baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

Керуючись Законом України „Про місцеві державні адміністрації”, Положенням про колегію Павлоградської районної державної адміністрації та згідно з планом роботи райдержадміністрації на січень-березень 2015 року в.о. голови райдержадміністрації І.М.Чорний 25 березня 2015 року провів засідання колегії райдержадміністрації. Обговорено наступні питання:

 

 

 

 

 

DSC00731

 1. Про підготовку агроформувань району усіх форм власності до проведення весняно-польових робіт в 2015 році

Провідне місце в розвитку району займає сільське господарство, основу якого становлять 135 сільськогосподарських підприємств всіх форм власності,  в.т.ч  товариства з обмеженою відповідальністю – 18

приватні підприємства – 11

фермерські господарства – 105

сільськогосподарський кооператив – 1

Сільськогосподарські підприємства району мають переважно  зерновий напрямок виробництва.

За сільськогосподарським призначенням в районі налічується сільськогосподарських угідь 88,7 тис. га.,

з них:    рілля 83,3 тис. га,

багаторічних насаджень 1,5 тис. га.,

сіножаті та пасовища 3,8 тис.га.

Господарства  мають в користуванні: більше 1000 га – 18 од. – 46,2 тис.га, від 501 до 1000 га – 12 од. -7,1 тис.га  від 101 до 500 га – 22 од. -5,6 тис.га

Восени 2014 року  під урожай поточного року посіяно озимих культур на площі 29,5 тис.га, з них на зерно 26,8 тис.га, в т.ч. озимої пшениці         25,6 тис.га, озимого ячменю 1,2 тис.га. Стан озимих культур на сьогоднішній день можна класифікувати як добрий та  задовільний, так  не виключається можливість пересіву посівних площ озимого ячменю -360 га  та озимого ріпаку – 170га.

Програмою розвитку галузі рослинництва на 2015 рік передбачено посіви зернової групи утримати на рівні 49,9 тис.га, що складає 60,0 % від загальної площі ріллі, що дасть можливість довести виробництво зерна до 142,6 тис. тонн.

Згідно робочого плану в господарствах всіх форм власності району буде проведено ранньо-весняне боронування та перша культивація на площі  53,5 тис. га, в тому числі під посів ранніх зернових культур на площі 10,8 тис.га. На польових роботах буде працювати: на культивації агрегатів – 192 агрегати, на посіві – 153 агрегати (196 од. сівалок).

До початку весняно-польових робіт на 100 % відремонтована сільськогосподарська техніка, яка задіяна в роботах.

Для проведення весняно-польових робіт у 2015 році, господарствами усіх форм власності придбано дизельного палива 1608т, що складає 99% від потреби, бензину 530т (100%),  мастил 85т (100%).

Господарствами району заготовлено 2209 тонн (100%) насіннєвого матеріалу ярих зернових культур (без кукурудзи).

На весняно-польові роботи для підживлення озимих культур та посіву ярого клину закуплено 6,0 тис.тонн мінеральних добрив (100%).

Забезпеченість господарств району засобами захисту рослин  складає 100%.

Сільгосппідприємства не мають власного паспортизованого складу для зберігання засобів захисту рослин, тому проводиться укладання угод на тимчасове зберігання хімічних препаратів в складських приміщеннях постачальників. Постачання засобів захисту рослин проводиться в день внесення.

З метою запобігання травматизму та нещасних випадків на виробництві, в господарствах району проведено інструктажі з охорони праці та пожежної  безпеки, проведено періодичні медичні огляди  працівників, які будуть задіяні на весняно-польових роботах. Працюючі забезпечені спецодягом, індивідуальними засобами гігієни, харчуванням.

З метою недопущення зменшення виробництва зерна оптимізувати структуру посівних площ та привести її у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 року №164 «Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах» (зі змінами та доповненнями).

DSC00724

 

 1. Про заходи щодо збільшення надходжень до місцевого бюджету земельного податку.

За рахунок проведення кампанії декларування  нарахування до місцевих бюджетів по платі за землю на 2015 рік  з урахуванням  індексації грошової оцінки землі та збільшення мінімального розміру орендної плати ( 3 відсотка від нормативної грошової оцінки ) складають  19080,0 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом  минулого року очікувана сума додаткових надходжень складає   5814,0 тис. грн.

