cnap
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

4 квітня 2013 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання  конкурентоспроможності осіб на ринку праці» від 20 березня 2013 р. № 207.

Реалізація норм Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого зазначеною постановою, надає можливість підвищити рівень конкурентоспроможності    працівників підприємств, організацій та установ шляхом вдосконалення їх знань, умінь, розширення і оновлення професійних навичок, ознайомлення з новітніми технологіями, прийомами та засобами робіт, або отримання інших професій, затребуваних на виробництві.

        Інформація щодо отримання ваучеру 

         Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років мають можливість отримання ваучеру для підвищення своєї конкурентоспроможності на ринку праці. Варто зазначити,    що ваучер може отримати як безробітна особа, так і працююча особа, яка відповідає зазначеним вимогам.

Порядок видачі ваучерів, затверджений постановою КМУ від 20.03.2013р. № 207, визначає механізм видачі та оплати ваучера органами Державної служби зайнятості, а також перелік професій, за якими може бути виданий ваучер. За прогнозом потреб галузей економіки у робочій силі, перелік професій передбачає кадрове забезпечення таких пріоритетних галузей, як будівельна, агропромисловий комплекс, транспортна інфраструктура, інформаційні технології.

Вартість ваучера встановлюється в межах загальної суми оплати за весь період навчання, але не перевищує десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, законодавчо встановленого на момент прийняття рішення щодо його видачі  особі, яка звернулася до Державної служби зайнятості. На підставі ваучера здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, здобуття освіти на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня.

До його вартості не включаються витрати, пов’язані із забезпеченням проживання особи на період проходження професійного навчання, проїзду до населеного пункту, де розташований навчальний заклад і в зворотному напрямі, попереднього медичного та наркологічного огляду.

Вибір професії або спеціальності із затвердженого переліку, форми та місця навчання здійснюється безпосередньо особою.

Для   отримання   ваучеру     необхідно    особисто   звернутися в  територіальний     орган    Державної       служби     зайнятості     ( зручний за розташуванням): подати заяву, надати паспорт, трудову книжку, документ про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які за релігійними переконаннями відмовилися від нього),  з яких у присутності особи знімаються копії, що засвідчуються її підписом. У разі, якщо трудова книжка знаходиться у роботодавця, особа надає її копію, засвідчену роботодавцем.  Особа має право безоплатно отримати від територіального органу повну та достовірну інформацію про порядок і умови видачі ваучера.

 

 

 

Схожі публікації:

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Цунтральна, 98, каб.201, тел: (0563) 20-63-32

baner
baner
baner
baner