baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

На виконання вимог Закону України „Про запобігання корупції”, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру перебуває на особистому контролі голови райдержадміністрації та систематично вживаються заходи щодо запобігання проявів корупції серед державних службовців райдержадміністрації. Контроль виконання документів антикорупційного характеру здійснюється шляхом розгляду питань на засіданнях колегії, оперативних нарадах голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації, навчальних семінарах, при індивідуальних бесідах тощо.

В приміщенні райдержадміністрації установлено інформаційний стенд на якому розміщено:

     найменування установи, поштову та електронну адреси, номер телефону, а також інформацію про посадових осіб, яких можна повідомити про вчинення корупційних правопорушень;

         інформацію про осіб відповідальних за співпрацю з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики;

         нормативно-правові акти з питань протидії корупції.

З метою попередження корупційних злочинів та діянь серед державних службовців керівництвом райдержадміністрації ведеться цілеспрямована робота з метою забезпечення ефективності діючої процедури прийняття на державну службу та вдосконалення механізму контролю щодо заборони зайняття посад особами, які звільнені з державної служби за корупційні діяння або скоїли інші злочини. З цією метою створено банк даних про осіб району, які були засуджені за корупційні діяння або піддані за них адміністративному стягненню. Станом на 1 січня 2016 року факти корупційних правопорушень, притягнення до адміністративної відповідальності державних службовців Павлоградської райдержадміністрації та структурних підрозділів відсутні.

Питання діяльності райдержадміністрації, в т.ч. стан виконання Законів України, обговорення проектів нормативно-правових актів, прийняті рішення колегії райдержадміністрації та розпорядження голови райдержадміністрації систематично висвітлюються через місцеві засоби масової інформації.

На виконання роботи з питань запобігання проявам корупції у  Павлоградському районі, одним із важливих аспектів сучасної державної правової політики в Україні є реформування системи запобігання і протидії корупції. Досягнення успіху у цьому процесі є передумовою для формування у суспільства довіри до влади, зростання економічного потенціалу держави, покращення добробуту громадян України.

В Україні функціонує принципово нова антикорупційна система, яка має переважно превентивний характер і орієнтована на створення в суспільстві ефективних механізмів попередження корупції. За таких умов посилюється значення вимог до доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які мають бути ними засвоєні як норми повсякденної поведінки.

Перш за все, слід зазначити, що в Україні замість фрагментарного законодавства створено систему антикорупційного законодавства, яке охоплює всі сфери суспільного життя і включає різні види нормативно-правових актів. Основним антикорупційним нормативно-правовим актом в Україні є Закон України „Про засади державної антикорупційної політики в Україні”.

 В Законі України „Про запобігання корупції” визначено такі основні принципи запобігання і протидії корупції:

верховенства права;

законності;

  комплексного здійснення правових, політичних, соціально-економічних, інформаційних та інших заходів;

   пріоритетності запобіжних заходів;

   невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

    відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

   участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, державного захисту осіб, які надають допомогу у здійсненні таких заходів;

   забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційним правопорушенням.

Відповідно до статті 3 вказаного Закону суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону є:

   особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

  особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

  особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, відповідно до закону;

 посадові особи та працівники юридичних осіб — у разі одержання ними неправомірної вигоди, або одержання від них особами, зазначеними у пунктах 1 і 2 частини першої цієї статті, або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди;

   фізичні особи — у разі одержання від них особами, зазначеними у пунктах 1- 4 частини першої цієї статті, або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди.

Для визначення статусу таких осіб слід врахувати наступне:

  головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність в неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.

Законодавством встановлено низку положень, що за змістом є обмеженнями та заборонами певних видів поведінки посадових осіб, а за своїм призначенням це — засоби запобігання корупції. Необхідно такі положення знати, розуміти та дотримуватись у своїй повсякденній діяльності. Крім того, законодавство встановлює низку вимог та процедур, спрямованих на запобігання корупції. Усі ці інструменти становлять комплекс антикорупційних механізмів, які виступають „бар’єрами” на шляху вчинення корупційних правопорушень.

З метою попередження корупційних злочинів та діянь серед державних службовців керівництвом райдержадміністрації ведеться цілеспрямована робота з метою забезпечення ефективності діючої процедури прийняття на державну службу та вдосконалення механізму контролю щодо заборони займання посад особами, які звільнені з державної служби за корупційні діяння або скоїли інші злочини. При прийнятті на державну службу всі працівники обов’язково під особистий підпис знайомляться із Попередженнями про спеціальні обмеження, встановлені Законами України „Про державну службу” та „Про запобігання корупцією” щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби.

 Відпрацьована практика формування складу державних службовців, основою якої є конкурсний відбір. Через газету “Рідний край” оголошується конкурс на заміщення вакантних посад та умови конкурсу. Створені і працюють відповідні конкурсні комісії, склад яких затверджено в установленому порядку. Добір та розстановка кадрів на посади державних службовців здійснюється на засадах неупередженості та, обов’язково, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” із складанням письмового іспиту.

При прийнятті на державну службу від претендентів обов’язково вимагається подання декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сім’ї.

Відповідно до ст.13 Закону „Про державну службу” в термін до 1 квітня щороку забезпечується подання всіма працюючими державними службовцями декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сім’ї за формою № 001-ДС.

Головним спеціалістом з питань запобігання і виявлення корупції за інформацією Павлоградського міськрайсуду проводиться щоквартальний моніторинг притягнення державних службовців райдержадміністрації та її управлінь і відділів до відповідальності.

Станом на 1 січня 2016 року фактів притягнення до відповідальності державних службовців райдержадміністрації не було.

Схожі публікації:

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Центральна, 98, каб.201, тел: (0563) 26-96-04

baner
baner
baner
baner