cnap
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

           Сучасна побудова Української держави орієнтується на нові принципи діяльності органів виконавчої влади, відповідно й нові підходи до завдань та функцій державних органів. Контроль є важливою ознакою змісту державного управління: забезпечує конкретність управління й здійснення його відповідно до прийнятих рішень. Ефективність здійснення контролю забезпечується, насамперед, чіткою та злагодженою роботою кожного управління, відділу та взаємодією всіх структурних підрозділів райдержадміністрації: кожен повинен виконувати свою роботу професійно та гідно, усвідомлюючи свою відповідальність за доручену справу.

Дотримання виконавської   дисципліни, організація виконання документів та здійснення контролю за ними є одним з пріоритетних завдань в районній державній адміністрації і носить системний, цілеспрямований характер та здійснюється відповідно до вимог указів Президента України від 19 лютого 2002 року № 155/2002 „Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України ”   та     від

26 липня 2005 року 1132/2005 „Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України”, а також, згідно з  нормативними документами райдержадміністрації, розробленими відповідно до чинного законодавства, а саме:

— Регламентом Павлоградської райдержадміністрації (затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 23.11.07 № 843-р-07);

— Положенням про розпорядження голови Павлоградської райдержадміністрації (затверджене розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.08.2013 № 365-р-13);

—  Положенням про організацію  контролю за виконанням документів органів виконавчої влади вищого та обласного рівня ( затверджене розпорядженням голови райдержадміністрації від 15.07.2013 № 252-р-13).

Найефективнішою формою контролю за  виконанням директивних завдань Глави держави та Уряду є розгляд питань на засіданнях колегії райдержадміністрації.

Так, за 9 місяців 2013 року на колегіальний розгляд  було винесено  та обговорено 40 питань. Із них, зокрема, виконання:

— законів України „Про місцеві державні адміністрації“, „Про Державний бюджет України на 2012 рік“,  «Про державний бюджет України на 2013 рік», «Земельнимй кодекс України»,   „Про місцеве самоврядування“, „Про звернення громадян“, „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“, „Про охорону дитинства“, „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей“, „Про охорону культурної спадщини“, „Про освіту“, „Про регулювання містобудівної діяльності“, „Про державну службу“, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України“, „Про доступ до публічної інформації“, „Про охорону здоров’я“ та „Про корупцію“ ;

—        указів Президента України з питань: забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та  органів місцевого самоврядування, пенсійного забезпечення, пріоритетного розвитку освіти, про стан виконавської дисципліни та завдання щодо посилення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації;

—        завдань Уряду  щодо підготовки до проведення весняно-польових робіт,  реалізації завдань з питань пенсійного забезпечення, підготовки  житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років, підготовки агроформувань району до збирання ранніх зернових культур урожаю 2013 року,  про реалізацію заходів щодо розмежування земель державної та комунальної власності, введення в дію Державного земельного кадастру;

—        державних та регіональних програм:  щодо підвищення безпеки дорожнього руху на території Павлоградського району на 2008-2012 роки, щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, оперативне реагування на них та забезпечення пожежної безпеки  в Павлоградському районі до 2015 року, щодо виконання програми «Шкільний автобус», щодо місцевих стимулів в охороні здоров’я, щодо розвитку малого підприємництва;

—        щоквартально розглядаються питання виконання бюджету та соціально-економічного розвитку району, стану виконавської дисципліни та завдання щодо посилення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації;

—        щомісячно розглядаються звіти сільських голів про виконання виконкомом сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади.

За підсумками розгляду головою райдержадміністрації прийнято                        35  відповідних розпорядженнь  та 8 протокольних рішеннь. Розпорядження перебувають на контролі за визначеними термінами, а деякі завдання носять постійний характер у певній сфері діяльності та повторно розглядаються у визначеному календарному періоді.

У райдержадміністрації відпрацьована і діє система заходів здійснення щоденного контролю за виконанням документів, які надходять із Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації, інших обласних органів виконавчої влади.

Контрольні документи  поділяються в райдержадміністрації за видами та термінами виконання.

Оперативний контроль за вхідними документами, в яких встановлено завдання з одноразовим терміном виконання та  документів з періодичним терміном виконання, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації здійснюється за допомогою комп’ютерної програми „Облік ОДА”.

З метою забезпечення належної роботи з контрольними документами, підвищення рівня виконавської дисципліни та посилення персональної відповідальності працівників апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації за своєчасне та якісне виконання документів у райдержадміністрації постійно здійснюються заходи щодо організації виконання контрольних документів  в установлені терміни, підготовки відповідної інформації за запитом, зокрема:

до відома заступників голови райдержадміністрації та виконавців структурних підрозділів щотижня (по понеділкам) доводяться плани здійснення контролю за виконанням документів вищих органів та власних рішень;

щоденно проводиться моніторинг оперативного виконання вхідних  контрольних документів;

за результатами моніторингу надається щотижнева, щомісячна та щоквартальна інформація голові райдержадміністрації щодо виконання структурними підрозділами контрольних документів та рівня виконавської дисципліни.

