СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

  Тваринництво. Обсяги виробництва м’яса у сільгосппідприємствах району зменшились проти 2014р. на 40,4%, а молока більше на 18,0%.  Надій молока від однієї корови (у розрахунку на середнє поголів’я корів молочного стада) збільшилось проти  2014р. на 608 кг або на 13% і становив  5272 кг.

 Структура реалізації худоби на забій

            У структурі реалізації худоби та птиці на забій частка свиней зменшилась проти 2014р. на 0,6 в.п. за рахунок збільшення у загальній кількості часток реалізованого м’яса баранини і яловичини  відповідно на 0,8 в.п. і на 0,1 в.п..

Відносно 1 січня 2015р. поголів’я великої рогатої худоби зросло на 67 голів або на 14,2%, у т.ч. кількість корів більше на 19 голів (на 9,5%). Чисельність свиней за цей же період знизилася на 1,9 тис. голів (на 15,3%); овець менше на 135 голів або на 5,7%.

На чисельність поголів’я худоби впливають два основні фактори: приплід та покупка худоби, За 2015р. у сільськогосподарських підприємствах порівняно з 2014р. було отримано приплоду поросят більше на 1981 голову або на 22,9%; телят – на 3 голови або на 1,4%. Приплоду ягнят, напроти, отримано  на 35 голів  або на 3,6% менше, ніж у 2014р.

За 2015р. сільськогосподарськими підприємствами було куплено (у т.ч. у населення), одержано в обмін і т.п. 6578 голів худоби різного виду.  Закупівля худоби  зменшилась,  проти 2014р. на 61,6%.  Водночас  було продано та видано населенню, включаючи продаж молодняку на ринку, 786 голів худоби різного виду. Кількість проданої худоби зменшилась  проти 2014 р. на 68,2%.

Ще одним з факторів, який впливає на чисельність поголів’я худоби є її падіж.

Порівняно з 2014р. падіж великої рогатої худоби зменшився на  1 голову, падіж свиней збільшився  на 183 голови або на 70,7%. Протягом  2015р. пало та загинуло 12 овець, що на    24 голови або на 66,7% менше порівняно з 2014р.

За 2015р. обсяг вирощування худоби та птиці зменшився на 41,9% проти даних 2014р., а його відношення до обсягу реалізації на забій дорівнювало 107,2%. За 2014р. цей показник складав 109,8%.

Запаси кормів у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) за станом на 1 січня 2016р. склали 29007 ц  корм.од, з них концентрованих – 20423 ц корм.од.   або  70,4%. За станом на 1 січня  2016р. у розрахунку на одну умовну голову худоби припадало по 6,9 ц корм.од.  кормів усіх видів , з   них   концентрованих   – 4,8 ц корм.од.

 ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

                 Надання субсидій. У січні–листопаді 2015р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 2621 сім’я (656 сімей у січні–листопаді 2014р,). Призначено таку допомогу 2376  сім’ям  (90,7%  до  тих,  які  звернулись  за  субсидіями)  на  загальну суму 703,4 тис.грн.

Середній розмір субсидії, призначеної на одну сім’ю, у листопаді 2015р. становив 1387,0 грн.

З початку року для відшкодування витрат організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, було нараховано 9372,9 тис.грн. Сума перерахованих коштів, включаючи погашення заборгованості попереднього року, склала 5227,6 тис.грн. (55,8% до нарахованих за цей період сум).

Протягом січня–листопада 2015р. 427 сімей звернулись по державну допомогу у вигляді субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Призначено таку допомогу 368 сім’ям (86,1% до тих, які звернулися) на загальну  суму 530,0 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю, у листопаді 2015р. становив 1513,7 грн.

У січні–листопаді 2015р. отримали субсидії готівкою 186 сімей на загальну суму 240,8 тис.грн.

Стан виплати заробітної плати За станом на 1 грудня 2015р. заборгованість із виплати заробітної плати по Павлоградському району відсутня. Упродовж січня-листопада 2015р. загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по району не змінилась (на 1 січня 2015р. заборгованість із виплати заробітної плати також була відсутня),  а порівняно з попереднім періодом – зменшилась на
89,7 тис.грн.).

