baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

Сучасна побудова Української держави орієнтується на нові принципи діяльності органів виконавчої влади, відповідно й нові підходи до завдань та функцій державних органів. Контроль є важливою ознакою змісту державного управління: забезпечує конкретність управління й здійснення його відповідно до прийнятих рішень. Ефективність здійснення контролю забезпечується, насамперед, чіткою та злагодженою роботою кожного управління, відділу та взаємодією всіх структурних підрозділів райдержадміністрації: кожен повинен виконувати свою роботу професійно та гідно, усвідомлюючи свою відповідальність за доручену справу.

Дотримання виконавської   дисципліни, організація виконання документів та здійснення контролю за ними є одним з пріоритетних завдань в районній державній адміністрації і носить системний, цілеспрямований характер та здійснюється відповідно до вимог указів Президента України від 19 лютого 2002 року № 155/2002 „Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України ” та від 26 липня 2005 року 1132/2005 „Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України”, а також, згідно з  нормативними документами райдержадміністрації, розробленими відповідно до чинного законодавства, а саме:

— Регламентом Павлоградської райдержадміністрації (затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 23.11.07 № 843-р-07);

         – Положенням про розпорядження голови Павлоградської райдержадміністрації (затверджене розпорядженням голови райдержадміністрації від 06.05.2010 № 359-р-10);

— Положенням про організацію  контролю за виконанням документів органів виконавчої влади вищого та обласного рівня ( затверджене розпорядженням голови райдержадміністрації від 12.12.2007 № 922-р-07).

Найефективнішою формою контролю за  виконанням директивних завдань Глави держави та Уряду є розгляд питань на засіданнях колегії райдержадміністрації.

Так, у І півріччі 2012 року на колегіальний розгляд  було винесено  та обговорено 26 питань. Із них, зокрема, виконання:

—        законів України „Про місцеві державні адміністрації“, „Про Державний бюджет України на 2011 рік“,  „Про місцеве самоврядування“, „Про звернення громадян“, „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“, „Про охорону дитинства“, „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей“, „Про охорону культурної спадщини “, „Про дошкільну освіту“, „Про освіту“, „Про регулювання містобудівної діяльності“, „Про державну службу “, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України“  та „Про корупцію “;

—        указів Президента України з питань: забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та  органів місцевого самоврядування, пенсійного забезпечення, пріоритетного розвитку освіти, про стан виконавської дисципліни та завдання щодо посилення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації,;

—        завдань Уряду  щодо підготовки до проведення весняно-польових робіт,  реалізації завдань з питань пенсійного забезпечення, підготовки житлово-комунального господарства  та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років, підготовки агроформувань району до збирання ранніх зернових культур урожаю 2012 року,  впровадження в навчально-виховний процес закладів освіти новітніх інформаційних технологій, щодо розміру орендної плати та нормативної оцінки земель, про підготовку до повені, паводків та льодоходу, щодо збереження пам’яток археології;

—        державних та регіональних програм:  щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку земельних відносин, освіти, охорони здоров’я;

—        щоквартально розглядаються питання виконання бюджету та соціально-економічного розвитку району, стану виконавської дисципліни та завдання щодо посилення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації;

—        щомісячно розглядаються звіти сільських голів про виконання виконкомом сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади.

За підсумками розгляду головою райдержадміністрації прийнято                        22  відповідних розпоряджень та 4 протокольних рішення. Розпорядження перебувають на контролі за визначеними термінами, а деякі завдання носять постійний характер у певній сфері діяльності та повторно розглядаються у визначеному календарному періоді.

У райдержадміністрації відпрацьована і діє система заходів здійснення щоденного контролю за виконанням документів, які надходять із Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації, інших обласних органів виконавчої влади.

Контрольні документи  поділяються в райдержадміністрації за видами та термінами виконання.

Оперативний контроль за вхідними документами, в яких встановлено завдання з одноразовим терміном виконання здійснюється за допомогою комп’ютерної програми „Облік ОДА”.

Завдяки встановленій у секторі контролю програмі „Облік-ОДА“ здійснюється контроль за виконанням документів з періодичним терміном, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації.

