ТОВАРНІ РИНКИ

На 1 червня 2013р. на підприємствах і в організаціях району в залишках нараховувалось 106,5 т вугілля кам’яного, 313,6т палива дизельного та 54,7 т бензину моторного.
Упродовж травня 2013р. ними використано вугілля кам’яного 828,2 т палива дизельного – 255,7 т, бензину моторного – 30,6 т, що відповідно на 11,2%, 38,9% та 36% менше, ніж у попередньому місяці.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Поточні сільськогосподарські роботи. З початку весняної сівби підприємствами, які мають у своєму користуванні понад 100 га сільськогосподарських угідь, станом на 1 червня 2013р. всього посіяно ярих культур 29975 га, з них 29930 га по яровому клину.
Із загальної площі ярового клину посіяно: зернових і зернобобових (без кукурудзи) 8283 га або 27,7% загальної посівної площі, у т.ч. ячменю – 5550 га (67% у загальній площі посіву зернових), вівса – 1217 га (14,7%), проса – 515 га (6,2%), гречки – 404 га (4,9%), зернобобових культур – 575 га (6,9%); кукурудзи на зерно – 6398 га (21,4%); соняшника на зерно – 13951 га (46,6%); кольза–ріпаку ярого – 535 га (1,8%); соя – 599 га (2%).
Посів ярих культур по яровому клину зменшився на 10,1% проти відповідного періоду минулого року.
Внесено мінеральних добрив 21547 ц ( у перерахунку на 100% поживних речовин) під посів ярих культур ( включаючи весняне підживлення озимих, що збереглися ) на площу – 41433 га.

Тваринництво. Обсяги виробництва м’яса у сільгосппідприємствах району зменшились на 25,8% проти січня–травня 2013р., молока напроти збільшився на 98,7%. У структурі реаліза-ції худоби та птиці на забій частка свиней склала 97,1% (у січні–травні 2012р. – 98,5%), овець та кіз – 2,2% ( у січні – травні 2012р. – 0,9%). Частка м’яса великої рогатої худоби в загальній кількості реалізованого м’яса становила 0,7% проти 0,6% у відповідному періоді 2012р.
За січень–травень 2013р. обсяг вирощування худоби та птиці знизився на 9847,1 ц (на 59,2%) проти аналогічного періоду минулого року, а його відношення до обсягу реалізації на забій дорівнювало 94,3% (за січень–травень 2012р. – 171,3%).
Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі знизилися на 21% і склали 312 г, свиней – на 24,3% і становили 429 г.
Надій молока від однієї корови (у розрахунку на середнє поголів’я корів молочного стада) збільшився на 185 кг (на 11,6%) проти відповідного періоду 2012р. і становив 1782 кг.

Відносно 1 червня 2012р. поголів’я великої рогатої худоби зросло на 107 голів або на 31,4%, у т.ч. корів – на 81 голову (на 78,6%). Чисельність свиней за цей же період зменшилася на 12,9 тис. голів (на 57,8%); овець – на 194 голови або на 6,9%.
Запаси кормів у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) за станом на 1 червня 2013р. склали 10946 ц корм.од, з них концентрованих – 8157 ц корм.од. або 74,5%. Реалізація сільськогосподарської продукції. Загальний обсяг реалізованої власно виробленої продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень–травень 2013р. зменшився на 39% порівняно з січнем–травнем 2012р., у т.ч. продукції рослинництва – на 42,1%, продукція тваринництва збільшилась на 32,8%. У структурі загального обсягу реалізації продукція рослинництва займала 92,4%, тваринництва – 7,6%, (у січні–травні 2012р. відповідно 95,9% та 4,1%).
Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямками у січні–травні 2013р. зросли на 21,7% порівняно з січнем–травнем 2012р., у т.ч. на продукцію рослинництва – на 23,5%, на продукцію тваринництва – на 3,7%.
Запаси зерна та насіння соняшнику На 1 червня 2013р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 3,9 тис.т зерна (на 54,9% менше проти 1 червня 2012р.), у т.ч. 0,7 тис.т пшениці (на 74,6% менше проти 1 червня 2012р.). Запаси насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, становили 1,8 тис.т (на 46% більше проти 1 червня 2012р.).