Щоденно здійснюється моніторинг надходження задекларованих сум плати за землю та місцевих податків ті зборів  до місцевого бюджету.   По платі за землю за січень – лютий  2015 року надійшло  2802,4 тис. грн. при затверджених показниках МФУ 2349,1 тис. грн., виконання складає 119,0  відс.

Постійно проводиться аналіз поданої податкової звітності платниками податкових декларацій  з плати за землю. По  кожному орендарю , умови договорів оренди яких не відповідають вимогам чинного законодавства органам місцевого самоврядування направлені листи щодо розрахункових  втрат до місцевого  бюджету.

Втрати до бюджету за 2014 рік по 2 підприємствам  складають 24,1  тис. грн.:

—  по підприємству  ТОВ „Фішер”  ( втрати 21,8 тис. грн.) постановою апеляційного суду від 16.12.2014  прийнято рішення щодо сплати орендної плати згідно вимогам чинного законодавства;

— по підприємству СФГ « Антей»  ( втрати 2,3 тис. грн.) розпочато ліквідаційну процедуру за рішенням суду. На 2015 рік  підприємством задекларовано суму податкових зобов’язань по орендній платі за землю  згідно вимог чинного законодавства.

З  метою приведення діючих договорів оренди землі у  відповідність направлені листи райдержадміністрації та відділу Держкомзему для термінового вирішення питань щодо внесення змін в частині збільшення мінімального розміру орендної плати.   На теперішній час інформація щодо державної  реєстрації  додаткових угод до діючих договорів оренди відсутня.

Незважаючи на повний комплекс вжитих інспекцією заходів щодо забезпечення надходжень орендної плати відповідно до вимог чинного законодавства  за  по бюджетоутворюючому платнику  ПАТ ДТЕК „Павлоградвугілля” не зареєстровані 13 додаткових угод до договорів оренди землі з урахуванням застосування підвищувального коефіцієнта 1,756, втрати до бюджету  на 2015 рік складають 242,0 тис. грн.

З метою здійснення постійного контролю за повнотою та своєчасністю надходження плати за землю в 2015 році плануються наступні заходи:

— проведення звірки з органами земельних ресурсів по формі 6-ЗЕМ станом на 01.01.2015 щодо правильності відображення площ оподаткування земельних ділянок в податкової звітності, очікувані надходження  складають 20,0 тис. грн.;

— залучення до оподаткування власників землі, які набули права власності на нерухоме майно на підставі цивільно-правових угод, очікувані надходження складають 5,0 тис. грн.;

—  проведення звірки щодо виявлення необлікованих в інспекції  орендарів земельних ділянок державної та комунальної власності, очікувані надходження складають  10,0  тис. грн.;

— забезпечення надходжень орендної плати по бюджетоутворюючому платнику  ПАТ ДТЕК „Павлоградвугілля” згідно державної реєстрації додаткових угод до договорів оренди землі, очікувані надходження складають  242,0  тис. грн.;

— проводити обстеження територій, у ході яких виявляти землекористувачів, які користуються земельними ділянками без належним чином оформлених документів на землю ( господарські двори) або використовують їх не за цільовим призначенням,  очікувані надходження складають  250,0  тис. грн.;

DSC00737

 1. Звіт Булахівського сільського голови про виконання виконкомом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади.

DSC00745

Булахівська сільська рада поділена на 16 округів та відповідно до складу ради входять 16 депутатів. Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет.

Виконком Булахівської сільської ради складається з 15 чоловік. До його складу входять: директора Будинку культури та школи, голови фермерських господарств,  головний лісничий, уповноважений від співвласників земельних та майнових паїв, представники від різних підрозділів, депутат районної ради та інші поважні особи.

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком сільської ради виконує власні та делеговані повноваження відповідно до ст.ст. 27-39 названого Закону.

