cnap
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

За останні роки державою здійснено низку заходів щодо реалізації ідей і положень національної Доктрини розвитку освіти щодо реформування освіти, підвищення її якості, доступності та конкурентноспроможності.

Модернізовано зміст освіти, створені нові підручники, започатковано організацію інклюзивного навчання дітей з особливими потребами, запроваджується профільне навчання, вдосконалюється зовнішнє незалежне оцінювання, триває забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними комп»ютерними комплексами, впроваджується державна  програма « 100 відсотків»,спрямована на інформатизацію освіти.

Оновлено систему мовної освіти, що забезпечує обов»язкове володіння державною мовою. Вивчення іноземних мов стало обов»язковим з  першого класу. Відбулися позитивні зрушення в бібліотечно-інформаційному забезпеченні педагогічної освіти, зокрема, створено веб-портали та сайти у провідних бібліотеках, формується повноцінний галузевий інформаційний ресурс, електронні каталоги, електронні бібліотеки.

На підвищення доступності якісної освіти її конкурентноспроможності відповідно до вимог сталого розвитку суспільства та економіки, на забезпечення розвитку людини згідно з її здібностями на основі навчання протягом життя спрямована Національна стратегія розвитку освіти на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України В.Ф.Януковичем   25 червня поточного року.

Модернізація і розвиток освіти за цією стратегією повинні набути випереджувального безперервного характеру, гнучко реагувати на всі процеси, що відбуваються в Україні та світі.

Свідченням позитивних якісних змін у забезпеченні розвитку національної системи освіти став Форум Міністрів освіти європейських країн «Школа ХХІ століття: Київські ініціативи», на якому проголошені 7 напрямків Євроінтеграції дошкільної та середньої освіти та визначені проекти практичних дій, які будуть реалізовуватись в Україні.

Сьогодні в державі триває громадський діалог, ініційований Міністерством освіти і науки України «Українська школа: реалії і кроки до якісної освіти». В центрі уваги – кардинальні зміни, які відбувалися протягом останніх трьох років: впровадження нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти та нового державного стандарту початкової загальної освіти.

Дошкільна освіта – це інвестиції в майбутнє. Пріоритети і перспективи її розвитку визначені Державною цільовою соціальною програмою розвитку  на період до 2017 року та новими соціальними ініціативами Президента України «Діти-майбутнє України».

Протягом 2012-2013 навчального року 66 педагогів в 14 дошкільних установах забезпечували навчання і розвиток 537 вихованців.

В районі продовжена робота по стовідсотковому охопленню дошкільною освітою дітей 5-річного віку. На сьогодні в районі нараховується 253 дитини цього віку, з них виховуються в ДНЗ -164 чол., навчаються за плинним режимом 18 дітей, 13 дітей охоплено соціально-педагогічним патронатом, 58 п’ятирічок охоплені різними формами дошкільної освіти .

 

Протягом останніх 5 років мережа дошкільних закладів залишається стабільною, і все ж вона  не задовольняє потреби населення в дошкільній освіті.

На черзі перебуває 165 чоловік.

20чол.  – Карабинівський ,

65 чол. – Вербківський

80 чол. – Богуславський дошкільні заклади .

З метою зняття соціального напруження органами місцевого самоврядування, районною владою вжитті заходи щодо покращення ситуації.

З першого вересня розпочинає роботу  група короткотривалого перебування для 20 дітей 5-річного віку на базі Богуславської ЗШ І-ІІІст.;

Реконструкція приміщень Карабинівського та  Верківського дошкільних закладів дасть можливість створити додатково 115  місць .

Продовжується робота щодо виготовлення проектної документації для створення НВК на базі Богуславської ЗШ І-ІІІст.

Виготовлена проектно-кошторисна документація для подальшої реконструкції дошкільного закладу «Теремок» в с.Богданівка.

Розпочато другий етап робіт у Кохівському ДНЗ.

Окрім цього вирішуються питання покращення матеріальної бази вже діючих груп.

За рахунок бюджетних коштів здійснено поточні ремонти приміщень В»язівоцького , Межиріцького №1 дошкільних закладів на загальну суму   49,5 тис. гр.