 

 

Динаміка суми заборгованості з виплати заробітної плати по Павлогадськомк ройону

(станом на 1 число; тис.грн.)

   Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг. Рівень оплати населенням за надані послуги у цілому по району усього з початку року становив 134,7%  (у січні–листопаді 2014р. – 95,8%). При цьому 37,8% власників особових рахунків мали борги 3 і більше місяців за вивезення побутових відходів, 17,6% – за централізоване водопостачання та водовідведення, 23,8% – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 1,1% – за газопостачання. Заборгованість населення за електропостачання на кінець листопада 2015р. склала майже 1,8 млн.грн.

                                          ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

 Чисельність наявного населення Павлоградського району за станом на 1 грудня 2015р., за оцінкою, складала 27849 осіб. Упродовж січня–листопада 2015р. вона зменшилася на 177 осіб. Зменшення чисельності жителів відбулося за рахунок міграційного приросту на 28 осіб та природного скорочення на 205 осіб.

Кількість народжених у січні–листопаді 2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. зменшилось  на  4,2% і склала 293 особи, а кількість померлих зросла на 4,0% –  498 осіб.

Показник загальної народжуваності зменшився з 11,9 народжених на 1000 жителів у січні–листопаді 2014р. до 11,5 – у січні–листопаді 2015р. (у середньому по області він склав 10,2‰). Рівень смертності населення збільшився з 19,3 осіб до 19,5 – відповідно (по області – 16,5‰), кількість померлих перевищувала число народжених в 1,7 раза.

Упродовж січнялистопада 2015р. відбулися зміни показників міграційного руху населення.  У порівнянні з січнем–листопадом 2014р. відбулося зменшення кількості прибулих на 1,2% та збільшення кількості вибулих на 6,5%. Сальдо міграції населення Павлоградського району порівняно з січнем–листопадом 2014р. зменшилось на 54,8% та становило 28 осіб ( у розрахунку на 1000 жителів 1,1 особи, при середньо обласному показнику -0,5‰).

За звітний період кількість прибулих до Павлоградського району на постійне проживання з регіонів України та з-за її кордону (зовнішня міграція) зменшилася на 26,4%  проти січня–листопада 2014р. та  склала 64 особи, а вибулих – зменшилася на 2,9% та становила 67 осіб. Внаслідок цього сальдо зовнішньої міграції зменшилося з 0,7 до –0,1 особи у розрахунку на 1000 жителів.

РИНОК ПРАЦІ٭

За адміністративними даними державної служби зайнятості м.Павлоград мали статус безробітного протягом січня–грудня 2015р. –  5222 особи. На кінець грудня місяця зареєстровано безробітних 1321 особу (жінки – 66%, молодь у  віці до   35 років – 43,6 %; особи, що проживають у сільській місцевості – 17,3%; особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню – 23,5%).

Протягом грудня 2015р. надано статус офіційно безробітного   287 особам (жінки – 54,4%, молодь у  віці до   35 років – 47,7%). Працевлаштовано  службою зайнятості 1999 осіб.

Кількість вакансій за професійними групами станом на 01.01.16р. складає 175 од., з них: законодавці, вищі державні службовці, керівники,    менеджери (управителі) – 20 од.; професіонали – 22 од.; фахівці – 11 од.; технічні службовці – 4 од.; працівники сфери торгівлі та послуг – 22 од.; кваліфіковані робітники з інструментом – 52 од.; робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин – 24 од.; найпростіші професії – 20 од.

Співвідношення між попитом і пропозицією робочої сили на кінець грудня 2015р. визначило навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на рівні 8 осіб.

Рівень працевлаштування безробітних міста у січні–грудні 2015р. склав 38,3%.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття допомогу по безробіттю на кінець грудня 2015р.   отримували 1034 безробітних. Середньооблікова чисельність безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у звітному місяці складає 967 осіб.

Середній розмір допомоги по безробіттю у звітному місяці становив   1535,3 грн.

٭За даними Павлоградського МРЦЗ , які  наведені разом з показниками по Павлоградському району.

                                                 

Відділ  статистики у Павлоградському районі

Схожі публікації:

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Цунтральна, 98, каб.201, тел: (0563) 20-63-32

baner
baner
baner
baner