 1. Делеговані повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку:

Виконком сільської ради вивчає питання економічного, соціального, культурного розвитку сіл Булахівка та Червона Долина, розробляє та подає на розгляд сесії «Програми соціально-культурного розвитку сільської ради», заслуховує звіти про їх виконання. Так 27.01.2015 року на сесії сільської ради був заслуханий звіт голови про виконання програми соціально — культурного розвитку сільської ради за 2014  рік.

Секретарем виконкому сільської ради ведеться статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на території ради. Станом на 01.01.2015 року у с. Булахівка проживало 2086 чоловік , в селі Червона Долина 30 чоловік. Всього населення по Булахівській сільській раді становить 2116 чоловік , на її  території розташовано 981 домогосподарств із них наявних 816.

 1. Делеговані повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін.

Виконком сільської ради постійно тримає на контролі надходження платежів до місцевого бюджету від підприємств, організацій та інших платників податків, які розташовані та території ради та зареєстровані в сільській раді. На засіданнях виконкому постійно заслуховуються всі ті хто має заборгованість по сплаті податків до бюджету.

Так виконання плану доходів за 2014 рік становить:

По загальному фонду – 1371078 гривень, що складає 95,8%,

По спеціальному фонду 152479 гривень, або 97,1 %.

Виконання плану видатків за 2014 рік складає:

По загальному фонду – 1342908 гривень, або 88%,

По спеціальному фонду 73591 гривень, або 42 %.

Всього видатки по сільській раді склали за 2014 рік 1416499 гривень, з них захищені статті 1292663 гривні  інші 123836 гривень.

Виконком сільської ради здійснює контроль за дотриманням цін і тарифів підприємцями, що проводять свою діяльність на території сільської ради.

Комісія сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, торгівлі, культури, побуту та роботи з молоддю проводила перевірку  торгівельних точок та магазинів на протязі 2014 року. На виявленні недоліки було вказано власникам магазинів. Власникам кафе було вказано на порушення графіків роботи у вечірній та нічний часи, та відвідування їх кафе неповнолітніми.

 1. Делеговані повноваження щодо управління комунальною власністю.

До комунальної власності сільської ради відносяться: будівля сільської ради, будівля ДНЗ «Світлячок», Будинок культури, бібліотека, яка розташована в ньому та історико — краєзнавчий музей. Всі будівлі потребують капітального ремонту . На будівлі дитячого садка необхідно відремонтувати дах, на будівлі сільради також зробити ремонт даху, поточний ремонт в середині будівлі. Це ж стосується і Будинку культури. Всі вони потребують також встановлення автономного опалення.

Згідно Стратегії соціального партнерства ДТЕК та Павлоградського району заплановано на 2015 рік ремонт Булахівського сільського будинку культури на суму не менше 295 тис.грн. В бюджеті сільської ради були закладені кошти в сумі 36,9 тис.грн. на виготовлення в 2014 році проектно-кошторисної документації на виконання ремонтних робіт, але не були проплачені так як не був готовим Проект на виконання робіт.

Сільська рада в 2014 році приймала  участь у всеукраїнському конкурсі проектів місцевого самоврядування з проектом : Створення центру дозвілля для збереження духовної спадщини і народних традицій та підвищення культурного рівня підростаючого покоління та громади села» в якому заплановано поетапний ремонт Будинку культури. Цей проект направлений на капітальний ремонт глядацької зали, сцени та окремих кімнат для занять співами та танцями.

В 2014 році було проведено поточний ремонт доріг з твердим покриттям по вул. Леніна. Всього було виконано робіт на суму 34991 гривня. З державного бюджету було використано 32419 гривень та з місцевого бюджету сільської ради 2572 гривні.

По вул. К.Маркса також був проведений ремонт асфальтного покриття на суму 100 тис. гривень фірмою «Альянс».

В 2014 році був проведений ямковий ремонт ( засипали шлаком вибоїни) по вул. К.Маркса та Дитюка.  Ремонт було проведено силами ТОВ «Агрофірма «Ісіда»» та ФГ «Шторм-2». Але цього ремонту не вистачає і на рік , так як шлак вивозиться за колесами автотранспорту. В жовтні 2014 році біля Булахівської школи було встановлено 4 дорожні знаки та нанесено розмітки на пішохідні переходи для забезпечення безпечного пересування учнів.

