Органи юстиції України з моменту їх створення в нашій державі і до цього часу перебувають у процесі реформування, який є складовою частиною адміністративної реформи, направленої на розбудову в Україні демократичної, правової держави та створення належних умов для захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина.
Слід зазначити, що із здобуттям Україною незалежності було прийнято Концепцію судово-правової реформи в Україні (схвалену Постановою Верховної Ради України від 28 квітня 1992 року), яка встановлювала відправні організаційні та інші засади перетворень у правовій царині нашої держави з метою приведення системи судових та правоохоронних органів, а також усіх галузей права у відповідність до соціально-економічних та політичних змін, що відбувалися в суспільстві у ті роки.
Низку положень вказаної Концепції було втілено у Конституції України 1996 року, з прийняттям якої з’явилася можливість на конституційному рівні завершити будівництво розвинутого громадянського суспільства та суверенної, демократичної, правової, соціальної держави.


Вперше інститут органів юстиції на теренах України з’явився у 1802 році, а саме 08 (20) вересня 1802 року маніфестом Олександра І «Про заснування міністерств» було утворено Міністерство юстиції Російської Імперії як центральний орган державного управління системою суду та прокуратури, юрисдикція якого поширювалася і на Україну, що в ті часи входила до складу Російської Імперії. Центральний апарат Міністерства формувався на базі канцелярії генерал-прокурора і складався з міністра, який одночасно займав посаду генерал-прокурора, двох товаришів (заступників міністра), ради (консультації), канцелярії міністра і двох департаментів.
До Міністерства юстиції Російської Імперії входили також головне в’язничне управління (передане до Міністерства внутрішніх справ у 1895 році), управління межовою частиною, навчальні заклади, які готували чиновників канцелярій судових відомств (училище правознавства, Костянтинівський межовий інститут), три архівні установи, редакція «Журнала Министерства юстиции», сенатська друкарня та благодійне товариство судового відомства.
Якщо поглянути на органи юстиції в історичному розвитку, то можна помітити, що процес реформування цього відомства відбувався завжди, а історія органів юстиції — це історія зміни функцій, що покладалися на цю інституцію.
Коло повноважень органів юстиції на сьогодні надзвичайно широке, їхня діяльність має багатогранний характер. Тому Міністерство юстиції України послідовно і виважено здійснює радикальне реформування своєї галузі.
За попередні роки українська юстиція пройшла складний шлях у своєму розвитку. І сьогодні незаперечним є внесок органів юстиції в утвердження демократичних засад розвитку суспільства, верховенства права, принципів справедливості та гуманізму, пріоритету прав і свобод людини і громадянина, становлення повноцінного громадянського суспільства.
Слід відзначити, що вагомий внесок та безцінний вклад задля ефективної роботи та процвітання органів юстиції кожного дня вносять безпосередньо працівники органів юстиції, які сумлінно та наполегливо виконують функції та завдання, покладені на них.
Більшість працівників органів юстиції є юристи, саме вони являються «прикордонниками» дотримання законності в країні, головною місією яких є забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України кожним її громадянином.

Начальник
Головного управління юстиції
у Дніпропетровській області В.Я. Кармазін

Схожі публікації:

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Цунтральна, 98, каб.201, тел: (0563) 20-63-32

baner
baner
baner
baner