Замінено частково вікна, придбано твердий і м’який інвентар,ігрове обладнання в Межиріцьких №1, №2, Новодачинських №1 та №2 , Богуславському дошкільних закладах.

Керівникам цих установ вдалося залучити понад 100 тис.гр. благодійних коштів

Протягом 2012-2013 н.р. в шести дошкільних закладах введені посади бухгалтерів.

Ознакою сучасної організації управлінської, навчально-виховної діяльності є інформаційні технології.

Сьогодні з 14 дошкільних закладів -11мають комп»ютери.

Лише 3 дошкільні заклади (Вербківський, Богданівський, Межиріцький №1) підключені до мережі інтернет.

Педагоги-дошкільники творчо підходять до реалізації програм                 «Я у світі» та «Впевнений старт».

Родзинками дошкільної освіти Павлоградщини стали творчі доробки вихователів Новодачинських ДНЗ №1 та №2 по навчанню дітей грамоти та читання за методикою Домана.

Вже  декілька років вихователі Булахівського  ДНЗ впроваджують елементи методики Монтесорі.

Педагоги Межиріцьких №1 та №2 дощкільних закладів використовують в навчально-виховному процесі методики ейдетики.

Використання інноваційних технологій сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу.

 

Слід відмітити творчу, результативну роботу педагогів дошкільників:

 

— Привовчанського ДНЗ – учасника обласного конкурсу «школа здоров’я», який був нагороджений дипломом департаменту освіти за представленні матеріали;

— Булахівського ДНЗ,  який був учасником обласного конкурсу «Вихователь року»;

— вихованка Карабинівського ДНЗ Азатян Ангеліна стала призером Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Сузір’я талановитих дошкільнят».

ПОЧАТКОВА ОСВІТА.

          Особлива увага держави сьогодні зосереджена на реформуванні змісту початкової освіти, яке розпочалось із впровадження нового Державного стандарту.

Сьогодні в початковій школі працює 71 вчитель.

76% з них мають вищу педагогічну освіту.

70% педагогів мають стаж понад 20 років.

41% вчителів перших класів мають вищу кваліфікаційну категорію.

Ці цифри — свідчення потужного кадрового потенціалу, спроможного реалізувати поставлені завдання щодо впровадження нових стандартів початкової освіти.

Навчання учнів 1-х класів здійснюється в окремих обладнаних класних кімнатах. В 4-х школах району (Привовчанська, Межиріцька №1, Кочерезький НВК, Богданівська І-ІІІст.), обладнанні окремі ігрові кімнати і спальні.

В інших школах в навчальних кабінетах виділені ігрові куточки, зони відпочинку.

Всі вчителі початкової школи пройшли навчання комп»ютерної грамотності, володіють ІКТ-технологіями. Вчителями початківцями здійснюється комп»ютерна підтримка викладання предметів  . У 2-х школах району:

В’язівоцькій та  початкові класи забезпечені навчальними комп»ютерними комплексами.

Приємно відзначити, що викладання  курсу  «Сходинки до інформатики», яке передбачено новою програмою, не викликало у вчителів труднощів, бо в нашому районі цей курс викладається вчителями-початківцями вже майже 5 років.

Протягом минулого навчального року проведені семінари, тренінги які сприяли підвищенню фахової майстерності педагогів-початківців. Пройшов спільний семінар для вчителів і вихователів   дошкільних навчальних закладів  на базі Новодачинських№1, №2  дошкільних закладів та Новодачинської ЗШ

Укладено угоди між дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами щодо організації наступності між дошкільною і початковою освітою.

Протягом лютого-березня цього року в усіх школах району пройшли підготовчі заняття, які відвідали 275 майбутніх першокласників.

 

Всі ці кроки спрямовані на забезпечення якісної початкової освіти та успішної реалізації державних стандартів, моніторинг яких здійснюється щороку у вигляді державної підсумкової атестації з української мови і читання та метематики.

