baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

 

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

 Тваринництво. Обсяги виробництва м’яса у сільсьгосподарських підприємствах району зменшились на 33,3%, проти січня–березня 2015р., молока, напроти, зросли   на 21,4%.  У структурі реалізації худоби та птиці на забій частка свиней склала 86,7% (у січні–березні 2015р. – 97,9%), овець та кіз – 10,8% (у січні–березні 2015р.–0,9%). Частка м’яса великої рогатої худоби в загальній кількості реалізованого м’яса становила 2,5% проти 1,2% у відповідному періоді  2015р.

За січень–березень 2016р. обсяг вирощування худоби та птиці зменшився на 3261 ц (на 55,0%) проти аналогічного періоду минулого року, а його відношення до обсягу реалізації на забій дорівнювало 97,1% (за січень–березень 2015р. – 144,1%).

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зросли на 38,0% і склали 490 г, свиней, напроти, знизились на 33,5% і становили 339 г.

Надій молока від однієї корови (у розрахунку на середнє поголів’я корів молочного стада) збільшився на 77 кг (на 6,8%)  проти  відповідного періоду  2015р. і становив  1202 кг.

Відносно 1 квітня 2015р. поголів’я великої рогатої худоби зросло на 47 голів або на 9,0%, у т.ч. кількість корів більше на 14 голів  або на 6,5%. Чисельність свиней зменшилася на 5946 голів  (на 36,5%); овець більше на  27 голів або на 1,3%.

Зменшенню поголів’я сприяють два основні фактори: приплід та покупка худоби. За січень–березень 2016р. у порівнянні з відповідним періодом 2015р. у сільськогосподарських підприємствах було отримано приплоду телят менше на 23 голови (на 25,0%); приплоду поросят на  594 голови (на 22,7%), ягнят– на  79 голів (на 9,4%).

З початку 2016р. сільськогосподарськими підприємствами було куплено (у т.ч. у населення), одержано в обмін і т.п. 97 голів худоби, найбільша частка яких – вівці. Закупівля худоби зменшилась на 98,2%, проти відповідного періоду 2015р. Водночас  було продано та видано населенню, включаючи продаж молодняку на ринку 398 голів худоби, що на 8,1% менше порівняно з відповідним періодом минулого  року.

Запаси кормів у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) за станом на 1 квітня 2016р. становили 14254 ц  корм.одн, з них концентрованих – 10792 ц корм.одн   або  75,7%.

Реалізація сільськогосподарської продукції. Загальний обсяг реалізованої власно виробленої продукції сільськогосподарськими підприємствами   за   січень–березень 2016р.   склав 95045,3 тис.грн,  де обсяг продукція   рослинництва –98,2%,   а тваринництва – 1,8%.

У січні–березні 2016р. було реалізовано зернових та зернобобових культур 10135 т, з яких пшениці – 9278,3  т, кукурудзи на зерно – 569,3 т, ячменя – 285,6 т. Реалізація насіння соняшника склала 6831,5 т. Обсяги реалізації живих сільськогосподарських тварин склали   79,9 т.

Середні ціни продажу сільськогосподарськими підприємствами основних видів сільськогосподарської продукції становили: зернові та зернобобові культури – 3283,8 грн за т, насіння соняшнику – 8791,3 грн за т, тварини сільськогосподарські живі – 21350,7 грн за т.

Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 квітня 2016р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 17574,7 т зерна, у т.ч. 14588,5 т пшениці.

Запаси насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових  культур,   становили  5379,2 т.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

                        

 

Надання субсидій. У лютому 2016р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 188 сімей. Призначено таку допомогу 197  сім’ям  (на 4,8% більше до  тих,  які  звернулись  за  субсидіями)  на  загальну суму 370,3 тис.грн.

Середній розмір субсидії, призначеної на одну сім’ю, у лютому 2015р. становив 1879,5  грн.

З початку року для відшкодування витрат організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, було нараховано 11723,5 тис.грн. Сума перерахованих коштів, включаючи погашення заборгованості попереднього року, склала 1495,6 тис.грн (12,8% до нарахованих за цей період сум).

Протягом лютого 2016р. із заявами на отримання  державної допомоги у вигляді субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива по району звернень та призначень на таку допомогу не було. У лютому 2016р. отримали субсидії готівкою 21 сім’я на загальну суму 30,8 тис.грн.

Стан виплати заробітної плати. За станом на 1 березня 2016р. заборгованість із виплати заробітної плати по Павлоградському району становила 322,2 тис.грн. Упродовж січня–лютого 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати по району збільшилась у 6,4 раза, або на 271,5 тис.грн. В аналогічному періоді попереднього року згаданий показник побільшав на 83,1 тис.грн.

 

Динаміка суми заборгованості з виплати

заробітної плати по Павлоградському району

(станом на 1 число; тис.грн)

 

Уся сума боргу станом на 1 березня п.р. припадає на економічно активні підприємства.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг. Рівень оплати населенням за надані послуги у цілому по району у лютому 2016р. становив 148,3%  (у лютому 2015р. – 90,1%). При цьому 37,1% власників особових рахунків мали борги 3 і більше місяців за вивезення побутових відходів, 18,3% – за централізоване водопостачання та водовідведення, 21,2% – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 2,7% – за газопостачання. Заборгованість населення за електропостачання на кінець грудня 2015р. склала майже 1,9 млн.грн.

РИНОК ПРАЦІ٭

За адміністративними даними державної служби зайнятості м.Павлоград мали статус безробітного протягом січня–березня  2016р.   2191 особа. На кінець березня зареєстровано безробітних 1279 осіб (жінки – 64%, молодь у  віці до   35 років – 44,3%; особи, що проживають у сільській місцевості – 16,6; особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню – 23,8%).

Протягом січня–березня 2016р. надано статус офіційно безробітного 281 особі (жінки – 53%, молодь у  віці до   35 років – 55,2%). Працевлаштовано  службою зайнятості 456 осіб.

Відповідно до потреб місцевого ринку праці загалом з урахуванням конкретної потреби в персоналі певного підприємства, установи, організації чи фізичної особи, котра приймає на роботу найманого працівника професійне навчання за направленнями служби зайнятості всього проходили 196 осіб, з них – направлено на профнавчання  у звітному місяці – 40 осіб.

Кількість вакансій за професійними групами на кінець березня 2016р. складає 318 од, з них: законодавці, вищі державні службовці, керівники,    менеджери (управителі) – 24 од; професіонали – 32 од; фахівці – 29 од; технічні службовці – 3 од; працівники сфери торгівлі та послуг – 19 од;  кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства – 11 од; кваліфіковані робітники з інструментом – 95 од; робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин – 48 од; найпростіші професії – 57 од.

Співвідношення між попитом і пропозицією робочої сили на кінець березня 2016р. визначило навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на рівні 9 осіб.

Рівень працевлаштування безробітних у січні–березні  2016р. склав 18%.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття допомогу по безробіттю на кінець березня 2016р. отримували 974 безробітних. Середньооблікова чисельність безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у звітному місяці складає 1129 осіб.

Середній розмір допомоги по безробіттю у звітному місяці становив   1664,3 грн.

Схожі публікації:

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Центральна, 98, каб.201, тел: (0563) 26-96-04

baner
baner
baner
baner