На сьогоднішній день  робота щодо виконання контрольних документів в усіх структурних підрозділах райдержадміністрації організована належним  чином.

Результати аналізу свідчать, що за 9 місяців 2013 року до райдержадміністрації надійшло 3114 документів, у відповідному періоді 2012 року – 3319. Контрольних документів зареєстровано на 01 жовтня  2013 року — 710 у відповідному періоді 2012 року – 848. Зменшилась кількість вхідних документів та зменшилась кількість вхідних контрольних документів, але слід зазначити, що в кожному контрольному документі збільшився спектр завдань та встановлено кілька термінів періодичного інформування про хід виконання. Тому керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації слід негайно вжити заходів щодо унеможливлення поверхневого підходу до вирішення проблемних питань, визначених у контрольних документах.

Відсоток контрольних документів від загальної кількості вхідної кореспонденції  склав 22,8 % (у відповідному періоді 2012 року – 25,5%). За видами кореспондентів 68,9 % (489) контрольних документа за 9 місяців 2013 року були надіслані облдержадміністрацією.

Всього станом на 01 жовтня 2013 року відпрацьовано контрольних документів разом із документами періодичного контролю та власними рішеннями – 2922.

Слід зазначити, що 6 контрольних документа виконано з порушенням термінів (показник виконавської дисципліни становить 0,2%). Порушено термін виконання документів, що надійшли із обласної державної адміністрації – 3, Західно-Добаської ОДПІ- 2, Павлоградської об’єднаної  державної фінансової інспекції- 1.

Недостатній контроль з боку окремих керівників управлінь  та відділів за своєчасним і якісним опрацюванням документів, обмеженість строків розгляду, кадрові зміни, відсутність у працівників певного досвіду роботи  стали основними причинами порушень термінів виконання документів.

З метою забезпечення належної роботи з контрольними документами безпосередніми виконавцями вищезазначених структурних підрозділів надані пояснювальні записки  про причини порушення терміну виконання документів відповідно до вимог розпорядження голови райдержадміністрації від 02 вересня 2013 року  № 368-р-13 „Про стан    виконавської   дисципліни  та завдання щодо посилення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації”. За результатами проведеного аналізу за неналежне виконання службових обов’язків до посадових осіб застосовано заходи дисциплінарного впливу та усно попереджено про недопущення у подальшому порушення встановлених термінів виконання документів.

Проблемними моментами при виконанні документів на сьогоднішній день є те, що вони містять широкий спектр завдань, мають різні та стислі терміни виконання, потребують залучення до виконання інших районних організацій та органів місцевого самоврядування. Виконання кожного  пункту потребувало участі для  підготовки інформації як одного, так і кількох, різних за напрямком роботи, виконавців, звітування до різних структурних підрозділів облдержадміністрації.

Особливу увагу при здійсненні аналізу стану виконавської дисципліни за 9 місяців 2013 року привертає динаміка фактичного навантаження структурних підрозділів райдержадміністрації. Найбільша кількість вхідних документів надійшла на виконання таким структурним підрозділам райдержадміністрації:

юридичному сектору  743 (контрольних – 108), сектор взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи  393  (контрольних – 151), сектору житлово-комунального господарства та будівництва 384  (контрольних 179), відділу економічно розвитку і торгівлі  380  (контрольних – 158), управлінню соціального захисту населення 272 (контрольних – 120),  відділу організаційної роботи 189 (контрольних — 59), фінансовому управлінню 246 (контрольних – 119), управлінню агропромислового розвитку 254 (контрольних – 91), Павлоградському районному центру первинної медико-санітарної допомоги 192 (контрольних – 118), сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 300 (контрольних – 147), сектору персоналу 137 (контрольних – 35), державному адміністратору 92 (контрольних – 37), сектору інфраструктури 38 (контрольних – 16), архівному відділу – 37 (контрольних – 6),  відділу Держреєстру виборців – 19 (контрольних – 2).

Іншою категорією документів є документи з періодичним терміном виконання. У звітному періоді їх опрацьовано 1728. Контроль за виконанням документів періодичного контролю, здійснюється за допомогою електронної програми «Облік ОДА». При одержанні нових документів  переліки документів поповнюються, а при закінченні терміну виконання  документи закриваються і помічаються відповідною позначкою про закінчення терміну звітування. Але слід зазначити, що не всі документи з періодичним терміном виконання знаходяться на обліку у відділі контролю облдержадміністрації, тому виконавці повинні самостійно відстежувати чинність документу у відповідному структурному підрозділі облдержадміністрації. У більшості випадків до вхідних документів з довгостроковим терміном виконання відносяться розпорядження голови облдержадміністрації, якими погоджені щорічні або довгострокові програми розвитку у певній сфері діяльності, а також заходи щодо виконання таких програм.