ДПА з цих предметів виконували 193 учня 4-х класів. Вцілому учні показали високий рівень засвоєння державних стандартів з названих дисциплін. Якісний показник засвоєння становить 81% ( вминулому році -80%).

З української мови найкращі результати показали учні Булахівської, Межиріцької №1, Богуславської ЗШ І-ІІІ ст. загальноосвітніх шкіл.                                     З українського читання якісний показник становить 89%.

Найкращі результати мають учні Межиріцької №1, Новодачинської, Вербківської загальноосвітніх шкіл.

Якісний показник з математики в районі становить 76%.

Кращі результати державної атестації   з цього предмету мають учні Межиріцької №1, Богуславської І-ІІІст. загальноосвітніх шкіл.

Особливої уваги та конкретного опрацювання потребують матеріали Всеукраїнської наради з питань завершення навчального року, яка відбулась 18 травня під головуванням Дмитра Табачника, де визначено концептуальні засади навчання учнів 5-9 класів.

2013-2014 н.р. є особливим для учнів 5-х класів. Адже з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної  середньої освіти і нових навчальних програм з усіх базових дисциплін.

 

Серед основних новацій такі:

-учні п»ятих класів вивчатимуть 2 іноземні мови;

-розпочинається вивчення інформатики з 5 класу;

-передбачено посилення використання здоров»єзбережувальних технологій;

-підвищена увага приділятиметься природничій та екологічній освіті;

В контексті цих нововедень, ефективною повинна бути діяльність шкільних методичних комісій класних керівників, шкільних і районних предметних методичних комісій по вивченню та  реалізації  рекомендацій міністерства освіти  щодо особливостей організації навчально-виховного процесу у  5-х класах.

Ефективною та максимально мобільною повинна бути робота з батьківською громадскістю дітей цієї виховної категорії.

Спільні зусилля педагогів і батьків повинні бути спрямовані на головне – створення оптимальних умов для  успішної адаптації бувших учнів початкової школи при переході в основну.

Час адаптації до навчання у 5-му класі є одним з найважчих періодів шкільного життя, пов»язаний із зростанням навантаження на психіку учня. Саме тому, своєчасною,системною в цьому плані повинна бути робота шкільного психолога, як головного консультанта для вчителя, батька і дитини.

Нажаль сьогодні лише в 5 школах району в штатному розписі уведені посади психолога . А сьогодення вимагає наявність такого фахівця в кожному  дошкільному та загальноосвітньому закладі.

Вирішення цієї проблеми вбачаємо в організації роботи виїзних консультативних пунктів до навчальних закладів району.

Ключовим завданням освіти у ХХІ столітті є розвиток мислення, орієнтованого на майбутнє. Національна стратегія розвитку освіти визначає пріоритетним формування не лише глибоких теоретичних  знань, а здатність самостійно застосовувати їх у нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, здійснити перехід від суспільства знань до суспільства життєво компентентних громадян.

Саме ці завдання покладено на базову та повну загальну  середню освіту.

Загальний контингент загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 н.р.  складав 2446 учнів.

Мережа району налічувала 169 класів. Середня наповнюваність класів у минулому навчальному році у районі складала 14 учнів.

Ми відчуваємо вплив демографічної ситуації, продовжується тенденція зменшення учнівського контингенту в тому числі і старшої школи, що ускладнює організацію повноцінної профільної освіти.

Минулого навчального року  97%  учнів  10-11 класів району були охоплені профільним навчанням.

В Межиріцькій №1, Межиріцькій №2, Богуславській ЗШ І-ІІІст. загальноосвітніх школах функціонували класи з поглибленим вивченням окремих предметів.

В минулому навчальному році на 97 % було забезпечено використання   регіонального компоненту навчальних планів, що дало можливість загальноосвітнім навчальним закладам створити ефективну модель

допрофільної підготовки учнів 8-9 класів , забезпечити введення елективних курсів та курсів за вибором , організувати дієву допомогу  старшокласникам у підготовці до незалежного оцінювання під час факультативних занять.

9 клас закінчили 280 учнів. З них 150 учнів , що складає 53% продовжуватимуть навчання у 10 класах.

