростаючого покоління та здорового способу життя». В 2013 році були виділені кошти з сільського бюджету в розмірі 5 тис. гривень для його реалізації. Але реалізація проекту не відбулася, тому що держава не виділила необхідні кошти, а підрядчик за свої кошти не погодився робити.

Делеговані повноваження щодо управління комунальною власністю.

До комунальної власності сільської ради відносяться: будівля сільської ради, будівля та ДНЗ «Світлячок», Будинок культури, бібліотека, яка розташована в ньому та історико — краєзнавчий музей. Всі будівлі потребують капітального ремонту . На будівлі дитячого садка необхідно відремонтувати дах, на будівлі сільради також зробити ремонт даху, поточний ремонт в середині будівлі. Це ж стосується і Будинку культури. Всі вони потребують також встановлення автономного опалення.

Згідно Стратегії соціального партнерства ДТЕК та Павлоградського району заплановано на 2015 рік ремонт Булахівського сільського будинку культури на суму не менше 295 тис.грн. В бюджет сільської ради закладені кошти в сумі 36,9 тис.грн. на виготовлення в 2014 році проектно-кошторисної документації на виконання ремонтних робіт.

Сільська рада в 2014 році приймає  участь у всеукраїнському конкурсі проектів місцевого самоврядування з проектом : Створення центру дозвілля для збереження духовної спадщини і народних традицій та підвищення культурного рівня підростаючого покоління та громади села» в якому заплановано поетапний ремонт Будинку культури. Цей проект направлений на капітальний ремонт глядацької зали, сцени та окремих кімнат для занять співами та танцями. В разі перемоги із місцевого бюджету в 2015 році буде виділено 45 тис. грн. на його реалізацію.

В 2013 році було проведено поточний ремонт доріг з твердим покриттям по вул. Леніна. Всього було виконано робіт на суму 33609 гривень. З державного бюджету було використано 33609 гривень.

В 2013 році був проведений ямковий ремонт ( засипали шлаком вибоїни) по вул. К.Маркса та Дитюка.  Ремонт було проведено силами ТОВ «Агрофірма «Ісіда»» та ФГ «Шторм-2». Але цього ремонту не вистачає і на рік , так як шлак вивозиться за колесами автотранспорту.

Делеговані повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку.

На території сільської ради торгівельне обслуговування населення здійснює 5 магазинів та 3 кафе-бари. Продуктами та промисловими товарами в цілому населення забезпечене.  На території сільської ради відсутнє житлово-комунальне господарство. Послуги громадського транспорту надає автотранспортне підприємство «Авто-Імідж» . Спірні питання , які виникали по перевезенню пасажирів у другій половині 2012 року були вирішені в 2013 році в цілому  позитивно.

Виконавчий комітет періодично на своїх засіданнях заслуховує питання про стан надання послуг населенню та вживає заходів з метою покращення роботи установ.

Делеговані повноваження в галузі будівництва.

В 2011 році на сесії сільської ради було прийняте рішення на корегування містобудівної документації, генерального плану території сіл Булахівка та Червона Долина. Але через відсутність коштів у бюджеті 2012 та 2013 роках сільська рада і в 2014 році не має змоги замовити всю необхідну містобудівну документацію.

В 2013 році сільська рада провела реконструкцію вуличного освітлення по вул.. Косяка та добавила світильники по вул.Папаніна, що веде до вул.Зв’язківців .

З метою охорони пам’яток історії та культури у 2013 році було проведено косметичний ремонт «Меморіалу Слави». Проведено косметичний ремонт Стели з викарбуваними іменами тих,  хто не повернувся з горнила Великої Вітчизняної війни, а також скульптурі  «Скорботної Матері».

До Дня Перемоги зроблений поточний ремонт пам’ятнику «Солдатові», що розташований в центрі села.

Але знову ж таки це не за бюджетні кошти. Ці ремонти виконані  за спонсорські кошти.

Делеговані повноваження у сфері здоров’я, культури, фізкультури і спорту.

На території сільської ради розташовані амбулаторія загальної практики сімейної медицини та відділення швидкої допомоги, які надають медичні послуги населенню. Виконком сприяє амбулаторії в профілактиці інфекційних захворювань, в організації населення для проходження флюорографії. Також стежить, щоб в зимовий період постійно були прочищені дороги і під’їзди до амбулаторії та швидкої допомоги.

На території Булахівської сільської ради діє  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. На сьогодні  в ній навчається 144 учні. Школа повністю забезпечена педагогічним колективом. В ній кожен рік проводяться поточні ремонти, поступово замінюються вікна на енергозберігаючі. Активну участь у житті школи приймають Агрофірма «Ісіда» та ФГ «Шторм-2».

Дитячий садок «Світлячок»  знаходиться в комунальній власності територіальної громади Булахівської  сільської ради. Кожен рік в дитячому садку проводяться поточний та косметичний ремонти. В 2012 р. придбано за 8000 гривень та установлене устаткування по очищенню води. Щокварталу проводиться технічне обслуговування обладнання. Але знову-таки з другої половини 2013 року казначейство не пропускає кошти для проплати за обслуговування обладнання, тому проплата ведеться за спонсорські кошти. На даний час вода в дитячому садочку одна із кращих по якості в районі.