Особливою категорією вхідних документів є розпорядження голови облдержадміністрації. Через них трансформується  виконання указів та доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів, директивних документів органів влади вищого рівня.

Станом на 1 жовтня 2013 року до райдержадміністрації надійшло 211 розпоряджень голови облдержадміністрації, з них 44 контрольних. Протягом  9 місяців  2013 року виконано повністю 35 розпоряджень з урахуванням розпоряджень, які надійшли у минулих роках.  В загальному реєстрі на контролі знаходиться 66 розпоряджень голови облдержадміністрації з довгостроковим періодичним терміном виконання, з них: 53 розпоряджень минулих років, 13 — 2013 року.

У більшості випадків до вхідних документів з довгостроковим терміном виконання відносяться розпорядження голови облдержадміністрації, якими погоджені  щорічні або довгострокові програми розвитку у певній сфері діяльності, а також заходи щодо виконання таких програм.

Щомісячно ведеться моніторинг реагування райдержадміністрацією на розпорядження голови облдержадміністрації. Аналіз показує, що, в основному, всі відповідальні виконавці структурних підрозділів оперативно реагують на дану категорію документів, беруть на контроль виконання поставлених в них завдань та заходів.

Структурні підрозділи, на які покладена координація роботи з відповідних галузевих завдань, здійснюють конкретні заходи щодо їх виконання .

Відділом діловодства і контролю протягом 9 місяців 2013 року також здійснювався контроль згідно окремого реєстру контрольних доручень голови облдержадміністрації та заступників голови облдержадміністрації. Всього у 2013 році їх надійшло 53, з них контрольних 44. Протягом 2013 року виконано повністю 20 доручень.

Відділом діловодства і контролю щотижнево здійснюються перевірки виконання цієї категорії документів шляхом включення їх до планів контролю. За результатами аналізу встановлено, що в більшості структурних підрозділів ведеться їх облік, контроль здійснюється у відповідності з термінами, інформації та довідки з порушених питань своєчасно надаються за запитом.

 

Нормативним  актом  місцевого  рівня є розпорядження голови райдержадміністрації.

Правила підготовки розпоряджень та організація їх виконання регламентуються Положенням про розпорядження  голови Павлоградської райдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 30 серпня 2013 року № 365-р-13.

За 9 місяців  2013 року видано 414  розпоряджень із основної діяльності. Протягом  9 місяців  2013 року на контролі знаходилося 107 контрольних розпоряджень, 74 із них — минулих років, 33 – 2013 року.

Станом на 1 жовтня 2013 року на контролі знаходилося 78 контрольних розпоряджень голови райдержадміністрації, 46 із них — минулих років, 32 – 2013 року.

Інформації за підписом керівників структурних підрозділів райдержадміністрації про хід виконання розпоряджень голови райдержадміністрації надаються голові райдержадміністрації та заступникам голови райдержадміністрації, а після візування зберігаються у відповідних підшивках у відділі діловодства і контролю райдержадміністрації.

Протягом звітного періоду втратило чинність, виконано та знято з контролю 28 контрольних розпоряджень.

На обліку в відділі діловодства і контролю протягом 2013 року знаходилось 16 контрольних доручень, 10 доручень 2013 року та 6 минулих років, із них 10 виконано, 6 доручень знаходиться на виконанні, з них 3 – з довгостроковим терміном звітування.

Відповідно до  затвердженого графіку  протягом 9 місяців 2013 року здійснено 6  перевірок стану роботи з документами та організації контролю за їх виконанням у структурних підрозділах райдержадміністрації. Надана методична та консультативна допомога з питань  організації та здійснення контролю за виконанням директивних документів, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, рекомендації щодо удосконалення форм і методів контролю.

Налагоджена взаємодія зі структурними підрозділами райдержадміністрації щодо організації роботи з контрольними документами стосовно надання практичної і методичної допомоги.

Підводячи підсумок короткого аналізу організації роботи з виконання контрольних документів,  хочеться звернути увагу структурних підрозділів на здійснення більш чіткого обліку всіх контрольних завдань за всіма категоріями документів, якісної та повноцінної підготовки інформацій. Застосовувати системність і плановість при виконанні довгострокових контрольних документів згідно з встановленими термінами.

Схожі публікації:

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Цунтральна, 98, каб.201, тел: (0563) 20-63-32

baner
baner
baner
baner