69  (24%) дев’ятикласників вступили до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.До професійних ліцеїв вступили 51 дев’ятикласників.

11 клас завершили  196  учнів.

Серед випускників цього року 10 медалістів. 7 випускників нагороджені золотими медалями та 3 – отримали срібні медалі.

Це випускники Богданівської, Богуславської, В’язівоцької, Межиріцької №1 ,Троїцької загальноосвітніх шкіл, Кочерезького НВК.

Аналіз вступу випускників свідчить 65  учнів (33%)  вступили до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, 29 учнів вступили до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Слід зазначити низький відсоток вступу випускників цього року до вищих навчальних закладів .

Детальний аналіз результатів вступної кампанії повинен зробити кожний педагогічний колектив та дати оцінку ефективності профільної освіти , якості підготовленості наших учнів до ЗНО,ефективності використання годин варіативної частини.

З перспективною мережею 2013-2014 н.р. 1 вересня за парти сядуть     2337 учнів. З них 232 учня прийдуть до 1-го класу, 152 учня розпочнуть навчання у 10 класах.

Внаслідок впливу демографічної ситуації змінюється і мережа закладів освіти району. Передбачається відкриття Поперечненського НВК І ст. -«школа-дошкільний заклад».

Відбулась ліквідація дитячого будинку «Моя родина» та реорганізовано Межиріцьку ЗШ І-ІІІст. №1 у НВК з інтернатним відділенням, в якому можуть перебувати діти пільгових категорій, діти з функціонально-неспроможних сімей та діти з віддалених сіл.

Всі ці важливі кроки спрямовані на створення ефективної моделі освітнього середовища району, завданням якого є надання якісної освіти та забезпечення умов всебічного розвитку.

Серед вагомих підсумків минулого навчального року є результати участі наших учнів у обласних, Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, змаганнях, виставках.

Щороку збільшується питома вага призерів обласних олімпіад.

Так, у 2010 році їх було 4, у  2011,2012 роках —  по 8 призерів, а в 2013 році ми маємо 10 призерів олімпіад обласного рівня : з української мови і літератури, правознавства, біології, екології, педагогіки і психології, з географії, правознавства  , російської мови і літератури, з предмету  «людина і світ».

Призерами обласних предметних олімпіад стали учні Богуславської, Булахівської, В’язівоцької , Троїцької і Вербківської загальноосвітніх шкіл.

Ці учні – наша гордість.

Велика шана від усієї освітянської громади педагогам, завдяки яким формується інтелектуальна еліта  та створюється позитивний імідж нашого району.

Це вчителі  Богуславської загальноосвітньої школи: Донченко Ала Олексіївна,_Качала Людмила Миколївна, Надточий Тетяна Миколаївна,Качала Оксана Іванівна, Крупська Галина Сергіївна.

Вчитель Троїцької ЗШ  Мачула Євген Анатолійович, вчителі В’язівоцької школи Дерев’янко Валентина Олексіївна , Олійник Володимир Іванович, вчитель Булахівської ЗШ Соболь Наталія Валентинівна, психолог _Вербківської школи  Коваленко Наталія Петрівна.

Отримав підтримку та популяризацію започаткований губернатором області проект «Розвиток інтелекту Дніпропетровщини».

В рамках цього проекту проведено районний інтелектуальний турнір «Що? Де? Коли?» і команда переможець Богуславської ЗШ І-ІІІст. взяла участь в обласному турі та нагороджена грамотою департаменту освіти.

Вчитель тренер команди — Кушнарьова С.П.

В позаурочний час освітні, творчі і спортивні запити школярів району задовольняють три позашкільні заклади:

еколого-натуралістичний  центр, будинок дитячої творчості та дитяча       спортивна школа. Мережа гурткової роботи протягом останніх трьох років залишається стабільною.

Усього позашкільною освітою охоплено 1486 вихованців, що становить 61% від загальної кількості учнів.

2013 рік було проголошено роком дитячої творчості.

Вихованці позашкільних закладів нашого району стали учасниками більше 40 заходів обласного та Всеукраїнського рівня.