З метою забезпечення належної роботи з контрольними документами, підвищення рівня виконавської дисципліни та посилення персональної відповідальності працівників апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації за своєчасне та якісне виконання документів у райдержадміністрації постійно здійснюються заходи щодо  організації виконання контрольних документів  в установлені терміни, підготовки відповідної інформації за запитом, зокрема:

до відома заступників голови райдержадміністрації та виконавців структурних підрозділів щотижня (по понеділкам) доводяться плани здійснення контролю за виконанням документів вищих органів та власних рішень;

щоденно проводиться моніторинг оперативного виконання вхідних  контрольних документів;

за результатами моніторингу надається щотижнева, щомісячна та щоквартальна інформація голові райдержадміністрації щодо виконання структурними підрозділами контрольних документів та рівня виконавської дисципліни.

 На сьогоднішній день  робота щодо виконання контрольних документів в усіх структурних підрозділах райдержадміністрації організована належним  чином.

Результати аналізу свідчать, що у І півріччі 2012 року до райдержадміністрації надійшло 2349 документів, у відповідному періоді 2011 року – 1827. Контрольних документів зареєстровано у І півріччі 2012 року – 661 у відповідному періоді 2011 року – 606. Збільшилась як кількість вхідних документів, так і кількість вхідних контрольних документів, але слід також зазначити, що в кожному контрольному документі збільшився спектр завдань та встановлено кілька термінів періодичного інформування про хід виконання. Тому керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації слід негайно вжити заходів щодо унеможливлення поверхневого підходу до вирішення проблемних питань, визначених у контрольних документах.

Відсоток контрольних документів від загальної кількості вхідної кореспонденції  склав 28,1% (у відповідному періоді 2011 року – 33,1%). За видами кореспондентів 81,5% (535) контрольних документів у І півріччі 2012 року були надіслані облдержадміністрацією.

Всього за І півріччя 2012 року відпрацьовано контрольних документів разом із документами періодичного контролю та власними рішеннями – 1694.

Із загальної кількості контрольних документів порушено терміни  виконання 3-х контрольних документів Павлоградським районним центром первинної медико-санітарної допомоги (Смеловська), що становить 0,18% від загальної кількості.

З метою забезпечення належної роботи з контрольними документами безпосередніми виконавцями вищезазначеного структурного підрозділу надані пояснювальння про причини порушення терміну виконання документів відповідно до вимог розпорядження голови райдержадміністрації від 28 квтня 2012 року № 226-р-12 „Про стан виконавської дисципліни та завдання щодо посилення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації”. За результатами проведеного аналізу за неналежне виконання службових обов’язків до посадових осіб застосовано заходи дисциплінарного впливу: усно попереджено про недопущення у подальшому порушення встановлених термінів виконання документів.

Проблемними моментами при виконанні документів на сьогоднішній день є те, що вони містять широкий спектр завдань, мають різні та стислі терміни виконання, потребують залучення до виконання інших районних організацій та органів місцевого самоврядування. Виконання кожного  пункту потребувало участі для  підготовки інформації як одного, так і кількох, різних за напрямком роботи, виконавців, звітування до різних структурних підрозділів облдержадміністрації.

Особливу увагу при здійсненні аналізу стану виконавської дисципліни у І півріччі 2012 року привертає динаміка фактичного навантаження структурних підрозділів райдержадміністрації. Найбільша кількість вхідних документів надійшла на виконання таким структурним підрозділам райдержадміністрації: управлінню економіки 639 (контрольних – 322), юридичному сектору 198 (контрольних – 28), відділу Держкомзему 393 (контрольних – 49) , фінансовому управлінню 183 (контрольних – 70), відділу з питань надзвичайних ситуацій 228 (контрольних – 137), відділу організаційно-кадрової роботи 207 (контрольних – 70), управлінню праці та соціального захисту населення 186 (контрольних – 103), державному адміністратору 365 (контрольних – 43).

Іншою категорією документів є документи з періодичним терміном виконання. У звітному періоді їх опрацьовано 875. З метою здійснення контролю за виконанням документів періодичного контролю, використовуючи електронну програму „Облік ОДА“, вони формуються у переліки за категорією терміну виконання. При одержанні нових документів ці переліки поповнюються, а при закінченні терміну виконання  документи закриваються і помічаються відповідною позначкою про закінчення терміну звітування. Але слід зазначити, що не всі документи з періодичним терміном виконання знаходяться на обліку у відділі контролю облдержадміністрації, тому виконавці повинні самостійно відстежувати чинність документу у відповідному структурному підрозділі облдержадміністрації. У більшості випадків до вхідних документів з довгостроковим терміном виконання відносяться розпорядження голови облдержадміністрації, якими погоджені щорічні або довгострокові програми розвитку у певній сфері діяльності, а також заходи щодо виконання таких програм.