В дитячому садочку функціонує одна різновікова група із 31 дитини. В 2012 році в штат ДНЗ «Світлячок» введено посаду медичної сестри, але вона на сьогодні вакантна. На пів окладу медпрацівники не хочуть працювати, тому що пенсіонери втрачають пільги.

Згідно рішення сесії сільської ради з 01.02.2013 року ДНЗ «Світлячок»  являється юридичною особою відповідно до Закону  України «Про дошкільну освіту».

Виконком сільської ради здійснює облік дітей дошкільного та шкільного віку.  При виконкомі створена опікунська рада по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх, яка проводить міроприємства щодо запобігання бездоглядності  неповнолітніх та роботу з сім’ями які опинилися  в скрутних  життєвих  обставинах . На постійному контролі багатодітні сім”ї —  11, в них 36 дітей, сім”ї , що опинилися  в складних  життєвих обставинах  — 2, в них 5 дітей. Дітей позбавлених батьківського піклування 5 чоловік, діти інваліди — 1 чол.

Виконком тісно співпрацює з районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. З 2012 року додатково працює ще один соціальний працівник Єрмілова Л.П. – яка звітує про свою роботу виконкому сільської ради.

В лютому 2013р. та в лютому 2014 р.  на черговому засіданні виконкому було розглянуто питання «Про роботу  сільської ради з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах» із запрошенням соц. працівника та вчителів.

Виконком сільської ради багато уваги приділяє розвитку фізичної культури та спорту. В селі діє районна дитячо-юнацька спортивна школа. Від сільської ради в школі працюють  інструктори по спорту. Більшість районних спортивних змагань проводиться на її базі. Сільські діти мають можливість безкоштовно займатися у названій школі. Фізкультурний сільській клуб «Булахівка» приймає участь в усіх районних змаганнях. За підсумками 2013  року  сільський колектив фізкультури зайняв перші місця в районних сільських спортивних іграх, спорті вищих досягнень та друге місце, як краще спортивне село.

Хочу сьогодні наголосити, що весь спорт на селі тримається тільки на ентузіазмі та любові до нього.

Необхідно в бюджет включати кошти на придбання інвентарю, спортивної форми, виділяти кошти на проїзд команд до місця проведення змагань і таке інше, якщо ми хочемо зберегти та розвивати його, щоб росла здорова нація.

Делеговані повноваження у сфері регулювання земельних відносин  та охорони навколишнього середовища.

Виконавчий комітет сільської ради здійснює контроль за додержанням земельного та природоохоронного законодавства,  використанням і охороною земель.

Всього по сільській раді розпайовано 3523 га, 1164 – пайщиків. Орендують земельні паї:

ТОВ «АФ «Ісіда» — 799 паїв, площею 2318,29 га, 6,5 паїв площею 18,82 га обробляються без заключення договорів, договори знаходяться в ДЗК. Відумерла спадщина 18 паїв площею 54,3252 га.

ТОВ «Авангард» — 189 паїв площею 266,82 га. 41 пай обробляється без договорів, з яких відумерла спадщина – 4 паї, 3 договори знаходяться в ДЗК, 12 паїв накладка із залізною дорогою.

СФГ «Шторм-2» — заключено договорів на 62 паї, на 21 пай договори не заключні, відумерла спадщина – 3 паї. А всього в оренді 86 паїв площею 210,17 га.

СФГ «Триумф» заключено договорів оренди на 30 паїв, 7 паїв обробляються без договорів(паї перейшли в спадщину, але спадщина недооформлена). Відумерла спадщина складає 4 паї. Всього обробляється 41 пай площею 108,5 га.

СФГ «Лугове» обробляє 19 паїв площею 88,54 га. Із них один пай обробляється без договору, один  пай відумерла спадщина.

Одноосібники – 149 чоловік з площею паїв 547,80 га.

Всього по сільській раді 31 пай відумерлої спадщини, із них на 9 паїв направлено подання до міжрайонної прокуратури про визнання спадщини відумерлою. 2 паї відумерлої спадщини  відсуджено, але що далі  з нею робити не ясно.

Під господарськими будівлями та дворами знаходиться 99,7426 га. З них в оренді на 49 років взято 6,348 га. На 43,74 га знаходиться майно, яке використовується агроформуваннями згідно майнових свідоцтв на право власності орендодавців. На даний час уже оформлено право власності на майнові комплекси такі як: Тік, Автогараж, СТФ, Млин, Олійниця, Гречорушка, Склад під зерно, тракторна бригада №1, колишня будівля ПТФ, огородня бригада, будівельна бригада. Продовжується робота по оформленню права власності на інші будівлі. Проводиться виконкомом робота по питанню оформлення права установчих документів на земельні ділянки, де вже є право власності на будівлі у їх власників.
На території  сільської ради 170,8 га сіножатей, 1273,78 га пасовищ. У приватній власності 19,1 га, в постійному користуванні 14,36 га, в оренді 1,79 га. В стадії оформлення документації ( є розпорядження РДА) на 188 га сіножатей та  пасовищ їх оформляють 7 громадян.