Маємо результати:

—         студія сучасного танцю « Лего» стала  переможцем і отримала гран-прі на VІІ Міжнародному конкурсі «Кримські хвилі» м. Феодосія;

—         вихованці гуртків декоративно-прикладного мистецтва посіли І місце в обласних конкурсах «Знай і люби свій край», «З Україною в серці»;

—         Гармашова Альона, Костенко Владислав-  переможці обласного літературно-мистецкого конкурсу «Собори наших душ» у номінації «Графіка»;

—         Вихованці гуртка «Юний садівник» посіли І місце на Всеукраїнському фестивалі «Україна-сад» м. Київ;

—         Виробнича бригада Булахівської ЗШ виборола ІІ місце на Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих бригад у м.Луцьк.

За результатами навчального року вихованці еколого-натуралістичного центру здобули  7 перемог у заходах обласного рівня та 3 призових місця у конкурсах  Всеукраїнського рівня.

Аналізуючи роботу педагогічних колективів за минулий 2012-2013 н.р., можна з впевненістю сказати, що кожний навчальний заклад поступово формує свою виховну систему, впроваджуючи концепцію системного підходу до виховання.

Приємно відмітити, що завдяки значній когорті ініціативних педагогів шкільне життя учнів насичене цікавими подіями, колективними творчими справами, святами.

Значна роль у процесі виховання належить класному керівнику. 169 класних керівників району щоденно формують особистість школярів – піклуються про їх всебічний розвиток, вихованість, зміцнення дисципліни, поєднують виховні зусилля вчителів-предметників, батьків, громадськості.

Матеріали, подані на районний етап Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» педагогами з 8 шкіл, показали належний рівень володіння інноваційними методами організації виховного процесу  у класному колективі,  використання сучасних виховних технологій, а Кобринчук Антоніна Борисівна, класний керівник Вۥязівоцької ЗШ І-ІІІ ст.,   стала лауреатом обласного етапу конкурсу.

Значна увага в районі приділяється обдарованим  дітям. Щороку учні навчально-виховних закладів району є учасниками понад 50 конкурсів, оглядів, заходів, змагань, фестивалів усіх рівнів.

У минулому навчальному році команда «Факел» Булахівської ЗШ І-ІІІ ст. посіла ІІ місце в обласних зональних змаганнях команд дружин юних пожежників і рятувальників (керівник Гузь Ірина Олександрівна).

 

Агітбригада Богуславської ЗШ І-ІІІ ст. стала лауреатом обласного фестивалю «Молодь обирає здоров’я»  (кер. Кушнарьова С.П.).

Група «Пошук» Богданівської ЗШ І-ІІ ст. посіла ІІІ місце в конкурсі «Звичаї, обряди, традиції мого краю» в номінації «Кращий пошуковий загін» (керівник Шумська Наталя Андріївна).

Робота учениці Троїцької ЗШ І-ІІІ ст. Ільченко Людмили «Відбудова Свято-Троїцького храму» стала переможцем обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Моя Батьківщина – Україна» в номінації «Духовна спадщина мого народу» (кер. Блажеєвьска Тетяна Олександрівна).

Учні Вербківської ЗШ І-ІІІ ст.  Холоденко Анастасія і Жмайло Валентина – призери обласного конкурсу комп’ютерної графіки і анімації.

( керівн. Пазіна Наталія Вікторівна)

Серед пріоритетів виховної роботи на наступний рік треба визначити заходи спрямовані на відзначення 200-річчя Т.Г. Шевченка, 95 річчя Василя Сухомлинського, 70-річчя визволення району, області,України .

Визначальним фактором успіху, результативності  та головною рушійною силою будь яких змін в освіті була і залишається особистість вчителя.

Кадрова політика в галузі освіти району спрямованна на створення умов розвитку, підтримки творчого потенціалу педагогів, забезпечення  їх професійного зростання та постійного оновлення фахових навичок у міжатетстаційний період.

У 2013-2014 навчальному році навчально-виховний процес у закладах освіти будуть забезпечувати 393 педагога, з них  296 чоловік – педпрацівники загальноосвітніх шкіл.