ТРАНСПОРТ

За попередніми даними Головного управління статистики, у січні– травні 2013р. автоперевізниками району не було здійснено комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
Кількість перевезенних автомобільним транспортом у січні–травні 2013р. склала 98,6 тис. осіб, пасажирооборот дорівнював 2,7 млн.пас.км, це відповідно на 18,7% та 22,5% більше, ніж у січні–травні 2012р. Середня відстань переміщення 1 пасажира дорівнювала 27,4 км.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Стан виплати заробітної плати. За станом на 1 червня 2013р. заборгованість із виплати заробітної плати по підприємствам, установам і організаціям району не зафіксована.
Надання субсидій. У квітні 2013р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 6 сімей. З початку року таку допомогу було призначено 46 сім’ям (100% до тих, які звернулись за субсидіями) на загальну суму 5,5 тис.грн, на одну сім’ю це складає 119,96 грн.
Протягом квітня 2013р. звернулось 17 сімей для отримання державної допомоги у вигляді субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. З початку року таку допомогу було призначено 9 сім’ям на загальну суму 4,9 тис.грн, на одну сім’ю це складає 539,11 грн.
Оплата населенням
житлово-комунальних послуг

У квітні 2013р. населенню району було нараховано 664,5 тис.грн. за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, централізоване водопостачання та водовідведення, централізоване опалення та гаряче водопостачання, газопостачання та вивезення побутових відходів (без урахування сум призначених субсидій на відшкодування перелічених видів платежів).
Рівень оплати населенням за надані послуги у цілому по району становив 159,2% (у квітні 2012р. – 145,4%). Зважаючи на те, що рівень оплати у звітному місяці більше 100%, заборгованість населення за житлово-комунальні послуги у цілому по району на початок травня 2013р. відсутня. При цьому 32,5% власників особових рахунків мали борги 3 і більше місяців за вивезення побутових відходів, 26,8% – за централізоване водопостачання та водовідведення, 20,7% – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 4,5% – за газопостачання. Заборгованість населення за електропостачання на кінець травня 2013р. склала 1,4 млн.грн.

РИНОК ПРАЦІ¹

За адміністративними даними державної служби зайнятості м.Павлоград мали статус безробітного протягом звітного періоду 2114 осіб (з них жінки – 4,3%, молодь у віці до 35 років – 2.9%), а на кінець травня 2013р. – 1121 особа (жінки – 67,4%, молодь у віці до 35 років – 42,1%; особи, що проживають у сільській місцевості – 13,4%; особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню – 34,3%). Протягом січня–травня 2013р. надано статус офіційно безробітного 140 особам. Працевлаштовано службою зайнятості 322 особи.
З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття допомогу по безробіттю на кінець травня 2013р. отримували 827 безробітних. Середньооблікова чисельність безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у звітному періоді складає 812 осіб.
Середній розмір допомоги по безробіттю у звітному місяці становив 1695,7 грн.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Чисельність наявного населення Павлоградського району на 1 травня 2013р., за оцінкою, складала 28388 осіб. Упродовж січня –березня 2013р. вона скоротилася на 78 осіб. Зміна чисельності жителів району відбулася за рахунок природного та міграційного скорочення відповідно на 84 та 13 осіб. Природне скорочення населення порівняно з січнем–квітнем 2012р. збільшилось на 14 особи(з 7,3 до 9 осіб у розрахунку на 1000 наявного населення).
Показник загальної народжуваності зменшився з 13,1 народ–жених на 1000 жителів у січні–квітні 2012р. до 10,6 у січні–квітні 2013р. (у середньому по області він склав 10,5‰), рівень смертності зменшився з 20,4 померлих на 1000 жителів у січні–квітні 2012р. до 19,6 у січні–квітні 2013р. (по області – 16,4‰). Кількість померлих за січень–квітень 2013р. перевищувала число народжених за цей же період у 1,8 раза.
Упродовж січня–квітня 2013р. відбулися зміни показників міграційного руху населення. У порівнянні з січнем–квітнем 2012р. (зовнішня міграція) кількість прибулих та вибулих до району на постійне проживання зменшилась на 55,9% та 25% відповідно.
У внутрішньорегіональному потоці міграції за вищевказаний період кількість прибулих та вибулих також зменшилась відповідно на 27,8% та 16,4%.

Начальник відділу взаємодії з респондентами
та користувачами управління статистики Т. В. Павліщева

Схожі публікації:

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Цунтральна, 98, каб.201, тел: (0563) 20-63-32

baner
baner
baner
baner