 1. Делеговані повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку.

На території сільської ради торгівельне обслуговування населення здійснює 5 магазинів та 3 кафе-бари. Продуктами та промисловими товарами в цілому населення забезпечене.  На території сільської ради відсутнє житлово-комунальне господарство. Послуги громадського транспорту надає автотранспортне підприємство «Авто-Промінь» . Спірні питання , які виникають по перевезенню пасажирів вирішуються в цілому  позитивно. На даний час працює рейс що виходить у 1330 з м. Павлограду до с.Булахівка.

Виконавчий комітет періодично на своїх засіданнях заслуховує питання про стан надання послуг населенню та вживає заходів з метою покращення роботи установ.

 1. Делеговані повноваження в галузі будівництва.

В 2011 році на сесії сільської ради було прийняте рішення на корегування містобудівної документації, генерального плану території сіл Булахівка та Червона Долина. Але через відсутність коштів у бюджеті 2012 та 2013 роках сільська рада і в 2014 році не мала змоги замовити всю необхідну містобудівну документацію. На даний час питання по Ганплану с.Червона Долина вирішується. Зібрана вся документація, знайшли спонсора для проплати за Ганплан с.Ч.Долина.

В 2014 році сільська рада провела реконструкцію вуличного освітлення  та добавила світильники по вул.Папаніна, що веде до вул.Зв’язківців .

З метою охорони пам’яток історії та культури у 2014 році було проведено косметичний ремонт пам’ятника «Від живих — безсмертним». Проведено косметичний ремонт Стели з викарбуваними іменами тих,  хто не повернувся з горнила Великої Вітчизняної війни, а також скульптурі  «Скорботної Матері».

До Дня Перемоги зроблений поточний ремонт пам’ятнику «Солдатові», що розташований в центрі села.

Але знову ж таки це не за бюджетні кошти. Ці ремонти виконані  за спонсорські кошти.

 1. Делеговані повноваження у сфері здоров’я, культури, фізкультури і спорту.

На території сільської ради розташовані амбулаторія загальної практики сімейної медицини та відділення швидкої допомоги, які надають медичні послуги населенню. Виконком сприяє амбулаторії в профілактиці інфекційних захворювань, в організації населення для проходження флюорографії. Також стежить, щоб в зимовий період постійно були прочищені дороги і під’їзди до амбулаторії та швидкої допомоги. В 2014 році було оновлено стоматологічне обладнання в кабінеті лікарської амбулаторії ЗПСМ.

На території Булахівської сільської ради діє  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. На сьогодні  в ній навчається 146 учнів. Школа повністю забезпечена педагогічним колективом. В ній кожен рік проводяться поточні ремонти, поступово замінюються вікна на енергозберігаючі. Активну участь у житті школи приймають Агрофірма «Ісіда» ,ФГ «Шторм-2» та «ПП Довгий». На початку 2015 року при підтримці народного депутата Мартовицького А.В. був відкритий лінгафоний кабінет, який є єдиним в Павлоградському районі.

Дитячий садок «Світлячок»  знаходиться в комунальній власності територіальної громади Булахівської  сільської ради. Кожен рік в дитячому садку проводяться поточний та косметичний ремонти. В 2012 р. придбано за 8000 гривень та установлене устаткування по очищенню води. Щокварталу проводиться технічне обслуговування обладнання, проплата ведеться в основному за спонсорські кошти. На даний час вода в дитячому садочку одна із кращих по якості в районі.

В дитячому садочку функціонує одна різновікова група із 31 дитини. В 2012 році в штат ДНЗ «Світлячок» введено посаду медичної сестри, але вона на сьогодні вакантна. На пів окладу медпрацівники не хочуть працювати, тому що пенсіонери втрачають пільги.

Згідно рішення сесії сільської ради з 01.02.2013 року ДНЗ «Світлячок»  являється юридичною особою відповідно до Закону  України «Про дошкільну освіту» і успішно працює ось уже 2 роки.

