cnap
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», 00178353

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

51400,  Дніпропетровська обл.,  м. Павлоград,  вул. Соборна, 76;

Контактний номер телефону +38-095-720-65-96 головний еколог                                                                     ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ» Циганенко Михайло Юрійович

(місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Розкриття та підготовка пласта с5 у блоках №1 та №3, підготовка та доробка  пласта с8H у західній частині блока №3 шахти «Західно-Донбаська», розташованої у Павлоградському районі, Дніпропетровської області.  Реконструкція.

Основним напрямком планованої діяльності є експлуатація родовища кам’яного вугілля підземним способом.

Основна корисна копалина – вугілля, за своїми технологічними властивостями придатне для використання на коксуванні у складі шихти, а також в енергетичному напрямку без обмежень. Основними споживачами продукції шахти «Західно-Донбаська» є центрально-збагачувальні фабрики та тепло-електростанції. Фактично вугілля використовується в якості енергетичної сировини.

Видобуток вугілля супроводжується виділенням і надходженням до шахтної атмосфери великої кількості емісійного метану. З метою не перевищення припустимих концентрацій шкідливого газу у шахтних виробках, на шахті «Західно-Донбаська» передбачається дегазація вугільних пластів-супутників. Каптований дегазаційною системою метан не використовується, розріджується до безпечних концентрацій у газозмішувальній камері та викидається в атмосферне повітря.

Шахтна вода відкачується на поверхню у загальношахтні відстійники. Після відстоювання та знезараження вода частково використовується на пилоприглушення, а частково скидається у ставок-освітлювач в балці Свідовок, якій обслуговує ФІЛІЯ «ПРУВОКС» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». У ставок також скидаються шахтні води центральної групи шахт.

Вся шахтна порода видається на поверхню. Згідно з розробленими раніше проектами, частина шахтної породи використовується для технічного етапу рекультивації земельної ділянки поблизу проммайданчика блоку №3, частина породи складується на породний відвал, що розташований поблизу проммайданчика блоку №1.

Технічна альтернатива 1.

Шахта «Західно-Донбаська» введена в експлуатацію в 1979 році с проектною потужністю 1500 тис. т вугілля на рік. Розроблений у 2008 році  проект подальшого розвитку шахти «Західно-Донбаська» передбачає нарощування проектної потужності шахти до 2500 тис. т вугілля на рік.  Метою планової діяльності є підтримка проектної потужності шахти та забезпечення сталого  та своєчасного поповнення лінії очисних забоїв з урахуванням  порядку відпрацювання пластів.

Будівництво нових вертикальних розкриваючих виробок (стволів і свердловин) не передбачається. Устаткування і функціональне призначення діючих стволів шахти проектом також не переглядається і зберігається по існуючому положенню.

Схема підготовки шахтного поля – погоризонтна.

Система розробки — стовпова  з відпрацюванням запасів вугілля довгими стовпами за підняттям одинарними лавами з підтримкою збірного виймального штреку для забезпечення прямоточної схеми провітрювання виїмкової ділянки і повторного його використання, як бортового, при відпрацюванні суміжного виймального стовпа.

Видобуток вугілля в очисних забоях передбачається здійснювати механізованими комплексами  КД-90 (КД-80) з виїмковими комбайнами 1КА-200 і забійними конвеєрами СП-251, передбачається безнишева виїмка вугілля в лаві при челнокової схемі роботи комбайна. Проведення підготовчих виробок передбачається здійснювати  комбайнами типу КСП-32(33) і EBZ — 160 або інших типів з аналогічними технічними характеристиками.

 

Технічна альтернатива 2.

Схема підготовки шахтного поля – панельна.

Система розробки — стовпова  з відпрацюванням запасів вугілля довгими стовпами по простяганню одинарними лавами. Механізація очисних та прохідницьких робіт аналогічна технічній альтернативі 1.

 Ускладнюючим фактором цього варіанту є розміщення виїмкових стовпів по простяганню, що при наявності мульд по виїмковим штрекам може привести до їх підтопленню та погіршенню провітрювання. Також негативним фактором є необхідність консервації запасів 508 і 510 лав до повного відпрацювання запасів пласта с8H  у західній частині блока №3 з метою усунення підроботки ЗМКШ №3 та ВМВШ гор. 420-445 м.

