СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Поточні сільськогосподарські роботи.  З початку весняної сівби підприємствами, які мають у своєму користуванні понад 100 га сільськогосподарських угідь, станом на        1 травня 2015р. всього посіяно ярих культур 11126 га, що складає 57,4% до минулорічного показника.

Із загальної площі ярового клину посіяно: зернових і зернобобових (без кукурудзи) 5225 га або 47,0% загальної посіяної площі, у т.ч. ячменю – 3980 га (76,2% у загальній площі посіву зернових), вівса – 365 га (7,0%), пшениці – 745 га (14,6%).

Внесено мінеральних добрив 12025 ц (у перерахунку на 100% поживних речовин) під посів ярих культур (включаючи весняне підживлення озимих, що збереглися ) на площу – 26500 га.

Тваринництво. Обсяги виробництва м’яса у сільгосппідприємствах району зменшились на 38,4% проти січня–квітня 2014р., молока, напроти, зросли на 18,7%. У структурі реалізації худоби та птиці на забій частка свиней склала 97,6% (у січні–квітні 2014р. – 98,2%), овець та кіз – 0,9% (у січні–квітні 2014р. –1,1%). Частка м’яса великої рогатої худоби в загальній кількості реалізованого м’яса проти відповідного періоду 2014р. зросла на 0,8 в.п. і становила 1,5%.

За січень–квітень 2015р. обсяг вирощування худоби та птиці зменшився на 1969 ц або на 19,8% проти аналогічного періоду минулого року, а його відношення до обсягу реалізації на забій дорівнювало 139,2% (за січень–квітень 2014р. – 106,9%). Середньодобові прирости по великій рогатій худобі на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зросли на 5,4% і складали 351 г; по свинях, напроти, знизились на 7% і становили 477 г.

Надій молока від однієї корови (у розрахунку на середнє поголів’я корів молочного стада) проти відповідного періоду 2014р. збільшився на 266 кг (на 19,8%) і становив   1607 кг.

Відносно 1 травня 2014р. поголів’я великої рогатої худоби зросло на 33 голови або на 6,6%, у т.ч. корів – на 4 голови (на 1,9%).

Чисельність свиней за цей же період зменшилася на 2 тис. голів (на 11,5%); овець – на 1 тис. голів або на 32,8%.

         Запаси кормів у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) за станом на      1 травня 2015р. склали 33300 ц корм.од, з них концентрованих – 31092 ц корм.од.   або 93,4%.

За станом на 1 травня 2015р. у розрахунку на одну умовну голову худоби припадало по 6,2 ц корм.од. кормів усіх видів (на відповідну дату 2014р. – 3,8 ц корм.од). З них концентрованих – 3,8 ц корм.од. проти   3,0 ц корм.од., що були зафіксовані станом на    1 травня 2014р.

Реалізація сільськогосподарської продукції. Загальний обсяг реалізованої власно виробленої продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень–квітень 2015р. зменшився на 3,3% порівняно з січнем–квітнем 2014р., у т.ч. продукції рослинництва – на 6,4%, а на продукцію тваринництва збільшився на 52,4%.

У структурі загального обсягу реалізації продукція рослинництва займала 95,4%, тваринництва – 4,6% (у січні–квітні 2014р. 94,8% та 5,2% відповідно).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямками у січні–квітні 2015р. збільшились у 2 рази порівняно з січнем–квітнем 2014р., у т.ч. на продукцію рослинництва – у 2,1 рази, а на продукцію тваринництва на 13,3%.

Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 травня 2015р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 11185,0 т зерна (на 31,7% більше проти 1 травня 2014р.), у т.ч. 6266,1 т пшениці (на 92,4% більше проти         1 травня 2014р.).

Запаси насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку   зернових культур,   становили 4589,3 т (у 2 рази більше проти 1 травня 2014р.).

 

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

У січні–березні 2015р. у Павлоградському районі прийнято в експлуатацію (у т.ч. індивідуальними забудовниками) 274 м² загальної площі. У порівнянні з січнем–березнем 2014р. обсяги введеного житла збільшились на 23,4%.

 

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ТА РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств Павлоградського району, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями, за 2014р. склав 184,4 млн.грн., індекс його фізичного обсягу дорівнював 107,3%. Проти 2013р. реалізація продовольчих та непродовольчих товарів у порівнянних цінах збільшилась відповідно на 25,9% та на 2,2%.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

                        

За січень–березень 2015р. по підприємствах та відокремлених підрозділах, що входять до кола звітуючих підприємств Павлоградського району, нараховувалось 10116 штатних працівників. Порівняно з відповідним періодом минулого року їх кількість зменшилась на 830 осіб або на 7,6%. Питома вага штатних працівників району у загальній кількості працівників Дніпропетровської області складає 1,2%. Упродовж січня–березня п.р. кожен працівник району у середньому відпрацював по 355 годин, що становить 83% максимально можливого фонду робочого часу. У розрахунку на одного штатного працівника у січні–березні 2015р. було нараховано до виплати 7062,97 грн., що складає 180,7% до середнього рівня заробітної плати по Дніпропетровській області. Проти відповідного періоду минулого року середньомісячні нарахування в розрахунку на одного працівника району зросли на 10,8%.

Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника у 5,8 разів перевищує прожитковий мінімум, визначений на державному рівні для працездатної особи з 1 грудня 2013р. (1218 грн.).

За станом на 1 квітня 2015р. зафіксовано заборгованість із виплати заробітної плати по економічно активним підприємствам, установам і організаціям Павлоградського району у сумі 86,6 тис. грн., що становило 104,2% до суми заборгованості за станом на 1 березня поточного року. Проти відповідного періоду 2014р. сума невиплаченої заробітної плати знизилась на 39,6%. Кількість працівників економічно активних підприємств, яким не виплачено заробітну плату, становила 44 особи, або 0,4% від загальної кількості штатних працівників. Сума боргу на одного працівника в середньому складає 1968,2 грн. Структура боргу становить 0,1% до загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати, що зафіксована по підприємствам, установам і організаціям Дніпропетровської області.

Надання субсидій. У  березні   2015р.  за    субсидіями      для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулась 38 сімей, всім було призначено таку допомогу (100% до тих, які звернулись за субсидіями) на загальну суму 2,7 тис.грн. Середній розмір субсидії, призначеної на одну сім’ю, у березні 2015р. становив 71,5 грн.

З початку року для відшкодування витрат організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, було нараховано 822,6 тис.грн. Сума перерахованих коштів, включаючи погашення заборгованості попереднього року, склала 772,7 тис.грн. (93,3% до нарахованих за цей період сум).

Протягом березня 2015р. по державну допомогу у вигляді субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива звернулося 76 сімей, з яких ніхто не отримав субсидію.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг. Рівень оплати населенням за надані житлово-комунальні послуги у цілому по району становив 169,9% (у березні 2014р. – 130,5%). Зважаючи на те, що рівень оплати у звітному місяці більше 100%, заборгованість населення за житлово-комунальні послуги у цілому по району на початок квітня 2015р. відсутня. При цьому 21,7% власників особових рахунків мали борги 3 і більше місяців за вивезення побутових відходів, 14,7% – за централізоване водопостачання та водовідведення, 19,0% – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 3,3% – за газопостачання. Заборгованість населення за електропостачання на кінець березня 2015р. склала 1,3 млн.грн.

 

                                         ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Чисельність наявного населення Павлоградського району
на 1 квітня 2015р., за оцінкою, складала 27982 особи. З початку року кількість жителів району скоротилася на 44 особи або на 0,16%. Середня чисельність населення за січень–лютий 2015р. склала 28004 особи. Зміна чисельності населення відбулася за рахунок його природного скорочення та міграційного приросту відповідно на 54 та 10 осіб. Природне скорочення населення порівняно з відповідним періодом 2014р. зменшилось на 6 осіб (з 8,7 до 7,8 осіб у розрахунку на 1000 наявного населення).

Показник загальної народжуваності мав зменшення з 12,4 народжених на 1000 жителів у січні–березні 2014р. до 12,6 у січні–березні 2015р. (у середньому по області він склав 10,4‰). Кількість народжених у січні–березні 2015р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року зросла на 1,2%, а померлих зменшилась на 3,4%.

Рівень смертності населення у розрахунку на 1000 жителів у січні–березні 2015р. зменшився з 21,1 до 20,4‰ порівняно з рівнем смертності, зафіксованим у січні–березні 2014р. (по області – 18,1‰). Кількість померлих за січень–березень 2015р. перевищувала число народжених у 1,6 рази.

Упродовж січня–березня 2015р. відбулися зміни показників міграційного руху населення. У порівнянні з січнем–березнем 2014р. (зовнішня міграція) кількість прибулих до району на постійне проживання та вибулих за його межі зменшилась на 36,4% та 11,8% відповідно.

У внутрішньорегіональному потоці міграції за вищевказаний період кількість прибулих проти січня –березня 2014р. зросла на 4,2%, а вибулих, напроти, зменшилась на 26,4%.

 

Начальник управління                                                                                            О.Т. Лукашова

 

Схожі публікації:

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Цунтральна, 98, каб.201, тел: (0563) 20-63-32

baner
baner
baner
baner