Крім того було клопотання перед Павлоградською РДА про закріплення 643,8 га, як такі що належать до власності територіальних громад сіл Булахівка та Червона Долина.

Делеговані повноваження у сфері соціального захисту населення.

Для забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, багатодітних сімей, дітей-інвалідів, сиріт, людей похилого віку виконавчим комітетом сільської ради розроблено програму соціального захисту населення, затверджено опікунську раду та раду ветеранів.

Матеріальної допомоги названим категоріям в 2013 році виконком не надавав із-за відсутності коштів у місцевому бюджеті.

Делеговані повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Виконавчий комітет сільської ради тісно співпрацює з дільничним інспектором по профілактиці правопорушень та злочинності на території сільської ради, а також спрямовує та контролює роботу дільничного інспектора щодо розгляду заяв мешканців сіл Булахівка та Червона Долина. Проводить спільні рейди у вечірні години на дискотеки та у кафе.

При виконкомі сільської ради створена адмінкомісія в кількості  9 чоловік для розгляду справ про адміністративні правопорушення скоєні мешканцями сільської ради.

Виконком сільської ради прикладає свої зусилля по виконанню делегованих повноважень, але ми і самі розуміємо,  що не все зроблено і є над чим працювати. В той же час щоб делеговані повноваження виконувалися в тому обсязі що потрібно вони повинні підкріплюватися матеріальними коштами.

 5. Про хід запровадження в закладах освіти Павлоградського району енергозберігаючих технологій на період 2013 -2016 років.

Робота з енергозбереження у відділі освіти райдержадміністрації спрямована на виконання завдань, визначених Комплексною державною програмою енергозбереження України в рамках обласної програми енергозбереження шляхом впровадження ефективних та швидкоокупних заходів енергозбереження, що передбачають зменшення обсягів споживання енергоносіїв.

У 2013 році з метою зменшення витрат електричної енергії в Межиріцькому НВК проведена реконструкція системи водопостачання із застосуванням новітніх технологій. Заміна потужного електронасосу на менш енергозатратну автоматичну станцію дала змогу економити електроенергію до 20%. На виконання реконструкції системи водопостачання використані кошти з місцевого бюджету в сумі 18 тис.грн.

Одним із напрямів реалізації заходів з енергозбереження є створення ефективної системи обліку поставок і споживання енергоносіїв.

В закладах освіти району ведеться цілеспрямована робота з поліпшення втілення приладів обліку. Замінено лічильники електроенергії застарілих модифікацій на прилади І класу точності. Замінено газові лічильники в Булахівській та Вербківській ЗШ І-ІІІ ступенів із застосуванням електронного обчислення та комерційних приладів обліку об’єму спожитого газу.

В розробці знаходиться проект реконструкції вузла обліку газу для Новоруської ЗШ І-ІІ ступенів.

Основною метою Програми з енергозбереження є досягнення економії паливно-енергетичних ресурсів за рахунок виводу з експлуатації морально та фізично застарілого обладнання.

В процесі підготовки закладів освіти до навчального року та осінньо-зимового періоду з метою економії теплової енергії та створення належного температурного режиму частково замінено застарілі дерев’яні віконні та дверні блоки на енергозберігаючі металопластикові системи в Карабинівській, В’язівоцькій, Межиріцькій № 2 загальноосвітніх школах, розроблено проект капітального ремонту фасаду з заміною вікон в Богуславській ЗШ І-ІІ ступенів, Богуславській, Богданівській, Троїцькій ЗШ І-ІІІ ступенів та майстерні Булахівської ЗШ І-ІІІ ступенів. В Богуславській ЗШ І-ІІ ступенів згідно з розробленим проектом виконано часткову заміну вікон на суму 50 тис.грн.

 

Висновки та пропозиції:

 

         Проблемними питаннями є заміна застарілого технологічного та інженерного обладнання в системах теплозабезпечення Троїцької, Привовчанської, Карабинівської, В’язівоцької, Новодачинської,  Межиріцької № 2 ЗШ І-ІІІ ступенів, Богданівської ЗШ І-ІІ ступенів та Кочерезького НВК.

Відділу освіти райдержадміністрації в першу чергу необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію систем теплозабезпечення вищевказаних навчальних закладів.

Фінансовому управлінню райдержадміністрації при плануванні видатків по відділу освіти райдержадміністрації передбачити фінансування на здійснення реконструкції систем теплозабезпечення в Троїцькій, Привовчанській, Карабинівській, В’язівоцькій, Новодачинській,       Межиріцькій № 2 ЗШ  І-ІІІ ступенів, Богданівській ЗШ І-ІІ ступенів та Кочерезькому НВК.

Сектору житлово-комунального господарства райдержадміністрації тримати на контролі виконання заходів з енергозбереження та враховувати потребу в цих заходах при внесенні пропозицій з цього питання при підготовці матеріалів до облдержадміністрації.

 

Схожі публікації:

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Цунтральна, 98, каб.201, тел: (0563) 20-63-32

baner
baner
baner
baner