Виконком сільської ради здійснює облік дітей дошкільного та шкільного віку.  При виконкомі створена опікунська рада по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх, яка проводить міроприємства щодо запобігання бездоглядності  неповнолітніх та роботу з сім’ями які опинилися  в скрутних  життєвих  обставинах . На постійному контролі багатодітні сім”ї —  13, в них 44 дітей, сім”ї , що опинилися  в складних  життєвих обставинах  — 1, в них 4 дітей. Дітей позбавлених батьківського піклування 6 чоловік, діти інваліди — 3 чол.

Виконком тісно співпрацює з районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

В лютому 2014 р.  на черговому засіданні виконкому було розглянуто питання «Про роботу  сільської ради з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах» із запрошенням соц. працівника та вчителів.

Виконком сільської ради багато уваги приділяє розвитку фізичної культури та спорту. В селі діє районна дитячо-юнацька спортивна школа. Від сільської ради в школі працює  інструктор по спорту. Більшість районних спортивних змагань проводиться на її базі. Сільські діти мають можливість безкоштовно займатися у названій школі. Фізкультурний сільській клуб «Булахівка» приймає участь в усіх районних змаганнях. За підсумками 2014  року  сільський колектив фізкультури зайняв перші місця в районних сільських спортивних іграх,  ІІ місце в спорті вищих  досягнень та друге місце, як краще спортивне село.

Хочу сьогодні наголосити, що весь спорт на селі тримається тільки на ентузіазмі та любові до нього.

Необхідно в бюджет включати кошти на придбання інвентарю, спортивної форми, виділяти кошти на проїзд команд до місця проведення змагань і таке інше, якщо ми хочемо зберегти та розвивати його, щоб росла здорова нація.

 1. Делеговані повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Виконавчий комітет сільської ради здійснює контроль за додержанням земельного та природоохоронного законодавства,  використанням і охороною земель.

Всього по сільській раді розпайовано 3523 га, 1164 – пайщиків. Орендують земельні паї:

ТОВ «АФ «Ісіда» — 799 паїв, площею 2298,67 га, 8 паїв площею 25,0854 га обробляються без заключення договорів, договори знаходяться в ДЗК. Відумерла спадщина 13 паїв площею 38,2518 га.

ТОВ «Авангард» — 88 паїв площею 265,54 га. 41 пай обробляється без договорів, з яких відумерла спадщина – 2 паї, 38 паїв накладка із залізною дорогою.

СФГ «Шторм-2» — заключено договорів на 62 паї, на 24 паї договори не заключні, відумерла спадщина – 2 паї. А всього в оренді 86 паїв площею 209,06 га.

СФГ «Триумф» заключено договорів оренди на 30 паїв, 6 паїв обробляються без договорів(паї перейшли в спадщину, але спадщина недооформлена). Відумерла спадщина складає 3 паї. Всього обробляється 41 пай площею 106,5035 га.

СФГ «Лугове» обробляє 17 паїв площею 88,49 га. Із них один пай обробляється без договору, один  пай відумерла спадщина.

Одноосібники – 154 чоловік з площею паїв 545,0382 га.

Всього по сільській раді 22 паї відумерлої спадщини, 2 паї відумерлої спадщини  відсуджено, але що далі  з нею робити ще не ясно.

Під господарськими будівлями та дворами знаходиться 99,7426 га. З них в оренді на 49 років взято 6,348 га. На 43,74 га знаходиться майно, яке використовується агроформуваннями згідно майнових свідоцтв на право власності орендодавців. На даний час уже оформлено право власності на майнові комплекси такі як: Тік, Автогараж, СТФ, Млин, Олійниця, Гречорушка, Склад під зерно, тр.бригада №1, колишня будівля ПТФ, огородня бригада, будівельна бригада. Продовжується робота по оформленню права власності на інші будівлі. Проводиться виконкомом робота по питанню оформлення права установчих документів на земельні ділянки, де вже є право власності на будівлі у їх власників.
На території  сільської ради 170,8 га сіножатей, 1273,78 га пасовищ. У приватній власності 19,1 га, в постійному користуванні 14,36 га, в оренді 1,79 га. В стадії оформлення документації ( є розпорядження РДА) на 188 га сіножатей та  пасовищ їх оформляють 7 громадян.

