baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

 

На виконання Закону України „Про запобігання корупції“, керуючись Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 березня 2020 року № 102/20  та розпорядженням голови Павлоградської райдержадміністрації від 04 травня   2020 року № Р-89/0/335-20 „Про затвердження Плану заходів з питань запобігання і протидії корупції на 2020 рік“, стан роботи з питань запобігання і протидії корупції в райдержадміністрації перебуває на особистому контролі голови райдержадміністрації та систематично вживаються заходи у сфері боротьби з корупцією.

Постійно проводиться роз’яснювальна робота серед державних службовців щодо вивчення основних положень антикорупційного законодавства, запобігання та шляхів врегулювання конфлікту інтересів, виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень, ризиків в діяльності посадових і службових осіб. Постійно здійснюється якісний добір і розстановка кадрів на засадах  неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивної атестації, щорічного оцінювання результатів службової діяльності, а також вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

Особлива увага приділяється підвищенню кваліфікації державних службовців райдержадміністрації щодо забезпечення дотримання антикорупційного законодавства, а саме:

актуальні питання реалізації чинного законодавства з питань запобігання  корупції;

захист персональних даних.

Уповноваженою особою райдержадміністрації за звітний період були проведені семінари-навчання з керівниками структурних підрозділів та працівниками апарату райдержадміністрації на теми:

„Особливості подання електронної декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування“ (24.03.2020);

„Як захистити свої персональні дані“ (22.10.2020);

„Щодо подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані“ (04.01.2021)

„Декларування та інші вимоги фінансового контролю“ (04.02.2021);

„Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів“ (04.02.2021).

Контроль виконання документів антикорупційного характеру здійснюється шляхом розгляду питань на засіданнях колегії, оперативних нарадах голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації, навчальних семінарах, при індивідуальних бесідах тощо.

Відповідно до плану роботи Павлоградської райдержадміністрації питання про стан роботи щодо запобігання і протидії корупції в райдержадміністрації, щороку розглядається на колегії райдержадміністрації. За результатами розгляду даного питання затверджено План заходів з питань запобігання і протидії корупції на 2020 рік.

Відповідно до частини першої статті 45 Закону України „Про запобігання корупції“ (ураховуючи зміни до Закону України від 04 березня 2020 року            № 524-ІХ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про запобігання корупції“) суб’єкти декларування зобов’язані до 01 червня 2020 року подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Станом на 01 червня 2020 року в райдержадміністрації працюють 51 (працюючі, у декреті) державних службовця, посади яких належать до посад державної служби категорії «Б» та «В», які були зобов’язані подати щорічну декларацію за 2019 рік у встановлені законодавством терміни.

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції була  проведена  перевірка факту подання державними службовцями  щорічних декларацій за 2019 рік. Перевіркою встановлено, що всі державні службовці без порушення термінів подали декларації за 2019 рік шляхом їх заповнення в особистому кабінеті на офіційному веб-сайті НАЗК з використанням цифрового електронного підпису.

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від                 22 жовтня 2019 року № Р-224/0/335-20 „Про впорядкування структури Павлоградської районної державної адміністрації“ у зв’язку зі скороченням штату працівників, 24 грудня 2019 року припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій державної служби. Перевіркою встановлено, що посадові особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (подання таких декларацій наступного за звітним року, у якому було припинено таку діяльність), без порушення термінів подали декларації за 2019 рік шляхом їх заповнення в особистому кабінеті на офіційному веб-сайті НАЗК з використанням цифрового електронного підпису.

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року № 19 „Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України „Про запобігання корупції“ та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій“ уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції перевіряє факт подання щорічних декларацій протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій (до 10 червня 2020 року). Таким чином, перевірка проведена у терміни, встановлені діючим законодавством.

За період з 01 січня до 24 лютого 2021 року в райдержадміністрації було призначено 1  особу, звільнено за звітний період 6 державних службовців, посадових осіб 1 (перший заступник голови).            Перевіркою встановлено, що всі державні службовці без порушення термінів подали декларації за 2019 рік шляхом їх заповнення в особистому кабінеті на офіційному веб-сайті НАЗК з використанням цифрового електронного підпису.

Наказом керівника апарату райдержадміністрації від 21 січня 2020 року         НК № 9/0/454-20 затверджено склад конкурсної комісії Павлоградської райдержадміністрації на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В», яка в своїй роботі керується постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби”.

При призначенні на посаду державні службовці підписують попередження про спеціальні обмеження, встановлені законами України „Про запобігання корупції“ та „Про державну службу“, знайомляться із загальними правилами етичної поведінки державного службовця та дотримуються їх виконання у службовій діяльності.

На офіційному сайті райдержадміністрації створено і функціонує розділ „Запобігання проявам корупції, який періодично оновлюється.

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції постійно проводиться антикорупційна експертиза проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та наказів керівника апарату райдержадміністрації.

В Павлоградській райдержадміністрації працює комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Павлоградської районної державної адміністрації, яка керується статтею 19 Закону України „Про запобігання корупції“, рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції“ від 02 грудня 2016 року № 126 „Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади“, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28 грудня 2016 року  № 1718/29848 (далі – Методологія оцінки) та від 19 січня 2017 року № 31 „Про затвердження Методологічних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади“ (зі змінами).

Комісією було визначено об’єкти оцінки корупційних ризиків, джерела інформації для проведення оцінки, методи та способи оцінки корупційних ризиків, а також відповідальні особи та строки проведення.

Оцінка корупційних ризиків членами комісії здійснювалась за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків затверджений головою райдержадміністрації та являється невід’ємною частиною Плану заходів з питань запобігання і протидії корупції на 2020 рік.

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції  апарату райдержадміністрації виконуються функції з питань запобігання корупції  та щоквартально проводиться моніторинг притягнення державних службовців райдержадміністрації та її управлінь і відділів до відповідальності.

На протязі 2020 року фактів притягнення до відповідальності державних службовців райдержадміністрації не відбувалось

Схожі публікації:

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Центральна, 98, каб.201, тел: (0563) 26-96-04

baner
baner
baner
baner