baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

Відповідно до статей 22, 23 Закону України „Про державну службу”, статті 11 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби” та наказу Національного агентства України з питань державної служби від 06 квітня 2016 року № 72 „Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії „Б” і „В”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за   № 647/28777 оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії „Б” – начальника фінансового управління Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

Кінцевий строк подання документів для участі у конкурсі до 23 травня 2018 року.

Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії „Б” – начальника фінансового управління Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області 29 – 30 травня 2018 року у приміщенні Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

УМОВИ
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б” — начальника фінансового управління  Павлоградської районної державної адміністрації  Дніпропетровської області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснювати керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяти створенню належних умов праці.

2. Подавати на затвердження голові районної державної адміністрації положення про фінансове управління.

3. Затверджувати положення про відділи управління, посадові інструкції працівників управління та розподіляти обов’язки між ними.

4. Планувати роботу управління, вносити пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

5. Вживати заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

6. Звітувати перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи. 7. Брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

8. Представляти інтереси управління у відносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням голови райдержадміністрації.

9. Видавати у межах своїх повноважень накази, організовувати контроль за їх виконанням.

10. Подавати на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

11. Розпоряджатися коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису.

12. Затверджувати розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечувати відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням.

13.   Здійснювати добір кадрів.

14. Організовувати роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників управління.

14. Проводити особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління.

15. Забезпечувати дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження інформації з обмеженим доступом.

16. Здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 7000 грн.,

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавки та доплати (відповідно до ст.52 Закону України «Про державну службу»), на рівні 3% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50%.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку державного службовця встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік;

Документи приймаються до 17 год. 00 хвилин       23 травня 2018 року

Дата, час і місце проведення конкурсу 30 травня 2018 року, 10-00, приміщення Павлоградської районної державної адміністрації,

51400, м. Павлоград, вул. Центральна, 98

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Петриченко Євгенія Олександрівна

тел. (0563) 20-46-33

sektor.personalu@gmail.com

 

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта вища, не нижче ступеня магістра
2 Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
3 Володіння державною мовою Вільне
Професійна компетентність
Вимога Компоненти вимоги
1 Командна робота 1) практика управління великими колективами у різновекторних питаннях;

2) орієнтація на командний результат

2 Особистісні компетенції 1)відповідальність;

2)здатність запобігати та ефективно долати перешкоди;

3)уважність до деталей;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституція України;

2) Бюджетний кодекс України;

3) Закон України «Про державну службу»;

4) Закон України «Про запобігання корупції»;

5) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

6) постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють забезпечення реалізації державної бюджетної політики.

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)  

 

Відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів, що стосуються діяльності відділу

3 Стресостійкість 1)                управління своїми емоціями;

2)                оптимізм

4 Аналітичні здібності 1) логічне мислення

 

 

 

 

 

Схожі публікації:

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Центральна, 98, каб.201, тел: (0563) 26-96-04

baner
baner
baner
baner