Крім того було клопотання перед Павлоградською РДА про закріплення 643,8 га, як такі що належать до власності територіальних громад сіл Булахівка та Червона Долина.

 1. Делеговані повноваження у сфері соціального захисту населення.

Для забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, багатодітних сімей, дітей-інвалідів, сиріт, людей похилого віку виконавчим комітетом сільської ради розроблено програму соціального захисту населення, затверджено опікунську раду та раду ветеранів.

Матеріальної допомоги названим категоріям в 2014 році виконком не надавав із-за відсутності коштів у місцевому бюджеті.

 1. Делеговані повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Виконавчий комітет сільської ради тісно співпрацює з дільничним інспектором по профілактиці правопорушень та злочинності на території сільської ради, а також спрямовує та контролює роботу дільничного інспектора щодо розгляду заяв мешканців сіл Булахівка та Червона Долина. Проводить спільні рейди у вечірні години на дискотеці та у кафе.

При виконкомі сільської ради створена адмінкомісія в кількості  9 чоловік для розгляду справ про адміністративні правопорушення скоєні мешканцями сільської ради.

Виконком сільської ради прикладає свої зусилля по виконанню делегованих повноважень, але ми і самі розуміємо,  що не все зроблено і є над чим працювати. В той же час щоб делеговані повноваження виконувалися в тому обсязі що потрібно вони повинні підкріплюватися матеріальними коштами з бюджету держави.

 

 1. Щодо виконання програми „Підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2016 року”.

DSC00747

Рішенням районної ради від 29.04.2013 року №377-29V затверджена  Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2016 року. На виконання заходів Програми, з метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері безпеки дорожнього руху та усунення недоліків, виявлених в утримані вулично-дорожньої мережі в районі, дане питання неодноразово розглядались на нарадах райдержадміністрації, були вжиті дієві заходи щодо усунення недоліків. Сільським головам рекомендовано передбачити фінансування на ремонт вулично-дорожньої мережі населених пунктів, здійснити заходи по ліквідації ямковості, забезпечення безпеки дорожнього руху на під’їзних вулицях до загальноосвітніх навчальних закладів. З метою попередження дорожньо-транспортного травматизму в закладах освіти району проводиться просвітницька робота з питань дотримання учнями правил дорожнього руху. В рамках акції «Увага! Діти на дорозі!» в закладах освіти району поновлені інформаційні стенди.

В 2014 році з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Павлоградському району було виділено субвенцію з державного бюджету 826,400 тис.грн., а саме:

 • поточний ремонт доріг – 263,400 тис.грн.
 • капітальний ремонт доріг – 563,00 тис.грн.

Аналіз роботи відділу ДАІ з обслуговування м. Павлограда та Павлоградського району МВ УМВС України в Дніпропетровській області показує, що за  2014 рік на території Павлоградського району трапилося 31 пригода (5 осіб загинуло, 36 осіб травмовано) , що на 26 фактів менше ніж у 2013 році зареєстровано 57 пригод (12 осіб загинуло, 70 осіб травмовано). Найбільшу кількість пригод скоєно на території Вербківської та Богданівської сільських рад. Як свідчить аналіз, одними із головних причин аварійності залишаються низька дисципліна водіїв (грубі порушення правил дорожнього руху, такі як: керування в нетверезому стані , перевищення швидкості руху, порушення правил проїзду перехресть, виїзд на смугу зустрічного руху), ускладнення умов руху через постійне збільшення автопарку та дорожньої інфраструктури, а також погіршення стану вулиць та автошляхів.

На території району знаходиться 280,7 км автомобільних доріг, які перебувають на балансі Служби автомобільних доріг Дніпропетровської області (обслуговує їх згідно договору філія Павлоградський “Райавтодор”). Майже всі дороги знаходяться в незадовільному стані (2300 м. кв. зруйнованого покриття). Роботи по ліквідації ямковості проводяться на дорогах загального користування, які розташовані на території Павлоградського району, але виконуються вони далеко не в повному обсязі та невідповідною якістю.

На протязі 2014 року та теперішнього часу службою автомобільних доріг Дніпропетровської області відремонтовані регіональні дороги:

Р — 51 Мерефа – Лозова – Павлоград.