         Особливою категорією вхідних документів є розпорядження голови облдержадміністрації. Через них трансформується  виконання указів та доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів, директивних документів органів влади вищого рівня.

У І півріччі 2012 року до райдержадміністрації надійшло 109 розпоряджень голови  облдержадміністрації з них контрольних – 37, у відповідному періоді 2011 року 119 розпоряджень з них контрольних – 30.  Щомісячно ведеться моніторинг реагування райдержадміністрацією на розпорядження голови облдержадміністрації. Довідки, відповідно до вимог розпорядження голови облдержадміністрації від 3 березня 2010 року № Р-95/0/3-10, щопівріччя надаються до відділу контролю облдержадміністрації згідно з встановленими термінами.  Аналіз показує, що, в основному, всі відповідальні виконавці структурних підрозділів оперативно реагують на дану категорію документів, беруть на контроль виконання поставлених в них завдань та заходів.

Протягом І півріччя 2012 року в загальному реєстрі на контролі знаходилося 78 розпорядження голови облдержадміністрації, із них 41 із довгостроковим періодичним терміном виконання.

 Структурні підрозділи, на які покладена координація роботи з відповідних галузевих завдань, здійснюють конкретні заходи щодо їх виконання .

Сектором контролю щотижнево здійснюються перевірки виконання цієї категорії документів шляхом включення їх до планів контролю. За результатами аналізу встановлено, що в більшості структурних підрозділів ведеться їх облік, контроль здійснюється у відповідності з термінами, інформації та довідки з порушених питань своєчасно надаються за запитом.

Нормативним актом місцевого рівня є розпорядження голови райдержадміністрації.

         Правила підготовки розпоряджень та організація їх виконання регламентуються Положенням про розпорядження  голови Павлоградської райдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 6 травня 2010 року № 359-р-10.

         За І півріччя 2012 року видано 307  розпоряджень із основної діяльності, за відповідні періоди  2011 року –  375, 2010 року – 468. Згідно з аналізом тематики розпоряджень, така ситуація пояснюється зменшенням кількості  розпоряджень із земельних питань.

Сектором контролю постійно ведеться моніторинг контрольних розпоряджень голови райдержадміністрації. Протягом І півріччя 2012 року на контролі знаходилося 84 контрольних розпоряджень, 59 із них – минулих років, 25 – 2012 року.

Інформації за підписом керівників структурних підрозділів райдержадміністрації про хід виконання розпоряджень голови райдержадміністрації надаються голові райдержадміністрації та заступникам голови райдержадміністрації, а після візування зберігаються у відповідних підшивках у секторі контролю.

Ніхто не заперечує того, що кожен структурний підрозділ виконує поставлені завдання, свою роботу, але її потрібно задокументувати та надавати голові райдержадміністрації.

Протягом звітного періоду втратило чинність, виконано та знято з контролю 22 контрольних розпоряджень.

Важливе місце серед документів займають і доручення голови райдержадміністрації. На обліку сектору контролю у І півріччі 2012 року знаходилось 14 контрольних доручення, із них 9 вже виконано, 4 – з довгостроковим терміном звітування.

Перевірок у структурних підрозділах райдержадміністрації щодо організації контролю за виконанням контрольних документів та здійснення контролю за виконанням розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації у 2012 році не проводилось.

Підводячи підсумок короткого аналізу організації роботи з виконання контрольних документів,  хочеться звернути увагу структурних підрозділів на здійснення більш чіткого обліку всіх контрольних завдань за всіма категоріями документів, якісної та повноцінної підготовки інформацій. Застосовувати системність і плановість при виконанні довгострокових контрольних документів згідно з встановленими термінами.

Завідувач сектору контролю

райдержадміністрації   Т.П.РОЗДОЛЬСЬКА

Схожі публікації:

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Центральна, 98, каб.201, тел: (0563) 26-96-04

baner
baner
baner
baner