Варіант технічній альтернативи 1 (використання погоризонтной схеми підготовки) є оптимальним та більш надійним у технічному сенсі по факторам вентиляції, водовідведення та забезпечення планових навантажень на очисні забої.

 

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Шахта «Західно-Донбаська» ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ» розташована   в Західному районі Донбасу, в Павлоградському районі Дніпропетровської області.

У гірничопромисловому відношенні шахта «Західно-Донбаська» входить до ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ», що підпорядковане ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ».

Безпосередньо на площі шахтного поля розташовані міста Тернівка і Павлоград, а також село Богданівка.

Шахта «Західно-Донбаська» пов’язана під’їзними залізними коліями з іншими шахтами і має вихід на колії  «Укрзалiзницi» через станцію Ароматна.

У районі розташування шахти  «Західно-Донбаська» зі сходу на захід, в 10 км проходить залізнична магістраль Покровськ — Павлоград — Новомосковськ і автодорога Павлоград — Лозова — Харків.

У районі є розвинена мережа автодоріг, яка зв’язує Павлоградську групу  шахт між собою і населеними пунктами Павлоград і Тернівка.

До складу шахти «Західно-Донбаська» ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ» входить проммайданчик блоку №1 з породним відвалом і проммайданчик  блоку №3 з ділянкою рекультивації.

Проммайданчики шахти пов’язані під’їзною автомобільною дорогою з містами Павлоград і Тернівка, а також сусідніми підприємствами.

Згідно з договорами оренди землі, наданими ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»  в користуванні шахти «Західно-Донбаська» на правах оренди, знаходиться 155,7666 га землі.

Проммайданчик блоку №1 розташовано в 600 м на північ від житлових кварталів міста Тернівка.

Проммайданчик  блоку №3 розташовано в 6 км на північний захід від міста Тернівки.

В процесі реалізації проектних рішень по відробітку запасів вугільного пласта с5 у блоках №1 та №3 шахти «Західно-Донбаська» та доробка  пласта с8H у західній частині блока №3 шахти «Західно-Донбаська» вказані населені пункти в зону впливу гірничих робіт не потрапляють.  

Планована діяльність буде проводитись на погодженому гірничому відводі у відповідності до спеціального дозволу на користування надрами № 3688.

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається. Планована діяльність здійснюється у межах погодженого гірничого відводу у відповідності до спеціального дозволу на користування надрами № 3688. Територіальної альтернативи на провадження планованої діяльності по видобутку корисних копалин загальнодержавного значення,  у відповідності до вимог національного законодавства, не існує.

 

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

При дотриманні всього комплексу природоохоронних заходів щодо захисту навколишнього середовища, реконструкція не спричинить негативного впливу на соціально-економічне середовище, а навпаки забезпечить подальшу роботу шахти з видобутку вкрай необхідного для країни енергетичного вугілля, збереже робочі місця мешканцям регіону, тим самим поліпшує матеріальне становище, соціальний захист їх самих та членів сімей, забезпечує соціальні виплати та відрахування в Державний бюджет України.

 

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Проектом передбачено розкриття, підготовка запасів пласта с5 у блоках №1 і №3 в умовах діючого підприємства відповідно до вимог, що регламентуються нормативною документацією, діючей в Україні. Крім того, доопрацювання запасів пласта с8H у блоці №3 в ув’язці з веденням гірничих робіт на пласті с5.

Шахтне поле з розмірами по простиранню від 16,2 до 17,3 км та по падінню – від 2,1 до

6,2 км поділено на три блока. У  середині шахтного поля розташован блок №1, на сході – блок №2, на заході — блок №3.

Блок №1 розкрит двома  вертикальними центрально-здвоєними стволами (головним і допоміжним), які пройдені до горизонту  680 м.

Головний ствол служить для видачі вугілля та породи, а також для виведення вихідного струменя повітря.

Допоміжний ствол служить для спуска-підйому людей, матеріалів, обладнання, а також для надходження в шахту свіжого  повітря.

Розкриття шахтного поля блоку №3 здійснене двома центрально-здвоєними стволами (блоковим скіповим та клітьовим)  та квершлагами горизонтів 390 м, 420 м та 445 м.

Блоковий скіповий ствол служить для виведення вихідного струменя повітря із шахти.

Блоковий клітьовий ствол служить для спуска-підйому людей, матеріалів, обладнання, а також для надходження в шахту свіжого  повітря.

Передбачається збереження існуючої схеми розкриття шахтного поля і повне використання діючих розкриваючих виробок у блоках №1, №2 і №3.