Територіальні дороги:

Т — 04-08 Павлоград – Васильківка – Оріхове – Токмак;

Т – 04-22 Павлоград – Надеждівка – Голубівка;

Т – 04-26 від автодороги М-04 – Козачий Гай;

Т – 04-16 Павлоград – Синельниково.

та на даний час на них потрібно знову проводити ремонт.

На обласних дорогах загального користування, які пролягають по території Павлоградського району ремонт проводився частково лише на автодорогах:

О — 041106 Зелене – Богданівка – Богуслав.

Ямковий ремонт проведено по селу Кочережки, автодорога О — 041103 ДОТ – Вербки – Степ – Нова Русь. На районних дорогах загального користування, які пролягають по території Павлоградського району ремонт не проводився. Стан утримання районних та обласних доріг незадовільний та безпека дорожнього руху не забезпечена, дороги заростають бур’яном та чагарниками (наприклад на дорозі Вербки – Степ – Нова Русь місцями проїзна частина зменшилась з 6 метрів до 4, де неможливий роз’їзд транспортних засобів). Не проводиться ремонт зупинок громадського транспорту, йде поступове руйнування цих зупинок.

На території Павлоградського району  розташовано 19 залізничних переїздів, зовсім не передбачене фінансування щодо ремонту проїзної частини та облаштування підходів до залізничних переїздів відповідними дорожніми знаками, які розташовані на територіях сільських рад району.

Проблеми неосвітленості вулиць і доріг на територіях сільських рад знаходяться на контролі сільських голів, але на даний час вирішені не в повному обсязі із-за відсутності коштів. Управлінням ДАІ виявлені недоліки в утриманні вулично-дорожньої мережі в районах навчальних закладів (Булахівська ЗСШ, Кочережська ЗСШ, Межирічська ЗСШ №1 и 2), необхідно позначити біля загальноосвітніх навчальних закладів пішохідні переходи, дорожню розмітку, встановити відсутні дорожні знаки „Діти”.

З метою забезпечення проведення профілактичних заходів по безпеці руху на дорогах та залізничних переїздах, кардинального покращення ситуації з аварійністю на транспорті, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод райдержадміністрацією були надіслані листи сільським головам, генеральному директору ВАТ „Павлоградвугілля“, начальнику філії „Павлоградський Райавтодор“, начальнику Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області щодо вжиття невідкладних заходів по усуненню недоліків, приведенню доріг та залізничних переїздів в належний стан.

Для поліпшення дорожніх умов, безпеки руху необхідні більш глобальні заходи, що можуть бути виконані у процесі капітального ремонту чи реконструкції вуличної мережі.

Відповідно до розпоряджння голови облдержадміністрації І.В.КОЛОМОЙСЬКОГО  від 07.05.2014 року № Р-260/0/3-14 «Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» в 2014 році  на Павлоградський район  було  направлено субвенцію з державного бюджету в розмірі — 826,400 тис. грн.  на утримання та проведення капітального і поточного ремонту доріг району.

На капітальний ремонт виділено субвенцію державного бюджету доріг в розмірі — 563,00 тис. грн.  На проведення поточних ремонтів  на дорогах комунального значення виділено субвенцію з державного бюджету в розмірі — 263,400 тис.грн.

Згідно розпорядження голови облдержадміністрації  від 29.07.2014р.  № Р-436/0/3-14 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 07.05.2014р. № Р- 260/0/3-14 » виділено кошти з обласного бюджету в розмірі 792,00 тис. грн. на проведення поточного ремонту доріг комунальної власності. Головним розпорядником виділених коштів був департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації.

На території району працює  філія «Павлоградський Райавтодор», яка має на балансі спецтехніку для виконання робіт по ремонту доріг. Також в районі останні три роки виконує роботи по ремонту доріг підрядна організація ТОВ «Євробуд Плюс».

 

 

 

Схожі публікації:

baner

Сектор з інформаційної діяльності та зв"язків з громадскістю

м. Павлоград, вул. Центральна, 98, каб.201, тел: (0563) 26-96-04

baner
baner
baner
baner