Укомплектованість загальноосвітніх шкіл на початок навчального року становить 98,7%.

Залишається стабільним протягом останніх років освітній рівень педпрацівників.

92% педагогів мають вищу фахову освіту.

50% вчителів шкіл району- спеціалісти вищої категорії.                                                       96 педпрацівників мають педагогічні звання «Вчитель методист», «Старший вчитель», «Керівник гуртка-методист».

Присвоєні категорії і звання —  це не одноразова відзнака під час атестації вчителя, а в першу чергу вони повинні стати визнанням системної, повсякденної, результативної, інноваційної діяльності, визнанням тих ,хто є носієм високої інтелектуальної культури та педагогічної етики, хто змінюється сам і осучаснює середовище навколо себе.

Однією з актуальних проблем кадрового забезпечення практично кожної школи  є старіння кадрів та забезпечення  молодими спеціалістами.

Зростає кількість вчителів, які отримують пенсію і працюють.

60% вчителів району мають стаж більше 20 років (обласний показник -53%). Найбільш молодими спеціальностями є інформатика, фізична культура, біологія, історія, українська мова, де значний відсоток вчителів віком до 40 років, які викладають зазначені предмети.

На сьогодні  64% вчителів району — це випускники своїх шкіл. З метою самозабезпечення педкадрами, проводиться робота по відбору обдарованої молоді для навчання в педвузах за цільовими направленнями.

За останні 3 роки було видано 27 цільових направлень.

Однією із невирішених проблем по закріпленню молоді на селі є відсутність житла для молодих спеціалістів, яку треба вирішувати на рівні району.

За останні три роки в закладах освіти прийшли 14 молодих спеціалістів, з них лише 3 уклали договір про відпрацювання за місцем розподілу.

Становленню педагогічних кадрів,  постійному підвищенню їх професійної кваліфікації сприяє система курсової перепідготовки на базі ДОІППО, система шкільної та районної методичної роботи.

Протягом минулого навчального року для різних категорій педпрацівників методичним кабінетом  було проведено більше 30 методичних заходів: семінари, тренінги, круглі столи, захисти проектів, творчі звіти.

Щорічно педагоги району беруть участь у районному та обласному етапах конкурсу професійної майстерності «Вчитель року».

Учасниками очного етапу конкурсу в цьому році стали вчитель Кочерезького НВК – Шляхова Людмила Миколаївна, яка виборола 4 місце серед вчителів музики  області та вчитель Вербківської ЗШ І-ІІІст. – Ваховська Тетяна Олексіївна – посіла 5 місце серед вчителів  французької мови області.

Вчитель біології Вербківської школи Калініченко Світлана Григорівна за кращу розробку та захист власного електроного ресурсу з предмету в очному етапі Всеукраїнського  конкурсу «Panaвoard» у м.Києві посіла І місце і нагороджена компанією Майкрософт цінним подарунком.

Дипломами Міністерства освіти та академії педагогічних наук за представлені матеріали на   Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні» нагороджені районний методичний кабінет, педагогічні колективи Вербківської, Булахівської, Привовчанської загальноосвітніх шкіл.

Керівники шкіл та педагоги району взяли участь у більше  10 Всеукраїнських конкурсах, в тому числі і інтерактивних: «Я активний освітянин», » Панорама творчих уроків 2012″, » Портфоліо школи».

Межиріцька №1, Богуславська, Вербківська загальноосвітні школи продовжують впровадження експериментальних проектів по викладанню медіа культури.

Сучасним, інноваційним вдається зробити навчально- виховний процес педагогам  Вербківської школи, яка бере участь ще у двох експериментах Всеукраїнського рівня «Відкритий світ» та «Випереджаюча освіта для сталого розвитку».

Працюючи на випередження, педагогічний колектив цієї школи згуртувався навколо ідеї впровадження інформаційних технологій,  створення умов ефективного їх використання в навчальному процесі, виховній роботі, в управлінській діяльності.

 

Досвідом використання інтерактивних дошок, мультимедійного обладнання, розроблення власного електронного ресурсу ділились педагоги школи на районних семінарах   які проходили  на базі цієї школи.