Будівництво нових вертикальних розкриваючих виробок (стволів і свердловин) не передбачається.

Відробіток запасів пласта с8H у західній частині блока №3 шахти «Західно-Донбаська» буде здійснюватися до 2029 року, а закінчення відробітку запасів пласта с5 у блоку №1 та № 3 шахти «Західно-Донбаська» очікується  у 2034 році.

Проектна потужність шахті 2500 тис.т вугілля на рік.

 

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

При провадженні планованої діяльності очікується вплив на наступні основні компоненти навколишнього середовища.

Повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище буде здійснюватися шляхом зміни приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. При цьому, рівень забруднення і максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення на межі санітарно-захисної зони шахти «Західно-Донбаська» не повинні перевищувати рівні ГДК для повітря населених місць з урахуванням рівня фонового забруднення атмосферного повітря.

Водне середовище. Вплив на водне середовище від провадження планованої діяльності буде здійснюватися у використанні поверхневих і підземних вод, а також скиданні стічних вод у каналізаційну систему м. Павлоград та м. Тернівка, а шахтних вод у ставок-освітлювач у балці Свідовок, який знаходиться на балансі ФІЛІЇ «ПРУВОКС» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». Передача господарсько-побутових вод буде здійснюватися згідно правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення. Перевищень ГДК при скиданні шахтних вод у ставок-накопичувач не передбачається, відбуватиметься незначне збільшення обсягу надходжень шахтної води до ставка-накопичувача у балці Свідовок.

Геологічне середовище. Планована діяльність з видобутку вугілля обмежується умовами спеціального дозволу на користування надрами.

Земельні ресурси. Планована діяльність обмежена умовами гірничого відводу. Перевищень ГДК по вмісту токсичних і потенційно токсичних елементів у вугіллі і вміщуючіх породах в межах шахтного поля не передбачається.

Шумове та вібраційне навантаження. Рівень шуму, що створюється на об’єктах шахтної поверхні від гірничо-шахтного та технологічного устаткування не повинен перевищувати встановлених нормативів.

Соціальне середовище. Соціальна значущість технічних рішень планованої діяльності полягає в збереженні робочих місць для жителів найближчих населених пунктів. Участь  підприємства у розвитку інфраструктури м. Тернівка та прилеглих сіл. Поповнення бюджетів різних рівнів.

Клімат та мікроклімат. Планована діяльність відбуватиметься в межах існуючого підприємства. Порушення наявних мікрокліматичних умов може мати помірний вплив.

Рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти. При відробітку запасів пластів с8H і с5 в зоні впливу гірничих робіт знаходитиметься заповідник місцевого значення «Балка Свидовок». Територія заповідника представлена відрогами балки з крутими схилами. По балці балки є ділянка з постійним потоком. Враховуючи існуючий рельєф місцевості  після відробітку запасів пластів с8H і с5 площа цієї ділянки не збільшиться, а на іншій території деформації земної поверхні не приведуть до погіршення існуючого положення. Об’єкти флори і фауни можливо відчуватимуть опосередкований вплив від планованої діяльності за рахунок здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів та джерел шуму і вібрації.

 

щодо технічної альтернативи 2. Обмеження аналогічні технічній альтернативі 1.

 

щодо територіальної альтернативи 1.  Урахування відстані від житлової забудови, санітарно-захисної зони підприємства та рівнів шуму і вібрації на межі житлової забудови.

 

щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається. Планована діяльність здійснюється у межах погодженого гірничого відводу та договорів оренди земельних ділянок.

 

 

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.   Проектні рішення щодо розкриття та підготовки пласта с5 у блоках №1 та №3, підготовки та доробки  пласта с8H у західній частині блока №3 шахти «Західно-Донбаська»  відповідатимуть чинному законодавству України та передбачатимуть впровадження необхідних технологічних заходів та регулярних інструментальних спостережень, які в повній мірі забезпечуватимуть допустимий рівень забруднення навколишнього середовища.

Проведення комплексного моніторингу впливу діяльності підприємства на навколишнє природне середовище, відповідно до вимог чинного законодавства України, на території, що перебуває під впливом планованої діяльності, повинно забезпечити постійний контроль та аналіз стану навколишнього природного середовища (НПС).

 

щодо технічної альтернативи 2. Підготовка та захист території аналогічні технічній альтернативі 1.

