cnap
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

Розпорядженням голови райдержадміністрації  від 27.04.2018 року № Р-186/0/335-18 «Про затвердження Плану заходів з питань запобігання і протидії корупції» з метою запобігання та мінімізації корупційних правопорушень у діяльності посадових осіб райдержадміністрації та створення дієвої системи протидії проявам корупції був затверджений План заходів з питань забігання і протидії корупції на 2018 рік в Павлоградській райдержадміністрації.

Питання дотримання вимог Закону України „Про запобігання корупції”, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру перебуває на особистому контролі голови райдержадміністрації та систематично вживаються заходи щодо запобігання проявів корупції серед державних службовців райдержадміністрації. Контроль виконання документів антикорупційного характеру здійснюється шляхом розгляду питань на засіданнях колегії, оперативних нарадах голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації, навчальних семінарах, при індивідуальних бесідах тощо.

На виконання плану заходів з питань запобігання і протидії корупції в Павлоградській районній державній адміністрації на 2018 рік інформуємо про заходи, які виконувалися протягом I півріччя  2018 року:

Головним спеціалістом відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації ведеться моніторинг змін в антикорупційному законодавстві з подальшим інформуванням працівників райдержадміністрації.

Головним спеціалістом відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації підвищено кваліфікацію на базі Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за темою: «Запобігання та протидія корупції в Україні».

 

В приміщенні райдержадміністрації установлено інформаційний стенд на якому розміщено:

найменування установи, поштову та електронну адреси, номер телефону,  а також інформацію про посадових осіб, яких можна повідомити про вчинення корупційних правопорушень;

нормативно-правові акти з питань протидії корупції.

Питання діяльності райдержадміністрації, в т.ч. стан виконання законів України, обговорення проектів нормативно-правових актів, прийняті рішення колегії райдержадміністрації та розпорядження голови райдержадміністрації систематично висвітлюються через місцеві засоби масової інформації.

На офіційному веб-сайті ЦНАПу Павлоградської райдержадміністрації постійно оприлюднюються матеріали інформаційного та методично-консультаційного змісту, які регламентують отримання адміністративних послуг. Також розміщені інформаційні стенди із зразками відповідних документів та актуальної інформації щодо отримання адміністративних послуг.

На протязі І півріччя 2018 року відділом надання адміністративних послуг райдержадміністрації надано 2446 адміністративних послуг, а саме: по лінії Держгеокадастру – 1590, по лінії державної реєстрації речових прав на нерухоме майно — 482, по лінії реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців — 94, по лінії державної міграційної служби -280, а також надано консультацій з питань адміністративних послуг в кількості 2820.

Ведеться аналіз скарг і звернень фізичних та юридичних осіб до райдержадміністрації щодо порушення вимог антикорупційного законодавства України посадовими особами під час надання адміністративних послуг.  За І півріччя 2018 року скарг та звернень від фізичних та юридичних осіб стосовно порушення вимог антикорупційного законодавства України посадовими особами під час надання адміністративних послуг не надходило.

Також, державними службовцями райдержадміністрації постійно забезпечується дотримання загальних правил етичної поведінки згідно розділу VI «Правила етичної поведінки» закону України «Про запобігання корупції».

З метою попередження корупційних злочинів та діянь серед державних службовців керівництвом райдержадміністрації ведеться цілеспрямована робота з метою забезпечення ефективності діючої процедури прийняття на державну службу та вдосконалення механізму контролю щодо заборони займання посад особами, які звільнені з державної служби за корупційні діяння або скоїли інші злочини. При прийнятті на державну службу всі працівники обов’язково  під особистий підпис знайомляться із Попередженнями про спеціальні обмеження, встановлені Законами України „Про державну службу” та „Про запобігання корупції” щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 02 травня 2018 року  № Р-188/0/335-18 затверджено склад конкурсної комісії Павлоградської райдержадміністрації на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В», яка в своїй роботі керується постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби”(зі змінами).

Відповідно до статті 20 Закону України «Про державну службу» розроблено і затверджено в установленому порядку спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В».

При прийнятті на державну службу від претендентів обов’язково вимагається подання е-декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сім’ї шляхом заповнення її на офіційному сайті НАЗК.

Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та згідно  з Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року  № 171 претенденти на посаду державної служби проходять спеціальну перевірку в установленому порядку. Протягом I півріччя 2018 року в райдержадміністрації спеціальні перевірки щодо претендентів на посаду державної служби не проводились.

Після прийняття на посаду державної служби ознайомлюються із Правилами етичної етичної поведінки державних службовців та проходять перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

Для проведення допорогових закупівель всі структурні підрозділи райдержадміністрації, ЦРЛ, ПРЦПМСД, об’єднанні територіальні громади, сільські ради зареєстровані на майданчиках «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» та «Держзакупівлі.Онлайн», визначені відповідальні за проведення державних закупівель через  систему електронних закупівель. Відповідальні виконавці постійно приймають участь у семінарах з питань публічних закупівель, які проводяться на базі Дніпропетровської ОДА.

Фінансовим управлінням райдержадміністрації постійно проводиться моніторинг ефективності використання бюджетних коштів, виділених району для виконання загальнодержавних програм. Так, щоквартально, на засіданнях колегії райдержадміністрації, в порядку контролю заслуховується звіт про підсумки виконання бюджету району та про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Павлоградського району. Вищезазначена інформація постійно оприлюднюється на веб-сайті райдержадміністрації.

Сектор діловодства і контролю та  доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації забезпечує доступ запитувачів до інформації, згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про доступ до публічної інформації». Здійснює контроль та систематично інформує керівництво райдержадміністрації про кількість і характер запитів на інформацію. Доводить зазначену інформацію для оприлюднення.

Звіти про кількість запитів та їх виконання готуються щомісячно та подаються для оприлюднення на веб-сайті Павлоградського району.

За І півріччя 2018 року було зареєстровано 8 запитів, на які було  надано ґрунтовні відповіді у  терміни,  визначені  Законом України “Про доступ до публічної інформації”. 24 січня 2018 року на засіданні колегії райдержадміністрації,  в порядку контролю, було заслухано звіт за 2017 рік  щодо забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації.

Протягом I півріччя 2018 року до адміністративної чи кримінальної відповідальності за порушення вимог чинного антикорупційного законодавства працівники райдержадміністрації не притягувались.

В райдержадміністрації протягом I півріччя 2018 року не виявлено випадків наявності конфлікту інтересів.

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                   С.В. ДЕНИСОВА

 

Схожі публікації:

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Цунтральна, 98, каб.201, тел: (0563) 20-63-32

baner
baner
baner
baner