Протягом минулого навчального року Вербківська  школа стала плацдармом для демонстрації можливостей інформаціно-комунікаційних технологій практично для всіх категорій педпрацівників.

В 2013-2014 навчальному році до експериментальної діяльності по впровадженню Всеукраїнського проекту «Випереджаюча освіта для сталого розвитку» долучаються педагогічні колективи Межиріцької №2 та В’язівоцької шкіл, де розпочнеться викладання спецкурсів відповідного спрямування.

Протягом  2012-2013 навчального року були проведені два обласні семінари.

На базі Новодачинської ЗШ за активною участю вчителя історії  цієї школи Пасічник Тетяни Петрівни, успішно  пройшов семінар для керівників євро клубів області.

Завдяки професіоналізму вчителів математики – Григоренко Лариси Григорівни, Охрименко Людмили Миколаївни, Явтушенко Лариси Вікторівни, Кобринчук Антоніни Борисівни, наш район гідно представив себе на обласному семінарі керівників районних методичних комісій вчителів  математики.

«Нові технології, не питаючи дозволу, проникають у всі сфери нашого життя. Кому як не освітянам вивчати їх і брати собі на допомогу, вчити дітей і вчитися самим»,- зазначив у своєму виступі заступник Міністра освіти  Борис  Жебровський, презентуючи педагогам стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні, яка схвалена Кабінетом Міністрів України 15 травня цього року.

Серед стратегічних ліній цієї концепції є електронна освіта — форма отримання освіти, що здобувається з використанням виключно інофрмаційно-комунікаційних технологій. Мова йде про широке запровадження  різних форм дистанційного навчання та розроблення навчального контенту такої освіти.

Сьогодні державою  констатується, що за результатами міжнародних досліджень рейтинги України за окремими індексами, що стосуються впровадження   ІКТ-технологій занизькі:

-глобальний індекс конкурентноспроможності-82 місце із 142 держав;

-індекс технологічної готовності-82 місце із 142 держав;

— індекс за електронною готовністю суспільства-64 місце з 70 держав.

Реалізація стратегії інформатизації посилить мотивацію до використання ІКТ-технологій, які спрямовані на формування інформаційної культури громадян, на професійну підготовку людини для роботи в інформаційному суспільстві.

Національна стратегія націлена на розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності, випуск електронних підручників та енциклопедій, на створення відкритої мережі освітніх ресурсів.

 

Передбачається розроблення методологічного забезпечення, відкриття нових спеціальностей з новітніх ІКТ-технологій, забезпечення всіх навчальних закладів широкосмуговим доступом до міжнародних науково-освітніх мереж та Інтернету.

Саме в контексті цих глобальних процесів, які відбуваються в державі сьогодні, вчитель нашої звичайної сільської школи повинен  бути  мобільною, мислячою на випередження, вільно володіючою інформаційними технологіями  особистістю, цікавою для учня, яка здатна сама навчатись протягом життя, яка не тільки використовує, а й розробляє власний електронний ресурс.

Перші кроки в цьому зроблені вчителями району, які у минулому навчальному році увійшли до складу обласних творчих груп по формуванню електронного  навчального ресурсу у  обласному проекті » Електронна школа відкрита для всіх» для дистанційного навчання обдарованих дітей та дітей з особливими потребами.

З вересня 2013 року за ініціативою губернатора в області стартують ще 4 електронні проекти: «Електронний методичний кабінет», «Електронна школа Петриківського розпису», »Профільна школа-онлайн» і «Мережевий освітній округ».

На засадах інформацізації суспільства, навчального процесу зокрема, повинна будуватись і науково-методична робота з кадрами.

В основі якої повинна бути електронна база діагностик вчителя, сучасні електронні бази технологій вимірювання якості освітніх послуг.

В кожному закладі повинна формуватись медіатека передового педагогічного досвіду, електронні версії портфоліо вчителя, класу, школи тощо.

Активною участю у мережевих спільнотах, створенням учительських блогів та сайтів повинна вимірюватись інформаційна культура вчителя.