 

щодо територіальної альтернативи 1. Територія на якій буде здійснюватися планована діяльність, відноситься до промислової зони в межах гірничого відводу ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ».

 

щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається. Планована діяльність здійснюється у межах погодженого гірничого відводу та договорів оренди земельних ділянок.

 

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1. Планована діяльність може здійснювати вплив на наступні сфери довкілля.

Клімат і мікроклімат — не передбачається активні і масштабні дії на довкілля (значні виділення інертних газів, теплоти, вологи).

Грунти — проектом не передбачається додаткове відведення земель для розміщення технологічної породи в місцях видалення відходів,  та  зміст пріоритетних компонентів важких металів  у пробах не перевищватиме ГДК.

Повітряне середовище — намічається незначне збільшення видобутку вугілля, що практично не приведе до зміни кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферу. При проведенні гірничих вироблень, пил, що утворюються, і метан поступають в загальношахтну вентиляційну мережу і надходять до атмосферного повітря через головний вентиляційний стовбур. Нових джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу не передбачаються, рівень забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони і житловій забудові з урахуванням фонових концентрацій не перевищватиме нормативних значень.

Утворення відходівзберігання відходів здійснюється у відповідності з санітарними нормами та технікою безпеки; утворені під час провадження планованої діяльності відходи будуть передані відповідно до укладених договорів та вимог екологічної безпеки спеціалізованим організаціям.

На рослинний та тваринний світ, на заповідні зони – вплив на рослинний та тваринний світ не очікується, планова діяльність здійснюється на території існуючих проммайданчиків. Можливий вплив на заповідник місцевого значення «Балка Свидовок» не передбачається, площа цієї ділянки не збільшиться, а на іншій території деформації земної поверхні не приведуть до погіршення існуючого положення.

На водне середовище — внаслідок відпрацювання запасів вугілля відбувається порушення стійкості гірничого масиву і надходження води до гірничих виробок через розвантаження водоносних горизонтів. Прогнозний максимальний приплив підземних вод становить 180 м3/годину. Істотної зміни хімічного складу шахтних вод при відробці запасів не очікується. Шахтна вода після попереднього відстоювання у горизонтальних відстійниках частково використовується на пилопригнічення, основний об’єм води скидається у ставок-освітлювач б. Свідовок. Після відстою та освітлення, води із ставка скидаються в річку Самара. Прямого скиду шахтних вод в річку Самара не відбувається. Істотних змін гідродинамічного та гідрохімічного режиму підземних вод у районі ставка у балці Свідовок не відмічено.

Шумове та вібраційне навантаження  — основним джерелом шуму, що створюється на об’єктах шахтної поверхні, є існуюче  гірничо-шахтне і технологічне устаткування. Рівень шумового навантаження відповідає вимогам діючих санітарних та природоохоронних норм.

Навколишнє соціальне середовищезберігається на рівні діючого підприємства. Забезпечується подальша робота шахти на довгострокову перспективу.

 

щодо технічної альтернативи 2. Джерела впливу аналогічні технічній альтернативі 1.

 

щодо територіальної альтернативи 1.Ведення планованої діяльності у межах існуючого гірничого відводу. Будуть враховані відстані від житлової забудови, санітарно-захисної зони підприємства та рівні шуму і вібрації на межі житлової забудови.

 

щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається у зв’язку з тим, що обраний варіант є оптимальним щодо видобутку корисних копалин в межах розвіданих запасів. Планована діяльність здійснюється у межах погодженого гірничого відводу та договорів оренди земельних ділянок.

 

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Запланований об’єкт відноситься до другої категорії видів планової діяльності (п.14, частини 3, статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» — розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

 

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 

 

 

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планується проведення досліджень впливу на атмосферне повітря, водне та геологічне середовище, земельні ресурси, шумове та вібраційне навантаження, рослинний та тваринний світ з метою детального аналізу впливу планованої діяльності на стан довкілля.

 

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде додержання Спеціального дозволу № 3688   на користування надрами
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що виданий Державною службою геології та надр України                                                                                  (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Поштова адреса: 49000, м. Дніпро,  вул. Лабораторна, 69, Тел.  096-512-94-24, email: ecology@adm.dp.gov.ua.

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

 

 

 

Схожі публікації:

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Цунтральна, 98, каб.201, тел: (0563) 20-63-32

baner
baner
baner
baner