baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

     План заходів щодо запобігання корупційним правопорушення та правопорушенням, пов’язаним з корупцією в Павлоградській райдержадміністрації

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови райдержадміністрації

25.02.2021  № Р-34/0/335-21
  

План заходів щодо запобігання корупційним правопорушення та правопорушенням, пов’язаним з корупцією в Павлоградській райдержадміністрації

з/п

Найменування заходів Термін виконання Відповідальні за виконання
1 2 3 4
1 Здійснення моніторингу змін, що відбуваються у антикорупційному законодавстві, та, у разі необхідності, проведення навчання серед посадових осіб апарату та структурних  підрозділів райдержадміністрації Постійно

та / або за окремими графіками навчань

Уповноважена особа апарату райдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції
2 Вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю, та дотримання вимог законодавства з врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб апарату  та структурних підрозділів райдержадміністрації Постійно Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, уповноважена особа апарату райдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції
3 Забезпечення подання новоприйнятими посадовими особами відомостей щодо працюючих близьких осіб у відповідних структурних підрозділах райдержадміністрації відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та подальша регулярна актуалізація такої інформації стосовно близьких осіб Постійно Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації; відділ організаційно-кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації
4 Здійснення попереджень осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням. Постійно Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації; відділ організаційно-кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації
5 Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання державними службовцями ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності покладених на них. Постійно Відділ організаційно-кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації;

керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

6 Забезпечення проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад в райдержадміністрації відповідно до вимог статей 56-58 Закону України „Про запобігання корупції“ та постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком“ У разі прийняття на службу Відділ організаційно-кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації;

керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

7 Забезпечення попередження працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації щодо дотримання Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.08.2016 за № 1203/29333, та забезпечення контролю за їх дотриманням Постійно Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації;

відділ організаційно-кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації

8 Організація та проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню умов антикорупційного законодавства; повідомлення про такі випадки спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції У разі необхідності Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, уповноважена особа апарату райдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції
9 Забезпечення контролю за своєчасним поданням посадовими особами апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування У визначені законодавством строки Уповноважена особа апарату райдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції
10 Надсилання повідомлень до Національного агентства з питань запобігання корупції про факт неподання чи несвоєчасного подання суб’єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування За необхідністю, у разі встановлення фактів неподання чи несвоєчасного подання електронних декларацій Уповноважена особа апарату райдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції
11 Здійснення закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”. Постійно Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

12 Проведення семінарів з питань публічних закупівель структурних підрозділів райдержадміністрації. Протягом року Відділ містобудування і архітектури, економічного розвитку, адміністративних послуг, цивільного захисту та мобілізаційної роботи райдержадміністрації
13 Проведення моніторингу ефективності використання бюджетних коштів, виділених району для виконання загальнодержавних програм Протягом року Фінансовий відділ райдержадміністрації
14 Забезпечення безумовного виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації“ в частині доступу громадськості для ознайомлення з прийнятими актами шляхом розміщення їх на офіційному сайті райдержадміністрації Постійно Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

15 Аналіз скарг і звернень фізичних та юридичних осіб до райдержадміністрації щодо порушення вимог антикорупційного законодавства України посадовими особами під час надання адміністративних послуг. Постійно Відділ організаційно-кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації
16 Розгляд повідомлень викривачів про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» У разі надходження

повідомлення

Уповноважена особа апарату райдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції
17 Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень, співпраця з викривачами. У разі надходження

повідомлення

Уповноважена особа апарату райдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції
18 Проведення роз’яснювальної роботи, навчань з питань корупції, поглиблення антикорупційних знань та підвищення правової культури і свідомості посадових осіб Постійно

та / або за окремими графіками навчань

Уповноважена особа апарату райдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції

 

Головний спеціаліст з питань

запобігання та виявлення корупції

апарату райдержадміністрації                                                                                                                   Ольга БУБЛИК

Схожі публікації:

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Центральна, 98, каб.201, тел: (0563) 26-96-04

baner
baner
baner
baner