Завдання сьогодні — не використання вчителями окремих методів, а володіння інноваційними  технологіями вцілому.

Важливим чинником ефективності навчально- виховного процесу є впровадження здоров”єзбережувальних технологій в тому числі організація спортивно-масової роботи в закладах освіти району.

1124 учня що становить 42% від загальної кількості школярів , охоплені всіма видами фізкультурно- оздоровчої роботи.

На базі 16 шкіл діють 44 секції і 6 гуртків спортивного спрямування,  в яких займаються 899 учнів.

Найкраще за підсумками минулого навчального року ця робота була організована в Булаховській, В”язівоцькій середніх школах.

63% дітей від загальної кількості відвідують 3-й урок фізкультури.

В 2012-2013 навчальному році в усіх загальноосвітніх навчальних закладах запроваджено фізкультурно-оздоровчий  патріотичний комплекс „Козацький гарт”, 15 загальноосвітніх закладів взяли участь у районній грі ”Зірниця”.

Протягом минулого навчального року було проведено понад 10 видів спортивно-масових заходів в яких активну участь брали учнівські спортивні команди всіх шкіл.

За підсумками районної олімпіади кращими стали В”язівоцька ЗШ –            І місце, Богуславська ЗШ –ІІ місце, Богданівська ЗШ – ІІІ місце.

Учень Вербківської ЗШ у обласному турі  вікторини „Олімпійський рух: історія, сьогодення” посів 2 місце.

Вперше Межиріцька ЗШ №1 взяла участь у всеукраїнському конкурсі на кращий спортивний музей і виборола ІІІ місце.

В обласних змаганнях „Олімпійське лелеченя” команда Межиріцької ЗШ №2 виборола ІІ місце.

345 учнів району розвивають свої спортивні навички у 5 відділеннях ДЮСШ.

Протягом 2012-2013 навчального року 76 вихованцям  присвоєні юнацькі спортивні розряди та 2 вихованця стали кандидатами в майстри спорту України з тайського боксу та кікбоксінгу, 1 майстром спорту України.

135 вихованців взяли участь у змаганнях обласного та Всеукраїнського рівнів. 1 учень — учасник Міжнародних змагань.

Таран Ліна та Брюханов Богдан вихованці ДЮСШ-чемпіони України з тайського боксу.

Здорові ,успішні діти – гордість і майбутнє держави.

Не тільки рухова активність є складовою фізичного здоров”я наших дітей.

Продовженням навчального року є організація пришкільних оздоровчих таборів з денним перебуванням, які  традиційно працюють у 15 школах, робота в них  спрямована на оздоровлення та відпочинок учнів.

Влітку цього року 736 учнів 1-4 класів мали можливість цікаво відпочити та оздоровитись, отримуючи калорійне повноцінне харчування вартістю 11 гривень на одну дитину в день.

Приємно відзначити, що рівень організації роботи пришкільних таборів щороку покращується, формується різноманітне , змістовне виховне середовище.

За підсумками районного конкурсу на кращу організацію роботи пришкільного табору дипломантами  стали:

Вербківська,Булахівська,В’язівоцька,Карабинівська,Новодачинська, Троїцька загальноосвітні школи.

93 дитини пільгових категорій, діти з малозабезпечених сімей, обдаровані діти, мали змогу оздоровитись в таборі „Молода гвардія” на березі Азовського моря.

Вцілому на організацію оздоровчої кампанії було виділено понад              250 тис.грн. бюджетних коштів, з яких 84 тис.гр.- це субвенція з обласного бюджету.

За рахунок субвенції з обласного бюджету влітку цього року придбано обладнання для медичних кабінетів шкіл на суму 147 тис.грн, що теж в значній мірі сприяє покращенню здоров”язбережувального середовища в наших закладах.

 

В серпні цього року  район отримав автобус за рахунок державного бюджету, який буде залучено для підвезення учнів до Привовчанської загальноосвітньої школи.

 

 

Схожі публікації:

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Цунтральна, 98, каб.201, тел: (0563) 20-63-32

baner
baner
baner
baner